Köppen - Köppen climate classification

Van Wikipedia, De Gratis Encyclopedie

Pin
Send
Share
Send

Een bijgewerkte Köppen-Geiger klimaatkaart[1]
  Af
  Ben
  BWh
  BWk
  BSh
  BSk
  CSA
  Csb
  CSC
  Cwa
  Cwb
  Cwc
  CFA
  Cfb
  Cfc
  DSA
  Dsb
  DSC
  DSD
  Dwa
  DWB
  Dwc
  Dwd
  Dfa
  Dfb
  DFC
  Dfd
  ET
  EF

De Köppen is een van de meest gebruikte klimaat classificatie systemen. Het werd voor het eerst uitgegeven door de Duits-Russische klimatoloog Wladimir Köppen (1846-1940) in 1884,[2][3] met verschillende latere wijzigingen door Köppen, met name in 1918 en 1936.[4][5] Later, de klimatoloog Rudolf Geiger heeft enkele wijzigingen aangebracht in het classificatiesysteem, dat daarom ook wel het Köppen-Geiger klimaat classificatiesysteem.[6][7]

De klimaatclassificatie van Köppen verdeelt klimaten in vijf hoofdklimaatgroepen, waarbij elke groep is onderverdeeld op basis van seizoensgebonden neerslag en temperatuurpatronen. De vijf belangrijkste groepen zijn EEN (tropisch), B (droog), C (gematigd), D (continentaal), en E. (polair). Elke groep en subgroep wordt vertegenwoordigd door een letter. Alle klimaten krijgen een hoofdgroep toegewezen (de eerste letter). Alle klimaten behalve die in de E. groep krijgen een seizoensgebonden neerslagsubgroep toegewezen (de tweede letter). Bijvoorbeeld, Af geeft een tropisch regenwoudklimaat​Het systeem wijst een temperatuursubgroep toe aan alle groepen behalve die in de EEN groep, aangegeven door de derde letter voor klimaten in B, C, en D, en de tweede letter voor klimaten in E.​Bijvoorbeeld, Cfb geeft een oceanisch klimaat met warme zomers zoals aangegeven door het einde b​Klimaten worden geclassificeerd op basis van specifieke criteria die uniek zijn voor elk klimaattype.[8]

Terwijl Köppen het systeem ontwierp op basis van zijn ervaring als botanicus, zijn zijn belangrijkste klimaatgroepen gebaseerd op de soorten vegetatie die in een bepaald klimaatclassificatiegebied groeien. Naast het identificeren van klimaten, kan het systeem worden gebruikt om ecosysteemomstandigheden te analyseren en de belangrijkste soorten vegetatie binnen klimaten te identificeren. Vanwege de link met het plantenleven van een bepaalde regio, is het systeem nuttig bij het voorspellen van toekomstige veranderingen in het plantenleven in die regio.[1]

Het klimaatclassificatiesysteem van Köppen is binnen de Klimaatclassificatie van Trewartha systeem in het midden van de jaren zestig (herzien in 1980). Het Trewartha-systeem probeerde een meer verfijnd te creëren middelste breedtegraad klimaatzone, wat een van de punten van kritiek was op het Köppen-systeem (de C-klimaatgroep was te breed).[9]:200–1

Overzicht

Köppen klimaatclassificatieschema symbolen beschrijving tabel[1][8][10]
1e2e3e
A (tropisch)f (regenwoud)
m (moesson)
w (savanne, droge winter)
s (savanne, droge zomer)
B (Arid)W (woestijn)
S (steppe)
h (Heet)
k (koud)
C (gematigd)w (Droge winter)
f (Geen droog seizoen)
s (droge zomer)
a (hete zomer)
b (warme zomer)
c (koude zomer)
D (continentaal)w (Droge winter)
f (Geen droog seizoen)
s (droge zomer)
a (hete zomer)
b (warme zomer)
c (koude zomer)
d (Zeer koude winter)
E (polair)T (toendra)
F (Eeuwige vorst (ijskap))

Het klimaatclassificatieschema van Köppen verdeelt klimaten in vijf hoofdklimaatgroepen: EEN (tropisch), B (droog), C (gematigd), D (continentaal), en E. (polair).[11] De tweede letter geeft het type seizoensgebonden neerslag aan, terwijl de derde letter het warmteniveau aangeeft.[12] De zomers worden gedefinieerd als de periode van 6 maanden die warmer is van april – september en / of oktober – maart, terwijl de winter de periode van 6 maanden is die koeler is.[1][10]

Groep A: tropische klimaten

Dit type klimaat heeft elke maand van het jaar met een gemiddelde temperatuur van 18 ° C (64,4 ° F) of hoger, met aanzienlijke neerslag.[1][10]

 • Af = Tropisch regenwoudklimaat​gemiddelde neerslag van ten minste 60 mm (2,4 inch) in elke maand.
 • Ben = Tropisch moessonklimaat​droogste maand (die bijna altijd plaatsvindt op of kort na de "winter" zonnewende voor die kant van de evenaar) met neerslag minder dan 60 mm (2,4 inch), maar tenminste .[1][10]
 • Aw of Net zo = Tropisch nat en droog of savanne klimaat; met de droogste maand met neerslag minder dan 60 mm (2,4 inch) en minder dan .[1][10]

Groep B: droge klimaten

Dit type klimaat wordt bepaald door weinig neerslag.

De drempelwaarde in millimeters wordt bepaald door de gemiddelde jaartemperatuur te vermenigvuldigen met Celsius door 20, en dan toe te voegen:

(a) 280 als 70% of meer van de totale neerslag in de lente- en zomermaanden valt (april-september op het noordelijk halfrond, of oktober-maart op het zuidelijk halfrond), of
(b) 140 als 30% -70% van de totale neerslag wordt ontvangen tijdens de lente en de zomer, of
(c) 0 indien minder dan 30% van de totale neerslag wordt ontvangen tijdens de lente en de zomer.

Als de jaarlijkse neerslag minder is dan 50% van deze drempel, is de classificatie BW (droog: woestijnklimaat); als het tussen 50% en 100% van de drempelwaarde ligt, is de classificatie BS (semi-aride: steppeklimaat).[1][10]

Een derde letter kan worden toegevoegd om de temperatuur aan te geven. Oorspronkelijk betekende h een klimaat op lage breedtegraden (gemiddelde jaartemperatuur boven 18 ° C (64,4 ° F)), terwijl k een klimaat op de middelste breedtegraad betekende (gemiddelde jaartemperatuur onder 18 ° C), maar tegenwoordig wordt het vaker gebruikt, vooral in de Verenigde Staten. Staten, is om te gebruiken h om aan te geven dat de koudste maand een gemiddelde temperatuur heeft van meer dan 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), waarbij k aangeeft dat de gemiddelden van ten minste één maand onder 0 ° C liggen. (of -3 ° C (27 ° F)). Bovendien wordt n gebruikt om een ​​klimaat aan te duiden dat wordt gekenmerkt door veelvuldige mist en H voor grote hoogten.[13][14][15]

Groep C: gematigde klimaten

Dit type klimaat heeft de koudste maand met een gemiddelde tussen 0 ° C (32 ° F)[10] (of -3 ° C (27 ° F))[8] en 18 ° C (64,4 ° F) en een gemiddelde van ten minste één maand boven 10 ° C (50 ° F).[10][8] Voor de verdeling van neerslag op locaties die zowel voldoen aan een droge zomer (CS) als aan een droge winter (CW) wordt een locatie aangemerkt als een natte zomer (CW) wanneer er meer neerslag valt in de zomermaanden dan in de wintermaanden terwijl een locatie wordt beschouwd als een droge zomer (CS) wanneer er meer neerslag valt in de wintermaanden.[10] Dit aanvullende criterium is van toepassing op locaties die zowel aan DS als DW voldoen.[10]

 • CFA = Vochtig subtropisch klimaat​koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), ten minste één maand gemiddelde temperatuur boven 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (geen van de bovengenoemde voorwaarden vervuld). Geen droge maanden in de zomer.
 • Cfb = Gematigd oceanisch klimaat​koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), alle maanden met gemiddelde temperaturen onder 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (geen van de bovengenoemde voorwaarden vervuld).
 • Cfc = Subpolair zeeklimaat​koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (geen van de bovengenoemde voorwaarden vervuld).
 • Cwa = Moesson-beïnvloed vochtig subtropisch klimaat; koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), ten minste één maand gemiddelde temperatuur boven 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (alternatieve definitie is dat 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag wordt ontvangen in de warmste zes maanden).
 • Cwb = Subtropisch hooglandklimaat of door moesson beïnvloed gematigd zeeklimaat; koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), alle maanden met gemiddelde temperaturen onder 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste zomermaand als in de droogste wintermaand (een alternatieve definitie is 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag die wordt ontvangen in de warmste zes maanden).
 • Cwc = Koud subtropisch hooglandklimaat of door moesson beïnvloed subpolair zeeklimaat; koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (alternatieve definitie is dat 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag wordt ontvangen in de warmste zes maanden).
 • CSA = Heet-zomer mediterraan klimaat​koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), ten minste één maand gemiddelde temperatuur boven 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens driemaal zoveel neerslag in de natste wintermaand als in de droogste zomermaand, en de droogste zomermaand ontvangt minder dan 30 mm (1,2 inch).
 • Csb = Warm-zomer mediterraan klimaat​koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), alle maanden met gemiddelde temperaturen onder 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens driemaal zoveel neerslag in de natste wintermaand als in de droogste zomermaand, en de droogste zomermaand ontvangt minder dan 30 mm (1,2 inch).
 • CSC = Koud-zomer mediterraan klimaat​koudste maand gemiddeld boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens driemaal zoveel neerslag in de natste wintermaand als in de droogste zomermaand, en de droogste zomermaand ontvangt minder dan 30 mm (1,2 inch).

Groep D: continentale klimaten

Dit type klimaat heeft ten minste een maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en ten minste een maand gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F).[10][8]

 • Dfa = Hot-zomer vochtig continentaal klimaat​koudste maand gemiddeld onder -0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), ten minste één maand gemiddelde temperatuur boven 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (geen van de bovengenoemde voorwaarden vervuld).
 • Dfb = Warm-zomer vochtig continentaal klimaat​koudste maand gemiddeld onder -0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), alle maanden met gemiddelde temperaturen onder 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (geen van de bovengenoemde voorwaarden vervuld).
 • DFC = Subarctisch klimaat​koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (geen van de bovengenoemde voorwaarden vervuld).
 • Dfd = Extreem koud subarctisch klimaat; koudste maand gemiddeld onder -38 ° C (-36,4 ° F) en 1–3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Geen significant neerslagverschil tussen seizoenen (geen van de bovengenoemde voorwaarden vervuld).
 • Dwa = Door moesson beïnvloed warm-zomer vochtig continentaal klimaat; koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), ten minste één maand gemiddelde temperatuur boven 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (alternatieve definitie is dat 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag wordt ontvangen in de warmste zes maanden).
 • DWB = Door moesson beïnvloed warm-zomer vochtig continentaal klimaat; koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), alle maanden met gemiddelde temperaturen onder 22 ° C (71,6 ° F), en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (alternatieve definitie is dat 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag wordt ontvangen in de warmste zes maanden).
 • Dwc = Door moesson beïnvloed subarctisch klimaat​koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (alternatieve definitie is dat 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag wordt ontvangen in de warmste zes maanden).
 • Dwd = Door moesson beïnvloede extreem koud subarctisch klimaat​koudste maand gemiddeld onder -38 ° C (-36,4 ° F) en 1–3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens tien keer zoveel regen in de natste maand van de zomer als in de droogste maand van de winter (alternatieve definitie is dat 70% of meer van de gemiddelde jaarlijkse neerslag wordt ontvangen in de warmste zes maanden).
 • DSA = Mediterraan-invloed hete zomer vochtig continentaal klimaat; koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), gemiddelde temperatuur van de warmste maand boven 22 ° C (71,6 ° F) en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens driemaal zoveel neerslag in de natste wintermaand als in de droogste zomermaand, en de droogste zomermaand ontvangt minder dan 30 mm (1,2 inch).
 • Dsb = Mediterraan beïnvloed warm-zomer vochtig continentaal klimaat; koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), gemiddelde temperatuur van de warmste maand onder 22 ° C (71,6 ° F) en ten minste vier maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens driemaal zoveel neerslag in de natste wintermaand als in de droogste zomermaand, en de droogste zomermaand ontvangt minder dan 30 mm (1,2 inch).
 • DSC = Door de Middellandse Zee beïnvloed subarctisch klimaat; koudste maand gemiddeld onder 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)) en 1-3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens driemaal zoveel neerslag in de natste wintermaand als in de droogste zomermaand, en de droogste zomermaand ontvangt minder dan 30 mm (1,2 inch).
 • DSD = Door de Middellandse Zee beïnvloed extreem koud subarctisch klimaat; koudste maand gemiddeld onder -38 ° C (-36,4 ° F) en 1–3 maanden gemiddeld boven 10 ° C (50 ° F). Minstens driemaal zoveel neerslag in de natste wintermaand als in de droogste zomermaand, en de droogste zomermaand ontvangt minder dan 30 mm (1,2 inch).

Groep E: polaire en alpiene klimaten

Dit type klimaat heeft elke maand van het jaar een gemiddelde temperatuur van minder dan 10 ° C (50 ° F).[1][10]

 • ET = Toendra klimaat; gemiddelde temperatuur van de warmste maand tussen 0 ° C (32 ° F) en 10 ° C (50 ° F).[1][10]
 • EF = IJskap klimaat​eeuwige winter, met alle 12 maanden van het jaar met gemiddelde temperaturen onder 0 ° C (32 ° F).[1][10]

Groep A: tropische / megathermische klimaten

Tropische klimaten worden gekenmerkt door constante hoge temperaturen (op zeeniveau en lage hoogten); alle 12 maanden van het jaar hebben een gemiddelde temperatuur van 18 ° C (64,4 ° F) of hoger. Ze zijn als volgt onderverdeeld:

Af: Tropisch regenwoudklimaat

Alle 12 maanden hebben een gemiddelde neerslag van ten minste 60 mm (2,4 inch). Deze klimaten komen meestal voor binnen 10 ° noorderbreedte van de evenaar​Dit klimaat kent geen natuurlijke seizoenen wat betreft thermische en vochtveranderingen.[9] Wanneer het het grootste deel van het jaar wordt gedomineerd door de doldrums lagedruksysteem vanwege de aanwezigheid van de Intertropische convergentiezone (ITCZ) en als er geen cyclonen zijn, wordt het klimaat als equatoriaal gekwalificeerd. Wanneer de passaatwinden het grootste deel van het jaar domineren, is het klimaat een tropisch passaatwind regenwoudklimaat.[16]

Voorbeelden

Sommige van de plaatsen met dit klimaat zijn inderdaad het hele jaar door uniform en eentonig nat (bijvoorbeeld in het noordwesten grote Oceaan kust van zuiden en Centraal Amerika, van Ecuador naar Costa Rica​zie bijvoorbeeld Andagoya, Colombia), maar in veel gevallen is de periode van hogere zon en langere dagen duidelijk het natst (zoals in Palembang, Indonesië) of de tijd van lagere zon en kortere dagen kan meer regen hebben (zoals op Sitiawan, MaleisiëSommige van deze plaatsen hebben een zuiver equatoriaal klimaat (Balikpapan, Kuala Lumpur, Kuching, Lae, Medan, Paramaribo, Pontianak en Singapore) met het dominante ITCZ-aerologische mechanisme en geen cyclonen of een subequatoriaal klimaat met af en toe cyclonen (Davao, Ratnapura, Victoria).

(Opmerking​De voorwaarde asseizoensgebonden verwijst naar het ontbreken in de tropische zone van grote verschillen in daglichturen en gemiddelde maandelijkse (of dagelijkse) temperatuur gedurende het hele jaar. Jaarlijkse cyclische veranderingen treden op in de tropen, maar niet zo voorspelbaar als die in de gematigde zone, zij het niet gerelateerd aan de temperatuur, maar aan de beschikbaarheid van water, hetzij als regen, mist, bodem of grondwater. Reactie van de plant (bijv. fenologie), dier (voeding, migratie, voortplanting, etc.), en menselijke activiteiten (planten zaaien, oogsten, jagen, vissen, etc.) zijn afgestemd op deze 'seizoensgebondenheid'. In het tropische Zuid-Amerika en Midden-Amerika wordt inderdaad het 'regenseizoen' (en het 'hoogwaterseizoen') genoemd Invierno of Inverno, hoewel het zou kunnen voorkomen in de zomer op het noordelijk halfrond; Evenzo wordt het 'droge seizoen' (en 'laagwaterseizoen') genoemd verano of verão, en kan voorkomen in de winter op het noordelijk halfrond).

Ben: Tropisch moessonklimaat

Dit type klimaat vloeit voort uit de moesson winden die van richting veranderen volgens de seizoenen. Dit klimaat heeft een droogste maand (die bijna altijd plaatsvindt op of kort na de "winter" zonnewende voor die kant van de evenaar) met regenval van minder dan 60 mm (2,4 inch), maar tenminste van de gemiddelde maandelijkse neerslag.[9]:208

Voorbeelden

Aw / As: Tropisch savanneklimaat

Aw: Tropisch savanneklimaat met droge winterkenmerken

Aw klimaten hebben een uitgesproken droog seizoen, met de droogste maand met neerslag minder dan 60 mm (2,4 inch) en minder dan van de gemiddelde maandelijkse neerslag.[9]:208–11

Voorbeelden

De meeste plaatsen met dit klimaat zijn te vinden aan de buitenrand van de tropisch zone van de lage tienerjaren tot de breedtegraden van het midden van de 20, maar af en toe een innerlijke tropische locatie (bijv. San Marcos, Antioquia, Colombia) komt ook in aanmerking. Eigenlijk is de Caraïben kust, oostwaarts van de Golf van Urabá op de ColombiaPanama grens aan de Orinoco-rivier delta, op de Atlantische Oceaan (ongeveer 4.000 km), lange droge periodes hebben (het extreme is de BSh klimaat (zie hieronder), gekenmerkt door zeer lage, onbetrouwbare neerslag, aanwezig in bijvoorbeeld uitgestrekte gebieden in de Guajira, en Coro, westers Venezuela, de meest noordelijke schiereilanden van Zuid-Amerika, die in totaal <300 mm totale jaarlijkse neerslag ontvangen, praktisch allemaal in twee of drie maanden).

Deze voorwaarde strekt zich uit tot de Kleine Antillen en Grote Antillen het vormen van de circum-Caribische droge gordel. De lengte en ernst van het droge seizoen neemt landinwaarts (zuidwaarts) af; op de breedtegraad van de Amazone-rivier, die naar het oosten stroomt, net ten zuiden van de equatoriaal lijn - het klimaat is Af​Ten oosten van de Andes, tussen de droge, dorre Caraïben en de immer natte Amazone liggen de Orinoco River's Llanos of savannes, waar dit klimaat zijn naam aan ontleent.

Net zo: Tropisch savanneklimaat met kenmerken van droge zomer

Soms Net zo wordt gebruikt in plaats van Aw als het droge seizoen plaatsvindt tijdens de tijd van hogere zon en langere dagen (tijdens de zomer).[8][18] Dit is het geval in delen van Hawaii, noordwestelijke Dominicaanse Republiek, Oost-Afrika en de Braziliaanse noordoostkust. Op de meeste plaatsen met tropische natte en droge klimaten, vindt het droge seizoen echter plaats tijdens de lagere zon en kortere dagen vanwege regen schaduw effecten tijdens het 'high-sun'-deel van het jaar.

Voorbeelden

Groep B: Droge (woestijn en semi-aride) klimaten

Deze klimaten worden gekenmerkt door de jaarlijkse hoeveelheid neerslag die kleiner is dan een drempelwaarde die de mogelijke verdamping.[9]:212 De drempelwaarde (in millimeters) wordt als volgt berekend:

Vermenigvuldig de gemiddelde jaartemperatuur in ° C met 20 en tel er vervolgens bij op

(a) 280 als 70% of meer van de totale neerslag in de helft van het jaar met volle zon valt (april tot en met september op het noordelijk halfrond, of oktober tot en met maart in het zuiden), of
(b) 140 als 30% -70% van de totale neerslag wordt ontvangen tijdens de toepasselijke periode, of
(c) 0 indien minder dan 30% van de totale neerslag aldus wordt ontvangen.

Volgens het gemodificeerde Köppen-classificatiesysteem dat door moderne klimatologen wordt gebruikt, wordt de totale neerslag in de warmste zes maanden van het jaar als referentie genomen in plaats van de totale neerslag in het halfjaar met hoogstaande zon.[19]

Als de jaarlijkse neerslag minder is dan 50% van deze drempel, is de classificatie dat wel BW (dor: woestijnklimaat​als het tussen 50% en 100% van de drempelwaarde ligt, is de classificatie BS (semi-aride: steppe klimaat).

Een derde letter kan worden toegevoegd om de temperatuur aan te geven. Oorspronkelijk, h betekende lage breedtegraad klimaat (gemiddelde jaartemperatuur boven 18 ° C) terwijl k betekende klimaat op de middelste breedtegraad (gemiddelde jaartemperatuur lager dan 18 ° C), maar de meest gangbare praktijk vandaag, vooral in de Verenigde Staten, is om h betekent dat de koudste maand een gemiddelde temperatuur heeft boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (27 ° F)), met k wat aangeeft dat ten minste één maand gemiddeld lager is dan 0 ° C.

Woestijngebieden gelegen langs de westkust van continenten op tropische of bijna tropische locaties die worden gekenmerkt door frequente mist en lage bewolking, ondanks het feit dat deze plaatsen tot de droogste op aarde behoren in termen van feitelijke ontvangen neerslag, zijn gelabeld BWn waarbij de n een klimaat aangeeft dat wordt gekenmerkt door veelvuldige mist.[13][14][15] De BSn categorie kan worden gevonden in mistige kuststeppen.[20]

BW: Droog klimaat

BS: Halfdroog (steppe) klimaat

Groep C: gematigde / mesothermische klimaten

In de Köppen worden gematigde klimaten gedefinieerd als een gemiddelde temperatuur boven 0 ° C (32 ° F) (of -3 ° C (26,6 ° F), zoals eerder opgemerkt) in hun koudste maand maar onder 18 ° C ( 64,4 ° F). De gemiddelde temperatuur van -3 ° C (26,6 ° F) valt ongeveer samen met de equatorward limiet van bevroren grond en sneeuwbedekking die een maand of langer duurt.

De tweede letter geeft het neerslagpatroon aan:w geeft droge winters aan (droogste gemiddelde neerslag in de wintermaand minder dan een tiende van de natste gemiddelde neerslag in de zomermaanden. s geeft minstens drie keer zoveel regen aan in de natste maand van de winter als in de droogste maand van de zomer. f betekent aanzienlijke neerslag in alle seizoenen (geen van de bovengenoemde voorwaarden is vervuld).[1]

De derde letter geeft de mate van zomerse hitte aan:een geeft de warmste maandgemiddelde temperatuur boven 22 ° C (71,6 ° F) terwijl b geeft de warmste maand van gemiddeld onder 22 ° C aan, maar met een gemiddelde van ten minste vier maanden boven 10 ° C (50,0 ° F), en c geeft een tot drie maanden gemiddeld boven 10 ° C (50,0 ° F).[1][10][8]

CSA: Mediterrane hete zomerklimaten

Deze klimaten komen meestal voor aan de westelijke zijden van continenten tussen de breedtegraden van 30 ° en 45 °.[21] Deze klimaten bevinden zich in de winter in het poolfront en hebben dus gematigde temperaturen en wisselvallig regenachtig weer. De zomers zijn heet en droog, vanwege de overheersing van de subtropische hogedruksystemen, behalve in de directe kustgebieden, waar de zomers milder zijn vanwege de nabije aanwezigheid van koude zeestromingen die mist maar voorkom regen.[9]:221–3

Voorbeelden

Csb: Mediterrane warme / koele zomerklimaten

Droge zomerklimaten strekken zich soms uit tot extra gebieden (soms ver ten noorden of zuiden van) typische mediterrane klimaten, maar aangezien hun warmste maandgemiddelde temperaturen niet 22 ° C (71,6 ° F) bereiken, worden ze geclassificeerd als Csb.[1] Sommige van deze gebieden zouden grenzen aan de oceanisch klimaat (Cfb), behalve dat hun droge zomerpatronen voldoen aan die van Köppen Cs minimumdrempels.

Voorbeelden

CSC: Mediterrane koude zomerklimaten

Koude zomerse mediterrane klimaten (CSC) bestaan ​​in hooggelegen gebieden grenzend aan de kust Csb klimaatgebieden, waar de sterke maritieme invloed verhindert dat de gemiddelde wintermaandtemperatuur onder de 0 ° C daalt. Dit klimaat is zeldzaam en wordt voornamelijk aangetroffen in klimaatzones en geïsoleerde gebieden van de Cascades en het Andesgebergte, aangezien het droge zomerklimaat zich verder naar het polen uitstrekt in Amerika dan elders.[9] Zeldzame voorbeelden van dit klimaat zijn te vinden op sommige kustlocaties in de Noord-Atlantische Oceaan en op grote hoogte in Hawaï.

Voorbeelden

CFA: Vochtige subtropische klimaten

Deze klimaten komen meestal voor aan de oostkust en oostelijke zijden van continenten, meestal op de hoge breedtegraden van 20 en 30. In tegenstelling tot de droge mediterrane zomerklimaten, hebben vochtige subtropische klimaten een warme en natte stroming vanuit de tropen die warme en vochtige omstandigheden creëert in de zomermaanden. Als zodanig is de zomer (niet de winter zoals het geval is in mediterrane klimaten) vaak het natste seizoen.

De stroom uit de subtropische hoogtepunten en de zomermoesson zorgt voor een zuidelijke stroom vanuit de tropen die warme en vochtige lucht naar de lager gelegen oostkant van de continenten brengt. Deze stroom is vaak de oorzaak van de frequente maar kortstondige zomerse onweersbuien die zo typerend zijn voor de meer zuidelijke subtropische klimaten zoals het zuiden van de Verenigde Staten, het zuiden van China en Japan.[9]:223–6

Voorbeelden

Cfb: Oceanisch klimaat

Marien klimaat aan de westkust

Cfb klimaten komen meestal voor in de hogere middelste breedtegraden aan de westelijke zijden van continenten tussen de breedtegraden van 40 ° en 60 °; ze bevinden zich meestal direct ten polen van de mediterrane klimaten, hoewel dit klimaat in Australië en extreem zuidelijk Afrika onmiddellijk ten polewijk van gematigde klimaten wordt aangetroffen, en op een iets lagere breedtegraad. In West-Europa komt dit klimaat voor in kustgebieden tot 63 ° N in Noorwegen.

Deze klimaten worden het hele jaar door gedomineerd door het poolfront, wat leidt tot wisselvallig, vaak bewolkt weer. De zomers zijn mild vanwege de koele zeestromingen. De winters zijn milder dan andere klimaten op vergelijkbare breedtegraden, maar meestal erg bewolkt en vaak nat. Cfb klimaten worden ook aangetroffen op grote hoogte in bepaalde subtropische en tropische gebieden, waar het klimaat dat van een subtropisch / tropisch regenwoud zou zijn, zo niet voor de hoogte. Deze klimaten worden "hooglanden" genoemd.[9]:226–9

Voorbeelden

Subtropisch hooglandklimaat met uniforme regenval

Subtropische hooglandklimaten met uniforme regenval (Cfb) zijn een soort zeeklimaat dat voornamelijk voorkomt in de hooglanden van Australië, zoals in of rond de Groot scheidingsbereik in het noorden van de staat Nieuw Zuid-Wales, en ook schaars op andere continenten, zoals in Zuid-Amerika, onder andere. In tegenstelling tot een typische Cwb klimaat, hebben ze de neiging om de regen gelijkmatig over het jaar te verspreiden. Ze hebben kenmerken van beide Cfb en CFA klimaten, maar in tegenstelling tot deze klimaten, hebben ze een hoge dagelijkse temperatuurvariatie en lage luchtvochtigheid vanwege hun landinwaarts gelegen en relatief hoog verhoging.

Voorbeelden

Cfc: Subpolair zeeklimaat

Subpolaire oceanische klimaten (Cfc) komen poleward of op grotere hoogten voor dan de maritieme gematigde klimaten, en zijn meestal beperkt tot ofwel smalle kuststroken aan de westelijke polen van de continenten, of, vooral op het noordelijk halfrond, tot eilanden voor dergelijke kusten. Ze komen voor op beide halfronden, meestal op breedtegraden van 60 ° noorderbreedte en zuid tot 70 ° noorderbreedte en zuid.[9]

Voorbeelden

Cwa: Droog-winter vochtig subtropisch klimaat

Cwa wordt beïnvloed door moesson, met het klassieke droge winter-natte zomerpatroon dat geassocieerd wordt met tropische moessonklimaten.

Voorbeelden

Cwb: Droog-winters subtropisch hooglandklimaat

Subtropisch hooglandklimaat in de winter (Cwb) is een soort klimaat dat voornamelijk voorkomt in hooglanden in de tropen van Centraal Amerika, Zuid-Amerika, Afrika en Azië of gebieden in de subtropen. De winters zijn merkbaar en droog, en de zomers kunnen erg regenachtig zijn. In de tropen wordt de moesson veroorzaakt door de tropische luchtmassa's en de droge winters door subtropische hoge druk.

Voorbeelden

Cwc: Droog-winter subpolair zeeklimaat

Subpolaire oceanische klimaten in de winter (Cwc) bestaan ​​in hooggelegen gebieden grenzend aan Cwb klimaten. Dit klimaat is zeldzaam en komt voornamelijk voor op geïsoleerde locaties, meestal in de Andes in Bolivia, Peru en Argentinië, en ook op schaarse berglocaties in Zuidoost-Azië.

Groep D: Continentaal / microthermisch klimaat

De besneeuwde stad Sapporo

Deze klimaten hebben een gemiddelde temperatuur boven 10 ° C (50 ° F) in hun warmste maanden en een koudste maandgemiddelde onder 0 ° C (of -3 ° C (27 ° F), zoals eerder vermeld). Deze komen meestal voor in het binnenland van continenten en aan hun bovenste oostkust, normaal gesproken ten noorden van 40 ° noorderbreedte. Op het zuidelijk halfrond zijn klimaten van groep D uiterst zeldzaam vanwege de kleinere landmassa's op de middelste breedtegraden en de bijna volledige afwezigheid van land bij 40-60 ° ZB, dat alleen op sommige hooglandlocaties voorkomt.

Dfa / Dwa / Dsa: Hete continentale zomerklimaten

Dfa klimaten komen meestal voor in de hoge 30s en lage 40s breedtegraden, met een kwalificerende gemiddelde temperatuur in de warmste maand van meer dan 22 ° C / 72 ° F. In Europa zijn deze klimaten veel droger dan in Noord-Amerika. DSA bestaat op grotere hoogten grenzend aan gebieden met hete zomermediterraan (CSA) klimaten.[9]:231–2

Deze klimaten bestaan ​​alleen op het noordelijk halfrond omdat het zuidelijk halfrond geen locaties heeft die de combinatie van hete zomers en besneeuwde winters krijgen, omdat het zuidelijk halfrond geen grote landmassa's heeft die geïsoleerd zijn van de matigende effecten van de zee op de bovenste en middelste breedtegraden.

Voorbeelden

In Oost-Azië, Dwa klimaten strekken zich verder naar het zuiden uit onder invloed van het Siberische hogedruksysteem, waardoor de winters daar ook droog zijn en de zomers erg nat kunnen zijn vanwege moesson circulatie.

Voorbeelden

DSA bestaat alleen op grotere hoogten grenzend aan gebieden met hete zomermediterraan (CSA) klimaten.

Voorbeelden

Dfb / Dwb / Dsb: Warme continentale of hemiboreale zomerklimaten

Dfb klimaten zijn onmiddellijk poleward van hete continentale zomerklimaten, over het algemeen in de hoge 40s en lage 50s breedtegraden in Noord-Amerika en Azië, en strekken zich ook uit tot hogere breedtegraden in Midden- en Oost-Europa en Rusland, tussen het maritieme gematigde en continentale subarctische klimaat, waar het strekt zich op sommige plaatsen uit tot 65 graden noorderbreedte.[9]

Dfb voorbeelden

DWB voorbeelden

Dsb komt voort uit hetzelfde scenario als DSA, maar op zelfs grotere hoogten of breedtegraden, en vooral in Noord-Amerika, aangezien het mediterrane klimaat zich verder naar het polen uitstrekt dan in Eurazië.

Voorbeelden

Dfc / Dwc / Dsc: Subarctische of boreale klimaten

DFC, DSC en Dwc klimaten komen voor in poleward van de andere klimaten van groep D, of op grotere hoogten, meestal tussen de 55 ° tot 65 ° noorderbreedte, soms tot 70 ° noorderbreedte.[9]:232–5

Voorbeelden:

Dfd / Dwd / Dsd: Subarctische of boreale klimaten met strenge winters

Plaatsen met dit klimaat hebben strenge winters, met de temperatuur in hun koudste maand lager dan -38 ° C. Deze klimaten komen alleen voor in het oosten Siberië en zeer afgelegen gebieden in Alaska en Yukon​De namen van sommige plaatsen met dit klimaat zijn ware synoniemen geworden voor de extreme, strenge winterkou.

Voorbeelden

Groep E: poolklimaten

In het Köppen-klimaatsysteem worden polaire klimaten gedefinieerd als de warmste temperatuur van elke maand lager dan 10 ° C (50 ° F). Polaire klimaten zijn verder onderverdeeld in twee typen, toendra-klimaten en ijskapklimaten:

ET: Toendra klimaat

Toendra klimaat (ET): Warmste maand heeft een gemiddelde temperatuur tussen 0 en 10 ° C. Deze klimaten komen voor aan de noordelijke randen van de Noord-Amerikaanse en Euraziatische landmassa's (meestal ten noorden van 70 ° N, hoewel het verder naar het zuiden kan worden gevonden, afhankelijk van de lokale omstandigheden), en op nabijgelegen eilanden. ET klimaten zijn ook te vinden op sommige eilanden in de buurt van de Antarctische convergentie, en op grote hoogte buiten de poolgebieden, boven de boomgrens.

Voorbeelden

Deze ET klimaten zijn een koudere en meer continentale varianten van toendra. Ze zouden kenmerken hebben van het ijskapklimaat, maar slagen er toch in om maandelijks gemiddelde temperaturen boven 0 ° C (32 ° F) te zien:

Voorbeelden

EF: IJskapklimaat

IJskap klimaat (EF): Dit klimaat is dominant in Antarctica en het binnenland van Groenland, maar komt ook voor op extreem grote hoogten op bergen, zelfs boven toendra. Maandelijkse gemiddelde temperaturen zijn nooit hoger dan 0 ° C (32 ° F).

Voorbeelden

Ecologische betekenis

De klimaatclassificatie van Köppen is gebaseerd op de empirische relatie tussen klimaat en vegetatie. Deze classificatie biedt een efficiënte manier om klimatologische omstandigheden te beschrijven die worden bepaald door temperatuur en neerslag en hun seizoensgebondenheid met een enkele metriek. Omdat klimatologische omstandigheden geïdentificeerd door de Köppen-classificatie ecologisch relevant zijn, is het op grote schaal gebruikt om de geografische spreiding van het klimaat op lange termijn en de bijbehorende ecosysteemomstandigheden in kaart te brengen.[23]

In de afgelopen jaren is er een toenemende belangstelling geweest voor het gebruik van de classificatie om veranderingen in het klimaat en mogelijke veranderingen in vegetatie in de loop van de tijd te identificeren.[12] De belangrijkste ecologische betekenis van de klimaatclassificatie van Köppen is dat het helpt om het dominante vegetatietype te voorspellen op basis van de klimatologische gegevens en vice versa.[24]

In 2015 heeft een Universiteit van Nanjing paper gepubliceerd in Natuur Bij analyse van klimaatclassificaties bleek dat tussen 1950 en 2010 ongeveer 5,7% van al het landoppervlak wereldwijd was overgegaan van nattere en koudere classificaties naar drogere en warmere classificaties. De auteurs ontdekten ook dat de verandering "niet kan worden verklaard als natuurlijke variaties, maar wordt aangedreven door antropogene factoren."[25]

Andere Köppen klimaatkaarten

All maps use the ≥0 °C definition for temperate climates and the 18 °C annual mean temperature threshold to distinguish between hot and cold dry climates.[1]

Zie ook

Referenties

 1. ^ een b c d e f g h ik j k l m n O Beck, Hylke E.; Zimmermann, Niklaus E.; McVicar, Tim R.; Vergopolan, Noemi; Berg, Alexis; Wood, Eric F. (30 October 2018). "Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution". Wetenschappelijke gegevens. 5: 180214. Bibcode:2018NatSD...580214B. doi:10.1038/sdata.2018.214. ISSN 2052-4463. PMC 6207062. PMID 30375988.
 2. ^ Köppen, Wladimir (1884). Translated by Volken, E.; Brönnimann, S. "Die Wärmezonen der Erde, nach der Dauer der heissen, gemässigten und kalten Zeit und nach der Wirkung der Wärme auf die organische Welt betrachtet" [The thermal zones of the earth according to the duration of hot, moderate and cold periods and to the impact of heat on the organic world)]. Meteorologische Zeitschrift (published 2011). 20 (3): 351–360. Bibcode:2011MetZe..20..351K. doi:10.1127/0941-2948/2011/105. Gearchiveerd van het origineel op 08-09-2016​Opgehaald 2016-09-02 - via http://www.ingentaconnect.com/content/schweiz/mz/2011/00000020/00000003/art00009.
 3. ^ Rubel, F.; Kottek, M (2011). "Comments on: 'The thermal zones of the Earth' by Wladimir Köppen (1884)". Meteorologische Zeitschrift. 20 (3): 361–365. Bibcode:2011MetZe..20..361R. doi:10.1127/0941-2948/2011/0258.
 4. ^ Köppen, Wladimir (1918). "Klassification der Klimate nach Temperatur, Niederschlag and Jahreslauf". Petermanns Geographische Mitteilungen. 64​pp. 193–203, 243–248 – via http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/koeppen.htm.
 5. ^ Köppen, Wladimir (1936). "C". In Köppen, Wladimir; Geiger (publisher), Rudolf (eds.). Das geographische System der Klimate [The geographic system of climates] (Pdf). Handbuch der Klimatologie. 1​Berlijn: Borntraeger. Gearchiveerd (Pdf) van het origineel op 04-03-2016​Opgehaald 2016-09-02.
 6. ^ Geiger, Rudolf (1954). "Klassifikation der Klimate nach W. Köppen" [Classification of climates after W. Köppen]. Landolt-Börnstein – Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik, alte Serie​Berlijn: Springer. 3​blz. 603-607.
 7. ^ Geiger, Rudolf (1961). Überarbeitete Neuausgabe von Geiger, R.: Köppen-Geiger / Klima der Erde. (Wandkarte 1:16 Mill.) – Klett-Perthes, Gotha.
 8. ^ een b c d e f g Kottek, Markus; Grieser, Jürgen; Beck, Christoph; Rudolf, Bruno; Rubel, Franz (2006). "Wereldkaart van de klimaatclassificatie van Köppen-Geiger bijgewerkt" (Pdf). Meteorologische Zeitschrift. 15 (3): 259–263. Bibcode:2006 MetZe..15..259K. doi:10.1127/0941-2948/2006/0130.
 9. ^ een b c d e f g h ik j k l m McKnight, Tom L; Hess, Darrel (2000). "Klimaatzones en typen". Fysische geografie: een landschapswaardering​Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-020263-5.
 10. ^ een b c d e f g h ik j k l m n O Peel, M. C .; Finlayson B. L. & McMahon, T. A. (2007). "Bijgewerkte wereldkaart van de klimaatclassificatie van Köppen-Geiger" (Pdf). Hydrol. Earth Syst. Sci. 11 (5): 1633–1644. Bibcode:2007HESS ... 11.1633P. doi:10.5194 / hess-11-1633-2007. ISSN 1027-5606.
 11. ^ "Koppen climate classification | climatology". Encyclopedia Britannica. Gearchiveerd van het origineel op 04-08-2017​Opgehaald 2017-08-04.
 12. ^ een b Chen, Hans; Chen, Deliang. "Köppen klimaatclassificatie". hanschen.org. Gearchiveerd van het origineel op 14-08-2017​Opgehaald 2017-08-04.
 13. ^ een b Cereceda, P .; Larrain, H .; osses, P .; Farias, M .; Egaña, I. (2008). "Het klimaat van de kust en de mistzone in de Tarapacá-regio, Atacama-woestijn, Chili". Atmosferisch onderzoek. 87 (3–4): 301–311. Bibcode:2008AtmRe..87..301C. doi:10.1016 / j.atmosres.2007.11.011.
 14. ^ een b "CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN" (in het Spaans). Universidad de Chile. Gearchiveerd van het origineel op 22 januari 2018​Opgehaald 21 januari 2018.
 15. ^ een b Inzunza, Juan. "Capitulo 15. Climas de Chile" (Pdf). Meteorología Descriptiva y Aplicaciones en Chile (in het Spaans). p. 427. Archived from het origineel (Pdf) op 22 januari 2018​Opgehaald 22 januari 2018.
 16. ^ "Climatologie" by Pierre Estienne and Alain Godard, Éditions Armand Colin (ISBN 2-200-31042-0) , "CHAPITRE XVI 1. Les climats équatoriaux et subéquatoriaux 2. Les climats tropicaux 3. Les climats d'alizé 4. Les climats de montagne LES CLIMATS DE LA ZONE INTERTROPICALE : LES VARIÉTÉS" pages 308–323.
 17. ^ Linacre, Edward; Bart Geerts (1997). Klimaat en weer uitgelegd​Londen: Routledge. p. 379. ISBN 978-0-415-12519-2.
 18. ^ "JetStream Max: Addition Köppen-Geiger Climate Subdivisions"​Nationale weerdienst. Gearchiveerd van het origineel op 24 december 2018​Opgehaald 24 december 2018.
 19. ^ Critchfield, H.J. (1983). "Criteria for classification of major climatic types in modified Köppen system" (4 red.). Universiteit van Idaho. Archived from the original on 2009-09-30.CS1 maint: BOT: original-url-status onbekend (koppeling)
 20. ^ "Atlas Agroclimático de Chile–Estado Actual y Tendencias del Clima (Tomo I: Regiones de Arica Y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta" (in het Spaans). Universidad de Chile. 2017. Gearchiveerd van het origineel op 22 december 2018​Opgehaald 9 december 2018.
 21. ^ Melvin R. George. "Mediterranean Climate". UCRangelands​Universiteit van Californië. Gearchiveerd van het origineel op 2016-03-04​Opgehaald 2015-01-26.
 22. ^ Marie-Laure Théodule, « Au Pérou, à 5 300 mètres, les asphyxiés de l’or sale », Le Monde, 11 mars 2019
 23. ^ Chen, D .; Chen, H. W. (2013). "Using the Köppen classification to quantify climate variation and change: An example for 1901–2010" (Pdf). Environmental EDevelopment. 6: 69–79. doi:10.1016/j.envdev.2013.03.007. Gearchiveerd (Pdf) van het origineel op 31-10-2014​Opgehaald 2014-10-29.
 24. ^ Critchfield, Howard J (1983). General Climatology (4e ed.). New Delhi: Prentice Hall. blz. 154-161. ISBN 978-81-203-0476-5.
 25. ^ Chan, D. and Wu, Q. (2015). "Significant anthropogenic-induced changes of climate classes since 1950". Wetenschappelijke rapporten. 5 (13487): 13487. Bibcode:2015NatSR...513487C. doi:10.1038/srep13487. PMC 4551970. PMID 26316255.CS1 maint: gebruikt auteursparameter (koppeling)

Externe links

Klimaatrecords

Pin
Send
Share
Send