Joden - Jews

Van Wikipedia, De Gratis Encyclopedie

Pin
Send
Share
Send

Joden
יְהוּדִים (Yehudim)
Ster van David.svg
De Ster van David dat is een algemeen symbool van het Joodse volk.
Totale populatie
14,6–17,8 miljoen

Vergrote populatie (inclusief volledige of gedeeltelijke Joodse afkomst):
20,7 miljoen[1]

Joodse mensen over de hele wereld.svg
(2018, schatting)
Regio's met aanzienlijke populaties
 Israël6,558,000–6,958,000[1]
 Verenigde Staten5,700,000–10,000,000[1]
 Frankrijk453,000–600,000[1]
 Canada391,000–550,000[1]
 Verenigd Koningkrijk290,000–370,000[1]
 Argentinië180,000–330,000[1]
 Rusland172,000–440,000[1]
 Duitsland116,000–225,000[1]
 Australië113,000–140,000[1]
 Brazilië93,000–150,000[1]
 Zuid-Afrika69,000–80,000[1]
 Oekraïne50,000–140,000[1]
 Hongarije47,000–100,000[1]
 Mexico40,000–50,000[1]
 Nederland30,000–52,000[1]
 Belgie29,000–40,000[1]
 Italië28,000–41,000[1]
  Zwitserland19,000–25,000[1]
 Chili18,000–26,000[1]
 Uruguay17,000–25,000[1]
 kalkoen15,000–21,000[1]
 Zweden15,000–25,000[1]
Talen
Religie
Jodendom
Gerelateerde etnische groepen

Joden (HebreeuwsיְהוּדִיםISO 259-2 Yehudim, Israëlische uitspraak [jehuˈdim]) of Joden zijn een etnoreligieuze groep[10] en een natie[11][12] afkomstig uit de Israëlieten[13][14][15] en Hebreeën[16][17] van historisch Israël en Juda​Joodse etniciteit, natie en religie zijn sterk met elkaar verbonden,[18][19] net zo Jodendom is de etnische religie van het Joodse volk, terwijl de naleving ervan varieert van strikte naleving tot volledige niet-naleving.[20]

Joden is ontstaan als etnische en religieuze groep in de Midden-Oosten tijdens het tweede millennium voor Christus,[9] in het deel van de Levant bekend als de Land van Israël.[21] De Merneptah Stele lijkt het bestaan ​​van een volk Israël ergens in te bevestigen Kanaän al in de 13e eeuw voor Christus (Late Bronstijd).[22][23] De Israëlieten, als een uitloper van de Kanaänitische bevolking,[24] consolideerden hun greep met de opkomst van de koninkrijken van Israël en Juda​Sommigen zijn van mening dat deze Kanaänitische sedentaire Israëlieten zich versmolten met inkomende nomadische groepen die bekend staan ​​als 'Hebreeën'.[25] Hoewel weinig bronnen de ballingschap-periodes in detail vermelden,[26][mislukte verificatie] de ervaring van verspreiden leven, uit de Babylonische ballingschap en ballingschap naar de Romeinse bezetting en ballingschap, en de historische betrekkingen tussen Joden en hun vaderland daarna, werden een belangrijk kenmerk van Joodse geschiedenis, identiteit en geheugen.[27]

In de millennia die volgden, Joodse diasporagemeenschappen samengevoegd in belangrijke verschillende etnische groepen: Ashkenazim (Europese Joden), en Sefardim (Iberische joden); bovendien Mizrahim (Oosterse joden) worden vaak - vooral in Israël - als gescheiden beschouwd van Sefardim.[28] Vóór Tweede Wereldoorlog, de wereldwijde Joodse bevolking bereikte een hoogtepunt van 16,7 miljoen,[29] die op dat moment ongeveer 0,7 procent van de wereldbevolking vertegenwoordigde. Ongeveer 6 miljoen Joden werden systematisch vermoord tijdens de Holocaust.[30][31] Sindsdien is de bevolking langzaam weer gestegen, en vanaf 2018 werd geschat op 14,6-17,8 miljoen door de Berman Joodse databank,[1] minder dan 0,2 procent van het totaal Wereld bevolking.[32][notitie 1]

Het moderne Staat Israël is het enige land waar joden de meerderheid van de bevolking uitmaken. Het definieert zichzelf als een Joodse en democratische staat in de Basiswetten, Menselijke waardigheid en vrijheid in het bijzonder, die is gebaseerd op de Onafhankelijkheidsverklaring​Van Israël Wet van terugkeer verleent het recht op staatsburgerschap aan Joden die de wens hebben geuit om zich in Israël te vestigen.[34]

Ondanks hun kleine percentage van de wereldbevolking hebben Joden een aanzienlijke invloed gehad op en bijgedragen aan menselijke vooruitgang op veel gebieden, zowel historisch als in de moderne tijd, inclusief filosofie,[35] ethiek,[36] literatuur,[37] politiek,[37] bedrijf,[37] beeldende kunst en architectuur,[37] muziek-, theater[38] en bioscoop, geneesmiddel,[39][40] en wetenschap en technologie,[37] net zoals religie​Joden auteur van de Bijbel,[41][42] Gesticht Vroeg christendom[43] en had een grote invloed op Islam.[44] Joden hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Westerse beschaving.[45][46]

Naam en etymologie

Het Engelse woord "Jood" gaat verder Middel Engels Gyw, Iewe​Deze voorwaarden zijn uitgeleend via de Oud Frans giu, die zelf is voortgekomen uit de eerdere juieu, die op hun beurt zijn afgeleid van judieu / iudieu die door elisie had de letter "d" van de Middeleeuws Latijn Iudaeus, die, net als de Nieuwe Testament Grieks termijn Ioudaios, betekende zowel 'Jood' als 'Judea"/" van Judea".[47] De Griekse term was een lening van Aramees Y'hūdāi, overeenkomstig met Hebreeuws יְהוּדִי Yehudi, oorspronkelijk de term voor een lid van de stam van Juda of de mensen van de koninkrijk Juda​Volgens de Hebreeuwse Bijbel, de naam van zowel de stam als het koninkrijk zijn afgeleid van Juda, de vierde zoon van Jakob.[48] Genesis 29:35 en 49: 8 verbinden de naam "Juda" met het werkwoord yada, wat 'lof' betekent, maar geleerden zijn het er over het algemeen over eens dat de naam van zowel de patriarch als het koninkrijk in plaats daarvan een geografische oorsprong heeft - mogelijk verwijzend naar de kloven en ravijnen van de regio.[49]

Het Hebreeuwse woord voor "Jood" is יְהוּדִיYehudi, met de meervoud יְהוּדִיםYehudim.[50] Endoniemen in andere Joodse talen omvatten de Ladino ג׳ודיוDjudio (meervoud ג׳ודיוס‎, Djudios) en de Jiddisch ייִדYid (meervoud ייִדןYidn).

Het etymologische equivalent wordt gebruikt in andere talen, bijvoorbeeld يَهُودِيّ yahūdī (sg.), al-yahūd (mv.), in Arabisch, "Jude" in Duitse, "judeu" in Portugees, "Juif" (m.) / "Juive" (f.) In Frans, "jøde" in Deens en Noors, "judío / a" in Spaans, "jood" in Nederlands, "żyd" in Pools enz., maar afleidingen van het woord "Hebreeuws" worden ook gebruikt om een ​​Jood te beschrijven, bijvoorbeeld in Italiaans (Ebreo), in Perzisch ("Ebri / Ebrani" (Perzisch: عبری / عبرانی)) En Russisch (Еврей, Yevrey).[51] Het Duitse woord "Jude" wordt uitgesproken [ˈJuːdə], het overeenkomstige bijvoeglijk naamwoord "jüdisch" [ˈJyːdɪʃ] (Joods) is de oorsprong van het woord "Jiddisch".[52]

Volgens The American Heritage Dictionary of the English Language, vierde editie (2000),

Het wordt algemeen erkend dat het attributieve gebruik van het zelfstandig naamwoord Jood, in zinnen als Joods advocaat of Joodse ethiek, is zowel vulgair als zeer beledigend. In dergelijke contexten Joods is de enige aanvaardbare mogelijkheid. Sommige mensen zijn echter zo op hun hoede geworden voor deze constructie dat ze het stigma hebben uitgebreid tot elk gebruik ervan Jood als zelfstandig naamwoord, een praktijk die op zichzelf risico's met zich meebrengt. In een zin als Er zitten nu verschillende joden in de raad, wat onweerlegbaar is, de vervanging van een omschrijving als Joden of personen van joodse achtergrond kan op zichzelf aanstoot geven omdat het lijkt te suggereren dat Jood een negatieve connotatie heeft wanneer het als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt.[53]

Wie is een Jood?

Kaart van Kanaän

Jodendom deelt enkele van de kenmerken van een natie,[11][54][12][55][56][57] een etniciteit,[10] een religie, en een cultuur,[58][59][60] het maken van de definitie van wie een Jood is enigszins variëren, afhankelijk van of een religieuze of nationale benadering van identiteit wordt gebruikt.[61][62] Over het algemeen omvatten joden in modern seculier gebruik drie groepen: mensen die in een joods gezin zijn geboren, ongeacht of ze de religie volgen of niet, degenen met een of andere joodse voorouderlijke achtergrond of afstamming (soms inclusief degenen die niet strikt matrilineaire afdaling), en mensen zonder enige Joodse voorouderlijke achtergrond of afstamming die formeel bekeerd tot het jodendom en daarom zijn ze aanhangers van de religie.[63]

Historische definities van Joodse identiteit zijn traditioneel gebaseerd op halachisch definities van matrilineaire afstamming en halachische conversies. Deze definities van wie een Jood is dateren uit de codificatie van de Mondelinge Thora in de Babylonische Talmoed, ongeveer 200 CE​Interpretaties van delen van de Tenach, zoals Deuteronomium 7: 1–5, door Joodse wijzen, worden gebruikt als waarschuwing tegen gemengde huwelijken tussen Joden en Kanaänieten omdat "[de niet-joodse echtgenoot] ervoor zal zorgen dat uw kind zich van Mij afkeert en zij de goden van anderen zullen aanbidden."[24] Leviticus 24:10 zegt dat de zoon in een huwelijk tussen een Hebreeuwse vrouw en een Egyptische de mens is "van de gemeenschap van Israël." Dit wordt aangevuld door Ezra 10: 2-3, waar Israëlieten die terugkeren uit Babylon de gelofte afleggen om hun heiden vrouwen en hun kinderen.[64][65] Een populaire theorie is dat de verkrachting van Joodse vrouwen in gevangenschap ervoor zorgde dat de wet van de Joodse identiteit werd geërfd via de moederlijn, hoewel geleerden deze theorie betwisten door de Talmoedische invoering van de wet uit de pre-ballingsperiode aan te halen.[66] Een ander argument is dat de rabbijnen de wet van patrilineaire afstamming veranderden in matrilineaire afstamming vanwege de wijdverbreide verkrachting van Joodse vrouwen door Romeinse soldaten.[67] Omdat de antireligieuze Haskalah beweging van de late 18e en 19e eeuw, halachisch interpretaties van de joodse identiteit zijn aangevochten.[68]

Volgens historicus Shaye J. D. Cohenwerd de status van de nakomelingen van gemengde huwelijken bepaald patrilineair in de Bijbel. Hij brengt twee waarschijnlijke verklaringen voor de verandering in Mishnaic tijden: ten eerste, de Mishna kan dezelfde logica hebben toegepast op gemengde huwelijken als op andere mengsels (Kil'ayim​Een gemengd huwelijk is dus verboden, evenals de vereniging van een paard en een ezel, en in beide verenigingen worden de nakomelingen matrilineair beoordeeld.[69] Ten tweede, de Tannaim kan zijn beïnvloed door Romeinse wet, die dicteerde dat wanneer een ouder geen wettig huwelijk kon sluiten, nakomelingen zouden de moeder volgen.[69] Rabbi Rivon Krygier volgt een soortgelijke redenering, met het argument dat de joodse afkomst vroeger de patrineale afstamming had doorgemaakt en dat de wet van de matrilineaire afstamming zijn wortels had in het Romeinse rechtssysteem.[66]

Oorsprong

Egyptische voorstelling van het bezoek van westerse Aziaten in kleurrijke kleding, gelabeld als Aamu​Het schilderij is afkomstig uit het graf van een ambtenaar uit de 12e dynastie Khnumhotep II Bij Beni Hasan, en gedateerd op c. 1900 BCE. Hun dichtstbijzijnde bijbelse tijdgenoten waren de vroegste Hebreeën, zoals Abraham en Joseph.[70][71][72][73]
Afbeelding van King Jehu, tiende koning van de noordelijke koninkrijk Israël, op de Zwarte Obelisk van Salmaneser III, 841-840 BCE.[74] Dit is "de enige afbeelding die we hebben in de oude kunst uit het Nabije Oosten van een Israëlitische of Judese monarch".[75]

Een feitelijke reconstructie van de oorsprong van de joden is een moeilijke en complexe onderneming. Het vereist een onderzoek van ten minste 3.000 jaar oude menselijke geschiedenis met behulp van documenten in grote hoeveelheden en verscheidenheid die zijn geschreven in ten minste tien nabij-oosterse talen. Aangezien archeologische vondsten afhankelijk zijn van onderzoekers en wetenschappers uit verschillende disciplines, is het doel om alle feitelijke gegevens te interpreteren, waarbij de nadruk ligt op de meest consistente theorie. De prehistorie en etnogenese van de joden zijn nauw verweven met archeologie, biologie en historische tekstuele verslagen, evenals met religieuze literatuur en mythologie. De etnische afkomst waarvan de joden oorspronkelijk hun afkomst traceren, was een confederatie van de ijzertijd Semitisch-sprekende stammen bekend als de Israëlieten dat een deel van bewoonde Kanaän tijdens de tribale en monarchale periodes.[76] Moderne joden zijn vernoemd naar en stammen ook af van de zuidelijke Israëliet Koninkrijk Juda.[77][78][79][80][81][82]

Volgens de Hebreeuwse Bijbel verhaal, joodse afkomst is terug te voeren op de Bijbelse patriarchen zoals Abraham, zijn zoon Isaac, Isaac's zoon Jakob, en de bijbelse matriarchen Sarah, Rebecca, Leah, en Rachel, die woonden in Kanaän​De Twaalf stammen worden beschreven als afstammelingen van de twaalf zonen van Jacob. Jacob en zijn gezin migreerden naar Het oude Egypte nadat hij was uitgenodigd om bij de zoon van Jacob te komen wonen Joseph Door de Farao zichzelf. De nakomelingen van de patriarchen werden later tot slaaf gemaakt tot de Exodus geleid door Mozes, waarna de Israëlieten Kanaän veroverden onder de opvolger van Mozes Joshua, ging door de periode van de Bijbelse rechters na de dood van Joshua, daarna door tussenkomst van Samuel werd onderworpen aan een koning, Saul, die werd opgevolgd door David en dan Solomon, naar wie de Verenigde monarchie eindigde en werd opgesplitst in een aparte Koninkrijk Israël en een Koninkrijk Juda​Het koninkrijk Juda wordt beschreven als omvattende de Stam van Juda, de Stam van Benjamin, gedeeltelijk de Stam van Levi, en later het toevoegen van overblijfselen van andere stammen die daarheen migreerden vanuit het koninkrijk Israël.[83][84] Moderne joden claimen afstamming van die stammen sinds de tien noordelijke stammen waren verloren na Assyrische gevangenschap.[85]

Modern archeologie heeft de historiciteit van dit verhaal grotendeels verworpen,[86] waarbij het opnieuw wordt ingekaderd als de Israëlieten'inspirerend nationale mythe verhaal. Volgens het moderne archeologische verslag hebben de Israëlieten en hun cultuur de regio niet met geweld ingehaald, maar in plaats daarvan vertakt Kanaänitische volkeren en cultuur door de ontwikkeling van een onderscheidend monolatristisch-en later monotheïstisch—Religie gericht op Jahweh​De groei van het op Jahweh gerichte geloof, samen met een aantal cultische praktijken, leidde geleidelijk tot een duidelijke Israëliet etnische groep, waardoor ze zich onderscheiden van andere Kanaänieten.[87][88][89]

De Israëlieten worden zichtbaar in het historische record als volk tussen 1200 en 1000 v.Chr.[90] Het is niet zeker of een periode als die van de Bijbelse rechters heeft plaatsgevonden[91][92][93][94][95] noch als er ooit een was Verenigde monarchie.[96][97][98][99] Er is algemeen aanvaard archeologisch bewijs dat verwijst naar "Israël" in de Merneptah Stele, dat dateert uit ongeveer 1200 v.Chr.,[22][23] en de Kanaänieten zijn archeologisch getuigd in de Midden bronstijd.[100][101] Er is discussie over het vroegste bestaan ​​van de koninkrijken Israël en Juda en hun omvang en macht, maar historici zijn het erover eens dat een Koninkrijk Israël bestond door c. 900 v.Chr[97]:169–95[98][99] en dat een Koninkrijk Juda bestond door c. 700 v.Chr.[102] Het wordt algemeen aanvaard dat het koninkrijk Israël rond 720 vGT werd verwoest, toen het werd veroverd door de Neo-Assyrisch rijk.[83]

Geschiedenis

De term Jood is afkomstig van het Romeinse "Judese" en duidde iemand aan uit het zuidelijke koninkrijk Juda.[103] De verschuiving van etnoniem van "Israëlieten" tot "Joden" (inwoner van Juda), hoewel niet opgenomen in de Torah, wordt expliciet gemaakt in het Boek van Esther (4e eeuw voor Christus),[104] een boek in de Ketuvim, het derde deel van de joodse Tenach​In 587 v.Chr Nebukadnezar II, Koning van de Nieuw-Babylonische rijk, belegerde Jeruzalem, vernietigde de Eerste tempel, en deporteerden de meest vooraanstaande burgers van Juda.[105]

Volgens de Boek van Ezra, de Perzische Cyrus de grote eindigde de Babylonische ballingschap in 538 vGT,[106] het jaar nadat hij Babylon had veroverd.[107] De ballingschap eindigde met de terugkeer onder Zerubbabel de Prins (zo genoemd omdat hij een afstammeling was van de koninklijke lijn van David) en Joshua the Priest (een afstammeling van de lijn van de voormalige hogepriesters van de tempel) en hun constructie van de Tweede tempel in de periode 521-516 BCE.[106] De Cyrus-cilinder, een oud tablet waarop in de naam van Cyrus een verklaring is geschreven die verwijst naar het herstel van tempels en de repatriëring van verbannen volkeren, is vaak opgevat als een bevestiging van de authenticiteit van de bijbelse decreten die aan Cyrus worden toegeschreven,[108] maar andere geleerden wijzen erop dat de tekst van de cilinder specifiek is voor Babylon en Mesopotamië en geen melding maakt van Juda of Jeruzalem.[108] Professor Lester L. Grabbe beweerde dat het "vermeende decreet van Cyrus" met betrekking tot Juda "niet als authentiek kan worden beschouwd", maar dat er een "algemeen beleid was om gedeporteerden toe te staan ​​terug te keren en cultusplaatsen te herstellen". Hij verklaarde ook dat de archeologie suggereert dat de terugkeer een ‘straaltje’ was dat gedurende tientallen jaren plaatsvond, in plaats van een enkele gebeurtenis.[109]

Als onderdeel van Perzische rijk, werd het voormalige koninkrijk Juda de provincie Juda (Yehud Medinata)[110] met verschillende grenzen, die een kleiner gebied beslaan.[109] De bevolking van de provincie was sterk verminderd ten opzichte van die van het koninkrijk, archeologische onderzoeken toonden een bevolking van ongeveer 30.000 mensen in de 5e tot 4e eeuw voor Christus.[97]:308 De regio stond onder controle van de Achaemeniden tot de val van hun rijk in c. 333 BCE tot Alexander de Grote​Joden waren ook politiek onafhankelijk tijdens de Hasmonese dynastie van 110 tot 63 BCE en tot op zekere hoogte onder de Herodiaanse dynastie van 37 v.Chr. tot 6 n.Chr.[111] Sinds de verwoesting van de Tweede tempel in 70 CE woonden de meeste Joden in verspreiden.[112]

Genetische studies over joden laten zien dat de meeste joden over de hele wereld een gemeenschappelijk genetisch erfgoed dragen dat hun oorsprong vindt in de Midden-Oosten, en dat ze bepaalde genetische eigenschappen delen met andere heidense volkeren van de Vruchtbare halve maan.[113][114][115] De genetische samenstelling van verschillende joodse groepen laat zien dat joden een gemeenschappelijke genenpool delen die vier millennia teruggaat, als een kenmerk van hun gemeenschappelijke voorouderlijke oorsprong.[116] Ondanks hun langdurige scheiding behielden Joodse gemeenschappen hun unieke overeenkomsten, neigingen en gevoeligheden in cultuur, traditie en taal.[117]

Babylon en Rome

Na de verwoesting van de Tweede Tempel verloor het judaïsme veel van zijn sektarische karakter.[118]:69

Zonder een tempel keken Griekssprekende joden niet meer naar Jeruzalem zoals ze vroeger hadden gedaan. Het jodendom werd opgesplitst in een taalkundig Griekse en een Hebreeuwse / Aramese sfeer.[119]:8–11 De theologie en religieuze teksten van elke gemeenschap waren duidelijk verschillend.[119]:11–13 Het gehelleniseerde judaïsme heeft nooit yeshiva's ontwikkeld om de mondelinge wet te bestuderen. Het rabbijnse judaïsme (gecentreerd in het land van Israël en Babylon) negeert de gehelleniseerde diaspora in zijn geschriften bijna volledig.[119]:13–14 Het gehelleniseerde judaïsme verdween uiteindelijk toen de beoefenaars ervan assimileerden in de Grieks-Romeinse cultuur, waardoor er een sterke rabbijnse oostelijke diaspora achterbleef met grote leercentra in Babylon.[119]:14–16

Tegen de eerste eeuw was de joodse gemeenschap in Babylonië, waarnaar Joden werden verbannen na de Babylonische verovering en na de Bar Kokhba komt in opstand in 135 CE, al een snelle groei doorgemaakt[120] bevolking van naar schatting een miljoen joden, die is toegenomen tot naar schatting twee miljoen[121] tussen de jaren 200 CE en 500 CE, zowel door natuurlijke groei als door immigratie van meer Joden uit de Land van Israël, goed voor ongeveer een zesde van de Joodse wereldbevolking in die tijd.[121] De 13e-eeuwse auteur Bar Hebraeus gaf een cijfer van 6.944.000 Joden in de Romeinse wereld; Salo Wittmayer Baron vond de figuur overtuigend.[122] Het aantal van zeven miljoen binnen en een miljoen buiten de Romeinse wereld in het midden van de eerste eeuw werd algemeen aanvaard, ook door Louis Feldman.

Hedendaagse geleerden aanvaarden nu echter dat Bar Hebraeus zijn cijfer baseerde op een telling van het totale aantal Romeinse burgers, waarbij het aantal van 6.944.000 wordt opgetekend in Eusebius 'Chronicon.[123][124] Louis Feldman, voorheen een actieve aanhanger van de figuur, stelt nu dat hij en Baron zich vergist hadden.[125]:185 Feldmans opvattingen over actieve joodse missionering zijn ook veranderd. Hoewel hij het klassieke jodendom beschouwt als ontvankelijk voor bekeerlingen, vooral van de tweede eeuw v.Chr. Tot de eerste eeuw n.Chr., Wijst hij op een gebrek aan ofwel missionerings-traktaten ofwel aan verslagen van de namen van rabbijnen die bekeerlingen zochten als bewijs voor het gebrek aan actieve joodse missionering. .[125]:205–06 Feldman beweert dat bekering tot het jodendom gebruikelijk was en dat de joodse bevolking zowel in het land van Israël als in de diaspora groot was.[125]:183–203, 206 Andere historici zijn van mening dat bekering tijdens de Romeinse tijd beperkt was in aantal en niet verantwoordelijk was voor een groot deel van de joodse bevolkingsgroei, vanwege verschillende factoren, zoals de onwettigheid van mannelijke bekering tot het jodendom in de Romeinse wereld vanaf het midden van de tweede eeuw. Een andere factor die de bekering in de Romeinse wereld moeilijk maakte, was de halachische eis van besnijdenis, een vereiste dat bekering Het christendom viel snel weg​De Fiscus Judaicus, een belasting opgelegd aan Joden in 70 CE en versoepeld om uit te sluiten Christenen in 96 GT, beperkte ook de aantrekkingskracht van het judaïsme.[126]

Verspreiden

Kaart van de Joodse diaspora.
  Israël
  + 1,000,000
  + 100,000
  + 10,000

Na de Romeinse verovering van Judea en de belegering van Jeruzalem in 70 GT werden honderdduizenden Joden als slaven meegenomen Rome, waar ze later naar andere Europese landen emigreerden. De joden die emigreerden naar Iberia en Noord Afrika bestaan ​​uit de Sefardische Joden, terwijl degenen die emigreerden naar de Rijnland en Frankrijk bestaan ​​uit de Asjkenazische joden​Bovendien leefden zowel voor als na de Romeinse verovering van Judea veel Joden Perzië en Babylon evenals andere landen in het Midden-Oosten, omvatten deze Joden de Mizrachi Joden. [127] In Francia, Joden houden van Isaac Judaeus en Armentarius bezette prominente sociale en economische posities, in tegenstelling tot in Spanje, waar joden werden vervolgd Visigoth regel. In Babylon, van de 7e tot 11e eeuw de Pumbedita en Sura academies leiden de Arabische en tot op heden de gehele Joodse wereld. De decanen en studenten van genoemde academies definieerden de Geonische periode in de joodse geschiedenis.[128] Na deze periode waren de Rishonim die leefden van de 11e tot 15e eeuw, het was gedurende deze tijd dat de Asjkenazische joden extreme vervolging begonnen te ervaren in Frankrijk en vooral in het Rijnland, wat resulteerde in massale immigratie naar Polen en Litouwen​Ondertussen beleefden Sefardische Joden een gouden eeuw onder islamitische heerschappij, maar na de Reconquista en daarna Alhambra decreet in 1492 emigreerde het grootste deel van de Spaans-joodse bevolking naar Noord-Afrika en de Ottomaanse Rijk​Sommige joden kozen er echter voor om te blijven en deden alsof ze het katholicisme beoefenden. Deze Joden zouden de leden vormen van Crypto-judaïsme.[129]

Verlichting

Cultuur

Religie

De joodse mensen en de religie van Jodendom zijn sterk met elkaar verbonden. Bekeert zich tot het jodendom hebben meestal een status binnen de joodse etnos gelijk aan degenen die erin geboren zijn.[130] Verschillende bekeerlingen tot het jodendom, evenals ex-joden, hebben echter beweerd dat bekeerlingen door veel geboren joden als tweederangs joden worden behandeld.[131]Bekering wordt niet aangemoedigd door het reguliere jodendom en wordt als een moeilijke taak beschouwd. Een aanzienlijk deel van de bekeringen wordt uitgevoerd door kinderen van gemengde huwelijken, of toekomstige of huidige echtgenoten van Joden.[132]

De Hebreeuwse Bijbel, een religieuze interpretatie van de tradities en vroege geschiedenis van de joden, vestigde de eerste van de Abrahamitische religies, die nu door 54 procent van de wereld worden beoefend. Jodendom begeleidt zijn aanhangers in zowel praktijk als geloof, en wordt niet alleen een religie genoemd, maar ook een 'manier van leven',[133] die het maken van een duidelijk onderscheid tussen het jodendom heeft gemaakt, Joodse cultuur, en Joodse identiteit vrij moeilijk. Door de geschiedenis heen, in tijdperken en op plaatsen zo divers als de oudheid Helleens wereld,[134] in Europa voor en na The Age of Enlightenment (zien Haskalah),[135] in Islamitisch Spanje en Portugal,[136] in Noord Afrika en de Midden-Oosten,[136] India,[137] China,[138] of de tijdgenoot Verenigde Staten[139] en Israël,[140] Er zijn culturele verschijnselen ontstaan ​​die in zekere zin typisch joods zijn, maar helemaal niet specifiek religieus zijn. Sommige factoren komen hierbij van binnen het jodendom, andere van de interactie van joden of specifieke jodengemeenschappen met hun omgeving, en weer andere van de innerlijke sociale en culturele dynamiek van de gemeenschap, in tegenstelling tot van de religie zelf. Dit fenomeen heeft geleid tot aanzienlijk verschillen Joodse culturen uniek voor hun eigen gemeenschappen.[141]

Talen

Hebreeuws is de liturgische taal van het jodendom (genoemd lashon ha-kodesh, "de heilige taal"), de taal waarin de meeste Hebreeuwse geschriften (Tenach) werden gecomponeerd, en de dagelijkse toespraak van het Joodse volk eeuwenlang. Tegen de 5e eeuw voor Christus, Aramees, een nauw verwante taal, sloot zich aan bij het Hebreeuws als de gesproken taal in Judea.[142] Tegen de 3e eeuw vGT spraken enkele joden uit de diaspora Grieks.[143] Anderen, zoals in de Joodse gemeenschappen van Babylonië, spraken Hebreeuws en Aramees, de talen van de Babylonische Talmoed​Deze talen werden in die tijd ook door de Joden in Israël gebruikt.[citaat nodig]

Joden over de hele wereld hebben eeuwenlang de lokale of dominante talen gesproken van de regio's waar ze naartoe zijn gemigreerd, waarbij ze vaak onderscheidende talen hebben ontwikkeld dialectisch vormen of takken die onafhankelijke talen werden. Jiddisch is de joods-Duitse taal ontwikkeld door Asjkenazische joden naar wie is gemigreerd Centraal Europa. Ladino is de joods-Spaanse taal ontwikkeld door Sefardisch Joden die naar de Iberisch schiereiland​Vanwege vele factoren, waaronder de impact van de Holocaust over het Europese jodendom, de Joodse uittocht uit Arabische en moslimlanden, en wijdverspreide emigratie vanuit andere Joodse gemeenschappen over de hele wereld, oud en apart Joodse talen van verschillende gemeenschappen, waaronder Judaeo-Georgisch, Judaeo-Arabisch, Judaeo-Berber, Krymchak, Judaeo-Malayalam en vele anderen zijn grotendeels buiten gebruik geraakt.[2]

Grafsteen van de Maharal in de Oude Joodse begraafplaats, Praag​De grafstenen zijn gegraveerd in het Hebreeuws.

Gedurende meer dan zestien eeuwen werd het Hebreeuws bijna uitsluitend als liturgische taal gebruikt, en als de taal waarin de meeste boeken over het jodendom waren geschreven, waarbij enkelen alleen Hebreeuws spraken over de Sabbat.[144] Hebreeuws werd nieuw leven ingeblazen als gesproken taal door Eliezer ben Yehuda, die binnenkwamen Palestina in 1881. Het was niet gebruikt als een moedertaal sinds Tannaic keer.[142] Modern Hebreeuws wordt aangeduid als de "staatstaal" van Israël.[145]

Ondanks pogingen om Hebreeuws als de nationale taal van het Joodse volk nieuw leven in te blazen, is kennis van de taal niet algemeen in het bezit van Joden over de hele wereld en Engels is naar voren gekomen als de lingua franca van de joodse diaspora.[146][147][148][149][150] Hoewel veel joden ooit voldoende kennis van het Hebreeuws hadden om de klassieke literatuur te bestuderen, en Joodse talen Leuk vinden Jiddisch en Ladino werden algemeen gebruikt in het begin van de 20e eeuw, de meeste Joden missen deze kennis tegenwoordig en Engels heeft de meeste Joodse volkstalen grotendeels vervangen. De drie meest gesproken talen onder Joden zijn Hebreeuws, Engels en Russisch​Sommige Taal van de liefdein het bijzonder Frans en Spaans, worden ook veel gebruikt.[2] Jiddisch is in de geschiedenis door meer Joden gesproken dan in welke andere taal dan ook,[151] maar het wordt tegenwoordig veel minder gebruikt de Holocaust en de goedkeuring van Modern Hebreeuws Door de Zionistische beweging en de Staat IsraëlOp sommige plaatsen verschilt de moedertaal van de joodse gemeenschap van die van de algemene bevolking of de dominante groep. Bijvoorbeeld in Quebecheeft de Ashkenazische meerderheid Engels aangenomen, terwijl de Sefardische minderheid Frans als primaire taal gebruikt.[152][153][154] Evenzo Zuid-Afrikaanse joden aangenomen Engels in plaats van Afrikaans.[155] Vanwege zowel het tsaristische als het Sovjetbeleid,[156][157] Russisch heeft het Jiddisch vervangen als de taal van Russische joden, maar dit beleid heeft ook gevolgen voor naburige gemeenschappen.[158] Tegenwoordig is Russisch de eerste taal voor veel joodse gemeenschappen in een aantal Post-Sovjetstaten, zoals Oekraïne[159][160][161][162] en Oezbekistan,[163] evenals voor Asjkenazische Joden in Azerbeidzjan,[164][165] Georgië,[166] en Tadzjikistan.[167][168] Hoewel gemeenschappen in Noord Afrika zijn tegenwoordig klein en slinkende, Joden daar waren overgeschakeld van een meertalige groep naar een eentalige (of bijna), die Frans spraken in Algerije,[169] Marokko,[164] en de stad Tunis,[170][171] terwijl de meeste Noord-Afrikanen blijven gebruiken Arabisch of Berbers als hun moedertaal.[citaat nodig]

Leiderschap

Er is geen enkel bestuursorgaan voor de joodse gemeenschap, noch een enkele autoriteit die verantwoordelijk is voor religieuze leerstellingen.[172] In plaats daarvan leiden een verscheidenheid aan seculiere en religieuze instellingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau verschillende delen van de joodse gemeenschap over uiteenlopende kwesties.[173] Tegenwoordig hebben veel landen een Opperrabbijn die dient als een vertegenwoordiger van het Jodendom van dat land. Hoewel veel Chassidische joden volg een bepaalde erfelijke Chassidische dynastie, is er geen algemeen aanvaarde leider van alle chassidische joden. Veel joden geloven dat de Messias zal een verenigende leider zijn voor Joden en de hele wereld.[174]

Theorieën over de oude Joodse nationale identiteit

Bijbels manuscript in het Hebreeuws, 14e eeuw. De Hebreeuwse taal en het alfabet waren in de oudheid de hoekstenen van de joodse nationale identiteit.

Een aantal moderne nationalistische geleerden ondersteunen het bestaan ​​van de joodse nationale identiteit in de oudheid. Een van hen is David Goodblatt,[175] die over het algemeen gelooft in het bestaan ​​van nationalisme vóór de moderne tijd. Volgens hem vormen de bijbel, de parabijbelse literatuur en de joodse nationale geschiedenis de basis voor een joodse collectieve identiteit. Hoewel veel van de oude joden analfabeet waren (net als hun buren), werd hun nationale verhaal versterkt door openbare lezingen, een gangbare praktijk in het oude oostelijke Middellandse Zeegebied. De Hebreeuwse taal heeft ook de nationale identiteit geconstrueerd en behouden. Hoewel het door de meeste Joden na de 5e eeuw vGT niet werd gesproken, beweert Goodblatt dat:

“Louter de aanwezigheid van de taal in gesproken of geschreven vorm zou het concept van een joodse nationale identiteit kunnen oproepen. Zelfs als men geen Hebreeuws kende of analfabeet was, zou men kunnen erkennen dat een groep tekens in het Hebreeuwse schrift was. … Het was de taal van de Israëlitische voorouders, de nationale literatuur en de nationale religie. Als zodanig was het onafscheidelijk van de nationale identiteit. Zijn aanwezigheid in een visueel of auditief medium zou inderdaad die identiteit kunnen oproepen. "[176][177]

Er wordt aangenomen dat joodse nationalistische gevoelens in de oudheid werden aangemoedigd omdat onder buitenlandse heerschappij (Perzen, Grieken, Romeinen) de Joden konden beweren dat ze een oude natie waren. Deze bewering was gebaseerd op het behoud en de eerbied van hun geschriften, de Hebreeuwse taal, de tempel en het priesterschap, en andere tradities van hun voorouders.[178]

Demografie

Etnische verdeeldheid

Sefardisch Joods echtpaar uit Sarajevo in traditionele kleding. Foto genomen in 1900.
Jemenitisch Jood blaast sjofar, 1947

Binnen de wereld Joodse bevolking er zijn verschillende etnische verdeeldheid, waarvan de meeste voornamelijk het resultaat zijn van geografische vertakking van een oorsprong Israëlitische bevolking, en daaropvolgende onafhankelijke evoluties. Een reeks joodse gemeenschappen werd opgericht door joodse kolonisten op verschillende plaatsen rond de Oude wereld, vaak op grote afstand van elkaar, resulterend in effectieve en vaak langdurige isolatie. Tijdens de millennia van de Joodse diaspora de gemeenschappen zouden zich ontwikkelen onder invloed van hun lokale omgeving: politiek, cultureel, natuurlijk, en populational. Tegenwoordig zijn manifestaties van deze verschillen tussen de joden te zien in Joodse culturele uitingen van elke gemeenschap, inclusief Joodse taaldiversiteit, culinaire voorkeuren, liturgische praktijken, religieuze interpretaties, evenals graden en bronnen van genetische vermenging.[179]

Joden worden vaak geïdentificeerd als behorend tot een van de twee hoofdgroepen: de Ashkenazim en de Sefardim​Ashkenazim, of "Germanen" (Ashkenaz betekenis "Duitsland"in het Hebreeuws), worden zo genoemd ter aanduiding van hun Duits Joods culturele en geografische oorsprong, terwijl Sephardim, of "Hispanics" (Sefarad betekenis "Spanje/Hispania"of"Iberia"in het Hebreeuws), worden zo genoemd ter aanduiding van hun Spaans / Portugees-joodse culturele en geografische oorsprong. De meest voorkomende term in Israël voor veel van degenen die in het algemeen Sefardim worden genoemd, is Mizrahim (letterlijk "oosterlingen", Mizrach is "Oost" in het Hebreeuws), dat wil zeggen, verwijzend naar de diverse verzameling Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse Joden die vaak, als groep, gezamenlijk worden aangeduid als Sefardim (samen met de eigenlijke Sefardim) om liturgische redenen, hoewel de Joodse groepen van Mizrahi en de eigenlijke Sefardische Joden etnisch verschillend zijn.[180]

Kleinere groepen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Indiase joden zoals de Bene Israël, Bnei Menashe, Cochin Joden, en Bene Ephraim​de Romaniotes van Griekenland; de Italiaanse joden ("Italkim" of "Bené Roma"); de Teimanim van Jemen​verschillende Afrikaanse joden, waaronder de meest talrijk de Beta Israël van Ethiopië​en Chinese joden, met name de Kaifeng Joden, evenals verschillende andere onderscheiden maar nu bijna uitgestorven gemeenschappen.[181]

De scheidslijnen tussen al deze groepen zijn bij benadering en hun grenzen zijn niet altijd duidelijk. De Mizrahim zijn bijvoorbeeld een heterogene verzameling van Noord-Afrikaans, Centraal Aziatisch, Kaukasisch, en Joodse gemeenschappen uit het Midden-Oosten die niet nauwer met elkaar verwant zijn dan met een van de eerder genoemde Joodse groepen. In modern gebruik worden de Mizrahim echter soms genoemd Sefardisch vanwege soortgelijke stijlen van liturgie, ondanks onafhankelijke ontwikkeling van de eigenlijke Sefardim. Zo zijn er onder Mizrahim Egyptische joden, Iraakse joden, Libanese joden, Koerdische joden, Marokkaanse joden, Libische joden, Syrische joden, Bukhariaanse Joden, Mountain Joden, Georgische joden, Iraanse joden, Afghaanse joden, en diverse anderen. De Teimanim van Jemen worden soms opgenomen, hoewel hun stijl van liturgie uniek is en ze verschillen met betrekking tot de vermenging die onder hen wordt aangetroffen met die in Mizrahim. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen Sefardische migranten die zich in de Midden-Oosten en Noord Afrika na de verdrijving van de joden uit Spanje en Portugal in de jaren 1490 en de reeds bestaande joodse gemeenschappen in die regio's.[181]

Asjkenazische joden vertegenwoordigen het grootste deel van het moderne jodendom, met ten minste 70 procent van de joden wereldwijd (en tot 90 procent vóór Tweede Wereldoorlog en de Holocaust​Als gevolg van hun emigratie van EuropaAsjkenazim vertegenwoordigen ook de overgrote meerderheid van de Joden in de Nieuwe wereld continenten, in landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Argentinië, Australië, en Brazilië​In Frankrijk, de immigratie van Joden uit Algerije (Sefardim) heeft ertoe geleid dat ze de Ashkenazim in aantal overtreffen.[182] Alleen in Israël is de vertegenwoordiger van de Joodse bevolking van alle groepen, a smeltkroes onafhankelijk van het aandeel van elke groep binnen de totale Joodse wereldbevolking.[183]

Genetische studies

Y DNA studies impliceren meestal een klein aantal oprichters in een oude populatie waarvan de leden uiteen gingen en verschillende migratiepaden volgden.[184] In de meeste joodse populaties lijken deze mannelijke voorouders dit voornamelijk te zijn geweest Midden Oosten​Asjkenazische joden delen bijvoorbeeld vaker vaderlijke afstamming met andere joodse en Midden-Oosterse groepen dan met niet-joodse bevolkingsgroepen in gebieden waar joden woonden. Oost-Europa, Duitsland en de Fransen Rijndal​Dit is in overeenstemming met de joodse tradities bij het plaatsen van de meeste joodse vaderlijke oorsprong in de regio van het Midden-Oosten.[185][186]

Omgekeerd worden de moederlijke afstamming van Joodse populaties bestudeerd door te kijken naar mitochondriaal DNA, zijn over het algemeen heterogener.[187] Geleerden zoals Harry Ostrer en Raphael Falk geloven dat dit aangeeft dat veel Joodse mannen nieuwe partners uit Europese en andere gemeenschappen vonden op de plaatsen waar ze in de diaspora naartoe migreerden nadat ze het oude Israël waren ontvlucht.[188] Daarentegen heeft Behar bewijs gevonden dat ongeveer 40 procent van de Asjkenazische joden moederlijk afkomstig is van slechts vier vrouwelijke oprichters, die van oorsprong uit het Midden-Oosten waren. De bevolking van de sefardische en mizrahi-joodse gemeenschappen "vertoonde geen bewijs voor een smal stichtereffect".[187] Latere studies uitgevoerd door Feder et al. bevestigde het grote aandeel van niet-lokale moederlijke afkomst onder Asjkenazische joden. Nadenkend over hun bevindingen met betrekking tot de moederlijke oorsprong van Asjkenazische joden, concluderen de auteurs: "Het is duidelijk dat de verschillen tussen joden en niet-joden veel groter zijn dan die worden waargenomen bij de joodse gemeenschappen. -Joden zijn meegenomen in de vergelijkingen. "[9][189][190] Een studie toonde aan dat 7% van de Asjkenazische joden de haplogroep G2c heeft, die voornamelijk voorkomt in Pashtuns en op lagere schaal alle grote joodse groepen, Palestijnen, Syriërs en Libanezen.[191][192]

Studies van autosomaal DNA, die naar het hele DNA-mengsel kijken, worden steeds belangrijker naarmate de technologie zich ontwikkelt. Ze laten zien dat joodse bevolkingsgroepen de neiging hebben relatief nauw verwante groepen te vormen in onafhankelijke gemeenschappen, waarbij de meesten in een gemeenschap een aanzienlijke voorouders gemeen hebben.[193] Voor Joodse populaties in de diaspora is de genetische samenstelling van Ashkenazi, Sefardisch, en Mizrahi Joodse populaties vertonen een overheersende hoeveelheid gedeelde voorouders uit het Midden-Oosten. Volgens Behar is de meest spaarzame verklaring voor deze gedeelde voorouders uit het Midden-Oosten dat het 'consistent is met de historische formulering van het Joodse volk als afstammend van het oude. Hebreeuws en Israëlitische inwoners van de Levant"en" de verspreiding van het volk van het oude Israël door de Oude wereld".[194] Noord-Afrikaans, Italiaans en anderen van Iberisch oorsprong tonen variabele frequenties van vermenging met niet-joodse historische gastpopulaties onder de moederlijnen. In het geval van Asjkenazische en Sefardische joden (in het bijzonder Marokkaanse joden), die nauw verwant zijn, is de bron van niet-joodse vermenging voornamelijk Zuid-Europees, terwijl Mizrahi-joden tekenen vertonen van vermenging met andere bevolkingsgroepen in het Midden-Oosten. Behar et al. hebben opgemerkt over een nauwe relatie tussen Asjkenazische joden en modern Italianen.[194][195] Een onderzoek uit 2001 wees uit dat Joden nauwer verwant bleken te zijn met groepen van de Vruchtbare Halve Maan (Koerden, Turken en Armeniërs) dan met hun Arabische buren; de geografische spreiding van wiens genetische handtekening bleek te correleren met het patroon van de islamitische veroveringen.[196][197]

Uit de onderzoeken blijkt ook dat personen van Sefardische Bnei Anusim oorsprong (degenen die afstammelingen zijn van de "anusim" wie waren gedwongen zich te bekeren naar Katholicisme) gedurende de hele dag Iberia (Spanje en Portugal) en Ibero-Amerika (Latijns-Amerika en Brazilië), naar schatting 19,8 procent van de moderne bevolking van Iberia en ten minste 10 procent van de moderne bevolking van Ibero-Amerika, hebben Sefardisch Joods afkomst in de afgelopen paar eeuwen. De Bene Israël en Cochin Joden van India, Beta Israël van Ethiopië, en een deel van de Lemba mensen van Zuid-Afrika, ondertussen, ondanks dat ze meer lijken op de lokale bevolking van hun geboorteland, hebben ze ook wat meer afgelegen oude Joodse afkomst.[198][199][200][190]

Bevolkingscentra

De New York City is de thuisbasis van 1,1 miljoen Joden, waardoor het de grootste joodse gemeenschap buiten Israël.

Hoewel historisch gezien over de hele wereld joden zijn aangetroffen, hebben ze zich in de decennia sinds de Tweede Wereldoorlog en de oprichting van Israël steeds meer geconcentreerd in een klein aantal landen.[201][202] In 2013 waren de Verenigde Staten en Israël gezamenlijk de thuisbasis van meer dan 80 procent van de wereldwijde joodse bevolking, waarbij elk land ongeveer 41 procent van de joden in de wereld had.[203]

Volgens de Israëlisch Centraal Bureau voor de Statistiek er waren 13.421.000 joden wereldwijd in 2009, ongeveer 0,19 procent van de wereldbevolking op dat moment.[204]

Volgens de schattingen van 2007 van Het Jewish People Policy Planning Instituteis de joodse wereldbevolking 13,2 miljoen.[205] Adherents.com noemt cijfers variërend van 12 tot 18 miljoen.[206] Deze statistieken omvatten zowel praktiserende joden die zijn aangesloten bij synagogen en de Joodse gemeenschap, en ongeveer 4,5 miljoen niet-aangesloten en seculiere joden.[citaat nodig]

Volgens Sergio Della Pergola, een demograaf van de Joodse bevolking, in 2015 waren er ongeveer 6,3 miljoen Joden in Israël, 5,7 miljoen in de Verenigde Staten, en 2,3 miljoen in de rest van de wereld.[207]

Israël

Joodse mensen in Jeruzalem, Israël

Israël, de joodse natiestaat, is het enige land waar joden de meerderheid van de burgers uitmaken.[208] Israël werd opgericht als een onafhankelijk land democratisch en Joodse staat op 14 mei 1948.[209] Van de 120 leden in zijn parlement, de Knesset,[210] vanaf 2016, 14 leden van de Knesset zijn Arabische burgers van Israël (de Druzen niet meegerekend), die de meeste Arabische politieke partijen vertegenwoordigen. Een van Israëls hoge Raad rechters is ook een Arabisch staatsburger van Israël.[211]

Tussen 1948 en 1958 steeg de joodse bevolking van 800.000 tot twee miljoen.[212] Momenteel vormen Joden 75,4 procent van de Israëlische bevolking, oftewel 6 miljoen mensen.[213][214] De beginjaren van de staat Israël werden gekenmerkt door de massa-immigratie van Overlevenden van de Holocaust in de nasleep van de Holocaust en joden op de vlucht voor Arabische landen.[215] Israël heeft ook een grote bevolking van Ethiopische joden, van wie velen eind jaren tachtig en begin jaren negentig met een luchtbrug naar Israël werden vervoerd.[216] Tussen 1974 en 1979 kwamen bijna 227.258 immigranten in Israël aan, waarvan ongeveer de helft afkomstig was uit de Sovjet Unie.[217] Deze periode zag ook een toename van immigratie naar Israël van West-Europa, Latijns Amerika, en Noord Amerika.[218]

Er is ook een straaltje immigranten uit andere gemeenschappen binnengekomen, waaronder Indiase joden en anderen, evenals enkele afstammelingen van Ashkenazi Holocaustoverlevenden die zich in landen als de Verenigde Staten, Argentinië, Australië, Chili, en Zuid-Afrika​Sommige Joden zijn geëmigreerd uit Israël elders, vanwege economische problemen of ontgoocheling over politieke omstandigheden en het voortduren Arabisch-Israëlisch conflict​Joodse Israëlische emigranten staan ​​bekend als Yordim.[219]

Diaspora (buiten Israël)

In deze Rosh Hashana wenskaart uit het begin van de 20e eeuw, Russische joden, verpakt in de hand, staren naar de Amerikaanse familieleden die hen naar de Verenigde Staten wenkten. Meer dan twee miljoen joden vluchtten uit de pogroms van de Russische Rijk voor de veiligheid van de VS tussen 1881 en 1924.[220]
EEN menora domineert het centrale plein in Birobidzhan​Naar schatting 70.000 Joden leven in Siberië.[221]

De golven van immigratie naar de Verenigde Staten en elders aan het begin van de 19e eeuw, de oprichting van Zionisme en latere evenementen, waaronder pogroms in Imperial Rusland (meestal binnen de Vestigingsgebied in het huidige Oekraïne, Moldavië, Wit-Rusland en Polen), het bloedbad van het Europese Jodendom tijdens de Holocaust, en de oprichting van de staat Israël, met de daaropvolgende Joodse uittocht uit Arabische landenDit alles resulteerde tegen het einde van de 20e eeuw in substantiële verschuivingen in de bevolkingscentra van het jodendom in de wereld.[222]

More than half of the Jews live in the Diaspora (see Population table). Currently, the largest Jewish community outside Israel, and either the largest or second-largest Jewish community in the world, is located in the United States, with 5.2 million to 6.4 million Jews by various estimates. Elsewhere in the Americas, there are also large Jewish populations in Canada (315,000), Argentinië (180,000–300,000), and Brazilië (196,000–600,000), and smaller populations in Mexico, Uruguay, Venezuela, Chili, Colombia and several other countries (see Geschiedenis van de joden in Latijns-Amerika).[223] Volgens een 2010 Pew Research Center study, about 470,000 people of Jewish heritage live in Latijns Amerika en de Caraïben.[224] Demographers disagree on whether the United States has a larger Jewish population than Israel, with many maintaining that Israel surpassed the United States in Jewish population during the 2000s, while others maintain that the United States still has the largest Jewish population in the world. Currently, a major national Jewish population survey is planned to ascertain whether or not Israel has overtaken the United States in Jewish population.[225]

West-Europa's largest Jewish community, and the third-largest Jewish community in the world, can be found in Frankrijk, home to between 483,000 and 500,000 Jews, the majority of whom are immigrants or refugees from North African countries such as Algerije, Marokko, en Tunesië (or their descendants).[226] De Verenigd Koningkrijk has a Jewish community of 292,000. In Oost-Europa, the exact figures are difficult to establish. The number of Jews in Russia varies widely according to whether a source uses census data (which requires a person to choose a single nationality among choices that include "Russian" and "Jewish") or eligibility for immigration to Israel (which requires that a person have one or more Jewish grandparents). According to the latter criteria, the heads of the Russian Jewish community assert that up to 1.5 million Russians are eligible for alijah.[227][228] In Duitsland, the 102,000 Jews registered with the Jewish community are a slowly declining population,[229] despite the immigration of tens of thousands of Jews from the former Sovjet Unie sinds de val van de Berlijnse muur.[230] Duizenden van Israëli's also live in Germany, either permanently or temporarily, for economic reasons.[231]

Prior to 1948, approximately 800,000 Jews were living in lands which now make up the Arabische wereld (excluding Israel). Of these, just under two-thirds lived in the French-controlled Maghreb region, 15 to 20 percent in the Koninkrijk Irak, approximately 10 percent in the Koninkrijk Egypte and approximately 7 percent in the Koninkrijk Jemen​Nog eens 200.000 woonden in Pahlavi Iran en de republiek van Turkije​Today, around 26,000 Jews live in Arab countries[232] and around 30,000 in Iran en kalkoen​A small-scale exodus had begun in many countries in the early decades of the 20th century, although the only substantial alijah kwam van Jemen en Syrië.[233] De exodus from Arab and Muslim countries took place primarily from 1948. The first large-scale exoduses took place in the late 1940s and early 1950s, primarily in Irak, Yemen and Libië, with up to 90 percent of these communities leaving within a few years. The peak of the exodus from Egypte occurred in 1956. The exodus in the Maghreb countries peaked in the 1960s. Libanon was the only Arab country to see a temporary increase in its Jewish population during this period, due to an influx of refugees from other Arab countries, although by the mid-1970s the Jewish community of Lebanon had also dwindled. In the aftermath of the exodus wave from Arab states, an additional migration of Iraanse joden peaked in the 1980s when around 80 percent of Iranian Jews left the country.[citaat nodig]

Buiten Europa, de Amerika, de Midden-Oosten, en de rest van Azië, there are significant Jewish populations in Australië (112,500) and Zuid-Afrika (70,000).[29] There is also a 6,800-strong community in Nieuw-Zeeland.[234]

Demographic changes

Assimilatie

Since at least the time of the Oud Grieks, a proportion of Jews have assimilated into the wider non-Jewish society around them, by either choice or force, ceasing to practice Judaism and losing their Joodse identiteit.[235] Assimilation took place in all areas, and during all time periods,[235] with some Jewish communities, for example the Kaifeng Joden van China, disappearing entirely.[236] The advent of the Jewish Enlightenment of the 18th century (see Haskalah) and the subsequent emancipation of the Jewish populations of Europe and America in the 19th century, accelerated the situation, encouraging Jews to increasingly participate in, and become part of, seculiere samenleving​The result has been a growing trend of assimilation, as Jews marry non-Jewish spouses and stop participating in the Jewish community.[237]

Tarieven van interreligious marriage vary widely: In the United States, it is just under 50 percent,[238] in the United Kingdom, around 53 percent; In Frankrijk; around 30 percent,[239] and in Australia and Mexico, as low as 10 percent.[240][241] In the United States, only about a third of children from intermarriages affiliate with Jewish religious practice.[242] The result is that most countries in the Verspreiden have steady or slightly declining religiously Jewish populations as Jews continue to assimilate into the countries in which they live.[citaat nodig]

Oorlog en vervolging

De Romeinse keizer Nero stuurt Vespasianus with an army to destroy the Jews, 69 CE.

The Jewish people and Jodendom have experienced various vervolgingen gedurende Joodse geschiedenis​Gedurende Late Oudheid en de Vroege middeleeuwen de Romeinse rijk (in its later phases known as the Byzantijnse rijk) repeatedly repressed the Joodse bevolking, first by ejecting them from their homelands during the pagan Romeinse tijd and later by officially establishing them as tweederangs burgers during the Christian Roman era.[243][244]

Volgens James Carroll, "Jews accounted for 10% of the total population of the Romeinse rijk​By that ratio, if other factors had not intervened, there would be 200 million Jews in the world today, instead of something like 13 million."[245]

Later binnen middeleeuws West-Europa, further persecutions of Jews by Christians occurred, notably during the Kruistochten—when Jews all over Germany werden afgeslacht—and a series of expulsions from the Koninkrijk Engeland, Germany, France, and, in the largest expulsion of all, Spain and Portugal after the Reconquista (the Catholic Reconquest of the Iberisch schiereiland), where both unbaptized Sephardic Jews and the ruling Moslim Moren werden verdreven.[246][247]

In de Pauselijke Staten, which existed until 1870, Jews were required to live only in specified neighborhoods called getto's.[248]

Eerste Wereldoorlog poster showing a soldier cutting the bonds from a Jewish man, who says, "You have cut my bonds and set me free—now let me help you set others free!"

Islam en jodendom have a complex relationship. Traditionally Jews and Christians living in Muslim lands, known as Dhimmies, were allowed to practice their religions and administer their internal affairs, but they were subject to certain conditions.[249] They had to pay the jizya (a per capita tax imposed on free adult non-Muslim males) to the Islamic state.[249] Dhimmis had an inferior status under Islamic rule. They had several social and legal handicaps such as prohibitions against bearing arms or giving testimony in courts in cases involving Muslims.[250] Many of the disabilities were highly symbolic. The one described by Bernard Lewis as "most degrading"[251] was the requirement of onderscheidende kleding, not found in the Koran of hadith but invented in vroegmiddeleeuws Bagdad​its enforcement was highly erratic.[251] On the other hand, Jews rarely faced martyrdom or exile, or forced compulsion to change their religion, and they were mostly free in their choice of residence and profession.[252]

Notable exceptions include the massacre of Jews and forcible conversion of some Jews by the rulers of the Almohad dynastie in Al-Andalus in de 12e eeuw,[253] evenals in Islamitisch Perzië,[254] and the forced confinement of Moroccan Jews to walled quarters known as mellahs beginning from the 15th century and especially in the early 19th century.[255] In modern times, it has become commonplace for standard antisemitic themes to be conflated with anti-Zionist publications and pronouncements of Islamic movements such as Hezbollah en Hamas, in the pronouncements of various agencies of the Islamitische Republiek Iran, and even in the newspapers and other publications of Turkish Refah Partisi."[256]

Throughout history, many rulers, empires and nations have oppressed their Jewish populations or sought to eliminate them entirely. Methods employed ranged from uitzetting ronduit genocide​within nations, often the threat of these extreme methods was sufficient to silence dissent. De geschiedenis van antisemitisme omvat de Eerste kruistocht which resulted in the massacre of Jews;[246] de Spaanse inquisitie (geleid door Tomás de Torquemada) en de Portugese inquisitie, with their persecution and autos-da-fé tegen de Nieuwe christenen en Marrano Jews;[257] de Bohdan Chmielnicki Kozak massacres in Oekraïne;[258] de Pogroms backed by the Russian Tsaren;[259] as well as expulsions from Spain, Portugal, England, France, Germany, and other countries in which the Jews had settled.[247] According to a 2008 study published in the American Journal of Human Genetics, 19.8 percent of the modern Iberisch population has Sephardic Jewish ancestry,[260] indicating that the number of conversos may have been much higher than originally thought.[261][262]

Joden in Minsk, 1941. Before World War II some 40 percent of the population was Jewish. By the time the Red Army retook the city on 3 July 1944, there were only a few Jewish survivors.

The persecution reached a peak in nazi Duitsland's Uiteindelijke oplossing, wat leidde tot de Holocaust and the slaughter of approximately 6 million Jews.[263] Of the world's 15 million Jews in 1939, more than a third were murdered in the Holocaust.[264][265] The Holocaust—the state-led systematic vervolging en genocide of European Jews (and certain communities of North African Jews in European controlled North Africa) en andere Minderheidsgroepen of Europe during Tweede Wereldoorlog by Germany and its medewerkers remains the most notable modern-day persecution of Jews.[266] The persecution and genocide were accomplished in stages. Legislation to remove the Jews from civil society was enacted years before the outbreak of Tweede Wereldoorlog.[267] Concentratie kampen were established in which inmates were used as slavenwerk until they died of exhaustion or disease.[268] Waar de Het Derde Rijk conquered new territory in Oost-Europa, specialized units called Einsatzgruppen murdered Jews and political opponents in mass shootings.[269] Jews and Roma were crammed into getto's before being transported hundreds of kilometres by freight train to vernietigingskampen where, if they survived the journey, the majority of them were murdered in gas chambers.[270] Virtually every arm of Germany's bureaucracy was involved in the logistics of the mass murder, turning the country into what one Holocaust scholar has called "a genocidal nation."[271]

Migraties

Uitzettingen van joden in Europa van 1100 tot 1600

Throughout Jewish history, Jews have repeatedly been directly or indirectly expelled from both their original homeland, the Land van Israël, and many of the areas in which they have settled. This experience as vluchtelingen heeft gevormd Joodse identiteit and religious practice in many ways, and is thus a major element of Jewish history.[272] De patriarch Abraham is described as a migrant to the land of Kanaän van Ur van de Chaldees[273] after an attempt on his life by King Nimrod.[274] Zijn nakomelingen, de Kinderen van Israël, in the Biblical story (whose historicity is uncertain) undertook de uittocht (meaning "departure" or "exit" in Greek) from het oude Egypte, zoals vastgelegd in de Boek Exodus.[275]

Etching of the expulsion of the Jews from Frankfurt in 1614​The text says: "1380 persons old and young were counted at the exit of the gate".
Jews fleeing pogroms, 1882

Eeuwen later, Assyrisch policy was to deport and displace conquered peoples, and it is estimated some 4,500,000 among captive populations suffered this dislocation over 3 centuries of Assyrian rule.[276] With regard to Israel, Tiglatpileser III claims he deported 80 of the population of Neder-Galilea, some 13,520 people.[277] Some 27,000 Israelites, 20 to 25 of the population of the Koninkrijk Israël, were described as being deported by Sargon II, and were replaced by other deported populations and sent into permanent exile by Assyria, initially to the Upper Mesopotamian provinces of the Assyrian Empire,[278][279] Between 10,000 and 80,000 people from the Koninkrijk Juda were similarly exiled by Babylonië,[276] but these people were then returned to Judea door Cyrus de grote of the Persian Achaemenidisch rijk.[280]

Many Jews were exiled again by the Romeinse rijk.[281] The 2,000 year dispersion of the Joodse diaspora beginning under the Romeinse rijk,[citaat nodig] as Jews were spread throughout the Roman world and, driven from land to land,[citaat nodig] settled wherever they could live freely enough to practice their religion. Over the course of the diaspora the center of Jewish life moved from Babylonië[282] naar de Iberisch schiereiland[283] naar Polen[284] naar de Verenigde Staten[285] and, as a result of Zionisme, terug naar Israël.[286]

There were also many expulsions of Jews during the Middle Ages and Enlightenment in Europe, including: 1290, 16,000 Jews were expelled from England, see the (Statuut van het jodendom)​in 1396, 100,000 from France; in 1421 thousands were expelled from Austria. Many of these Jews settled in Oost-Europa, especially Poland.[287] Volgens de Spaanse inquisitie in 1492, the Spanish population of around 200,000 Sefardisch Jews were expelled by the Spanish crown and Katholieke kerk, followed by expulsions in 1493 in Sicily (37,000 Jews) and Portugal in 1496. The expelled Jews fled mainly to the Ottomaanse Rijk, Nederland, en Noord Afrika, others migrating to Zuid-Europa en het Midden-Oosten.[288]

During the 19th century, France's policies of equal citizenship regardless of religion led to the immigration of Jews (especially from Eastern and Central Europe).[289] This contributed to the arrival of millions of Jews in the Nieuwe wereld​Over two million Eastern European Jews arrived in the United States from 1880 to 1925.[290]

Samengevat, de pogroms in Eastern Europe,[291] the rise of modern antisemitisme,[292] the Holocaust,[293] en de opkomst van Arabisch nationalisme[294] all served to fuel the movements and migrations of huge segments of Jewry from land to land and continent to continent, until they arrived back in large numbers at their original historical homeland in Israel.[286]

In the latest phase of migrations, the Islamitische revolutie van Iran caused many Iraanse joden to flee Iran. Most found refuge in the US (particularly Los Angeles, Californië en Long Island, New York) en Israël. Smaller communities of Persian Jews exist in Canada and Western Europe.[295] Evenzo, wanneer het Sovjet-Unie stortte in, veel van de Joden in het getroffen gebied (die waren geweest refuseniks) mochten plotseling vertrekken. Dit veroorzaakte begin jaren negentig een migratiegolf naar Israël.[219]

Groei

Bidden bij de Westelijke Muur

Israël is het enige land met een Joodse bevolking dat consequent doorgroeit natuurlijke bevolkingsgroei, hoewel de joodse bevolking van andere landen, in Europa en Noord-Amerika, recentelijk is toegenomen door immigratie. In de diaspora is in bijna elk land de joodse bevolking in het algemeen aan het afnemen of stabiel, maar Orthodox en Haredi Joodse gemeenschappen, waarvan de leden vaak mijden anticonceptie hebben om religieuze redenen een snelle bevolkingsgroei doorgemaakt.[296]

Orthodox en Conservatief jodendom ontmoedigen proselitisme aan niet-joden, maar veel joodse groepen hebben geprobeerd contact te zoeken met de geassimileerde joodse gemeenschappen van de diaspora om hen weer in contact te brengen met hun joodse wortels. Bovendien, terwijl in principe Hervorm het jodendom is voorstander van het zoeken naar nieuwe leden voor het geloof, maar deze positie heeft zich niet vertaald in actieve bekering, maar in de vorm van een poging om contact te zoeken met niet-joodse echtgenoten van onderling getrouwde stellen.[297]

Er is ook een trend dat orthodoxe bewegingen contact zoeken met seculiere Joden om ze sterker te maken Joodse identiteit dus er is minder kans op gemengde huwelijken. Als resultaat van de inspanningen van deze en andere Joodse groepen in de afgelopen 25 jaar, is er een trend (bekend als de Baal teshuva-beweging) voor seculiere joden om meer religieus oplettend te worden, hoewel de demografische implicaties van de trend onbekend zijn.[298] Bovendien is er ook een groeiende conversie naar Joden door keuze van heidenen die de beslissing nemen om in de richting te gaan om Joden te worden.[299]

Bijdragen

Joden hebben veel bijdragen geleverd aan de mensheid op een breed en divers scala van gebieden, waaronder wetenschappen, kunst, politiek en het bedrijfsleven.[300] Bijvoorbeeld meer dan 20 procent[301][302][303][304][305][306] van Nobelprijs laureaten zijn van joodse afkomst, met meerdere winnaars in elke categorie.[307] Joodse mensen hebben ook gewonnen Fields-medailles,[308][betere bron nodig] ACM Turing-prijzen,[309][betere bron nodig] Wereldkampioenschappen schaken met 8 van de 100 beste wereldschaakspelers,[310][mislukte verificatie] en Westinghouse Science Talent Search onderscheidingen.[308][betere bron nodig]

Zie ook

Opmerkingen

 1. ^ De exacte joodse wereldbevolking is echter moeilijk te meten. Naast problemen met de censusmethodologie, geschillen tussen voorstanders van halachisch, seculiere, politieke en voorouderlijke identificatiefactoren met betrekking tot wie is een Jood kan het cijfer aanzienlijk beïnvloeden, afhankelijk van de bron.[33]

Referenties

 1. ^ een b c d e f g h ik j k l m n O p q r s t u v w X Dashefsky, Arnold; Della Pergola, Sergio​Sheskin, Ira, eds. (2018). Wereld Joodse bevolking (Pdf) (Verslag doen van). Berman Joodse databank​Opgehaald 22 juni 2019.
 2. ^ een b c "Links". Beth Hatefutsoth​Gearchiveerd van het origineel op 26 maart 2009​Opgehaald 2 april 2012.
 3. ^ Kiaris, Hippokratis (2012). Genen, polymorfismen en het ontstaan ​​van samenlevingen: hoe genetische gedragskenmerken menselijke culturen beïnvloeden​Universal Publishers. p. 21. ISBN 978-1-61233-093-8.
 4. ^ een b c d Shen, Peidong; Lavi, Tal; Kivisild, Toomas; Chou, Vivian; Sengun, Deniz; Gefel, Dov; Shpirer, Issac; Woolf, Eilon; Hillel, Jossi; Feldman, Marcus W .; Oefner, Peter J. (september 2004). "Reconstructie van patrilineages en matrilineages van Samaritanen en andere Israëlische populaties van Y-chromosoom en mitochondriale DNA-sequentievariatie". Menselijke mutatie. 24 (3): 248–260. doi:10.1002 / humu.20077. PMID 15300852. S2CID 1571356.
 5. ^ een b Ridolfo, Jim (2015). Digital Samaritans: Retorical Delivery and Engagement in the Digital Humanities​University of Michigan Press. p. 69. ISBN 978-0-472-07280-4.
 6. ^ Wade, Nicholas (9 juni 2010). "Studies tonen de genetische gelijkenis van joden aan". New York Times.
 7. ^ Nebel, Almut; Filon, Dvora; Weiss, Deborah A .; Weale, Michael; Faerman, Marina; Oppenheim, Ariella; Thomas, Mark G. (december 2000). "Hoge resolutie Y-chromosoom haplotypes van Israëlische en Palestijnse Arabieren onthullen geografische substructuur en substantiële overlap met haplotypes van Joden". Menselijke genetica. 107 (6): 630–641. doi:10.1007 / s004390000426. PMID 11153918. S2CID 8136092.
 8. ^ een b "Joden zijn de genetische broeders van Palestijnen, Syriërs en Libanezen"​Sciencedaily.com. 9 mei 2000​Opgehaald 12 april 2013.
 9. ^ een b c Atzmon, Gil; Hao, Li; Pe'er, Itsik; Velez, Christopher; Pearlman, Alexander; Palamara, Pier Francesco; Morrow, Bernice; Friedman, Eitan; Oddoux, Carole; Burns, Edward; Ostrer, Harry (juni 2010). "Abrahams kinderen in het genoomtijdperk: grote joodse diaspora-populaties omvatten verschillende genetische clusters met gedeelde voorouders uit het Midden-Oosten". The American Journal of Human Genetics. 86 (6): 850–859. doi:10.1016 / j.ajhg.2010.04.015. PMC 3032072. PMID 20560205.
 10. ^ een b
 11. ^ een b M. Nicholson (2002). Internationale betrekkingen: een beknopte inleiding​NYU Press. blz. 19–. ISBN 978-0-8147-5822-9. "De Joden zijn een natie en waren dat ook voordat er een Joodse staat Israël was"
 12. ^ een b Alan Dowty (1998). The Jewish State: A Century Later, bijgewerkt met een nieuw voorwoord​University of California Press. pp. 3–. ISBN 978-0-520-92706-3. "Joden zijn een volk, een natie (in de oorspronkelijke zin van het woord), een etnos"
 13. ^ Raymond P. Scheindlin (1998). Een korte geschiedenis van het Joodse volk: van legendarische tijden tot moderne staat​Oxford Universiteit krant. pp. 1–. ISBN 978-0-19-513941-9. Israëlitische oorsprong en koninkrijk: "Het eerste bedrijf in het lange drama van de Joodse geschiedenis is het tijdperk van de Israëlieten"
 14. ^ Feiten over bestand, Incorporated (2009). Encyclopedie van de volkeren van Afrika en het Midden-Oosten​Infobase Publishing. blz. 337–. ISBN 978-1-4381-2676-0."Het volk van het Koninkrijk Israël en de etnische en religieuze groep die bekend staat als het Joodse volk dat van hen afstamt, zijn in hun geschiedenis onderworpen aan een aantal gedwongen migraties"
 15. ^ Harry Ostrer MD (2012). Legacy: A Genetic History of the Jewish People​Oxford Universiteit krant. blz. 26–. ISBN 978-0-19-997638-6.
 16. ^ "In de ruimere zin van het woord is een Jood elke persoon die behoort tot de wereldwijde groep die door afstamming of bekering een voortzetting vormt van het oude Joodse volk, dat zelf afstammelingen was van de Hebreeën van het Oude Testament." Jood Bij Encyclopædia Britannica
 17. ^ 'Hebreeuws, elk lid van een oud Noord-Semitisch volk dat de voorouders van de Joden was.' Hebreeuws (mensen) Bij Encyclopædia Britannica
 18. ^ Eli Lederhendler (2001). Studies in Contemporary Jewry: Volume XVII: Who Owns Judaism? Publieke religie en privé-geloof in Amerika en Israël​Oxford Universiteit krant. blz. 101–. ISBN 978-0-19-534896-5. "Historisch gezien zijn de religieuze en etnische dimensies van de joodse identiteit nauw met elkaar verweven. In feite zijn ze zo nauw met elkaar verbonden, dat het traditionele joodse lexicon nauwelijks onderscheid maakt tussen de twee concepten. De joodse religieuze praktijk werd per definitie exclusief waargenomen door de joden. mensen, en noties van Joodse volk, natie en gemeenschap waren doordrenkt van geloof in de Joodse God, de praktijk van de Joodse (religieuze) wet en de studie van oude religieuze teksten "
 19. ^ Tet-Lim N. Yee (2005). Joden, heidenen en etnische verzoening: de Joodse identiteit van Paulus en Efeziërs​Cambridge University Press. blz. 102–. ISBN 978-1-139-44411-8. "Deze identificatie in de joodse houding tussen de etnische groep en de religieuze identiteit is zo dichtbij dat de opname in deze religie van leden die niet tot de etnische groep behoren, onmogelijk is geworden."
 20. ^ Ernest Krausz; Gitta Tulea (1997). Joodse overleving: het identiteitsprobleem aan het einde van de twintigste eeuw; [... Internationale workshop aan de Bar-Ilan University op 18 en 19 maart 1997]​Transactie-uitgevers. pp. 90–. ISBN 978-1-4128-2689-1. "Een geboren Jood die het jodendom weerlegt, kan doorgaan met het verdedigen van een joodse identiteit, en als hij of zij zich niet bekeert tot een andere religie, zullen zelfs religieuze joden de persoon als jood erkennen"
 21. ^ "Feiten over Israël: geschiedenis". GxMSDev.
 22. ^ een b K. L. Noll (2012), Canaan and Israel in Antiquity: A Textbook on History and Religion, A&C Black, rev.ed. blz. 137 e.v.
 23. ^ een b Thomas L. Thompson (2000),Vroege geschiedenis van het Israëlitische volk: uit de geschreven en archeologische bronnen, Brill, pp. 275–76: 'Ze vormen eerder een heel specifieke groep onder de bevolking van Palestina die een naam draagt ​​die hier voor het eerst voorkomt en die in een veel later stadium in de geschiedenis van Palestina een wezenlijk andere betekenis heeft.'
 24. ^ een b John Day (2005), Op zoek naar het pre-exilische Israël, Bloomsbury Publishing, blz. 47.5 [48] 'In die zin wordt de opkomst van het oude Israël niet gezien als de oorzaak van de ondergang van de Kanaänitische cultuur, maar als het resultaat'.
 25. ^ Day, pp. 31-33, p. 57, n. 33.
 26. ^ Rainer Albertz (2003), Israël in ballingschap: de geschiedenis en literatuur van de zesde eeuw v.G.T. Society of Biblical Lit, blz. 45 ev: 'Aangezien het tijdperk van ballingschap een gapend gat vormt in het historische verhaal van de Bijbel, wordt de historische reconstructie van dit tijdperk geconfronteerd met bijna onoverkomelijke moeilijkheden. Evenals de premonarchische periode en de late Perzische periode, blijft de ballingschap, hoewel in het heldere licht van de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten, historisch onduidelijk. Aangezien er maar heel weinig Israëlitische bronnen zijn, is de enige mogelijkheid om te proberen enig licht te werpen op deze duisternis uit de geschiedenis van de omringende rijken onder wiens heerschappij Israël in deze periode kwam. '
 27. ^
  • Marvin Perry (2012). Western Civilization: A Brief History, Volume I: To 1789​Cengage leren. p. 87. ISBN 978-1-111-83720-4.
  • Botticini, Maristella en Zvi Eckstein. "Van boeren tot kooplieden, vrijwillige bekeringen en diaspora: een interpretatie van de geschiedenis door menselijk kapitaal." pp. 18-19. Augustus 2006. Toegang tot 21 november 2015. "Het dodental van de Grote Opstand tegen het Romeinse rijk bedroeg ongeveer 600.000 Joden, terwijl de Bar Kokhba-opstand in 135 de dood veroorzaakte van ongeveer 500.000 Joden. Bloedbaden zijn goed voor ongeveer 40 procent van de afname van de Joodse bevolking in Palestina. Bovendien migreerden sommige Joden na deze opstanden naar Babylon vanwege de slechtere economische omstandigheden. Na rekening te hebben gehouden met bloedbaden en migraties, is er nog eens 30 tot 40 procent van de afname van de Joodse bevolking in Palestina (ongeveer 1–1,3 miljoen Joden) te verklaren "(p. 19).
  • Boyarin, Daniel en Jonathan Boyarin. 2003. Diaspora: generatie en de grond van de joodse diaspora. p. 714 "... het is cruciaal om te erkennen dat de Joodse opvatting van het Land van Israël vergelijkbaar is met de verhandeling van het Land van vele (zo niet bijna alle)" inheemse "volkeren van de wereld. Op de een of andere manier zijn de Joden erin geslaagd om een gevoel ergens in de wereld geworteld te zijn door twintig eeuwen ballingschap daar vandaan (organische metaforen zijn niet misplaatst in deze verhandeling, want ze worden binnen de traditie zelf gebruikt). als regressief in dezelfde discursieve situaties waarin de gehechtheid van inheemse Amerikanen of Australiërs aan hun specifieke rotsen, bomen en woestijnen wordt gevierd als een organische verbinding met de aarde die 'we' hebben verloren 'p. 714.
  • Cohen, Robin (1997), Global Diasporas: An Introduction. p. 24 Londen: UCL Press. "... hoewel het woord Babylon vaak gevangenschap en onderdrukking impliceert, kan een herlezing van de Babylonische periode van ballingschap dus worden aangetoond om de ontwikkeling van een nieuwe creatieve energie aan te tonen in een uitdagende, pluralistische context buiten het geboorteland. Toen de Romeinen vernietigden de Tweede Tempel in 70 na Christus, was het Babylon dat bleef als het zenuw- en hersencentrum voor het Joodse leven en dacht ... het neerslaan van de opstand van de Judeërs tegen de Romeinen en de vernietiging van de Tweede Tempel door de Romeinse generaal Titus bevestigde precies in het jaar 70 na Christus de catastrofale traditie. Opnieuw waren de Joden niet in staat geweest een nationaal thuisland te onderhouden en waren ze verstrooid naar de uithoeken van de wereld "(p. 24).
  • Johnson, Paul Een geschiedenis van de joden "The Bar Kochba Revolt", (HarperPerennial, 1987) blz. 158–61: Paul Johnson analyseert Cassius Dio's Roman History: Epitome of Book LXIX para. 13–14 (Dio's passage apart geciteerd) onder andere: "Zelfs als de cijfers van Dio ietwat overdreven zijn, zouden de slachtoffers onder de bevolking en de vernietiging die het land werd toegebracht aanzienlijk zijn geweest. Volgens Jerome werden ook veel Joden als slaaf verkocht. zoveel zelfs dat de prijs van joodse slaven op de slavenmarkt in Hebron drastisch daalde tot een niveau dat niet hoger was dan dat voor een paard. De economische structuur van het land was grotendeels verwoest. Het hele spirituele en economische leven van de Palestijn Joden verhuisden naar Galilea en Jeruzalem werd nu een Romeinse kolonie met de officiële naam Colonia Aelia Capitolina (Aelia naar de familienaam van Hadrianus: P. Aelius Hadrianus; Capitolina naar Jupiter Capitolinus). Het was de joden verboden op straffe van de dood voet aan wal te zetten in de nieuwe Romeinse stad. Aelia werd aldus een volledig heidense stad, ongetwijfeld met de bijbehorende openbare gebouwen en tempels ... We kunnen ... er zeker van zijn dat er een standbeeld van Hadrianus werd opgericht in het centrum van Aelia, en dit kwam op zichzelf neer op een ontheiliging van Joods Jeruzalem. ", P. 159.
  • Cassius Dio's Roman History: Epitome of Book LXIX para. 13-14: "13 Aanvankelijk hielden de Romeinen geen rekening met hen. Al snel was echter heel Judea in beroering gebracht, en de Joden vertoonden overal tekenen van opschudding, kwamen bijeen en gaven blijk van grote vijandigheid jegens de Romeinen, deels door geheim en gedeeltelijk door overt daden; 2 ook vele externe naties sloten zich bij hen aan uit gretigheid voor winst, en de hele aarde, zou je bijna kunnen zeggen, werd over de zaak in beroering gebracht. Toen stuurde Hadrianus inderdaad zijn beste generaals. De eerste hiervan was Julius Severus, die vanuit Groot-Brittannië, waar hij gouverneur was, tegen de Joden werd uitgezonden.3 Severus durfde het niet, zijn tegenstanders op enig moment in de openbaarheid aan te vallen, gezien hun aantal en hun wanhoop, maar door kleine groepen te onderscheppen, dankzij het aantal van zijn soldaten en zijn onderofficieren, en door hen voedsel te onthouden en hen het zwijgen op te leggen, was hij in staat, vrij langzaam, maar met betrekkelijk weinig gevaar, om te verpletteren, put ze uit en roei ze uit weinigen van hen hebben het zelfs overleefd. Vijftig van hun belangrijkste buitenposten en negenhonderdvijfentachtig van hun beroemdste dorpen werden met de grond gelijk gemaakt. Vijfhonderdtachtigduizend mannen werden gedood in de verschillende invallen en veldslagen, en het aantal van degenen die omkwamen door hongersnood, ziekte en vuur was niet te ontdekken. 2 Aldus werd bijna heel Judea verwoest, een gevolg waarvan het volk vóór de oorlog had gewaarschuwd. Want het graf van Salomo, dat de Joden beschouwen als een voorwerp van verering, viel uit zichzelf in stukken en stortte in elkaar, en vele wolven en hyena's stormden huilend hun steden binnen. 3 Bovendien kwamen veel Romeinen om in deze oorlog. Daarom gebruikte Hadrianus in een brief aan de senaat niet de openingszin die gewoonlijk door de keizers wordt beïnvloed: 'Als u en onze kinderen gezond zijn, is het goed; Ik en de legioenen zijn gezond '' (par. 13-14).
  • Safran, William. 2005. De joodse diaspora in vergelijkend en theoretisch perspectief. Israël Studies 10 (1): 36.[dode link] "... de diaspora verwees naar een heel specifiek geval - dat van de ballingschap van de Joden uit het Heilige Land en hun verspreiding over verschillende delen van de wereld. Diaspora [galut] had betrekking op deracinatie, wettelijke handicaps, onderdrukking en een vaak pijnlijke aanpassing naar een gastland waarvan de gastvrijheid onbetrouwbaar en kortstondig was. Het betekende ook het bestaan ​​op vreemde bodem van een expatgemeenschap die haar aanwezigheid als van voorbijgaande aard beschouwde. Ondertussen ontwikkelde het een reeks instellingen, sociale patronen en etnonationale en / of religieuze symbolen die hield het bij elkaar. Deze omvatten de taal, religie, waarden, sociale normen en verhalen van het vaderland. Geleidelijk aan paste deze gemeenschap zich aan de omgeving van het gastland aan en werd zelf een centrum van culturele creatie. Al die tijd bleef het echter cultiveren het idee van terugkeer naar het vaderland. " (p.36).
  • Sheffer, Gabriel. 2005. Is de joodse diaspora uniek? Beschouwingen over de huidige situatie van de diaspora. Israel Studies 10 (1): pp. 3-4 "... de joodse natie, die vanaf het allereerste begin geloofde en beweerde dat het het 'uitverkoren volk' was, en dus uniek. Deze houding werd verder ondersteund door de even traditionele opvatting, die niet alleen door de joden wordt gedragen zelf, over de uitzonderlijke historische leeftijd van deze diaspora, haar bijzondere traumatische ervaringen haar uitzonderlijke vermogen om pogroms, ballingen en Holocaust te overleven, evenals haar 'speciale relaties' met zijn oude thuisland, culminerend in 1948 met de natiestaat die de Joodse natie heeft zich daar gevestigd ... Ten eerste, zoals veel andere leden van gevestigde diaspora's, beschouwt de overgrote meerderheid van de Joden zichzelf niet langer als zijnde in Galut [ballingschap] in hun gastlanden… Perceptueel, maar ook feitelijk, verblijven Joden permanent in gastlanden uit eigen vrije wil, als resultaat van traagheid, of als resultaat van problematische omstandigheden die heersen in andere gastlanden, of in Israël. Het betekent dat de basisperceptie van veel Joden over hun existentiële situatie in hun gastland is veranderd. Dientengevolge is er zowel een veel grotere zelf- als collectieve legitimering om af te zien van het maken van serieuze plannen met betrekking tot "terugkeer" of feitelijk "Aliyah maken" [om te emigreren, of "omhoog te gaan"] naar Israël. Dit is een van de resultaten van hun bredere, maar toch nogal problematische en soms pijnlijke acceptatie door de samenlevingen en politieke systemen in hun gastlanden. Het betekent dat zij, en tot op zekere hoogte hun gastheren, het joodse leven binnen het kader van diaspora-formaties in deze gastlanden niet beschouwen als iets waarvoor ze zich zouden moeten schamen, zich voor anderen zouden moeten verbergen of die ze zouden moeten veranderen door naar het oude vaderland terug te keren '' (p. 4).
  • Davies, William David; Finkelstein, Louis; Katz, Steven T. (1984). The Cambridge History of Judaism: Volume 4, The Late Roman-rabbijnse periode​Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-77248-8. Hoewel Dio's aantal van 985 als het aantal tijdens de oorlog verwoeste dorpen hyperbolisch lijkt, zijn alle Judese dorpen, zonder uitzondering, tot dusver opgegraven, met de grond gelijk gemaakt na de opstand van Bar Kochba. Dit bewijs ondersteunt de indruk van totale regionale vernietiging na de oorlog. Historische bronnen wijzen op het enorme aantal gevangenen dat in Palestina als slaaf werd verkocht en naar het buitenland werd verscheept. ... De Joodse gemeenschap van Judea is nooit hersteld van de oorlog in Bar Kochba. Daarna vormden Joden niet langer de meerderheid in Palestina en verhuisde het Joodse centrum naar Galilea. Joden werden ook onderworpen aan een reeks religieuze edicten die door Hadrianus waren uitgevaardigd en die waren ontworpen om de nationalistische elementen van de joodse joodse gemeenschap te ontwortelen. Deze proclamaties bleven van kracht tot de dood van Hadrianus in 138. Een aanvullende, duurzamere strafmaatregel die door de betrokken Romeinen werd genomen Judaea schrappen van de provinciale naam, het veranderen van Provincia Judaea in Provincia Syria Palestina. Hoewel dergelijke naamsveranderingen elders plaatsvonden, werd de naam van een natie nooit eerder of later geschrapt als gevolg van rebellie.
  • Dalit Rom-Shiloni, Exclusieve inclusiviteit: identiteitsconflicten tussen de ballingen en de mensen die overbleven (6e-5e eeuw v.Chr.), A&C Black, 2013 p. xv n.3: 'er wordt beweerd dat bijbelteksten uit de Nieuw-Babylonische en de vroege Perzische perioden een felle vijandige relatie (s) tussen de Judese groepen laten zien. We vinden geen uitingen van sympathie voor de gedeporteerde gemeenschap vanwege haar ontwrichting, geen empathische uitingen jegens de mensen die onder Babylonische onderwerping in Juda bleven. Het tegenovergestelde is duidelijk: vijandige, denigrerende en aanklagende taal kenmerkt de relaties tussen ingezeten en verbannen Judeeërs gedurende de zesde en vijfde eeuw. ' (p. xvii)
 28. ^ Dosick (2007), blz.59, 60.
 29. ^ een b "The Jewish Population of the World (2014)". Joodse virtuele bibliotheek​Opgehaald 30 juni 2015., gebaseerd op Amerikaans Joods Jaarboek. American Jewish Committee.
 30. ^ "Holocaust | Basisvragen over de Holocaust". www.projetaladin.org​Opgehaald 10 november 2015.
 31. ^ "De Holocaust". HISTORY.com​Opgehaald 10 november 2015.
 32. ^ "Joden vormen slechts 0,2% van de mensheid". ynetnews​Oktober 2012.
 33. ^ Pfeffer, Anshel (12 september 2007). "Joods Agentschap: 13,2 miljoen Joden wereldwijd aan de vooravond van Rosh Hashanah, 5768". Haaretz​Gearchiveerd van het origineel op 19 maart 2009​Opgehaald 24 januari 2009.
 34. ^ Een amendement uit 1970 op dat van Israël Wet van terugkeer definieert "Jood" als "een persoon die werd geboren uit een Joodse moeder of bekeerd is tot het judaïsme en die geen lid is van een andere religie." "Wet van terugkeer".
 35. ^ "Maimonides - Internet Encyclopedia of Philosophy". utm.edu​Opgehaald 26 augustus 2015.
 36. ^ Sekine, Seizo (20 januari 2005). Een vergelijkende studie van de oorsprong van ethisch denken: hellenisme en hebraïsme​Sheed & Ward. ISBN 978-1-4616-7459-7.[pagina nodig]
 37. ^ een b c d e Jonathan Daly (2013). The Rise of Western Power: A Comparative History of Western Civilization​A&C Zwart. blz. 21–. ISBN 978-1-4411-1851-6."Op de grondslag van het jodendom ontstonden twee beschavingen die zich concentreerden op monotheïstische religie, het christendom en de islam. Aan deze beschavingen voegden de joden een zuurdesem toe van verbazingwekkende creativiteit in zaken, geneeskunde, brieven, wetenschap, kunst en een verscheidenheid aan andere leiderschapsrollen. . "
 38. ^ "Broadway Musicals: A Jewish Legacy". DC Theaterscène.
 39. ^ Roni Caryn Rabin Tentoonstelling Traceert de opkomst van joden als medische vernieuwers, De New York Times (14 mei 2012). Betreden 16 augustus 2015.
 40. ^ Shatzmiller, Joseph. Artsen van prinsen en paupers: joden, geneeskunde en middeleeuwse samenleving. Berkeley: U of California, 1995. Afdrukken.
 41. ^ Max I. Dimont (2004). Joden, God en geschiedenis​Penguin Publishing Group. blz. 102–. ISBN 978-1-101-14225-7. "Gedurende de daaropvolgende vijfhonderd jaar, onder Perzische, Griekse en Romeinse overheersing, schreven, herzag, gaven en heilig verklaard de Joden alle boeken die nu het Joodse Oude Testament vormen"
 42. ^ Julie Galambush (2011). The Reluctant Parting: Hoe de joodse schrijvers van het Nieuwe Testament een christelijk boek hebben gemaakt​HarperCollins. pp. 3–. ISBN 978-0-06-210475-5."Het feit dat Jezus en zijn volgelingen die het Nieuwe Testament schreven, eerste-eeuwse Joden waren, roept dus evenveel vragen op als antwoorden over hun ervaringen, overtuigingen en praktijken"
 43. ^ John M. G. Barclay; John Philip McMurdo Sweet (1996). Vroegchristelijk denken in zijn joodse context​Cambridge University Press. pp. 20–. ISBN 978-0-521-46285-3."Het vroege christendom begon als een joodse beweging in het Palestina van de eerste eeuw"
 44. ^ Dr. Andrea C. Paterson (2009). Drie monotheïstische geloven - jodendom, christendom, islam: een analyse en korte geschiedenis​AuthorHouse. blz. 41–. ISBN 978-1-4520-3049-4. "Het jodendom heeft ook bijgedragen aan de religie van de islam, want de islam ontleent zijn ideeën over de heilige tekst, de koran, uiteindelijk aan het jodendom. De voedings- en wettelijke codes van de islam zijn gebaseerd op die van het jodendom. Het basisontwerp van de moskee, de islamitische huis van aanbidding, komt uit dat van de vroege synagogen. De gemeenschappelijke gebedsdiensten van de islam en hun devotionele routines lijken op die van het jodendom. "
 45. ^ Historische serie van Cambridge University, Een essay over de westerse beschaving in zijn economische aspecten, p. 40: Hebraïsme is, net als het hellenisme, een uiterst belangrijke factor geweest in de ontwikkeling van de westerse beschaving; Het jodendom, als de voorloper van het christendom, heeft indirect veel te maken gehad met het vormgeven van de idealen en moraliteit van westerse naties sinds het christelijke tijdperk.
 46. ^ De rol van het jodendom in de westerse cultuur en beschaving"Het jodendom heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de westerse cultuur vanwege zijn unieke relatie met het christendom, de dominante religieuze kracht in het westen". Jodendom Bij Encyclopædia Britannica
 47. ^ Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East, Facts On File Inc., Infobase Publishing, 2009, p. 336
 48. ^ "Jood", Oxford Engels woordenboek.
 49. ^ Botterweck, G. Johannes; Ringgren, Helmer, eds. (1986). Theologische Woordenboek van het Oude Testament. V.​Vertaald door Green, David E. Grand Rapids, Mich .: William B. Eerdmans. blz. 483-84. ISBN 978-0-8028-2329-8.
 50. ^ Grintz, Yehoshua M. (2007). "Jood". In Fred Skolnik (red.). Encyclopaedia Judaica. 11 (2e ed.). Farmington Hills, Michigan.: Thomson Gale. p. 253. ISBN 978-0-02-865928-2.
 51. ^ Falk, Avner (1996). Een psychoanalytische geschiedenis van de joden​Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press. p. 131. ISBN 0-8386-3660-8.
 52. ^ "Jiddisch". Collegiate Dictionary van Merriam-Webster (11e ed.). Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster. 2004. p.1453. ISBN 0-87779-809-5.
 53. ^ Kleinedler, Steven; Spitz, Susan; et al., eds. (2005). De Amerikaanse erfgoedgids voor hedendaags gebruik en stijl​Houghton Mifflin Company. Jood. ISBN 978-0-618-60499-9.
 54. ^ Jacob Neusner (1991). An Introduction to Judaism: A Textbook and Reader​Westminster John Knox Press. pp.375–. ISBN 978-0-664-25348-6. "Dat er een joodse natie is, kan nauwelijks worden ontkend na de oprichting van de staat Israël"
 55. ^ Brandeis, Louis (25 april 1915). "Het joodse probleem: hoe het op te lossen"​University of Louisville School of Law​Opgehaald 2 april 2012. Joden hebben een kenmerkende nationaliteit waarvan elke Jood, ongeacht zijn land, zijn positie of geloofsovertuiging, noodzakelijkerwijs lid is
 56. ^ Palmer, Edward Henry (2002) [Eerst gepubliceerd in 1874]. Een geschiedenis van de joodse natie: van de vroegste tijden tot heden​Gorgias Press. ISBN 978-1-931956-69-7. OCLC 51578088​Opgehaald 2 april 2012. Leg samenvatting.
 57. ^ Einstein, Albert (21 juni 1921). "Hoe ik een zionist werd" (Pdf). Einstein Papers Project. Princeton University Press​Gearchiveerd van het origineel (Pdf) op 5 november 2015​Opgehaald 5 april 2012. De joodse natie is een levend feit
 58. ^ David M. Gordis; Zachary I. Heller (2012). Joodse seculariteit: de zoektocht naar wortels en de uitdagingen van relevante betekenis​University Press of America. pp. 1–. ISBN 978-0-7618-5793-8.: "Jodendom is een cultuur en een beschaving die ook het seculiere omvat"
 59. ^ Seth Daniel Kunin (2000). Thema's en kwesties in het jodendom​A&C Zwart. pp. 1–. ISBN 978-0-304-33758-3.: Hoewel cultuur - en het jodendom zowel een cultuur (of culturen) als religie is - kan worden onderverdeeld in verschillende analytische categorieën ... "
 60. ^ Paul R. Mendes-Flohr (1991). Verdeelde passies: Joodse intellectuelen en de ervaring van moderniteit​Wayne State University Press. blz. 421–. ISBN 0-8143-2030-9.: "Hoewel het jodendom een ​​cultuur is - of liever een cultuur heeft - is het bij uitstek meer dan een cultuur"
 61. ^ "Wat maakt een Jood Joods?"​Chabad.org​Opgehaald 2 oktober 2013.
 62. ^ Weiner, Rebecca (2007). "Wie is een Jood?". Joodse virtuele bibliotheek​Opgehaald 6 oktober 2007.
 63. ^ Fowler, Jeaneane D. (1997). Wereldreligies: een inleiding voor studenten​Sussex Academic Press. p.7. ISBN 1-898723-48-6.
 64. ^ "Wat is de oorsprong van Matrilineal Descent?"​Shamash.org. 4 september 2003. Gearchiveerd van het origineel op 18 oktober 1996​Opgehaald 9 januari 2009.
 65. ^ "Wat is de bron van de wet dat een kind alleen joods is als zijn moeder joods is?"​Torah.org. Gearchiveerd van het origineel op 24 december 2008​Opgehaald 9 januari 2009.
 66. ^ een b Emma Klein (2016). Lost Joden: The Struggle for Identity Today​Springer. pp. 6–. ISBN 978-1-349-24319-8.
 67. ^ Robin May Schott (2010). Geboorte, dood en vrouwelijkheid: Philosophies of Embodiment​Indiana University Press. blz. 67–. ISBN 978-0-253-00482-6.
 68. ^ Dosick (2007), blz. 56-57.
 69. ^ een b Shaye JD Cohen (1999). Het begin van Joods-zijn​U. California Press. blz. 305-06. ISBN 0-585-24643-2.
 70. ^ Mieroop, Marc Van De (2010). Een geschiedenis van het oude Egypte​John Wiley & Sons. p. 131. ISBN 978-1-4051-6070-4.
 71. ^ Bard, Kathryn A. (2015). Een inleiding tot de archeologie van het oude Egypte​John Wiley & Sons. p. 188. ISBN 978-1-118-89611-2.
 72. ^ Curry, Andrew (2018). "The Rulers of Foreign Lands - Archaeology Magazine". www.archaeology.org.
 73. ^ Kamrin, Janice (2009). "De Aamu van Shu in het graf van Khnumhotep II in Beni Hassan". Journal of Ancient Egyptian Interconnections. 1 (3): 22–36. S2CID 199601200.
 74. ^ Kuan, Jeffrey Kah-Jin (2016). Neo-Assyrische historische inscripties en Syrië-Palestina: Israëlitische / Judea-Tyrische-Damasceense politieke en commerciële betrekkingen in de negende-achtste eeuw v.Chr.​Wipf en Stock Publishers. pp. 64-66. ISBN 978-1-4982-8143-0.
 75. ^ Cohen, Ada; Kangas, Steven E. (2010). Assyrische reliëfs uit het paleis van Ashurnasirpal II: A Cultural Biography​UPNE. p. 127. ISBN 978-1-58465-817-7.
 76. ^ Ostrer, Harry (2012). Legacy: A Genetic History of the Jewish People​Oxford University Press (gepubliceerd op 8 mei 2012). ISBN 978-0-19-537961-7.
 77. ^ Ann E. Killebrew, Bijbelse volkeren en etniciteit. Een archeologische studie van Egyptenaren, Kanaänieten, Filistijnen en het vroege Israël 1300–1100 v.G.T. (Archeologie en Bijbelstudies), Society of Biblical Literature, 2005
 78. ^ Schama, Simon (2014). Het verhaal van de joden: de woorden vinden 1000 v.Chr. - 1492 n.Chr​HarperCollins. ISBN 978-0-06-233944-7.
 79. ^ * "In de ruimere zin van het woord is een Jood elke persoon die tot de wereldwijde groep behoort die, door afstamming of bekering, een voortzetting vormt van het oude Joodse volk, dat zelf de afstammelingen was van de Hebreeën van het Oude Testament."
  • "Het Joodse volk als geheel, aanvankelijk Hebreeën (ʿIvrim) genoemd, stond bekend als Israëlieten (Yisreʾelim) vanaf de tijd van hun binnenkomst in het Heilige Land tot het einde van de Babylonische ballingschap (538 v.Chr.)."
  Jood Bij Encyclopædia Britannica
 80. ^ Ostrer, Harry (2012). Legacy: A Genetic History of the Jewish People​Oxford University Press, VS. ISBN 978-0-19-970205-3.
 81. ^ Brenner, Michael (2010). Een korte geschiedenis van de joden​Princeton University Press. ISBN 978-0-691-14351-4.
 82. ^ Adams, Hannah (1840). De geschiedenis van de joden: van de verwoesting van Jeruzalem tot de huidige tijd​London Society House.
 83. ^ een b Broshi, Maguen (2001). Brood, wijn, muren en rollen​Bloomsbury Publishing. p. 174. ISBN 1-84127-201-9.
 84. ^ "Israëlitische vluchtelingen vonden een hoge functie in het koninkrijk Juda, zegels gevonden in Jeruzalem laten zien". www.haaretz.com.
 85. ^ "Juda"​Encyclopædia Britannica, Inc​Opgehaald 1 april 2018.
 86. ^ Dever, William (2001). Wat wisten de bijbelschrijvers, en wanneer wisten ze het?​Eerdmans. pp. 98-99. ISBN 3-927120-37-5. Na een eeuw van grondig onderzoek hebben alle respectabele archeologen de hoop opgegeven elke context te vinden die Abraham, Isaac of Jacob geloofwaardige "historische figuren" zou maken [...] archeologisch onderzoek van Mozes en de Exodus is op dezelfde manier verworpen als een vruchteloze achtervolging.
 87. ^ Tubb, 1998. blz. 13-14[volledig citaat nodig]
 88. ^ Mark Smith in "The Early History of God: Yahweh and Other Deities of Ancient Israel" stelt "Ondanks het langdurige model dat de Kanaänieten en Israëlieten mensen waren met een fundamenteel verschillende cultuur, werpen archeologische gegevens nu twijfel op deze visie. de regio vertoont talrijke gemeenschappelijke punten tussen Israëlieten en Kanaänieten in de IJzer I-periode (ca. 1200–1000 v.Chr.). Het verslag zou suggereren dat de Israëlitische cultuur grotendeels overlapt en afgeleid is van de Kanaänitische cultuur ... Kortom, de Israëlitische cultuur was grotendeels Kanaänitisch van aard. Gezien de beschikbare informatie kan men geen radicale culturele scheiding handhaven tussen Kanaänieten en Israëlieten voor de IJzer I-periode. " (pp. 6–7). Smith, Mark (2002) "The Early History of God: Yahweh and Other Deities of Ancient Israel" (Eerdman's)
 89. ^ Rendsberg, Gary (2008). "Israël zonder de Bijbel". In Frederick E. Greenspahn. De Hebreeuwse Bijbel: nieuwe inzichten en beurzen. NYU Press, pp. 3-5
 90. ^ Spielvogel, Jackson J. (2012). westerse beschaving (8e ed.). Australië: Wadsworth / Cengage Learning. p. 33. ISBN 978-0-495-91324-5. Over het algemeen is men het er echter over eens dat de Israëlieten tussen 1200 en 1000 v.G.T. als een aparte groep mensen naar voren kwamen, mogelijk verenigd in stammen of een liga van stammen
 91. ^ Zie voor een bibliografie van geleerden die twijfelen aan de periode van de rechters die ooit heeft plaatsgevonden John C. Yoder (2015). Macht en politiek in het Book of Judges: Men and Women of Valor​Fortress Press. p. 5. ISBN 978-1-4514-9642-0.
 92. ^ Marc Zvi Brettler (2002). Het boek Rechters​Psychology Press. p. 107. ISBN 978-0-415-16216-6.
 93. ^ Thomas L. Thompson (2000). Vroege geschiedenis van het Israëlitische volk: uit de geschreven en archeologische bronnen​Griet. p. 96. ISBN 90-04-11943-4.
 94. ^ Hjelm, Ingrid; Thompson, Thomas L, eds. (2016). Geschiedenis, archeologie en de Bijbel Veertig jaar na "historiciteit": veranderende perspectieven​Routledge. p. 4. ISBN 978-1-317-42815-2.
 95. ^ Philip R. Davies (1995). Op zoek naar "Ancient Israel": A Study in Biblical Origins​A&C Zwart. p. 26. ISBN 978-1-85075-737-5.
 96. ^ Lipschits, Oded (2014). "De geschiedenis van Israël in de bijbelse periode". In Berlijn, Adele; Brettler, Marc Zvi (red.). De Joodse studiebijbel (2e ed.). Oxford Universiteit krant. ISBN 978-0-19-997846-5.
 97. ^ een b c Finkelstein, Israël; Silberman, Neil Asher (2001). De Bijbel opgegraven: de nieuwe visie van de archeologie op het oude Israël en de oorsprong van zijn verhalen (1e Toetssteen red.). New York: Simon & Schuster. ISBN 0-684-86912-8.
 98. ^ een b Kuhrt, Amiele (1995). Het oude Nabije Oosten​Routledge. p.438. ISBN 978-0-415-16762-8.
 99. ^ een b Wright, Jacob L. (juli 2014). "David, koning van Juda (niet Israël)"​De Bijbel en interpretatie.
 100. ^ Jonathan M Golden,Het oude Kanaän en Israël: een inleiding, OUP USA, 2009 blz. 3-4.
 101. ^ Lemche, Niels Peter (1998). De Israëlieten in geschiedenis en traditie​Westminster John Knox Press. p. 35. ISBN 978-0-664-22727-2.
 102. ^ The Pitcher Is Broken: Memorial Essays for Gosta W. Ahlstrom, Steven W. Holloway, Lowell K. Handy, Continuum, 1 mei 1995 Citaat: "Voor Israël, de beschrijving van de slag om Qarqar in de Kurkh-monoliet van Salmaneser III (midden negende eeuw) en voor Juda, een Tiglatpileser III-tekst met vermelding van (Jeho-) Achaz van Juda (IIR67 = K. 3751 ), gedateerd 734-733, zijn de vroegste tot nu toe gepubliceerd. "
 103. ^ Julia Phillips Berger; Sue Parker Gerson (2006). Onderwijzen van Joodse geschiedenis​Behrman House, Inc. blz. 41. ISBN 978-0-86705-183-4.
 104. ^ De mensen en het geloof van de Bijbel door André Chouraqui, Univ of Massachusetts Press, 1975, p. 43 [1]
 105. ^ The Hebrews: A Learning Module from Washington State University, © Richard Hooker, herdrukt met toestemming van de Joodse virtuele bibliotheek onder De Babylonische ballingschap
 106. ^ een b 'Tweede Tempelperiode (538 v.Chr. Tot 70 n.Chr.) Perzische heerschappij'​Biu.ac.il​Opgehaald 15 maart 2014.
 107. ^ Harper's Bible Dictionary, red. door Achtemeier, etc., Harper & Row, San Francisco, 1985, p. 103
 108. ^ een b Becking, Bob (2006). ""We keerden allemaal terug als één! ": Kritische opmerkingen over de mythe van de massale terugkeer"​In Lipschitz, Oded; Oeming, Manfred (red.). Juda en de Judeeërs in de Perzische periode​Winona Lake, IN: Eisenbrauns. p. 8. ISBN 978-1-57506-104-7.
 109. ^ een b Grabbe, Lester L. (2004). Een geschiedenis van de joden en het jodendom in de tweede tempelperiode: Yehud - Een geschiedenis van de Perzische provincie Juda v.1​T & T Clark. p. 355 ISBN 978-0-567-08998-4.
 110. ^ Yehud is het Aramese equivalent van het Hebreeuwse Yehuda, of "Juda", en "medinata" het woord voor provincie
 111. ^ Peter Fibiger Bang; Walter Scheidel (2013). The Oxford Handbook of the State in het Oude Nabije Oosten en de Middellandse Zee​OUP USA. blz. 184-87. ISBN 978-0-19-518831-8.
 112. ^ Johnson (1987), p. 82.
 113. ^ Jared Diamond (1993). "Wie zijn de joden?" (Pdf)​Gearchiveerd van het origineel (Pdf) op 21 juli 2011​Opgehaald 8 november 2010. Natural History 102: 11 (november 1993): 12-19.
 114. ^ Hammer, MF; Redd, AJ; Wood, ET; et al. (Juni 2000). "Joodse en niet-Joodse populaties uit het Midden-Oosten delen een gemeenschappelijke pool van Y-chromosoom biallelische haplotypes". Proc. Natl. Acad. Sci. VS. 97 (12): 6769–74. Bibcode:2000PNAS ... 97.6769H. doi:10.1073 / pnas.100115997. PMC 18733. PMID 10801975.
 115. ^ Wade, Nicholas (9 mei 2000). "Y-chromosoom getuigt van het verhaal van de joodse diaspora". De New York Times​Opgehaald 10 oktober 2012.
 116. ^ Balter, Michael (3 juni 2010). "De wortels van joodsheid traceren". Wetenschap​Opgehaald 4 oktober 2018.
 117. ^ Genen, gedrag en de sociale omgeving :: verder gaan dan de natuur ... door de commissie voor het beoordelen van interacties tussen sociale, gedrags- en genetische factoren in de gezondheid, Board on Health Sciences Policy, Institute of Medicine, Lyla M.Hernandez​National Academies Press. 2006. p. 100. ISBN 978-0-309-10196-7.
 118. ^ Jodi Magness (2011). "Sektarisme voor en na 70 CE"​In Daniel R. Schwartz; Zeev Weiss (red.). Was 70 GT een keerpunt in de joodse geschiedenis?: Over joden en jodendom voor en na de verwoesting van de tweede tempel​Griet. ISBN 978-90-04-21744-7.
 119. ^ een b c d Mark Avrum Ehrlich, uitg. (2009). Encyclopedia of the Jewish Diaspora: Origins, Experiences, and Culture, Volume 1​ABC-CLIO. ISBN 978-1-85109-873-6.
 120. ^ מרדכי וורמברנד ובצלאל ס רותת "עם ישראל - תולדות 4000 שנה - מימי האבות ועד חוזה השלום", ע"מ 95. (Vertaling: Mordechai Vermebrand en Betzalel S. dagen van de voorvaderen van het vredesverdrag ', 1981, p. 95)
 121. ^ een b Dr. Solomon Gryazel, "Geschiedenis van de joden - Van de vernietiging van Juda in 586 v.Chr. Tot het huidige Arabisch-Israëlische conflict", p. 137
 122. ^ Salo Wittmayer Baron (1937). Een sociale en religieuze geschiedenis van de joden, door Salo Wittmayer Baron ... Deel 1 van Een sociale en religieuze geschiedenis van de joden​Columbia University Press. p. 132.
 123. ^ Joden in de Hellenistische en Romeinse steden​Routledge. Londen en New York. 2002. blz. 90, 94, 104-05. ISBN 978-0-203-44634-8.
 124. ^ Leonard Victor Rutgers (1998). The Hidden Heritage of Diaspora Judaism: Volume 20 of Contributions to bijbelse exegese en theologie​Peeters Publishers. p. 202. ISBN 978-90-429-0666-2.
 125. ^ een b c Louis H. Feldman (2006). Jodendom en hellenisme heroverwogen​Griet.
 126. ^ Goodman, Martin (26 februari 2010). "Secta en natio". The Times Literary Supplement​Opgehaald 2 oktober 2013.
 127. ^ Ben-Sasson, Haim Hillel, redacteur: Ettinger, Samuel (1972) [1969]. Joodse samenleving door de eeuwen heen​Schocken Books. OCLC 581911264.CS1 maint: meerdere namen: auteurslijst (koppeling)
 128. ^ "GAON - JewishEncyclopedia.com". www.jewishencyclopedia.com​Opgehaald 23 juni 2020.
 129. ^ Schloss, Chaim (2002). 2000 jaar Joodse geschiedenis: vanaf de vernietiging van de tweede Bais Hamikdash tot de twintigste eeuw​Feldheim Publishers. ISBN 978-1-58330-214-9.
 130. ^ "BBC Religions / Converteren tot het judaïsme:" Iemand die zich tot het judaïsme bekeert, wordt een jood in elke betekenis van het woord, en is net zo joods als iemand die in het jodendom is geboren.""​Bbc.co.uk​Opgehaald 2 oktober 2013.
 131. ^ "Worden bekeerlingen behandeld als tweede klasse?". InterfaithFamily.
 132. ^ "Paul Golin: de ingewikkelde relatie tussen gemengde huwelijken en joodse bekering"​Huffingtonpost.com​Opgehaald 2 oktober 2013.
 133. ^ Neusner (1991) p. 64
 134. ^ Patai, Raphael (1996) [1977]. De Joodse geest​Detroit: Wayne State University Press. p. 7. ISBN 0-8143-2651-X.
 135. ^ Johnson, Lonnie R. (1996). Centraal-Europa: vijanden, buren, vrienden​Oxford: Oxford University Press. p.145. ISBN 0-19-510071-9.
 136. ^ een b Sharot (1997), blz. 29-30.
 137. ^ Sharot (1997), blz. 42-43.
 138. ^ Sharot (1997), p. 42.
 139. ^ Fishman, Sylvia Barack (2000). Joods leven en Amerikaanse cultuur​Albany, NY: State University of New York Press. p.38. ISBN 0-7914-4546-1.
 140. ^ Kimmerling, Baruch (1996). De Israëlische staat en samenleving: grenzen en grenzen​Albany, NY: State University of New York Press. p.169. ISBN 0-88706-849-9.
 141. ^ Lowenstein, Steven M. (2000). The Jewish Cultural Tapestry: International Jewish Folk Traditions​Oxford: Oxford University Press. p. 228. ISBN 0-19-513425-7.
 142. ^ een b Grintz, Jehoshua M. (maart 1960). "Hebreeuws als de gesproken en geschreven taal in de laatste dagen van de tweede tempel". Journal of Biblical Literature​The Society of Biblical Literature. 79 (1): 32–47. doi:10.2307/3264497. JSTOR 3264497.
 143. ^ Feldman (2006), p. 54.
 144. ^ Parfitt, T.V. (1972). ‘Het gebruik van Hebreeuws in Palestina 1800-1822’. Journal of Semitic Studies. 17 (2): 237–252. doi:10.1093 / jss / 17.2.237.
 145. ^ "Basiswet: Israël - de natiestaat van het Joodse volk" (Pdf). De Knesset. Knesset van de staat Israël​Opgehaald 3 september 2020.
 146. ^ Nava Nevo (2001). Internationaal handboek van Joods onderwijs​Springer. p. 428 ISBN 978-94-007-0354-4. In tegenstelling tot andere volkeren die hun nationale talen beheersen, is Hebreeuws niet het 'gemeenschappelijke bezit' van alle Joodse mensen, en het leeft en ademt voornamelijk - zo niet exclusief - in Israël ... Hoewel er oases van Hebreeuws zijn in bepaalde scholen is het niet de joodse lingua franca geworden en neemt het Engels snel zijn plaats in als de communicatietaal van het joodse volk. Zelfs Hebreeuws sprekende Israëlische vertegenwoordigers hebben de neiging Engels te gebruiken bij hun openbare optredens op internationale Joodse congressen.
 147. ^ Chaya Herman (2006). Profeten en winsten: management en de herstructurering van joodse scholen in Zuid-Afrika​HSRC Press. p. 121. ISBN 9780796921147. Het is Engels in plaats van Hebreeuws dat naar voren kwam als de lingua franca van de Joden tegen het einde van de 20e eeuw ... Dit fenomeen deed zich voor ondanks pogingen om van het Hebreeuws een communicatietaal te maken, en ondanks het feit dat de leer van het Hebreeuws werd beschouwd als de bestaansreden van de joodse dagscholen en het 'zenuwcentrum' van joods leren.
 148. ^ Elana Shohamy (2010). Onderhandelen over taalbeleid op scholen: opvoeders als beleidsmakers​Routledge. p. 185. ISBN 978-1-135-14621-4. Deze prioriteit die aan het Engels wordt gegeven, houdt verband met de speciale relatie tussen Israël en de Verenigde Staten, en de huidige status van Engels als een lingua franca voor joden wereldwijd.
 149. ^ Elan Ezrachi (2012). Dynamic Belonging: Contemporary Jewish Collective Identities​Bergahn Books. p. 214. ISBN 978-0-85745-258-0. Zoals Stephen P. Cohen opmerkt: 'Engels is de taal van het joodse universele discours.'
 150. ^ "Joodse talen - hoe praten we met elkaar?". Joods Agentschap​Gearchiveerd van het origineel op 7 maart 2014​Opgehaald 5 april 2014. Slechts een minderheid van het Joodse volk kan tegenwoordig Hebreeuws spreken. Om een ​​Jood uit het ene land te laten praten met een ander die een andere taal spreekt, is het gebruikelijker om Engels dan Hebreeuws te gebruiken.
 151. ^ Hebreeuws, Aramees en de opkomst van het Jiddisch. D. Katz. (1985) Lezingen in de sociologie van joodse talen '
 152. ^ "Quebec Sephardim Make Breakthroughs"​forward.com​Opgehaald 12 maart 2015.
 153. ^ Edna Aizenberg (2012). Contemporary Sephardic Identity in the Americas: An Interdisciplinary Approach​p. xxii. ISBN 978-0-8156-5165-9.
 154. ^ Gerald Tulchinsky (2008). Canada's Joden: A People's Journey​pp. 447–49. ISBN 978-0-8020-9386-8.
 155. ^ Jessica Piombo (2009). Institutions, Ethnicity, and Political Mobilization in South Africa​Palgrave Macmillan. p. 51. ISBN 978-0-230-62382-8.
 156. ^ Andrew Noble Koss (dissertation) (2010). "World War I and the Remaking of Jewish Vilna, 1914–1918"​Stanford University: 30–31. Cite journal vereist | journal = (helpen)
 157. ^ Paul Wexler (2006). "Chapter 38: Evaluating Soviet Yiddish Language Policy Between 1917–1950". Jewish and Non-Jewish Creators of "Jewish Languages"​Otto Harrassowitz Verlag. p. 780. ISBN 978-3-447-05404-1.
 158. ^ Anna Verschik (25 May 2007). "Jewish Russian"​Jewish Languages Research Website.
 159. ^ Ehrlich, Mark Avrum (2009). Encyclopedia of the Jewish Diaspora: Origins, Experiences, and Culture, Volume 1​p. 1007. ISBN 978-1-85109-873-6.
 160. ^ Subtelny, O. (2009). Oekraïne: A History, 4e editie​University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division. ISBN 978-1-4426-9728-7​Opgehaald 12 maart 2015.
 161. ^ Congress, E.P.; Gonzalez, M.J. (2005). Multicultural Perspectives in Working with Families​Springer Publishing Company. ISBN 978-0-8261-3146-1​Opgehaald 12 maart 2015.
 162. ^ Anshel Pfeffer (14 March 2014). "The Jews who said 'no' to Putin". Haaretz​Gearchiveerd van het origineel op 26 maart 2014.
 163. ^ "Bukharan Jews | Jewish Virtual Library"​jewishvirtuallibrary.org​Opgehaald 12 maart 2015.
 164. ^ een b Moshe Ma'oz (2011). Muslim Attitudes towards Jews and Israel​pp. 135, 160. ISBN 978-1-84519-527-4.
 165. ^ "Azerbeidzjan". Like many immigrant communities of the Czarist and Soviet eras in Azerbaijan, Ashkenazi Jews appear to be linguistically Russified. Most Ashkenazi Jews speak Russian as their first language with Azeri being spoken as the second.
 166. ^ Yaakov Kleiman (2004). DNA & Tradition: The Genetic Link to the Ancient Hebrews​Devora Publishing. p. 72. ISBN 978-1-930143-89-0. The community is divided between 'native' Georgian Jews and Russian-speaking Ashkenazim who began migrating there at the beginning of the 19th century, and especially during World War II.
 167. ^ Joshua A. Fishman (1985). Readings in the Sociology of Jewish Languages​pp. 165, 169–74. ISBN 9004072373. Joden in Tadzjikistan hebben aangenomen Tadzjik als hun eerste taal. The number of Yiddish-speaking Ashkenazic Jews in that region is comparatively low (cf. 2,905 in 1979). Both Ashkenazic and Oriental Jews have assimilated to Russian, the number of Jews speaking Russian as their first language amounting to a total of 6,564. It is reasonable to assume that the percentage of assimilated Ashkenazim is much higher than the portion of Oriental Jews.
 168. ^ Harald Haarmann (1986). Language in Ethnicity: A View of Basic Ecological Relations​Walter de Gruyter. pp. 70–73, 79–82. ISBN 978-3-11-086280-5.
 169. ^ Gafaiti, Hafid (2009). Transnational Spaces and Identities in the Francophone World​p. 234. ISBN 978-0-8032-2465-0.
 170. ^ Gottreich, Emily Benichou; Schroeter, Daniel J (2011). Jewish Culture and Society in North Africa​pp. 258, 270. ISBN 978-0-253-00146-7.
 171. ^ "Tunesië"​jdc.org. Gearchiveerd van het origineel op 16 oktober 2013​Opgehaald 12 maart 2015.
 172. ^ Eisenstadt, S.N. (2004). Explorations in Jewish Historical Experience: The Civilizational Dimension​Leiden, Nederland: Brill. p.75. ISBN 90-04-13693-2.
 173. ^ Lewis, Hal M. (2006). From Sanctuary to Boardroom: A Jewish Approach to Leadership​Lanham, MD: Rowman & Littlefield. p. 1. ISBN 0-7425-5229-2.
 174. ^ "Key beliefs in Judaism: Messiah" BBC
 175. ^ David Goodblatt is professor of history at the University of San Diego. Short biography, publications.
 176. ^ Carol Bakhos, review of Goodblatt, David M., Elements of ancient Jewish nationalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, in Bryn Mawr Classical Review, 2007.
 177. ^ Adam L. Porter, Illinois College, review of Goodblatt, David M., Elements of ancient Jewish nationalism, 2006, in Journal of Hebrew Scriptures – Volume 9 (2009)
 178. ^ Weitzman, Steven (2008). "Over de politieke relevantie van de oudheid: een reactie op de elementen van het oude joodse nationalisme van David Goodblatt". Joodse sociale studies. 14 (3): 168. JSTOR 40207028.
 179. ^ Dosick (2007), p. 60.
 180. ^ Dosick (2007), p. 59.
 181. ^ een b Schmelz, Usiel Oscar; Sergio Della Pergola (2007). "Demography". In Fred Skolnik (ed.). Encyclopaedia Judaica. 5 (2e ed.). Farmington Hills, Michigan.: Thomson Gale. p. 571 ISBN 978-0-02-865928-2.
 182. ^ Schmelz, Usiel Oscar; Sergio Della Pergola (2007). "Demography". In Fred Skolnik (ed.). Encyclopaedia Judaica. 5 (2e ed.). Farmington Hills, Michigan.: Thomson Gale. pp. 571–72. ISBN 978-0-02-865928-2.
 183. ^ Dosick (2007), p. 61.
 184. ^ Hammer, M. F .; Redd, A. J.; Wood, E. T.; Bonner, M. R.; Jarjanazi, H.; Karafet, T.; Santachiara-Benerecetti, S .; Oppenheim, A.; Jobling, M. A .; Jenkins, T.; Ostrer, H.; Bonne-Tamir, B. (6 June 2000). "Joodse en niet-Joodse populaties uit het Midden-Oosten delen een gemeenschappelijke pool van Y-chromosoom biallelische haplotypes". Proceedings of the National Academy of Sciences. 97 (12): 6769–6774. Bibcode:2000PNAS ... 97.6769H. doi:10.1073 / pnas.100115997. PMC 18733. PMID 10801975.
 185. ^ Nebel, Almut; Filon, Dvora; Brinkmann, Bernd; Majumder, Partha P .; Faerman, Marina; Oppenheim, Ariella (November 2001). "The Y Chromosome Pool of Jews as Part of the Genetic Landscape of the Middle East". The American Journal of Human Genetics. 69 (5): 1095–1112. doi:10.1086/324070. PMC 1274378. PMID 11573163.
 186. ^ Frudakis, Tony (19 July 2010). "Ashkezani Jews". Moleculaire fotofitting: voorouders en fenotype voorspellen met behulp van DNA​Elsevier. p. 383. ISBN 978-0-08-055137-1.
 187. ^ een b Behar, Doron M .; Metspalu, Ene; Kivisild, Toomas; Rosset, Saharon; Tzur, Shay; Hadid, Yarin; Yudkovsky, Guennady; Rosengarten, Dror; Pereira, Luisa; Amorim, Antonio; Kutuev, Ildus; Gurwitz, David; Bonne-Tamir, Batsheva; Villems, Richard; Skorecki, Karl (30 April 2008). "Counting the Founders: The Matrilineal Genetic Ancestry of the Jewish Diaspora". PLOS EEN. 3 (4): e2062. Bibcode:2008PLoSO...3.2062B. doi:10.1371/journal.pone.0002062. PMC 2323359. PMID 18446216.
 188. ^ Lewontin, Richard (6 december 2012). "Is There a Jewish Gene?". New York Review of Books.
 189. ^ Feder, Jeanette; Ovadia, Ofer; Glaser, Benjamin; Mishmar, Dan (April 2007). "Ashkenazi Jewish mtDNA haplogroup distribution varies among distinct subpopulations: lessons of population substructure in a closed group". European Journal of Human Genetics. 15 (4): 498–500. doi:10.1038/sj.ejhg.5201764. PMID 17245410.
 190. ^ een b Ostrer, Harry; Skorecki, Karl (February 2013). "The population genetics of the Jewish people". Menselijke genetica. 132 (2): 119–127. doi:10.1007/s00439-012-1235-6. PMC 3543766. PMID 23052947.
 191. ^ "Log in" (Pdf). Stamboom DNA​Opgehaald 1 april 2018.
 192. ^ Hammer, Michael F .; Behar, Doron M .; Karafet, Tatiana M .; Mendez, Fernando L .; Hallmark, Brian; Erez, Tamar; Zhivotovsky, Lev A .; Rosset, Saharon; Skorecki, Karl (8 August 2009). "Uitgebreide Y-chromosoom-haplotypes lossen meerdere en unieke lijnen van het Joodse priesterschap op". Menselijke genetica. 126 (5): 707–17. doi:10.1007 / s00439-009-0727-5. PMC 2771134. PMID 19669163.
 193. ^ Katsnelson, Alla (3 June 2010). "Jews worldwide share genetic ties". Natuur: news.2010.277. doi:10.1038/news.2010.277.
 194. ^ een b Behar, Doron M .; Yunusbayev, Bayazit; Metspalu, Mait; Metspalu, Ene; Rosset, Saharon; Parik, Jüri; Rootsi, Siiri; Chaubey, Gyaneshwer; Kutuev, Ildus; Yudkovsky, Guennady; Khusnutdinova, Elza K .; Balanovsky, Oleg; Semino, Ornella; Pereira, Luisa; Comas, David; Gurwitz, David; Bonne-Tamir, Batsheva; Parfitt, Tudor; Hammer, Michael F .; Skorecki, Karl; Villems, Richard (July 2010). "De genoombrede structuur van het Joodse volk". Natuur. 466 (7303): 238–242. Bibcode:2010 Nat.466..238B. doi:10.1038 / natuur09103. PMID 20531471. S2CID 4307824.
 195. ^ Zoossmann-Diskin, Avshalom (2010). "The origin of Eastern European Jews revealed by autosomal, sex chromosomal and mtDNA polymorphisms". Biology Direct. 5 (1): 57. Bibcode:2010Sci...328.1342B. doi:10.1186/1745-6150-5-57. PMC 2964539. PMID 20925954.
 196. ^ Nebel, Almut; Filon, Dvora; Brinkmann, Bernd; Majumder, Partha P .; Faerman, Marina; Oppenheim, Ariella (November 2001). "The Y Chromosome Pool of Jews as Part of the Genetic Landscape of the Middle East". The American Journal of Human Genetics. 69 (5): 1095–1112. doi:10.1086/324070. PMC 1274378. PMID 11573163.
 197. ^ Haber, Marc; Gauguier, Dominique; Youhanna, Sonia; Patterson, Nick; Moorjani, Priya; Botigué, Laura R .; Platt, Daniel E .; Matisoo-Smith, Elizabeth; Soria-Hernanz, David F .; Wells, R. Spencer; Bertranpetit, Jaume; Tyler-Smith, Chris; Comas, David; Zalloua, Pierre A. (28 February 2013). "Genoombrede diversiteit in de Levant onthult recente structurering per cultuur". PLOS Genetics. 9 (2): e1003316. doi:10.1371 / journal.pgen.1003316. PMC 3585000. PMID 23468648.
 198. ^ "Jews Are a 'Race,' Genes Reveal"​Forward.com​Opgehaald 12 april 2013.
 199. ^ Behar, Doron M .; Yunusbayev, Bayazit; Metspalu, Mait; Metspalu, Ene; Rosset, Saharon; Parik, Jüri; Rootsi, Siiri; Chaubey, Gyaneshwer; Kutuev, Ildus; Yudkovsky, Guennady; Khusnutdinova, Elza K .; Balanovsky, Oleg; Semino, Ornella; Pereira, Luisa; Comas, David; Gurwitz, David; Bonne-Tamir, Batsheva; Parfitt, Tudor; Hammer, Michael F .; Skorecki, Karl; Villems, Richard (July 2010). "De genoombrede structuur van het Joodse volk". Natuur. 466 (7303): 238–242. Bibcode:2010 Nat.466..238B. doi:10.1038 / natuur09103. PMID 20531471. S2CID 4307824.
 200. ^ Begley, Sharon (6 August 2012). "Genetic study offers clues to history of North Africa's Jews". Reuters.
 201. ^ Johnson (1987), pp. 529, 560–62.
 202. ^ "Joden"​18 december 2012.
 203. ^ "Israel and the U.S. are Home to More Than Four-Fifths of the World's Jews"​20 maart 2013.
 204. ^ "Jewish population in the world and in Israel" (Pdf)​Israëlisch Centraal Bureau voor de Statistiek. Gearchiveerd van het origineel (Pdf) op 26 oktober 2011​Opgehaald 18 juli 2012.
 205. ^ Pfeffer, Anshel (6 January 2008). "Percent of world Jewry living in Israel climbed to 41% in 2007". Haaretz​Opgehaald 10 oktober 2012.
 206. ^ "Judaism, continued..." adherents.com​Opgehaald 26 augustus 2015.
 207. ^ "The Jewish people in 2050: 2 very different scenarios". ynet.
 208. ^ "Iran must attack Israel by 2014". The Jerusalem Post​9 februari 2012​Opgehaald 3 april 2012.
 209. ^ "Israël". The World Factbook​Central Intelligence Agency. 19 juni 2007​Opgehaald 20 juli 2007.
 210. ^ "The Electoral System in Israel"​De Knesset​Opgehaald 8 augustus 2007.
 211. ^ "Israël". Vrijheid in de wereld​Vrijheidshuis. 2009.
 212. ^ "Population, by Religion and Population Group"​Israëlisch Centraal Bureau voor de Statistiek. 2006. Gearchiveerd van het origineel op 30 september 2007​Opgehaald 7 augustus 2007.
 213. ^ "Jewish New Year: Israel's population nears 8M mark"​Ynetnews.com. 20 juni 1995​Opgehaald 12 april 2013.
 214. ^ Harriet Sherwood in Jerusalem (1 January 2013). "Israel's Jewish population passes 6 million mark". Voogd​Opgehaald 12 april 2013.
 215. ^ Dekmejian 1975, p. 247. "And most [Oriental-Sephardic Jews] came... because of Arab persecution resulting from the very attempt to establish a Jewish state in Palestine."
 216. ^ "airlifted tens of thousands of Ethiopian Jews"​Opgehaald 7 juli 2005.
 217. ^ Alexeyeva, Lyudmila (1983). История инакомыслия в СССР [History of Dissident Movement in the USSR] (in Russian). Vilnius.
 218. ^ Goldstein (1995) p. 24
 219. ^ een b Dosick (2007), p. 340.
 220. ^ Gurock, Jeffrey S. (1998). East European Jews in America, 1880–1920: Immigration and Adaptation​New York: Routledge. p. 54. ISBN 0-415-91924-X.
 221. ^ "Planting Jewish roots in Siberia"​Fjc.ru. 24 mei 2004. Gearchiveerd van het origineel op 27 augustus 2009.
 222. ^ Gartner (2001), p. 213.
 223. ^ "Annual Assessment" (Pdf)​Jewish People Policy Planning Institute (Joods Agentschap voor Israël​2007. p. 15., gebaseerd op Annual Assessment 2007. 106. American Jewish Committee. 2006.
 224. ^ "Jews - Pew Research Center". Pew Research Center​Opgehaald 28 maart 2018.
 225. ^ "Israel May Be Main Topic In Next National Jewish Population Survey of the U.S." Joods tijdschrift. 14 maart 2013​Opgehaald 12 april 2013.
 226. ^ Gartner (2001), pp. 410–10.
 227. ^ "Исследование: Около 1,5 млн людей с еврейскими корнями проживают в России" [Study: About 1.5 Million People with Jewish Roots Live in Russia]. Moscow Urban News Agency. 20 oktober 2017​Opgehaald 28 oktober 2017.
 228. ^ "В России проживает около миллиона иудеев" [In Russia, There Are About a Million Jews]. Interfax​26 februari 2015​Opgehaald 28 oktober 2017.
 229. ^ Jewish community in Germany: Mitgliederstatistik der jüdischen Gemeinden und Landesverbände in Deutschland für das Jahr 2012, p. 4
 230. ^ Waxman, Chaim I. (2007). "Annual Assessment 2007" (Pdf)​Jewish People Policy Planning Institute (Joods Agentschap voor Israël​pp. 40-42​Opgehaald 3 juli 2008.
 231. ^ "Israelis in Berlin"​Joodse gemeenschap van Berlijn​Opgehaald 11 oktober 2012.
 232. ^ De wedergeboorte van het Midden-Oosten, Jerry M. Rosenberg, Hamilton Books, 2009, p. 44
 233. ^ Simon, Reeva Spector; Laskier, Michael Menachem; Reguer, Sara, eds. (2003). De joden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika in de moderne tijd​Columbia University Press. p. 327. ISBN 978-0-231-50759-2. Before the 1940s only two communities, Yemen and Syria, made substantial aliyah.
 234. ^ "Community in New Zealand," World Jewish Congress, July 2017. Retrieved 20 December 2018.
 235. ^ een b Johnson (1987), p. 171.
 236. ^ Edinger, Bernard (15 December 2005). "Chinese Jews: Reverence for Ancestors"​Shavei Israel. Gearchiveerd van het origineel op 3 oktober 2012​Opgehaald 2 april 2012.
 237. ^ Elazar (2003), p. 434
 238. ^ "NJPS: Defining and Calculating Intermarriage"​Gearchiveerd van het origineel op 12 augustus 2011​Opgehaald 2 april 2012.
 239. ^ Cohen, Erik H. (November 2002). "Les juifs de France: La lente progression des mariages mixtes" [The Jews of France: The slow progression of mixed marriages] (Pdf) (in het Frans). Akadem.
 240. ^ "Australië"​Wereld Joods Congres. Gearchiveerd van het origineel op 21 mei 2012​Opgehaald 2 april 2012.
 241. ^ "The Virtual Jewish History Tour – Mexico"​Opgehaald 7 juli 2005.
 242. ^ Waxman, Chaim I. (2007). "Annual Assessment 2007" (Pdf)​Jewish People Policy Planning Institute (Joods Agentschap voor Israël​p. 61​Opgehaald 3 juli 2008.
 243. ^ Goldenberg (2007), pp. 131, 135–36.
 244. ^ Johnson (1987), pp. 164–65.
 245. ^ Carroll, James. Constantine's Sword (Houghton Mifflin, 2001) ISBN 0-395-77927-8 p. 26
 246. ^ een b Johnson (1987), pp. 207–08.
 247. ^ een b Johnson (1987), pp. 213, 229–31.
 248. ^ Johnson (1987), pp. 243–44.
 249. ^ een b Lewis (1984), blz.10, 20
 250. ^ Lewis (1987), pp. 9, 27
 251. ^ een b Lewis (1999), p.131
 252. ^ Lewis (1999), p. 131; (1984), pp. 8, 62
 253. ^ Lewis (1984), p. 52; Stillman (1979), p. 77
 254. ^ Lewis (1984), pp. 17–18, 94–95; Stillman (1979), p. 27
 255. ^ Lewis (1984), p. 28.
 256. ^ Lewis, Bernard (Juni 1998). "Muslim Anti-Semitism". Midden-Oosten Quarterly​Middle East Forum.
 257. ^ Johnson (1987), pp. 226–29.
 258. ^ Johnson (1987), pp. 259–60.
 259. ^ Johnson (1987), pp. 364–65.
 260. ^ Adams, Susan M. (2008). "De genetische erfenis van religieuze diversiteit en onverdraagzaamheid: vaderlijke afstammelingen van christenen, joden en moslims op het Iberisch schiereiland". The American Journal of Human Genetics. 83 (6): 725–36. doi:10.1016 / j.ajhg.2008.11.007. ISSN 0002-9297. PMC 2668061. PMID 19061982.
 261. ^ "DNA study shows 20 percent of Iberian population has Jewish ancestry". De New York Times​4 december 2008.
 262. ^ Adams, SM; Bosch, E; Balaresque, PL; et al. (December 2008). "De genetische erfenis van religieuze diversiteit en onverdraagzaamheid: vaderlijke afstammelingen van christenen, joden en moslims op het Iberisch schiereiland". American Society of Human Genetics​Cell.com. 83 (6): 725–36. doi:10.1016 / j.ajhg.2008.11.007. PMC 2668061. PMID 19061982​Opgehaald 12 november 2011.
 263. ^ Johnson (1987), p. 512.
 264. ^ "History of the Holocaust – An Introduction"​Jewishvirtuallibrary.org. 19 april 1943​Opgehaald 13 november 2011.
 265. ^ Luke Harding in Moscow (5 June 2007). "Pijpleidingwerkers vinden massagraf van door nazi's vermoorde Joden". The Guardian​UK​Opgehaald 13 november 2011.
 266. ^ Donald L Niewyk, De Columbia-gids voor de Holocaust, Columbia University Press, 2000, blz. 45: "The Holocaust is commonly defined as the murder of more than 5,000,000 Jews by the Germans in World War II." However, the Holocaust usually includes all of the different victims who were systematically murdered.
 267. ^ Johnson (1987), pp. 484–88.
 268. ^ Johnson (1987), pp. 490–92.
 269. ^ "Ukrainian mass Jewish grave found". BBC News Online​5 juni 2007​Opgehaald 10 oktober 2012.
 270. ^ Johnson (1987), pp. 493–98.
 271. ^ Berenbaum, Michael. The World Must Know," United States Holocaust Museum, 2006, blz. 103.
 272. ^ de Lange (2002), pp. 41–43.
 273. ^ Johnson (1987), p. 10.
 274. ^  Hirsch, Emil G.; Seligsohn, Max; Bacher, Wilhelm (1901–1906). "NIMROD"​In Zanger, Isidore​et al. (redactie). De Joodse encyclopedie​New York: Funk & Wagnalls.
 275. ^ Johnson (1987), p. 30.
 276. ^ een b Daniel L. Smith-Christopher,The Religion of the Landless: The Social Context of the Babylonian Exile , Wipf and Stock Publishers, 2015 pp. 30ff.
 277. ^ Baruch Halpern, in Jerrold S. Cooper, Glenn M. Schwartz (eds.), The Study of the Ancient Near East in the Twenty-first Century: The William Foxwell Albright Centennial Conference, Eisenbrauns, 1996 p. 311
 278. ^ Megan Bishop Moore, Brad E. Kelle, Biblical History and Israel S Past: The Changing Study of the Bible and History, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2011 p. 307.
 279. ^ Sarah J. Dille, Mixing Metaphors: God as Mother and Father in Deutero-Isaiah, A&C Black, 2004 p. 81
 280. ^ Johnson (1987), pp. 85–86.
 281. ^ Johnson (1987), p. 147.
 282. ^ Johnson (1987), p. 163.
 283. ^ Johnson (1987), p. 177.
 284. ^ Johnson (1987), p. 231.
 285. ^ Johnson (1987), p. 460.
 286. ^ een b Gartner (2001), p. 431
 287. ^ Gartner (2001), pp. 11–12.
 288. ^ Johnson (1987), pp. 229–31.
 289. ^ Johnson (1987), p. 306.
 290. ^ Johnson (1987), p. 370.
 291. ^ Johnson (1987), pp. 364–65.
 292. ^ Gartner (2001), pp. 213–15.
 293. ^ Gartner (2001), pp. 357–70.
 294. ^ Johnson (1987), pp. 529–30.
 295. ^ Netzer, Amnon (2007). "Iran". In Fred Skolnik (ed.). Encyclopaedia Judaica. 10 (2e ed.). Farmington Hills, Michigan.: Thomson Gale. p. 13. ISBN 978-0-02-865928-2.
 296. ^ Gartner (2001), pp. 400–01.
 297. ^ Kaplan (2003), p. 301
 298. ^ Danzger, M. Herbert (2008). "The 'Return' to Traditional Judaism at the End of the Twentieth Century: Cross-Cultural Comparisons". The Blackwell Companion to Judaism​pp. 495–511. doi:10.1002/9780470758014.ch27. ISBN 978-0-470-75801-4.
 299. ^ de Lange (2002), p. 220.
 300. ^ Schwartz, Richard H. (2001). Jodendom en wereldwijde overleving​New York: Lantern Books. p. 153. ISBN 1-930051-87-5.
 301. ^ Shalev, Baruch (2005). 100 jaar Nobelprijzen​p. 57. A striking fact... is the high number of Laureates of the Jewish faith—over 20% of the total Nobel Prizes (138); including: 17% in Chemistry, 26% in Medicine and Physics, 40% in Economics and 11% in Peace and Literature each. These numbers are especially startling in light of the fact that only some 14 million people (0.2% of the world's population) are Jewish.
 302. ^ Dobbs, Stephen Mark (12 October 2001). "As the Nobel Prize marks centennial, Jews constitute 1/5 of laureates". j. Opgehaald 3 april 2012. Throughout the 20th century, Jews, more so than any other minority, ethnic or cultural group, have been recipients of the Nobel Prize—perhaps the most distinguished award for human endeavor in the six fields for which it is given. Remarkably, Jews constitute almost one-fifth of all Nobel laureates. This, in a world in which Jews number just a fraction of 1 percent of the population.
 303. ^ "Jewish Nobel Prize Winners"​Opgehaald 25 november 2011.
 304. ^ Ted Falcon; David Blatner (2001). "28". Judaism for dummies. John Wiley & Sons. Similarly, because Jews make up less than a quarter of one percent of the world's population, it's surprising that over 20 percent of Nobel prizes have been awarded to Jews or people of Jewish descent.
 305. ^ Lawrence E. Harrison (2008). The Central Liberal Truth: How Politics Can Change a Culture and Save It. Oxford Universiteit krant​p. 102. That achievement is symbolized by the fact that 15 to 20 percent of Nobel Prizes have been won by Jews, who represent two tenths of one percent of the world's population.
 306. ^ Jonathan B. Krasner; Jonathan D. Sarna (2006). The History of the Jewish People: Ancient Israel to 1880s America​Behrman House, Inc. blz. 1. These accomplishments account for 20 percent of the Nobel Prizes awarded since 1901. What a feat for a people who make up only .2 percent of the world's population!
 307. ^ "Jewish Nobel Prize Winners". Jinfo.org​Opgehaald 16 maart 2016. At least 194 Jews and people of half- or three-quarters-Jewish ancestry have been awarded the Nobel Prize, accounting for 22% of all individual recipients worldwide between 1901 and 2015, and constituting 36% of all US recipients during the same period. In the scientific research fields of Chemistry, Economics, Physics, and Physiology/Medicine, the corresponding world and US percentages are 26% and 38%, respectively. Among women laureates in the four research fields, the Jewish percentages (world and US) are 33% and 50%, respectively. Of organizations awarded the Nobel Peace Prize, 22% were founded principally by Jews or by people of half-Jewish descent. Since the turn of the century (i.e., since the year 2000), Jews have been awarded 25% of all Nobel Prizes and 28% of those in the scientific research fields.
 308. ^ een b Entine, Jon (2007). Abrahams kinderen: ras, identiteit en het DNA van het uitverkoren volk​Hachette Digital, Inc. p. 211. ISBN 978-0-446-58063-2.
 309. ^ Cochran, Gregory; Hardy, Jason; Harpending, Henry (september 2006). ‘Natuurlijke geschiedenis van Asjkenazische intelligentie’. Journal of Biosocial Science. 38 (5): 659–693. doi:10.1017 / S0021932005027069. PMID 16867211.
 310. ^ "Top 100 spelers oktober 2013 FIDE Topspelersarchief"​Ratings.fide.com​Opgehaald 31 oktober 2013.

Verder lezen

 • Baron, Salo Wittmayer (1952). A Social and Religious History of the Jews, Deel II, Oude tijden, Deel II. Philadelphia: Jewish Publication Society of America.
 • Carr, David R. (2003) [2000]. "Judaism in Christendom". In Neusner, Jacob; Avery-Peck, Alan J. (eds.). The Blackwell Companion to Judaism​Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing. ISBN 1-57718-058-5.
 • Cowling, Geoffrey (2005). Inleiding tot wereldreligies​Singapore: First Fortress Press. ISBN 0-8006-3714-3.
 • Dekmejian, R. Hrair (1975). Patronen van politiek leiderschap: Egypte, Israël, Libanon​State University of New York Press. ISBN 0-87395-291-X.
 • de Lange, Nicholas (2002) [2000]. An Introduction to Judaism​Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-46073-5.
 • Dosick, Wayne (2007). Levend jodendom​New York: HarperCollins. ISBN 978-0-06-062179-7.
 • Elazar, Daniel J. (2003) [2000]. "Judaism as a Theopolitical Phenomenon". In Neusner, Jacob​Avery-Peck, Alan J. (eds.). The Blackwell Companion to Judaism​Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing. ISBN 1-57718-058-5.
 • Feldman, Louis H. (2006). Judaism and Hellenism Reconsidered​Leiden, Nederland: Brill. ISBN 90-04-14906-6.
 • Gartner, Lloyd P. (2001). Geschiedenis van de joden in de moderne tijd​Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-289259-2.
 • Goldenberg, Robert (2007). The Origins of Judaism: From Canaan to the Rise of Islam​Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-84453-6.
 • Goldstein, Joseph (1995). Jewish History in Modern Times​Sussex Academic Press. ISBN 1-898723-06-0.
 • Gould, Allan (1991). What did they think of the Jews?​J. Aronson. ISBN 978-0-87668-751-2.
 • Johnson, Paul (1987). Een geschiedenis van de joden​New York: HarperCollins. ISBN 0-06-091533-1.
 • Kaplan, Dana Evan (2003) [2000]. "Reform Judaism". In Neusner, Jacob; Avery-Peck, Alan J. (eds.). The Blackwell Companion to Judaism​Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing. ISBN 1-57718-058-5.
 • Katz, Shmuel (1974). Battleground: Fact and Fantasy in Palestina​Taylor Productions. ISBN 0-929093-13-5.
 • Lewis, Bernard (1984). De joden van de islam​Princeton: Princeton University Press. ISBN 0-691-00807-8
 • Lewis, Bernard (1999). Semieten en antisemieten: een onderzoek naar conflicten en vooroordelen​W. W. Norton & Co. ISBN 0-393-31839-7
 • Littman, David (1979). "Joden onder moslimregering: de zaak van Perzië". Het Wiener Library Bulletin. XXXII (Nieuwe serie 49/50).
 • Neusner, Jacob (1991). Klassiek jodendom bestuderen: een primer​Westminster John Knox Press. ISBN 0-664-25136-6.
 • Poliakov, Leon (1974). De geschiedenis van antisemitisme. New York: The Vanguard Press.
 • Ruderman, David B. Early Modern Jewry: A New Cultural History (Princeton University Press; 2010) 326 pagina's. Onderzoekt de printcultuur, religie en andere rijken in een geschiedenis en benadrukt de banden tussen vroegmoderne joodse gemeenschappen van Venetië en Krakau tot Amsterdam en Smyrna.
 • Sharot, Stephen (1997). "Religieus syncretisme en religieus onderscheidend vermogen: een vergelijkende analyse van pre-moderne joodse gemeenschappen". In Endelman, Todd M. (red.). Joodse samenlevingen vergelijken​Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press. ISBN 0-472-06592-0.
 • Stillman, Norman (1979). De Joden van Arabische landen: A History and Source Book​Philadelphia: Jewish Publication Society of America. ISBN 0-8276-0198-0
 • Tausch, Arno (8 januari 2018). "De effecten van 'Nostra Aetate:' vergelijkende analyses van katholiek antisemitisme meer dan vijf decennia na het Tweede Vaticaans Concilie". SSRN 3098079. Cite journal vereist | journal = (helpen)
 • Sweeney, Marvin A. (2003) [2000]. "De religieuze wereld van het oude Israël tot 586 BCE". In Neusner, Jacob; Avery-Peck, Alan J. (red.). The Blackwell Companion to Judaism​Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing. ISBN 1-57718-058-5.

Externe links

Pin
Send
Share
Send