Duitsers - Germans

Van Wikipedia, De Gratis Encyclopedie

Pin
Send
Share
Send

Duitsers
Deutsche
Totale populatie
c. 100–150 miljoen wereldwijd[1]
Duitse mensen over de hele wereld.svg
Regio's met aanzienlijke populaties
 Duitsland62,482,000[2]
 Verenigde Staten46.000.000 (afdaling)[3]
 Brazilië12.000.000 (afdaling)[4][5]
 Argentinië3.500.000 (afdaling)[6]
 Canada3.300.000 (afdaling)[7]
 Chili500.000 (afdaling)[8]
 Frankrijk437,000[9]
 Rusland402,000[10]
 Nederland368,512[11]
 Italië310,900[12]
  Zwitserland301,000[10]
 Paraguay300.000 (afdaling)[13]
 Bolivia237.000 (afdaling)[10]
 Oostenrijk204,000[14]
 Kazachstan181,958[15]
 Hongarije178,837[16]
 Polen148,000[17]
 Spanje167,771[18]
 Zweden50,863[citaat nodig]
 Mexico15,000–40,000[19]
 Uruguay40,000[20]
 Roemenië36,000[21]
 Oekraïne33,302[22]
 Noorwegen27,593[23][24]
 Dominicaanse Republiek25,000[25]
 Tsjechië21,216[26]
 Portugal10,030 (2016)[27]
Talen
Duitse
Religie
Overwegend Christendom, Historisch:
2/3 Protestant[notitie 1]
1 / 3e rooms-katholiek
Vandaag de dag:[28]
1 / 3e rooms-katholiek
1 / 3e Protestant[noot 2][29]
1 / 3e Irreligie
Gerelateerde etnische groepen
Andere Germaanse volkeren

De Duitsers (Duitse: Deutsche) Oppervlakte Germaans etnische groep afkomstig uit Centraal Europa[30][31][32][33] die een gemeenschappelijke Duitse afkomst delen, cultuur, en geschiedenis. Duitse is het gedeelde moedertaal van een aanzienlijke meerderheid van de etnische Duitsers. Elke persoon die meetelt Duits staatsburgerschap kan ook als een Duitser worden beschouwd, inclusief de immigrant populatie van Duitsland.[34][35][36][37]

De Engelse term Duitsers is de naam voor de Duitstalige bevolking van de Heilige Roomse Rijk sinds de Late middeleeuwen.[notitie 3] Sinds het begin van de protestante Reformatie binnen het Heilige Roomse Rijk in de 16e eeuw werd de Duitse samenleving gekenmerkt door een Katholiek-protestantse kloof.[38]

Van de ongeveer 100 miljoen Duitse moedertaalsprekers in de wereld,[39] Ongeveer 80 miljoen beschouwen zichzelf als Duitser.[citaat nodig] Er zijn nog eens 80 miljoen mensen van Duitse afkomst, voornamelijk in de Verenigde Staten, Brazilië (voornamelijk in de Regio Zuid van het land), Argentinië, Canada, Zuid-Afrika, de post-Sovjetstaten (voornamelijk in Rusland en Kazachstan), en Frankrijk, elk goed voor minstens 1 miljoen.[noot 4] Het totale aantal Duitsers ligt dus ergens tussen de 100 en meer dan 150 miljoen, afhankelijk van de gehanteerde criteria[1] (moedertaalsprekers, etnische Duitsers van één afkomst, gedeeltelijke Duitse afkomst, enz.).

Tegenwoordig zijn mensen uit landen met Duitstalige meerderheden die vroeger deel uitmaakten van het Heilige Roomse Rijk (zoals Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein en andere historisch gebonden landen zoals Luxemburg), onderschrijven meestal hun eigen nationale identiteit en kunnen zichzelf al dan niet ook identificeren als etnisch Duits.[40]

Etymologie

Romeinse limoenen en moderne grenzen.

De Duitse term Deutsche komt voort uit de Oudhoogduits woord diutisc (van diot "mensen"), verwijzend naar de Germaans "taal van de mensen". Het is niet duidelijk hoe vaak, of helemaal niet, het woord werd gebruikt als etnoniem in het Oudhoogduits.

Gebruikt als zelfstandig naamwoord, ein diutscher in de zin van "een Duitser" komt naar voren Middelhoogduits, getuigd uit de tweede helft van de 12e eeuw.[41]

De Oud Frans termijn alemans is ontleend aan de naam van de Alamanni​Het werd uitgeleend Middel Engels net zo Almains in het begin van de 14e eeuw. Het woord Nederlands wordt getuigd in het Engels vanaf de 14e eeuw, ter aanduiding van continentale West-Germaanse ("Nederlandse" en "Duitse") dialecten en hun sprekers.[42]

Terwijl in de meeste Taal van de liefde de Duitsers zijn genoemd naar de Alamanni (in wat werd Zwaben) (sommige, zoals standaard Italiaans tedeschi, behouden een oudere lening van de endoniem, Terwijl de Roemeense 'germani' komt voort uit de historische correlatie met de oude regio van Germania), de Oud-Noors, Fins, en Ests namen voor de Duitsers zijn ontleend aan die van de Saksen​In Slavische talen, kregen de Duitsers de naam van němьci (enkelvoud niet), wat oorspronkelijk "dempen" betekent.

De Engelse term Duitsers wordt pas vanaf het midden van de 16e eeuw geattesteerd, gebaseerd op de klassieke Latijnse term Germani gebruikt door Julius Caesar en later Tacitus​Het is geleidelijk vervangen Almain, de meest voorkomende term in Middel Engels en eind 15e eeuw teksten, door de 18de eeuw​de laatstgenoemden hebben reeds de minder gangbare middeleeuwse varianten van het moderne woord "Nederlands" gemarginaliseerd.[43][44][45]

Geschiedenis

De Duitsers zijn een Germaans volk, dat als etniciteit in de middeleeuwen opkwam. Oorspronkelijk onderdeel van de Heilige Roomse Rijk, ontstonden ongeveer 300 onafhankelijke Duitse staten tijdens zijn neergang na de Vrede van Westfalen in 1648 eindigde de Dertigjarige oorlog, met Oostenrijk en Pruisen-Brandenburg als grootste. Deze staten, met uitzondering van Oostenrijk en de Tsjechische landen die het beheerste, het Spaanse Nederland (waarvan de meeste uiteindelijk België werden), Liechtenstein en landen ten westen van de rivier de Bovenrijn (na verloop van tijd toegevoegd aan Frankrijk) vormden uiteindelijk modern Duitsland in de 19de eeuw.[46]

Oorsprong

Germaanse koninkrijken in Europa c. 500 na Christus

Hoewel er weinig substantieel bewijs is, is het concept van een Duitse etniciteit gekoppeld aan Germaanse stammen uit de oudheid in Midden-Europa.[47] De vroege Duitsers zijn ontstaan ​​op de Noord-Duitse laagvlakte evenals Zuid-Scandinavië.[47] Tegen de 2e eeuw voor Christus nam het aantal Duitsers toe[citaat nodig] nam aanzienlijk toe en ze begonnen uit te breiden naar Oost-Europa en zuidwaarts naar Keltisch grondgebied.[47] Tijdens de oudheid bleven deze Germaanse stammen van elkaar gescheiden en beschikten op dat moment niet over schrijfsystemen.[48]

In de Europese ijzertijd het gebied dat nu Duitsland is, werd verdeeld in de (Keltisch) La Tène horizon in Zuid-Duitsland en de (Germaans) Jastorf-cultuur in Noord-Duitsland​In 55 voor Christus waren de Duitsers[citaat nodig] had de Donau bereikt en had de Kelten die daar hadden gewoond, geassimileerd of anderszins verdreven, en had zich westwaarts verspreid naar wat nu België en Frankrijk is.[48]

Conflict tussen de Germaanse stammen en de strijdkrachten van Rome onder Julius Caesar gedwongen grote Germaanse stammen zich terug te trekken naar de oostelijke oever van de Rijn.[49] Romeinse keizer Augustus in 12 v.Chr. beval de verovering van de Duitsers[citaat nodig], maar de catastrofale Romeinse nederlaag bij de Slag om het Teutoburgerwoud resulteerde erin dat het Romeinse rijk zijn plannen om volledig te veroveren opgaf Germania.[47] Germaanse volkeren op Romeins grondgebied werden cultureel geromaniseerd, en hoewel een groot deel van Germania vrij bleef van directe Romeinse heerschappij, had Rome een grote invloed op de ontwikkeling van de Duitse samenleving, vooral de adoptie van het christendom door de Duitsers die het van de Romeinen hadden gekregen.[49] In door de Romeinen bezette gebieden met Germaanse bevolking huwden de Germaanse en Romeinse volkeren, en Romeinse, Germaanse en christelijke tradities vermengden zich.[50] De adoptie van het christendom zou later een grote invloed worden op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Duitse identiteit.[48]

De eerste grote publieke figuur die over een Duitser sprak[citaat nodig] mensen in het algemeen, was de Romeinse figuur Tacitus in zijn werk Germania rond 100 na Christus.[51] Een echte verenigde Duitse identiteit en etniciteit bestond toen echter nog niet, en het zou eeuwen van ontwikkeling van de Duitse cultuur duren voordat het concept van een Duitse etniciteit een populaire identiteit begon te worden.[52]

De Germaanse volkeren tijdens de Migratieperiode in contact gekomen met andere volkeren; in het geval van de populaties die zich op het grondgebied van het moderne Duitsland vestigden, ontmoetten ze Kelten naar het zuiden, en Balts en Slaven naar het oosten. De Limes Germanicus werd geschonden in het jaar 260. Migrerende Germaanse stammen vermengden zich met de lokale bevolking Gallo-Romeins bevolking in wat nu is Zwaben en Beieren​De komst van de Hunnen in Europa resulteerde in de verovering van grote delen van Oost-Europa door Hunnen, de Hunnen waren aanvankelijk bondgenoten van het Romeinse Rijk die vochten tegen Germaanse stammen, maar later werkten de Hunnen samen met de Germaanse stam van de Ostrogoten en woonden er grote aantallen Duitsers in het land. van de Hunnic Empire van Attila.[53] Attila had zowel Hunnische als Germaanse families en vooraanstaande Germaanse leiders onder zijn naaste entourage in Europa.[53] De Hunnen die in Germaanse gebieden in Oost-Europa woonden, namen een Oost-Germaanse taal zoals hun lingua franca.[54] Een groot deel van het leger van Attila waren Duitsers tijdens de Hunnencampagne tegen het Romeinse Rijk.[55] Na Attila's onverwachte dood stortte het Hunnenrijk in en de Hunnen verdwenen als volk in Europa - die ofwel naar Azië ontsnapten of zich op een andere manier tussen de Europeanen mengden.[56]

De volkeren uit de migratieperiode die later samensmolten tot een "Duitse" etniciteit waren de Germaanse stammen van de Saksen, Franci, Thuringii, Alamanni en veel van de Bavarii​Deze vijf stammen, soms met opname van de Friezen, worden beschouwd als de belangrijkste groepen die deelnemen aan de vorming van de Duitsers.[citaat nodig] Tegen de 9e eeuw waren de grote stammen die op het grondgebied van het moderne Duitsland leefden verenigd onder de heerschappij van de Frankische koning Karel de grote, in het Duits bekend als Karl der Große.[57][58][59][60] Veel van wat er nu is Oost-Duitsland werd Slavisch-sprekende (Sorben en Veleti), nadat deze gebieden waren ontruimd door Germaanse stammen (Vandalen, Longobarden, Bourgondiërs, en Suebi onder andere) die waren gemigreerd naar de voormalige gebieden van de Romeinse rijk.

Middeleeuwen

Omvang van Heilige Roomse Rijk in 972 (rode lijn) en 1035 (rode stippen) met Koninkrijk Duitsland blauw gemarkeerd

Een Duitse etniciteit ontstond in de loop van de Middeleeuwen, uiteindelijk als gevolg van de vorming van de Koninkrijk Duitsland binnen Oost Francia en later de Heilige Roomse Rijk, te beginnen in de 9e eeuw. Het proces verliep geleidelijk en er ontbrak een duidelijke definitie, en het gebruik van exoniemen die 'de Duitsers' aanduiden, ontwikkelt zich pas tijdens de Hoge Middeleeuwen​De titel van rex teutonicum "Koning van de Duitsers"wordt voor het eerst gebruikt in de late 11e eeuw, door de kanselarij van Paus Gregorius VII, om de toekomstige Heilige Roomse keizer van de Duitse natie te beschrijven Hendrik IV.[61] Inheems, de term diutscher (Duits) werd vanaf de 12e eeuw gebruikt voor de bevolking van Duitsland.

Na Kerstening, leidden de rooms-katholieke kerk en lokale heersers de Duitse expansie en nederzetting in gebieden die bewoond werden door Slaven en Balten, bekend als Oostkolonisatie​Tijdens de oorlogen die in de Oostzee werden gevoerd door de katholieke Duitser Teutoonse ridders​het land bewoond door de etnische groep van de Oude Pruisen (toen gewoon bekend als "Pruisen"), werden veroverd door de Duitsers. De oude Pruisen waren een etnische groep die verwant was aan de Lets en Litouws Baltische volkeren.[62] De voormalige Duitse staat Pruisen ontleende zijn naam aan de Baltische Pruisen, hoewel het werd geleid door Duitsers die de Oude Pruisen hadden geassimileerd; de Oude Pruisische taal was uitgestorven in de 17e of begin 18e eeuw.[63] De Slavisch mensen van de door de Duitsers gecontroleerde Baltische staten werden opgenomen in de Duitse cultuur en uiteindelijk waren er veel huwelijken tussen Slavische en Duitse families, ook in de Pruisische aristocratie die bekend staat als de Junkers.[64] Pruisische militaire strateeg Karl von Clausewitz is een beroemde Duitser wiens achternaam van Slavische afkomst is.[64] Enorme Duitse nederzetting leidde tot de assimilatie van Baltische (oude Pruisen) en Slavische (Wends) populaties, die waren uitgeput door eerdere oorlogvoering.

Tegelijkertijd leidden maritieme innovaties tot een Duitse overheersing van de handel in de Oostzee en delen van Oost-Europa via de Hanze​Langs de handelsroutes werden Hanzehandelsstations centra van de Duitse cultuur. Duitse stadswet (Stadtrecht) werd bevorderd door de aanwezigheid van een grote, relatief rijke Duitse bevolking, hun invloed en politieke macht. Dus mensen die als "Duitsers" zouden worden beschouwd, met een gemeenschappelijke cultuur, taal en wereldbeeld anders dan die van de omliggende plattelandsvolken, koloniseerden handelssteden zo ver ten noorden van het huidige Duitsland als Bergen (in Noorwegen), Stockholm (in Zweden), en Vyborg (nu in Rusland). De Hanze was niet exclusief Duits in etnische zin: veel steden die zich bij de bond voegden, bevonden zich buiten het Heilige Roomse Rijk en een aantal van hen kan slechts losjes worden gekarakteriseerd als Duitse​Het rijk zelf was ook niet helemaal Duits. Het had een multi-etnische en meertalige structuur, enkele van de bestaande kleinere etniciteiten en talen die op verschillende tijdstippen in bepaalde gebieden werden gebruikt, waren Nederlands (ook een West-Germaanse taal die vergelijkbaar was met Duitse dialecten die in het oosten ervan werden gesproken), Italiaans , Frans, Tsjechisch en Pools.[65]

Door de Middeleeuwen, grote aantallen Joden woonde in de Heilige Roomse Rijk en had zich opgenomen in de Duitse cultuur, waaronder veel Joden die zich eerder in de Franse cultuur hadden opgenomen en een gemengde Joods-Franse taal hadden gesproken.[66] Na assimileren in de Duitse cultuur, namen de joodse Duitse volkeren grote delen van de Duitse taal en elementen van andere Europese talen op in een gemengde taal die bekend staat als Jiddisch.[66] De tolerantie en assimilatie van Joden in de Duitse samenleving kwam echter plotseling ten einde tijdens de Kruistochten met veel Joden die met geweld uit Duitsland werden verdreven en West-Jiddisch verdween als taal in Duitsland door de eeuwen heen, waarbij Duits-Joodse mensen de Duitse taal volledig overnamen.[66]

Vroegmoderne tijd

Vanaf het einde van de 15e eeuw werd het Heilige Roomse Rijk bekend als de Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie​De Dertigjarige oorlog, een reeks conflicten die voornamelijk op het grondgebied van het moderne Duitsland werden uitgevochten, verzwakte de samenhang van het Heilige Roomse Rijk, wat leidde tot de opkomst van verschillende, kleinere Duitse staten die bekend staan ​​als Kleinstaaterei in 18e-eeuws Duitsland.

De Napoleontische oorlogen waren de oorzaak van de definitieve ontbinding van het Heilige Roomse Rijk, en uiteindelijk de oorzaak van de zoektocht naar een Duitser natiestaat in de 19e eeuw Duits nationalisme​Na de Congres van Wenen, Oostenrijk en Pruisen kwamen naar voren als twee concurrenten binnen het Duitse rijk. Oostenrijk, dat probeerde de dominante macht in Centraal-Europa te blijven, liep voorop in de termen van het Congres van Wenen. Het Congres van Wenen was in wezen conservatief, verzekerde dat er weinig zou veranderen in Europa en verhinderde Duitsland zich te verenigen.[67] Deze voorwaarden kwamen plotseling tot stilstand na de Revoluties van 1848 en de Krimoorlog in 1856, de weg vrijmakend voor de eenwording van het grootste deel van Duitsland in de jaren 1860. Tegen de jaren 1820 waren grote aantallen joodse Duitse vrouwen getrouwd met christelijke Duitse mannen en hadden zich tot het christendom bekeerd.[68] Joods Duits Eduard Lasker was een prominente Duitse nationalist figuur die de eenwording van Duitsland in het midden van de 19e eeuw promootte.[69]

18 januari 1871: De afkondiging van de Duitse Keizerrijk in de Spiegelhal van de Paleis van Versailles. Bismarck wordt wit weergegeven. De groothertog van Baden staat naast Wilhelm en leidt het gejuich. Kroonprins Friedrich, later Friedrich III, staat aan de rechterkant van zijn vader.

Het Duitse nationalisme werd de enige focus van de Duitse vraag dat was de vraag hoe Duitsland het beste tot een natiestaat kon worden verenigd. Het idee om alle Duitstaligen in één staat te verenigen stond bekend als de Großdeutsche Lösung ("Groot-Duitse oplossing") en werd voornamelijk gepropageerd door het Oostenrijkse rijk en de Duitse Oostenrijkers. De andere optie, de Kleindeutsche Lösung ('Kleine Duitse oplossing'), pleitte alleen voor de eenmaking van de Noord-Duitse staten zonder Oostenrijk en de Duitse Oostenrijkers werden voornamelijk gesteund in de Koninkrijk Pruisen.[70] Het idee om het Oostenrijkse rijk op te nemen in een Duitse natiestaat was een probleem omdat het veel niet-Duitse etnische groepen en veel gebieden omvatte die nooit deel hadden uitgemaakt van het Heilige Roomse Rijk of de latere Duitse federaties en die er geen deel van wilden uitmaken. van een Duitse natiestaat.[71] In 1866 werd de vete tussen Oostenrijk en Pruisen kwam uiteindelijk tot een hoogtepunt. In de laatste slag van de Duitse oorlog (Slag bij Königgrätz) versloeg de Pruisen de Oostenrijkers en creëerde de Noord-Duitse Bond met enkele Zuid-Duitse staten, waaronder Oostenrijk, die onafhankelijk blijven.[72]

In 1870, nadat Frankrijk Pruisen had aangevallen, wonnen Pruisen en zijn nieuwe bondgenoten in Zuid-Duitsland (waaronder Beieren maar exclusief Oostenrijk) de overwinning in de Frans-Duitse oorlog​Pruisen heeft het Duitse Keizerrijk in 1871 als Duitser natiestaat, met uitzondering van de multi-etnische Oostenrijker Habsburgse monarchie en Liechtenstein​De integratie van de Oostenrijkse Duitsers, waaronder Duitsers in het Tsjechische koninkrijk geregeerd door het Oostenrijkse rijk, in de Duitse natiestaat bleef niettemin een sterk verlangen van veel mensen in Duitsland en Oostenrijk, vooral onder de liberalen, de sociaal-democraten en ook de katholieken die dat wel waren. een minderheid binnen het protestantse Duitsland.

In de 19e eeuw spoorde de snelle bevolkingsgroei als gevolg van de lagere sterftecijfers in Duitsland, in combinatie met armoede, miljoenen Duitsers aan om te emigreren, voornamelijk naar de Verenigde Staten. Tegenwoordig is ongeveer 17% van de bevolking van de Verenigde Staten (23% van de wit bevolking) is van voornamelijk Duitse afkomst.[73][74][75]

Twintigste eeuw

Politieke kaart van Midden-Europa met de 26 gebieden die in 1891 deel gingen uitmaken van het verenigde Duitse rijk. Duitsland, gevestigd in het noordoosten, domineert in omvang en bezet ongeveer 40% van het nieuwe rijk.
De Duitse Keizerrijk van 1871-1918. Door het Duitstalige deel van de multinational uit te sluiten Oostenrijks rijkvertegenwoordigde deze geografische constructie de Kleindeutsche Lösung ("Kleine Duitse oplossing")
Bijna 100 miljoen mensen over de hele wereld waren in 1930 van Duitse afkomst.

De ontbinding van het Oostenrijks-Hongaarse rijk na de Eerste Wereldoorlog leidde tot een sterk verlangen van de bevolking naar het nieuwe Republiek Duits Oostenrijk om in te worden geïntegreerd Duitsland of Zwitserland.[76] Dit werd echter voorkomen door de Verdrag van Saint Germain en de Verdrag van Versailles.[77][78] In 1930, drie jaar voor het nazi-tijdperk, beweerden ongeveer 94 miljoen mensen over de hele wereld Duitse afkomst, of ongeveer 4,5% van de wereldbevolking op dat moment.[79][80][noot 5]

Tijdens de Het Derde Rijk, de Nazi's, geleid door in Oostenrijk geboren Adolf Hitler, probeerde alle mensen te verenigen waarvan ze beweerden dat ze "Duitsers" waren (Volksdeutsche) onder de slogan Ein Volk, ein Reich, ein Führer ("One People, One Empire, One Leader"). Dit beleid begon in 1938 met het buitenlands beleid van Hitler Heim ins Reich ("terug naar huis naar het Reich"), die tot doel had alle Duitsers die buiten het Reich woonden over te halen om "naar huis" terug te keren, hetzij als individuen of als regio's, naar een Groot-Duitsland.[81] Gedurende Tweede Wereldoorlog, Heinrich Himmler die werd uitgegeven met het beleid van "versterking van etnisch Germandom" creëerde een Volksliste ("Duitse Volkslijst"), die werd gebruikt om al degenen die in de door Duitsland bezette gebieden woonden in verschillende categorieën in te delen volgens criteria van Himmler.[82] Het beleid om alle Duitsers te verenigen, omvatte etnische Duitsers in Oost-Europa,[83] velen van hen waren meer dan honderdvijftig jaar eerder geëmigreerd en ontwikkelden in hun nieuwe landen aparte culturen. Dit idee werd aanvankelijk verwelkomd door veel etnische Duitsers in de Sudetenland met het Tsjechische koninkrijk,[84] Oostenrijk,[85] Polen, Danzig en westers Litouwen, met name de Duitsers uit Klaipeda (Memel). De Zwitsers verzette zich tegen het idee. Ze hadden zichzelf gezien als een duidelijk aparte natie sinds de Vrede van Westfalen van 1648.

Na de Tweede Wereldoorlog, Oost-Europese landen zoals de Sovjet Unie, Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Roemenië, en Joegoslavië verdreven de etnische Duitsers uit hun territoria. Velen van hen hadden deze landen eeuwenlang bewoond en een unieke cultuur ontwikkeld. Duitsers werden ook gedwongen de voormalige oostelijke gebieden van Duitsland, die werden geannexeerd door Polen (Silezië, oostelijk Pommeren, onderdelen van Brandenburg en het zuidelijke deel van Oost-Pruisen) en de Sovjet Unie (noordelijk deel van Oost-Pruisen​Tussen 12 en 16,5 miljoen etnische Duitsers en Duitse burgers werden naar het westen verdreven geallieerd bezet Duitsland of Oostenrijk.

Na de Tweede Wereldoorlog Oostenrijkers zagen zichzelf steeds meer als een land dat los stond van het Duitse volk. In 1966 beschouwde 47% van de mensen in Oostenrijk zichzelf als Oostenrijkers. In 1990 is het aantal gestegen tot 79%.[86] Uit recente peilingen blijkt dat niet meer dan 6% van de Duitstalige Oostenrijkers zichzelf beschouwt als "Duitsers".[87] Een Oostenrijkse identiteit werd sterk benadrukt, samen met de "eerste slachtoffer van de nazisme-theorie."[88] Tegenwoordig beschouwt meer dan 80 procent van de Oostenrijkers zichzelf als een onafhankelijke natie.[89]

1945 tot heden

Voordat de ineenstorting van het communisme en de hereniging van Duitsland in 1990 vormden Duitsers de grootste verdeeld natie in Europa veruit.[90][91][noot 6] Tussen 1950 en 1987 kwamen ongeveer 1,4 miljoen etnische Duitsers en hun gezinsleden, voornamelijk uit Polen en Roemenië, in Duitsland aan onder speciale bepalingen van recht op retour​Met de ineenstorting van de Ijzeren gordijn sinds 1987 3 miljoen "Aussiedler" - etnische Duitsers, voornamelijk uit Oost-Europa en de eerstgenoemden Sovjet Unie - profiteerde van de Duitse terugkeerwet om de "land van hun geboorte" voor Duitsland.[92]

Ongeveer 2 miljoen mensen, afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie, hebben zich sinds eind jaren tachtig in Duitsland hervestigd.[93] Aan de andere kant zijn aanzienlijke aantallen etnische Duitsers met name van Duitsland naar andere Europese landen verhuisd Zwitserland, de Nederland, Groot-Brittannië, Spanje en Portugal.

In zijn Staat van de wereldbevolking 2006 rapport, noemt het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties Duitsland met het op twee na hoogste percentage van de belangrijkste internationale migranten wereldwijd, ongeveer 5% of 10 miljoen van alle 191 miljoen migranten.[94]

Taal

De moedertaal van Duitsers is Duits, een West-Germaanse taal, gerelateerd aan en geclassificeerd naast Engels en Nederlands, en deelt veel overeenkomsten met de Noord-Germaans en Scandinavische talen. Gesproken door ongeveer 100 miljoen native speakers,[95] Duits is een van de wereld belangrijkste talen en de meest gesproken eerste taal in de Europeese Unie​Duits is vervangen door Engels als de dominante taal van wetenschapsgerelateerd Nobelprijs laureaten in de tweede helft van de 20e eeuw.[96] Het was een lingua franca in de Heilige Roomse Rijk.

Dialecten

West-Germaanse talen
  Nederlands (Nederfrankisch, Westgermaans)
  Nederduits (West-Germaans)
  Centraal Duits (Hoogduits, West-Germaans)
  Boven-Duits (Hoogduits, West-Germaans)
  Engels (Anglo-Fries, West-Germaans)
  Fries (Anglo-Fries, West-Germaans)
Noord-Germaanse talen
  Oost-Scandinavisch
  West-Scandinavisch
  Lijn die de Noord- en West-Germaanse talen verdeelt
Duits, een wereldtaal, blijft een belangrijke tweede taal in een groot deel van Midden- en Oost-Europa en in de internationale wetenschappelijke gemeenschap

Native speakers

Wereldwijde distributie van moedertaalsprekers van de Duitse taal:

LandDuitstalige bevolking (buiten Duitstalige landen)
 Verenigde Staten5,000,000[100]
 Brazilië3,000,000[100]
 Rusland2,000,000[100]
 Argentinië500,000[100]
 Canada450,000[100]–620,000[101]
 Italië250,000[100]
 Hongarije220,000[100]
 Polen148,000[102]
 Australië110,000[100]
 Mexico100.000 (mennonieten)[103]
 Zuid-Afrika75.000 (Duitse emigranten)[100]
 Zweden72,000[104]
 Belgie66,000[100]
 Paraguay56,000[105]
 Chili40,000[100]
 Nieuw-Zeeland36,000[100]
 Guatemala35,000[106]
 Namibië30.000 (Duitse emigranten)[100]
 Denemarken20,000[100]
 Roemenië15,000[100]
 Venezuela10,000[100]
 Oekraïne4,206[107]

Geografische distributie

Duitse diaspora
  Duitsland
  + 10,000,000
  + 1,000,000
  + 100,000
  + 10,000

Mensen van Duitse afkomst zijn te vinden op verschillende plaatsen over de hele wereld. Verenigde Staten is de thuisbasis van ongeveer 50 miljoen Duitse Amerikanen of een derde van de Duitse diaspora, waardoor het het grootste centrum van Duitsers buiten Duitsland is. Brazilië is de op een na grootste met 5 miljoen mensen die Duitse afkomst claimen. Andere belangrijke centra zijn Canada, Argentinië, Zuid-Afrika en Frankrijk elk goed voor minstens 1 miljoen. Hoewel het exacte aantal mensen van Duitse afkomst moeilijk te berekenen is, maken de beschikbare gegevens het veilig om te beweren dat het aantal meer dan 100 miljoen mensen bedraagt.[1]

Cultuur

Literatuur

Walk of Ideas, Berlijn, een sculptuur ter ere van Johannes Gutenberg en enkele van de meest invloedrijke schrijvers van Duitsland

Duitse literatuur is terug te voeren tot de Middeleeuwen, met de meest opmerkelijke auteurs van de periode Walther von der Vogelweide en Wolfram von Eschenbach​De Nibelungenlied, waarvan de auteur onbekend blijft, is ook een belangrijk werk van het tijdperk, net als de Thidrekssaga​De sprookjescollecties verzameld en uitgegeven door Jacob en Wilhelm Grimm in de 19e eeuw werd beroemd over de hele wereld.

Theoloog Luther, die de Bijbel in het Duits vertaalde, wordt algemeen erkend omdat hij de basis heeft gelegd voor de moderne "Hoogduitse" taal. Tot de meest bewonderde Duitse dichters en auteurs behoren Lessing, Goethe, Schiller, Kleist, Hoffmann, Brecht, Heine, en Schmidt​Negen Duitsers hebben de Nobelprijs voor literatuur: Theodor Mommsen, Paul von Heyse, Gerhart Hauptmann, Thomas Mann, Nelly Sachs, Hermann Hesse, Heinrich Böll, Günter Grass, en Herta Müller.

Filosofie

De invloed van Duitsland op de filosofie is historisch significant en vele opmerkelijke Duitse filosofen hebben geholpen vorm te geven Westerse filosofie sinds de middeleeuwen. De opkomst van de moderne natuurwetenschappen en het daarmee samenhangende verval van religie riep een reeks vragen op, die in de hele Duitse filosofie terugkomen, met betrekking tot de relatie tussen kennis en geloof, rede en emotie, en wetenschappelijke, ethische en artistieke manieren om de wereld te zien.

Duitse filosoof Immanuel Kant

Duitse filosofen hebben geholpen vorm te geven westerse filosofie al in de middeleeuwen (Albertus Magnus​Later, Leibniz (17e eeuw) en vooral Kant speelde een centrale rol in de geschiedenis van de filosofie. Kantianisme inspireerde het werk van Schopenhauer en Nietzsche net zoals Duits idealisme verdedigd door Fichte en Hegel. Engels hielp ontwikkelen communistische theorie in de tweede helft van de 19e eeuw Heidegger en Gadamer zette de traditie van de Duitse filosofie in de 20e eeuw voort. Een aantal Duitse intellectuelen waren ook invloedrijk in sociologie, met name Adorno, Habermas, Horkheimer, Luhmann, Simmel, Tönnies, en Weber​De Universiteit van Berlijn opgericht in 1810 door taalkundige en filosoof Wilhelm von Humboldt diende als een invloedrijk model voor een aantal moderne westerse universiteiten.

In de 21e eeuw was Duitsland een belangrijk land voor de ontwikkeling van het hedendaagse analytische filosofie in continentaal Europa, samen met Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen.[108]

Wetenschap

Duitsland is de thuisbasis geweest van vele beroemde uitvinders en ingenieurs, zoals Johannes Gutenberg, die wordt gecrediteerd voor de uitvinding van beweegbare type afdrukken in Europa; Hans Geiger, de maker van de geigerteller​en Konrad Zuse, die de eerste elektronische computer heeft gebouwd.[109] Duitse uitvinders, ingenieurs en industriëlen zoals Zeppelin, Daimler, Diesel, Otto, Wankel, Von Braun en Benz hielp de moderne auto- en luchttransporttechnologie vorm te geven, inclusief het begin van de ruimtevaart.[110][111]

Het werk van David Hilbert, Max Planck en Albert Einstein was cruciaal voor het fundament van modern fysica, welke Werner Heisenberg en Erwin Schrödinger verder ontwikkeld.[112] Ze werden voorafgegaan door sleutelfysici als Hermann von Helmholtz en Joseph von Fraunhofer, onder andere. Wilhelm Conrad Röntgen ontdekt röntgenstralen, een prestatie die hem de eerste winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde in 1901.[113] De Walhalla tempel voor "prijzenswaardige en vooraanstaande Duitsers", bevat een aantal wetenschappers, en bevindt zich ten oosten van Regensburg, in Beieren.[114][115]

Muziek

Op het gebied van muziek claimt Duitsland (inclusief Oostenrijk tot de jaren 1860) enkele van de meest bekende klassiek componisten van over de hele wereld, waaronder Bach, Mozart en Beethoven, die de overgang markeerde tussen de Klassiek en Romantisch tijdperken in de westerse klassieke muziek. Andere componisten van de Austro-Duitse traditie die internationale bekendheid verwierf zijn onder meer Brahms, Wagner, Haydn, Schubert, Händel, Schumann, Liszt, Mendelssohn Bartholdy, Johann Strauss II, Bruckner, Mahler, Telemann, Richard Strauss, Schönberg, Orff, en meest recent, Henze, Lachenmann, en Stockhausen.

Met ingang van 2008Duitsland is de vierde grootste muziekmarkt ter wereld[116] en heeft een sterke invloed uitgeoefend op Dans en rockmuziek, en pionierde trance muziek​Kunstenaars zoals Herbert Grönemeyer, Schorpioenen, Rammstein, Nena, Dieter Bohlen, Tokio Hotel en Modern praten hebben internationale bekendheid genoten. Duitse muzikanten en vooral de baanbrekende bands Tangerine Dream en Kraftwerk hebben ook bijgedragen aan de ontwikkeling van elektronische muziek.[117] Duitsland herbergt veel grote rotsen muziekfestivals jaarlijks. De Rock am Ring festival is het grootste muziekfestival in Duitsland en een van de grootste ter wereld. Duitse kunstenaars maken ook een groot deel uit van Industriële muziek acts, die wordt genoemd Nieuwe Deutsche Härte​Duitsland herbergt enkele van de grootste Goth scènes en festivals over de hele wereld, met evenementen als Wave-Gothic-Treffen en M'era Luna Festival gemakkelijk tot 30.000 mensen aantrekken. Onder de beroemde artiesten van Duitsland zijn er verschillende Nederlandse entertainers, zoals Johannes Heesters.[118]

Bioscoop

De Duitse cinema dateert uit de allereerste jaren van het medium met het werk van Max Skladanowsky​Het was vooral invloedrijk tijdens de jaren van de Weimar Republiek met Duitse expressionisten zoals Robert Wiene en Friedrich Wilhelm Murnau​De Nazi-tijdperk produceerde voornamelijk propagandafilms, hoewel het werk van Leni Riefenstahl introduceerde nog steeds nieuwe esthetiek in film. Uit de jaren 60, Nieuwe Duitse bioscoop bestuurders zoals Volker Schlöndorff, Werner Herzog, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder geplaatst West-Duits cinema terug op het internationale toneel met hun vaak provocerende films, terwijl de DEFA filmstudio gecontroleerde filmproductie in de DDR.

Meer recentelijk films zoals de boot (1981), Het verhaal zonder einde (1984) Voer Lola Run uit (1998), Das Experiment (2001), Vaarwel Lenin! (2003), Gegen die Wand (frontaal) (2004) en Der Untergang (ondergang) (2004) hebben internationaal succes gehad. In 2002 ging de Oscar voor beste buitenlandse film naar Caroline Link's Nergens in Afrika, en in 2007 tot Florian Henckel von Donnersmarck's Het leven van anderen​De Internationaal Filmfestival van Berlijn, dat sinds 1951 jaarlijks wordt gehouden, is een van 's werelds belangrijkste film- en bioscoopfestivals.[119]

Architectuur

Architecturaal bijdragen uit Duitsland zijn onder meer de Karolingisch en Ottoniaanse stijlen, belangrijke voorlopers van Romaans​De regio produceerde vervolgens belangrijke werken in stijlen zoals de Gotisch, Renaissance, en Barok.

De natie was in het begin bijzonder belangrijk moderne beweging door het Deutscher Werkbund en de Bauhaus beweging geïdentificeerd met Walter Gropius​De Nazi's sloot deze bewegingen en gaf de voorkeur aan een soort neo-classicisme​Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er nog meer belangrijke moderne en postmoderne bouwwerken gebouwd, vooral sinds de hereniging van Berlijn.

Religie

Portret van Martin Luther

Rooms-katholicisme was de enige gevestigde religie in het Heilige Roomse Rijk tot de Hervorming veranderde dit drastisch. In 1517 daagde Maarten Luther de katholieke kerk uit, omdat hij die zag als een verbastering van het christelijk geloof. Hierdoor veranderde hij de loop van de Europese en wereldgeschiedenis en vestigde hij het protestantisme.[120] De Dertigjarige oorlog (1618-1648) was een van de meest verwoestende conflicten in de Europese geschiedenis. De oorlog werd voornamelijk uitgevochten in wat nu Duitsland is, en op verschillende punten waren de meeste landen van Europa betrokken. De oorlog werd grotendeels uitgevochten als een religieus conflict tussen protestanten en katholieken in het Heilige Roomse Rijk.[121]

Volgens de laatste landelijke volkstellingVormden rooms-katholieken 29,5% van de totale bevolking van Duitsland, gevolgd door de evangelische protestanten met 27,9%. Andere christelijke denominaties, andere religies, atheïsten of niet nader gespecificeerd vormden op dat moment 42,6% van de bevolking. Onder "anderen" zijn protestanten die niet zijn opgenomen in Evangelische Kerk van Duitsland, en andere christenen zoals de Restaurateur Nieuw-Apostolische Kerk​Protestantisme kwam vaker voor onder de burgers van Duitsland.[122] Noord- en Oost-Duitsland is overwegend protestants, het Zuiden en Westen eerder katholiek. Tegenwoordig is er een niet-religieuze meerderheid in Hamburg en de Oost-Duitse deelstaten.[123]

Historisch gezien had Duitsland een substantiële Joodse minderheid​Slechts een paar duizend mensen van joodse afkomst bleven daarna in Duitsland de Holocaust, maar de Duits-Joodse gemeenschap heeft nu ongeveer 100.000 leden, velen afkomstig uit de eerste Sovjet Unie​Duitsland heeft ook een aanzienlijke moslimminderheid, van wie de meesten immigranten zijn kalkoen.

Duitse theologen omvatten Luther, Melanchthon, Schleiermacher, Feuerbach, en Rudolf Otto​Ook Duitsland heeft er veel grootgebracht mystici inclusief Meester Eckhart, Rudolf Steiner, Jakob Boehme, en sommige pausen (bijv. Benedictus XVI).

Sport

De Allianz Arena, een van 's werelds modernste voetbalstadions.

Sport vormt een integraal onderdeel van het Duitse leven, zoals blijkt uit het feit dat 27 miljoen Duitsers lid zijn van een sportclub en nog eens twaalf miljoen individueel een dergelijke activiteit uitoefenen.[124] Amerikaans voetbal is verreweg de meest populaire sport en de Duitse voetbalbond (Deutscher Fußballbund) met meer dan 6,3 miljoen leden is de grootste atletiekorganisatie van het land.[124] Het trekt ook het grootste publiek, met honderdduizenden toeschouwers Bundesliga wedstrijden en nog miljoenen kijken op televisie.

Andere populaire sporten zijn onder meer Veld hockey, handbal, volleybal, basketbal, ijshockey, en Wintersport.[124] Historisch gezien waren Duitse sporters succesvolle kanshebbers op de Olympische Spelen, met een derde plaats in een medailletelling aller tijden op de Olympische Spelen, een combinatie van Oost- en West-Duitse medailles. In de Olympische Zomerspelen 2012Duitsland eindigde als zesde overall, terwijl in de Olympische Winterspelen van 2010 Duitsland eindigde als tweede.

Er zijn ook veel Duitsers in de Amerikanen NBA​In 2011, Dirk Nowitzki won zijn eerste NBA-kampioenschap met de Dallas Mavericks door de Miami Heat​Hij werd ook uitgeroepen tot de NBA Finals Most Valuable Player van dat jaar.

Maatschappij

Culturele kaart van de wereld volgens de Wereldwaardenonderzoek, beschrijft Duitsland als hoog in "rationeel-seculiere waarden" en gemiddeld hoog in "zelfexpressie waarden".

Duitsland is een moderne, geavanceerde samenleving, gevormd door een veelvoud aan levensstijlen en regionale identiteiten.[125] Het land heeft een hoog niveau van geslachtsgelijkheid, bevordert rechten op gehandicapten, en is juridisch en sociaal tolerant ten opzichte van homoseksuelen. Homo's en lesbiennes kunnen legaal de biologische kinderen van hun partner adopteren, en burgerlijke vakbonden zijn toegestaan ​​sinds 2001.[126] Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle en de voormalige burgemeester van Berlijn, Klaus Wowereit, zijn openlijk homo.[127]

Tijdens het laatste decennium van de 20e eeuw veranderde Duitsland zijn houding ten opzichte van immigranten. Tot halverwege de jaren negentig was de mening wijdverbreid dat Duitsland geen immigratieland is, hoewel ongeveer 20% van de bevolking van niet-Duitse afkomst was. Tegenwoordig erkennen de regering en een meerderheid van de Duitse samenleving dat immigranten met verschillende etnisch-culturele achtergronden deel uitmaken van de Duitse samenleving en dat gecontroleerde immigratie moet worden geïnitieerd op basis van kwalificatienormen.[128]

Sinds de FIFA Wereldbeker 2006is de interne en externe evaluatie van het nationale imago van Duitsland veranderd.[129] In de jaarlijkse Nation Brands Index wereldwijd onderzoek, Duitsland werd significant en herhaaldelijk hoger gerangschikt na het toernooi. Mensen in 20 verschillende staten beoordeelden de reputatie van het land op het gebied van cultuur, politiek, export, de bevolking en de aantrekkelijkheid voor toeristen, immigranten en investeringen. Duitsland is in 2010 uitgeroepen tot 's werelds op een na meest gewaardeerde natie van 50 landen.[130] Een andere wereldwijde opiniepeiling, voor de BBC, onthulde dat Duitsland wordt erkend als de meest positieve invloed in de wereld in 2010. Een meerderheid van 59% heeft een positieve kijk op het land, terwijl 14% een negatieve mening heeft.[131][132]

Met een uitgave van € 67 miljard aan internationale reizen in 2008, gaven Duitsers meer geld uit aan reizen dan enig ander land. De meest bezochte bestemmingen waren Spanje, Italië en Oostenrijk.[133]

Identiteit

Germania, Maart 1848, tentoongesteld in de St. Paul's Church, Frankfurt am Main
Johann Gottfried Herder

Het evenement van de protestante Reformatie en de politiek die daarop volgde is aangehaald als de oorsprong van de Duitse identiteit die ontstond als reactie op de verspreiding van een gemeenschappelijke Duitse taal en literatuur.[52] De vroege Duitse nationale cultuur werd ontwikkeld door literaire en religieuze figuren, waaronder Martin Luther, Johann Wolfgang van Goethe en Friedrich Schiller.[134] Het concept van een Duitse natie is ontwikkeld door de Duitse filosoof Johann Gottfried Herder.[135] De populariteit van de Duitse identiteit ontstond in de nasleep van de Franse Revolutie.[51]

Personen die Duits als hun eerste taal spreken, zien er Duits uit en wier families generaties lang in Duitsland wonen, worden als 'meest Duits' beschouwd, gevolgd door categorieën van afnemende Duitsheid zoals Aussiedler (people of German ancestry whose families have lived in Eastern Europe but who have returned to Germany), Restdeutsche (people living in lands that have historically belonged to Germany but which is currently outside of Germany), Auswanderer (people whose families have emigrated from Germany and who still speak German), German speakers in German-speaking nations such as Oostenrijkers, and finally people of German emigrant background who no longer speak German.[136]

Pan-Germanism's origins began in the early 19th century following the Napoleontische oorlogen​The wars launched a new movement that was born in France itself during the French Revolution. Nationalism during the 19th century threatened the old aristocratic regimes. Many ethnic groups of Central and Eastern Europe had been divided for centuries, ruled over by the old Monarchies of the Romanovs en de Habsburgers​Germans, for the most part, had been a loose and disunited people since the Hervorming wanneer de Heilige Roomse Rijk was shattered into a patchwork of states. The new German nationalists, mostly young reformers such as Johann Tillmann of Oost-Pruisen, sought to unite all the German-speaking and ethnic-German (Volksdeutsche) people.

1871–1918

An ethno-linguistic map of Austria–Hungary, 1910

By the 1860s the Koninkrijk Pruisen en de Oostenrijks rijk were the two most powerful nations dominated by German-speaking elites. Both sought to expand their influence and territory. The Austrian Empire – like the Heilige Roomse Rijk – was a multi-ethnic state, but German-speaking people there did not have an absolute numerical majority; de oprichting van de Oostenrijks-Hongaarse rijk was one result of the growing nationalism of other ethnicities especially the Hongaren in Austrian territory. Prussia under Otto von Bismarck would eventually ride on the coat-tails of nationalism to unite all of modern-day Germany. Following several wars, most notably the German war in 1866 between Austria and Prussia, with the latter being victorious, the Duitse Keizerrijk ("Second Reich") was created in 1871 as "Little Germany" without Austria following the proclamation of Wilhelm I as head of a union of German-speaking states, while disregarding millions of its non-German subjects who desired self-determination from German rule.

The creation of the multi-ethnic Austria-Hungary empire created strong ethnic conflict between the different ethnicities of the empire. Duits nationalisme in Oostenrijk grew among all social circles of the empire, many wanted to be unified with the German Reich to form a Groot-Duitsland and wanted policies to be carried out to enforce their German ethnic identity rejecting any Austrian pan-ethnic identity.[137] Many German Austrians felt annoyed that they were excluded from the German Empire since it included various non-German ethnic groups.[138] Prominent Austrian pan-Germans such as Georg Ritter von Schönerer created pan-German movements which demanded the annexation of all ethnic German territories. Members of such movements often wore blue korenbloemen, known to be the favourite flower of German Emperor William I, in their buttonholes, along with cockades in the German national colours (black, red, and yellow).[139] Both symbols were temporarily banned in Austrian schools.[140] Populists such as the Viennese major Karl Lueger used anti-semitism and pan-Germanism for their own political purposes.[141] Despite Bismarck's victory over Austria in 1866 which ultimately excluded Austria and the German Austrians from the Reich, many Austrian pan-Germans idolized him.[142]

There was also a rejection of Roman Catholicism with the Away from Rome! movement calling for German speakers to identify with Luthers of Oud-katholiek kerken.[143]

1918–1945

Heim ins Reich

Following the defeat in World War I, influence of German-speaking elites over Centraal and Eastern Europe was greatly limited. Bij de Verdrag van Versailles Germany was substantially reduced in size. Austria-Hungary was split up. The German-speaking areas of Austria-Hungary were reduced to a rump state called the "Republiek Duits-Oostenrijk" (Duitse: Deutschösterreich​On 12 November, the National Assembly declared the rump state a republic and Social Democrat Karl Renner as provisional chancellor. On the same day, it drafted a provisional constitution which stated that "German-Austria is a democratic republic" (Article 1) and "German-Austria is an integral part of the German reich" (Article 2) with the hope of joining Germany.[144] The name "German-Austria" and union with Germany were forbidden by the Verdrag van Saint-Germain and the Treaty of Versailles.[145][146] German-Austria lost the territories of the Sudetenland and German Bohemia to Czechoslovakia, South Tyrol to Italy, and southern Carinthia and Styria to Yugoslavia and the rump state was renamed "Republic of Austria". With these changes, the era of the Eerste Oostenrijkse Republiek begon.[147] These events are sometimes considered to be a pre-Anschluss poging.

During the 1920s, the constitutions of both the First Austrian Republic and the Weimar Republiek included the goal of union between the two countries, which was supported by all different political parties. In the early 1930s, before the Nazis seized power, popularity for the addition of Austria to Germany remained strong and the Austrian government looked at the possibility of a douane-unie with Germany in 1931 but this was stopped by French opposition.[148] In 1933, after Austrian-born Hitler came to power, support for an Anschluss groeide. De Austrofascisme tijdperk van Dollfuss/Schuschnigg between 1934 and 1938 accepted that Austrians were Germans and that Austria was a "German state" but was strongly opposed to Hitler's desire to annex Austria to the Third Reich and wished for Austria to remain independent.[149]

De Heim ins Reich initiative (German: literally Home into the Reich, betekenis Back to Reich, zien Rijk) was a policy pursued by nazi Duitsland which attempted to convince people of German descent living outside of Germany (such as Sudetenland) that they should strive to bring these regions "home" into a greater Germany, but also relocate from territories that were not under German control, following the conquest of Poland in accordance with the Nazi-Soviet pact. This policy began in 1938 on 12 March when Hitler annexed Austria to the Third Reich.

Volga Duitsers woonachtig in de Sovjet Unie were interned in goelags or forcibly relocated during the Tweede Wereldoorlog.[150]

1945–1990

The fall of the Berlin Wall in 1989 led to the reunification of East and West Germany.

World War II brought about the decline of Pan-Germanisme, much as World War I had led to the demise of Pan-slavisme​The Germans in Central and Eastern Europe fled[151] or were expelled,[152] parts of Germany itself were devastated, and the country was divided, firstly into Russian, French, American, and British zones and then into West-Duitsland en Oost-Duitsland.

Germany suffered even larger territorial losses than it did in the First World War, with huge portions of eastern Germany directly annexed by the Soviet Union[153] en Polen.[154][155] The scale of the Germans' defeat was unprecedented. Nationalism and Pan-Germanism became almost taboo because they had been used so destructively by the Nazis. Indeed, the word "Volksdeutscher" in reference to ethnic Germans naturalized during WWII later developed into a mild epithet.

From the 1960s, Germany also saw increasing immigration, especially from Turkey, under an official programme aimed at encouraging "Gastarbeiter" or guestworkers to the country to provide labour during the post-war economic boom years. Although it had been expected that such workers would return home, many settled in Germany, with their descendants becoming German citizens.[156]

1990-heden

Echter, Duitse hereniging in 1990 revived the old debates. The fear of nationalistic misuse of Pan-Germanism nevertheless remains strong. But the overwhelming majority of Germans today are not chauvinistic in nationalism, but in 2006 and again in 2010, the Duits nationaal voetbalteam won third place in the 2006 en 2010 FIFA Wereldbekers, ignited a positive scene of German pride, enhanced by success in sport.

Helmut Kohl played a principal role in the German reunification.

For decades after the Second World War, any national symbol or expression was a taboo.[157] However, the Germans are becoming increasingly patriotic.[157][158] During a study in 2009, in which some 2,000 German citizens age 14 and upwards filled out a questionnaire, nearly 60% of those surveyed agreed with the sentiment "I'm proud to be German." And 78%, if free to choose their nation, would opt for German nationality with "near or absolute certainty".[159] Another study in 2009, carried out by the Identity Foundation in Düsseldorf, showed that 73% of the Germans were proud of their country, twice more than 8 years earlier. According to Eugen Buss, a sociology professor at the University of Hohenheim, there's an ongoing normalisatie and more and more Germans are becoming openly proud of their country.[158]

In het midden van de Europese staatsschuldencrisis, Radek Sikorski, Poland's Foreign Minister, stated in November 2011, "I will probably be the first Polish foreign minister in history to say so, but here it is: I fear German power less than I am beginning to fear German inactivity. You have become Europe's indispensable nation."[160] According to Jacob Heilbrunn, a senior editor at Het nationaal belang, such a statement is unprecedented when taking into consideration Germany's history. "This was an extraordinary statement from a top official of a nation that was ravaged by Germany during World War II. And it reflects a profound shift taking place throughout Germany and Europe about Berlin's position at the center of the Continent."[160] Heilbrunn believes that the adage, "what was good for Germany was bad for the European Union" has been supplanted by a new mentality—what is in the interest of Germany is also in the interest of its neighbors. The evolution in Germany's national identity stems from focusing less on its Nazi past and more on its Prussian history, which many Germans believe was betrayed—and not represented—by Nazisme.[160] The evolution is further precipitated by Germany's conspicuous position as Europe's strongest economy. Indeed, this German sphere of influence has been welcomed by the countries that border it, as demonstrated by Polish foreign minister Radek Sikorski's effusive praise for his country's western neighbor.[160] This shift in thinking is boosted by a newer generation of Germans who see World War II as a distant memory.

Zie ook

Opmerkingen

 1. ^ Bovenal Lutheranisme, Calvinisme, en Verenigd protestant (Lutheran & Reformed); further details: Pruisische Unie van kerken
 2. ^ Bovenal Lutheranisme, Calvinisme, en Verenigd protestant (Lutheran & Reformed); further details: Evangelische Kerk in Duitsland
 3. ^ alongside the slightly earlier term Almayns; John of Trevisa's 1387 translation of Ranulf Higdon's Polychronicon heeft: Þe empere passede from þe Grees to þe Frenschemen and to þe Germans, þat beeþ Almayns. During the 15th and 16th centuries, Nederlands was the adjective used in the sense "pertaining to Germans". Gebruik van Duitse as an adjective dates to ca. 1550. The adjective Nederlands narrowed its sense to "of the Netherlands" during the 17th century.
 4. ^ In these countries, the number of people claiming German ancestry exceeds 1,000,000 and a significant percentage of the population claim German ancestry. For sources: see table in German diaspora main article.
 5. ^ Here is used the estimate of the United Nations (2,07 billion people in the world, 1930), and all the populations from the map combined. 2,07 billion is taken as 100%, and 93,379,200 is taken as x. 2,700,000,000 - 100%, 93,379,200 - x. x=93,379,200*100%/2,070,000,000=4,5110724637681=4,5%
 6. ^ Verdeeld refers to relatively strong regionalism among the Germans within the Federal Republic of Germany. The events of the 20th century also affected the nation. As a result, the German people remain divided in the 21st century, though the degree of division is one much diminished after two world wars, the Cold War, and the German reunification.

Referenties

 1. ^ een b c "Ethnic Groups of Europe: An Encyclopedia" by Jeffrey Cole (2011), p. 171; "Estimates of the total number of Germans in the world range from 100 million to 150 million, depending on how German is defined, ..."
 2. ^ "Bevolking". 2017​Opgehaald 30 juli 2019.
 3. ^ Bureau, US Census. "American FactFinder - Resultaten". Factfinder.census.gov​Gearchiveerd van het origineel op 13 februari 2020​Opgehaald 20 december 2017.
 4. ^ "Ich bin ein brasileiro: Finding a little piece of Germany in Brazil - Al Jazeera America"​26 February 2016. Archived from the original on 26 February 2016​Opgehaald 20 december 2017.CS1 maint: BOT: original-url-status onbekend (koppeling)
 5. ^ "The German Times Online - German Roots - Gisele Bundchen"​2 April 2013. Archived from the original on 2 April 2013​Opgehaald 20 december 2017.CS1 maint: BOT: original-url-status onbekend (koppeling)
 6. ^ "Argentina Population 2017"​World Population Review. 20 december 2017. Argentina has an estimated 2017 population of 44.27 million ... about 8% are descended from German immigrants
 7. ^ http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/Table.cfm?Lang=E&T=31&Geo=01
 8. ^ "Alemanes en Chile: entre el pasado colono y el presente empresarial" (in het Spaans). Deutsche Welle​31 maart 2011​Opgehaald 22 december 2012. Spaans: Hoy, el perfil de los alemanes residentes aquí es distinto y ya no tienen el peso numérico que alguna vez alcanzaron. En los años 40 y 50 eran en Chile el segundo mayor grupo de extranjeros, representando el 13% (13.000 alemanes). Según el último censo de 2002, en cambio, están en el octavo lugar: son sólo 5.500 personas, lo que equivale al 5% de los foráneos. Sin embargo, la colonia formada por familias de origen alemán es activa y numerosa. Según explica Karla Berndt, gerente de comunicaciones de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio (Camchal), los descendientes suman 500.000. Concentrados en el sur y centro del país, donde encuentran un clima más afín, su red de instituciones es amplia. 'Hay clínicas, clubes, una Liga Chileno-Alemana, compañías de bomberos y un periódico semanal en alemán llamado Cóndor. Chile es el lugar en el que se concentra el mayor número de colegios alemanes, 24, lo que es mucho para un país tan chico de sólo 16 millones de habitantes', relata Berndt.
  Engels: Today, the profile of the Germans living here is different and no longer have the numerical weight they once reached. In the 1940s and 1950s they were in Chile's second largest foreign group, accounting for 13% (13,000 Germans). According to the last census in 2002, however, they are in eighth place: they are only 5,500 people, equivalent to 3% of foreigners. However, the colony of families of German origin is active and numerous. According to Karla Berndt, communications manager for the German-Chilean Chamber of Commerce (Camchal), descendants totaled 500,000. Concentrated in the south and center of the country, where they find a more congenial climate, its network of institutions is wide. 'There are clinics, clubs, a Chilean-German League, fire companies and a German weekly newspaper called Condor. Chile is the place in which the largest number of German schools, 24 which is a lot for such a small country of only 16 million people', says Berndt.
 9. ^ "Une estimation des populations d'origine étrangère en France en 2011". Immigrés : 78 000 ; 1ère génération née en France : 129 000 ; 2ème génération née en France : 230 000 ; Total : 437 000
 10. ^ een b c Duitse mensen, Joshua Project. Ontvangen 27 juli 2020.
 11. ^ "CBS StatLine - Population; sex, age, origin and generation, 1 January". Statline.cbs.nl​Opgehaald 20 december 2017.
 12. ^ "Country: Italy"​Joshua Project​Opgehaald 10 februari 2017.
 13. ^ "Establecerán nueva colonia de alemanes en Paraguay"​ABC-kleur​Opgehaald 16 mei 2015.
 14. ^ "Bevölkerung zu Jahresbeginn seit 2002 nach detaillierter Staatsangehörigkeit" [Population at the beginning of the year since 2002 by detailed nationality]. Statistieken Oostenrijk (In het Duits). 14 juni 2016​Opgehaald 1 augustus 2016.
 15. ^ "Country: Kazakhstan"​Joshua Project​Opgehaald 12 maart 2018.
 16. ^ Vukovich, Gabriella (2018). Mikrocenzus 2016 - 12. Nemzetiségi adatok [Microcensus 2016 - 12. Etnische gegevens] (Pdf). Hongaars Centraal Bureau voor de Statistiek (in het Hongaars). Boedapest. ISBN 978-963-235-542-9​Opgehaald 9 januari 2019.
 17. ^ "Przynależność narodowo-etniczna ludności – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011" (Pdf). Stat.gov.pl​Opgehaald 20 december 2017.
 18. ^ https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=01006.px&L=0
 19. ^ Kopp, Horst (20 december 2017). Regiostudies, zaken en cultuur: resultaten van het Beierse onderzoeksnetwerk Forarea​LIT Verlag Münster. ISBN 9783825866235.
 20. ^ Amt, Auswärtiges. "Federal Foreign Office - Uruguay". Auswärtiges Amt DE​Opgehaald 20 december 2017.
 21. ^ "Rumänien: Ethnischer Deutscher erhält Spitzenamt in Regierungspartei". Spiegel.de​23 februari 2013​Opgehaald 20 december 2017 - via Spiegel Online.
 22. ^ "Всеукраїнський перепис населення 2001 | English version | Results | Nationality and citizenship | The distribution of the population by nationality and mother tongue". 2001.ukrcensus.gov.ua. State Statistics Committee van Oekraïne​Opgehaald 16 januari 2020.
 23. ^ Persoon met innvandringsbakgrunn, etter innvandringskategori, landbakgrunn en kjønn SSB, teruggehaald 13 juli 2015
 24. ^ "Fakta om Norge". Utlandsjobb.nu​Utlandsjobb.nu​Opgehaald 23 december 2016. 90000 svenskar bor i Norge
 25. ^ "Federal Foreign OfficeDominican Republic"​20 October 2006. Archived from the original on 20 October 2006​Opgehaald 20 december 2017.CS1 maint: BOT: original-url-status onbekend (koppeling)
 26. ^ "Gearchiveerde kopie"​Gearchiveerd van het origineel op 19 oktober 2017​Opgehaald 11 oktober 2017.CS1 maint: gearchiveerde kopie als titel (koppeling)
 27. ^ "População Estrangeira Residente em Portugal - Alemanha"​Ministério da Economia. 20 juni 2018​Opgehaald 19 mei 2019.
 28. ^ "Religionszugehörigkeiten in Deutschland 2018" (In het Duits). Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland​Opgehaald 9 augustus 2019.
 29. ^ "Germany - The Lutheran World Federation". Lutheranworld.org​Opgehaald 29 maart 2015.
 30. ^ Haarmann, Harald (2015). "Duitsers"​In Danver, Steven (red.). Inheemse volkeren van de wereld: een encyclopedie van groepen, culturen en hedendaagse kwesties. Routledge​p. 313 ISBN 1317464001. Germans are a Germanic (or Teutonic) people that are indigenous to Central Europe.
 31. ^ Moser, Johannes (2011). "Duitsers"​In Cole, Jeffrey (red.). Etnische groepen van Europa: een encyclopedie. ABC-CLIO​pp. 171–177. ISBN 1598843028.
 32. ^ Minahan, James (2000). "Duitsers". One Europe, Many Nations: A Historical Dictionary of European National Groups. Greenwood Publishing Group​p. 288 ISBN 0313309841. The Germans are an ancient ethnic group, the basic stock in the composition of the peoples of Germany... The Germans include a number of important national groups, including the Bavarians, Rhinelanders, Saxons, and Swabians. The standard language of the Germans, called Deutsch or Hochdeutsch (High German), is spoken as the first or second language by all the German peoples in Europe except some of the Volga Germans in Russia.
 33. ^ Minahan, James (2000). One Europe, Many Nations: A Historical Dictionary of European National Groups. Greenwood Publishing Group​p. 769. ISBN 0313309841. Germanic nations:... Germans...; Wicherkiewicz, Tomasz (2003). Het maken van een taal. Walter de Gruyter​p. 449 ISBN 311017099X​Opgehaald 26 maart 2019. Tot de Germaanse [volkeren] behoren nog steeds: Engelsen, Nederlanders, Duitsers, Denen, Zweden, Saksen. Daarom behoren [op dezelfde manier] als Polen, Russen, Tsjechen, Serviërs, Kroaten, Bulgaren tot de Slavische [volkeren] ...; >van der Sijs, Nicoline (2003). Cookies, Coleslaw, and Stoops: The Influence of Dutch on the North American Languages. Amsterdam University Press​p. 58. ISBN 9089641246​Opgehaald 26 maart 2019. Dutch quite often refers to German (because of the similarity in sound between Dutch and Deutsch) and sometimes even Scandinavians and other Germanic people.; Heather, Peter. "Germany: Ancient History". Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica, Inc. Opgehaald 21 november 2020. Within the boundaries of present-day Germany... Germanic peoples such as the eastern Franks, Frisians, Saxons, Thuringians, Alemanni, and Bavarians—all speaking West Germanic dialects—had merged Germanic and borrowed Roman cultural features. It was among these groups that a German language and ethnic identity would gradually develop during the Middle Ages.
 34. ^ https://www.germany.info/us-en/service/03-Citizenship/german-citizenship-obtain/919576
 35. ^ https://dc.uwm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1410&context=etd
 36. ^ https://search.proquest.com/docview/209910301?fromopenview=true
 37. ^ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/per.2410040204
 38. ^ "Duitsland". Berkley Centrum voor religie, vrede en wereldaangelegenheden​Gearchiveerd van het origineel op 12 oktober 2013​Opgehaald 15 december 2011.
 39. ^ "Duits 'zou een werktaal van de EU moeten zijn', zegt de partij van Merkel". Telegraph.co.uk​18 juni 2013​Opgehaald 29 maart 2015.
 40. ^ Cole, Jeffrey (2011). Etnische groepen in Europa. ISBN 9781598843026​Opgehaald 29 maart 2015.
 41. ^ bijv. Walther von der Vogelweide​Zien Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch (1872-1878), s.v. "Diutsche". Het Middelhoogduits Lied van Roland (ca. 1170) heeft in diutisker erde (65.6) voor "in het Duitse rijk, in Duitsland" in tütschem land, vanwaar het moderne Deutschland, blijkt uit de late 15e eeuw (bijv. Johann Geiler von Kaysersberg, Ship of Foolszie Grimm, Deutsches Wörterbuch, s.v. "Duits").
 42. ^ OED, s.v. [1] "Nederlands, adj., N., En adv."
 43. ^ Schulze, Hagen (1998). Duitsland: een nieuwe geschiedenis​Harvard University Press. p.4. ISBN 0-674-80688-3.
 44. ^ "Duitse", The Concise Oxford Dictionary of English Etymology​Ed. T. F. Hoad. Oxford: Oxford Universiteit krant, 1996. Oxford Reference Online. Oxford Universiteit krant. Ontvangen 4 maart 2008.
 45. ^ W. Ridgeway: de oorsprong en invloed van het volbloedpaard. Cambridge University Press, 2015, p. 22.
 46. ^ Zien:
  • Ozment, Steven (2005), Een machtig fort: een nieuwe geschiedenis van het Duitse volk, Harper Collins, blz. 120-121, 161, 212, ISBN 0-06-093483-2
  • Segarra, Eda (1977), Een sociale geschiedenis van Duitsland, 1648–1914, Taylor & Francis, blz. 5, 15, 183, ISBN 0-416-77620-5
  • Whaley, Joachim (2011), Duitsland en het Heilige Roomse Rijk: Deel II: De vrede van Westfalen tot de ontbinding van het Reich, 1648-1806, Oxford History of Early Modern Europe, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-969307-8
 47. ^ een b c d Wereld en zijn volkeren. Marshall Cavendish, 2009. Pp. 311
 48. ^ een b c Yehuda Cohen. De Duitsers: afwezige nationaliteit en de Holocaust. SUSSEX ACADEMISCHE PERS, 2010. Pp. 27.
 49. ^ een b Wereld en zijn volkeren. Marshall Cavendish, 2009. Pp. 311-312.
 50. ^ Marvin Perry, Myrna Chase, Margaret Jacob, James R. Jacob, Theodore H. Von Laue. Western Civilization: Ideas, Politics, and Society, Volume I: To 1789​Boston, Massachusetts, VS: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2009. Pp. 212.
 51. ^ een b Jeffrey E. Cole​Etnische groepen van Europa: een encyclopedie. Santa Barbara, Californië, VS: ABC-CLIO, 2011. Pp. 172.
 52. ^ een b Motyl 2001, blz.189.
 53. ^ een b Een geschiedenis van de Ostrogoten. Pp. 46.
 54. ^ Sinor, Denis. 1990. De Hun-periode. In D. Sinor, ed., The Cambridge History of Early Inner Asia. Cambridge University Press. blz. 177-205.
 55. ^ Jane Penrose. Rome en haar vijanden: een rijk gecreëerd en vernietigd door oorlog De Duitsers en de Romeinen. Cambridge, Engeland, VK: Osprey Publishing, 2008. Pp. 288
 56. ^ Brian A. Pavlac. Een beknopt overzicht van de westerse beschaving: suprematies en diversiteit door de geschiedenis heen. Rowman & Littlefield, 2010. Pp. 102.
 57. ^ "GESCHIEDENIS VAN CHARLEMAGNE". Historyworld.net​Opgehaald 29 maart 2015.
 58. ^ "Hoe Karel de Grote de wereld veranderde". WordsSideKick.com​Opgehaald 29 maart 2015.
 59. ^ SPIEGEL ONLINE, Hamburg, Duitsland (26 november 2012). "Wie Karl der Große Aachen zur kaiserlichen Metropole ausbaute". SPIEGEL ONLINE​Opgehaald 7 januari 2016.CS1 maint: meerdere namen: auteurslijst (koppeling)
 60. ^ Schwanitz, Dietrich (2002). Bildung. Alles was man wissen muß (In het Duits). München: Wilhelm Goldmann Verlag. ISBN 3-442-15147-3.
 61. ^ Schulze, Hagen (2001). Duitsland​p. 18. ISBN 9780674005457​Opgehaald 29 maart 2015.
 62. ^ Ulrich Ammon, Norbert Dittmar, Klaus J. Mattheier. Soziolinguistik: Ein Internationales Handbuch Zur Wissenschaft Von Sprache und Gesellschaft​Engelse vertaling editie. Walter de Gruyter, 2006. Pp. 1866.
 63. ^ Encyclopædia Britannica vermelding 'Old Prussian language'
 64. ^ een b G. J. Meyer. A World Undone: The Story of the Great War 1914-1918​Random House Digital, Inc., 2007. Pp. 179.
 65. ^ "Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation". Dhm.de​Opgehaald 29 maart 2015.
 66. ^ een b c Ulrich Ammon, Norbert Dittmar, Klaus J. Mattheier. Soziolinguistik: Ein Internationales Handbuch Zur Wissenschaft Von Sprache und Gesellschaft​Engelse vertaling editie. Walter de Gruyter, 2006. Pp. 1925.
 67. ^ "De webpagina van Raffael Scheck» De homepage van Raffael Scheck ". Colby.edu​Opgehaald 29 maart 2015.
 68. ^ Deborah Sadie Hertz. Hoe Joden Duitsers werden: de geschiedenis van bekering en assimilatie in Berlijn. Yale University, 2007. Pp. 193.
 69. ^ James F. Harris. Een studie in de theorie en praktijk van het Duitse liberalisme: Eduard Lasker, 1829-1884. University Press of America, 1984. Pp. 17.
 70. ^ Dirk Verheyen (30 juli 1999). De Duitse vraag: een culturele, historische en geopolitieke verkenning​Avalon Publishing. p. 8. ISBN 978-0-8133-6878-8.
 71. ^ Imanuel Geiss (16 december 2013). De kwestie van de Duitse eenwording: 1806-1996​Routledge. p. 41. ISBN 978-1-136-18568-7.
 72. ^ "Oostenrijk-Hongarije Pruisen oorlog 1866"​Onwar.com. 16 december 2000​Opgehaald 2 augustus 2012.
 73. ^ "American FactFinder - Zoeken". Factfinder.census.gov​Gearchiveerd van het origineel op 11 februari 2020​Opgehaald 20 december 2017.
 74. ^ Bureau, US Census. "American FactFinder - Resultaten". Factfinder.census.gov​Gearchiveerd van het origineel op 11 februari 2020​Opgehaald 20 december 2017.
 75. ^ "Reguliere zitting 2009-2010 Senaatresolutie 141 P.N. 1216". Wet.staat.pa.us​Opgehaald 29 maart 2015.
 76. ^ Ik ben Meinung. "Als Vorarlberg Schweizer Kanton werden wollte - Vorarlberg - Aktuelle Nachrichten - Vorarlberg Online"​Vol.at​Opgehaald 28 september 2011.
 77. ^ "Oostenrijk stemt voor fusie met Duitsland in een referendum". Famousdaily.com​Opgehaald 29 maart 2015.
 78. ^ "Annexatie van Oostenrijk - Analyse van het interbellum". Socialexperts.weebly.com​Opgehaald 29 maart 2015.
 79. ^ Data van Afdeling Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties, Afdeling Bevolking. "The World at Six Billion", 1999. Gearchiveerd 1 januari 2016 op de Wayback-machine
 80. ^ "Deutsche auf der Erde" (1930), kaart
 81. ^ Lynn H. Nicholas, Cruel World: The Children of Europe in the Nazi Web. (2011) Knopf Doubleday Publishing Group, p. 194
 82. ^ Richard Overy, The Dictators: Hitler's Duitsland, Stalins Rusland, blz. 543-4
 83. ^ "Het nazi-concept van 'Volksdeutsche' en de verergering van antisemitisme in Oost-Europa, 1939-1945"​DeepDyve. 1 januari 1994​Opgehaald 2 augustus 2012.
 84. ^ "Sudeten-Duitsers blijven vechten voor recht op terugkeer". Haaretz.com​3 september 2003​Opgehaald 29 maart 2015.
 85. ^ Willian L. Shirer (1984). Twentieth Century Journey, deel 2, The Nightmare Years: 1930-1940. Boston, VS: Little, Brown & Company. ISBN 0-316-78703-5 (vs. 2).
 86. ^ "Oostenrijk - OOSTENRIJKSE NATIONALE IDENTITEIT". Countrystudies.us​Opgehaald 29 maart 2015.
 87. ^ [2]​Ontwikkeling van de Oostenrijkse identiteit Gearchiveerd 28 september 2007 op Wayback-machine
 88. ^ Peter Utgaard, Het nazisme herinneren en vergeten, (New York: Berghahn Books, 2003), 188-189. Frederick C. Engelmann, "The Austro-German Relationship: One Language, One and One-Half Histories, Two States", Ongelijke partners, red. Harald von Riekhoff en Hanspeter Neuhold (San Francisco: Westview Press, 1993), 53-54.
 89. ^ Redaktion (13 maart 2008). "Österreicher fühlen sich heute als Nation - 1938 - derStandard.at" Wissenschaft "​Derstandard.at​Opgehaald 28 september 2011.
 90. ^ "Europa's opkomend regionalisme" (Pdf). Toponline.org​Opgehaald 20 december 2017.
 91. ^ "Duitsland en Duitse minderheden in Europa" (Pdf). Stefanwolff.com​Opgehaald 20 december 2017.
 92. ^ "Minder etnische Duitsers emigreren naar voorouderlijk vaderland"​Migrationinformation.org​Opgehaald 28 september 2011.
 93. ^ "Externe doodsoorzaken in een cohort van Aussiedler uit de voormalige Sovjet-Unie, 1990-2002"​Egms.de​Opgehaald 28 september 2011.
 94. ^ Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties: Staat van de wereldbevolking 2006
 95. ^ "Meest gesproken talen"​.ignatius.edu. 28 mei 2011. Gearchiveerd van het origineel op 27 september 2011​Opgehaald 28 september 2011.
 96. ^ Grafische kaart: Engels vervangt Duits als taal van de Nobelprijswinnaars voor de Wetenschap​Van J. Schmidhuber (2010), Evolutie van de nationale Nobelprijs-aandelen in de 20e eeuw Gearchiveerd 27 maart 2014 op de Wayback-machine Bij arXiv: 1009.2634v1
 97. ^ "Ethnologue: East Middle German"​Opgehaald 6 maart 2011.
 98. ^ Inleiding tot oude Jiddische literatuur, p. 72, Baumgarten en Frakes, Oxford University Press, 2005
 99. ^ "Ontwikkeling van het Jiddisch door de eeuwen heen", jewishgen.org
 100. ^ een b c d e f g h ik j k l m n O p Bleek, Wilhelm (2003). "Auslandsdeutsche"​In Andersen, Uwe; Woyke, Wichard (red.). Handwörterbuch des politische Systems der Bundesrepublik (in het Duits) (5e ed.). Opladen: Leske + Budrich. ISBN 9783810038654​Gearchiveerd van het origineel op 22 februari 2009.
 101. ^ "Statistics Canada 2006"​2. statcan.ca. 6 januari 2010​Opgehaald 15 maart 2010.
 102. ^ "Przynależność narodowo-etniczna ludności - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011" (Pdf). Stat.gov.pl​Opgehaald 20 december 2017.
 103. ^ Cascante, Manuel M. (8 augustus 2012). "Los menonitas dejan México". abc (in het Spaans)​Opgehaald 19 februari 2013. Los cien mil miembros de esta comunidad anabaptista, establecida en Chihuahua desde 1922, se plantean emigrar a la república rusa de Tartaristán, que se ofrece a acogerlos
 104. ^ https://spraktidningen.se/blogg/har-ar-20-storsta-spraken-i-sverige
 105. ^ "Composición Étnica de las Tres Áreas Culturales del Continente Americano al Comienzo del Siglo XXI" (Pdf) (in het Spaans). p. 188. Gearchiveerd van het origineel (Pdf) op 26 juni 2013​Opgehaald 12 juni 2012.
 106. ^ "Deutsche Botschaft Guatemala - Startseite". diplo.de​Gearchiveerd van het origineel op 14 januari 2016​Opgehaald 7 januari 2016.
 107. ^ "Verdeling van de bevolking van de Oekraïense regio's naar moedertaal per regio, aangegeven als moedertaal, jaar en inhoud". database.ukrcensus.gov.ua​Database van State Statistics Committee van Oekraïne​Opgehaald 16 januari 2020.
 108. ^ Searle, John. (1987). The Blackwell Companion to Philosophy, "Inleiding". Wiley-Blackwell.
 109. ^ Horst, Zuse."Het leven en werk van Konrad Zuse"​Gearchiveerd van het origineel op 18 april 2010​Opgehaald 18 april 2010. Everyday Practical Electronics (EPE) online. Ontvangen 2 januari 2007
 110. ^ Auto. Gearchiveerd 29 oktober 2009 op de Wayback-machine Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2006. Ontvangen 2 januari 2007
 111. ^ De Zeppelin Gearchiveerd 1 mei 2011 op de Wayback-machine Amerikaanse Centennial of Flight Commission. Ontvangen 2 januari 2007
 112. ^ Roberts, J. M. The New Penguin History of the World, Penguin History, 2002. Pg. 1014. ISBN 0-14-100723-0
 113. ^ De Nobelprijswinnaars van Alfred B., 1901-2003 Gearchiveerd 10 februari 2010 op de Wayback-machine History Channel van The World Almanac en Book of Facts 2006. Ontvangen 2 januari 2007
 114. ^ Walhalla Ruhmes- en Ehrenhalle (in het Duits), gearchiveerd van het origineel op 2 oktober 2007, opgehaald 3 oktober 2007
 115. ^ Walhalla, officieel gidsboekje. p. 3. Vertaald door Helen Stellner en David Hiley, Bernhard Bosse Verlag Regensburg, 2002
 116. ^ "De zwaaiende muziekindustrie in Duitsland is op zoek naar nieuw talent"​Deutsche Welle. 2 februari 2010​Opgehaald 28 maart 2011.
 117. ^ BBC Radio 1 documentaire​Ontvangen 2006, 10 december Gearchiveerd 19 juni 2012 op de Wayback-machine
 118. ^ "Nederlanderse-entertainer-sin-Duitsland". Die Welt (in het Nederlands). 17 april 2010. Gearchiveerd van het origineel op 25 april 2012​Opgehaald 7 april 2011.
 119. ^ 2006 FIAPF geaccrediteerde Festivals Directory, Internationale Federatie van Verenigingen van Filmproducenten. Ontvangen 11 december 2006.
 120. ^ Plass, Ewald M., Wat Luther zegt: An Anthology, St. Louis: Concordia Publishing House, 1959, 2: 964.
 121. ^ Schiller, Frederick, Geschiedenis van de Dertigjarige Oorlog, p.1, Harper Publishing
 122. ^ "Gearchiveerde kopie"​Gearchiveerd van het origineel op 25 mei 2017​Opgehaald 24 augustus 2017.CS1 maint: gearchiveerde kopie als titel (koppeling)
 123. ^ "Kirchenmitgliederzahlen" (Pdf). Ekd.de​31 december 2004​Opgehaald 20 december 2017. korrigierte Ausgabe
 124. ^ een b c Duitsland Info: Cultuur en leven: Sport Gearchiveerd 30 april 2011 op de Wayback-machine Ambassade van Duitsland in Washington DC. Ontvangen 28 december 2006
 125. ^ Maatschappij Gearchiveerd 20 mei 2011 op de Wayback-machine De Duitse missie naar de Verenigde Staten. Ontvangen 16 oktober 2010.
 126. ^ Duitsland breidt homorechten uit News24.com. Ontvangen 25 november 2007. Gearchiveerd 12 juli 2009 op de Wayback-machine
 127. ^ Weinthal, Benjamin (31 augustus 2006). "Hij is homo, en dat is oké". Gay City News​New York​Opgehaald 3 september 2009.[dode link]
 128. ^ Heckmann, Friedrich (2003). De integratie van immigranten in Europese samenlevingen: nationale verschillen en convergentie-trends​Stuttgart: Lucius & Lucius. blz. 51ff. ISBN 978-3-8282-0181-1​Opgehaald 28 oktober 2010.
 129. ^ Hoe Duitsland de World Cup of Nation Branding won​BrandOvation. Ontvangen 25 november 2007.
 130. ^ "2010 Anholt-GfK Roper Nation Brands Index" (Persbericht). GfK​12 oktober 2010​Opgehaald 15 oktober 2010.
 131. ^ "Wereldopwarming voor de VS onder Obama, stelt BBC-opiniepeiling voor". BBC nieuws​Londen. 19 april 2010​Opgehaald 28 oktober 2010.
 132. ^ BBC World Service Poll​BBC nieuws. Ontvangen 19 april 2010.
 133. ^ "Duitsers geven het meeste uit aan buitenlandse reizen: industriegroep". De economische tijden​New Delhi. 10 maart 2009​Opgehaald 15 maart 2009.
 134. ^ Kesselman 2009, blz.180.
 135. ^ Motyl 2001, blz. 189-190.
 136. ^ Forsythe, Diana. 1989. Duitse identiteit en het probleem van de geschiedenis. Geschiedenis en etniciteit, p.146
 137. ^ "Das politische System in Österreich (het politieke systeem in Oostenrijk)" (Pdf) (In het Duits). Wenen: Oostenrijkse federale persdienst. 2000. p. 24. Gearchiveerd van het origineel (Pdf) op 23 april 2014​Opgehaald 9 juli 2014.
 138. ^ Bauer, Kurt (2008). Nationalsozialismus: Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall (In het Duits). Böhlau Verlag. p. 41. ISBN 9783825230760.
 139. ^ Giloi, Eva (2011). Monarchie, mythe en materiële cultuur in Duitsland 1750–1950​Cambridge University Press. blz. 161-162.
 140. ^ Unowsky, Daniel L. (2005). De pomp en de politiek van patriottisme: keizerlijke vieringen in Habsburg, Oostenrijk, 1848–1916​Purdue University Press. p. 157.
 141. ^ Brigitte Hamann, Hitler's Vienna: A Dictator's Apprenticeship, p. 282
 142. ^ Suppan (2008). 'Duitsers' in het Habsburgse rijk. De Duitsers en het Oosten. blz. 171-172.
 143. ^ Mees, Bernard (2008). De wetenschap van de Swastika​Central European University Press. ISBN 978-963-9776-18-0.
 144. ^ Alfred D. Low, The Anschluss Movement, 1918-1919, and the Paris Peace Conference, pp.135-138
 145. ^ Roderick Stackelberg, Hitler's Duitsland: Origins, Interpretations, Legacies, pp.161-162
 146. ^ "Vredesverdrag tussen de geallieerde en geassocieerde mogendheden en Oostenrijk; Protocol, verklaring en speciale verklaring [1920] ATS 3"​Austlii.edu.au​Opgehaald 15 juni 2011.
 147. ^ Mary Margaret Ball, Naoorlogse Duits-Oostenrijkse betrekkingen: The Anschluss Movement, 1918-1936, pp. 18-19
 148. ^ William L. Patch, Heinrich Bruning en de ontbinding van de Weimarrepubliek, pp.120, 166, 190
 149. ^ Ryschka, Birgit (1 januari 2008). Nationale identiteit construeren en deconstrueren: dramatische toespraak in Tom Murphy's The Patriot Game en Felix Mitterer's in Der Löwengrube​Peter Lang. ISBN 9783631581117.
 150. ^ Fred C. Koch; Jacob Eichhorn (1978). De Wolga-Duitsers: in Rusland en Amerika, van 1763 tot heden​Penn State Press. blz.151, 288. ISBN 0271038144.
 151. ^ Eberhardt, Piotr (2006). Politieke migraties in Polen 1939-1948. 8. Evacuatie en vlucht van de Duitse bevolking naar Potsdam, Duitsland (Pdf)​Warschau: Didactica. ISBN 9781536110357​Gearchiveerd van het origineel (Pdf) op 26 juni 2015.
 152. ^ Eberhardt, Piotr (2011). Politieke migraties op Poolse grondgebieden (1939-1950) (Pdf)​Warschau: Poolse Academie van Wetenschappen. ISBN 978-83-61590-46-0.
 153. ^ Teresa Rakowska-Harmstone (1984). Communisme in Oost-Europa​Manchester University Press ND. pp. 15–7. ISBN 9780719017056.
 154. ^ Eberhardt, Piotr (2015). "De Oder-Neisse-lijn als de westgrens van Polen: zoals gepostuleerd en gerealiseerd". Geographia Polonica. 88 (1): 77–105. doi:10.7163 / gpol.0007.
 155. ^ Eberhardt, Piotr (2012). "De Curzon-lijn als de oostelijke grens van Polen. De oorsprong en de politieke achtergrond". Geographia Polonica. 85 (1): 5–21. doi:10.7163 / gpol.2012.1.1.
 156. ^ Thuis in het buitenland: Duitse Turken worstelen om hun identiteit te vinden, Spiegel Online.
 157. ^ een b "Trotse Duitser?". De econoom​24 maart 2001.
 158. ^ een b 'Zijn Duitsers er nu trots op de Duitsers te zijn?'​Gearchiveerd van het origineel op 29 januari 2013.
 159. ^ "Nationale identiteit - waar Duitsers durven"​Presseurop.eu. 15 mei 2009​Opgehaald 7 januari 2013.
 160. ^ een b c d Heilbrunn, Jacob (november-december 2012). "Alle wegen leiden naar Berlijn". Het nationaal belang​Nummer 122: 41-47​Opgehaald 25 oktober 2012.

Bibliografie

Externe links

Pin
Send
Share
Send