Directe verkiezing - Direct election

Van Wikipedia, De Gratis Encyclopedie

Pin
Send
Share
Send

Directe verkiezing is een systeem voor het kiezen van politieke ambtsdragers waarbij de kiezers rechtstreeks hun stem uitbrengen voor de personen of politieke partij die ze verkozen willen zien. De methode waarmee de winnaar of winnaars van een directe verkiezing worden gekozen, hangt af van de kiessysteem gebruikt. De meest gebruikte systemen zijn de meervoudig systeem en de twee-ronden systeem voor verkiezingen met één winnaar, zoals presidentsverkiezingen, en evenredige vertegenwoordiging op de partijlijst voor de verkiezing van a wetgevende macht.

Voorbeelden van rechtstreeks gekozen organen zijn de Europees parlement (sinds 1979) en de Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten​De parlementsleden (leden van het parlement), MLA's (leden van de wetgevende macht) en leden van de lokale organen worden gekozen door middel van rechtstreekse verkiezing.

Daarentegen in een indirecte verkiezingkiezen de kiezers een orgaan dat op zijn beurt de ambtsdrager in kwestie kiest.

In een dubbele directe verkiezingis de gekozen vertegenwoordiger lid van twee raden, doorgaans een gemeente op een lager niveau en een regionaal district of gemeente op het hoger niveau.

Zie ook


Pin
Send
Share
Send