Lutheranisme - Lutheranism

Van Wikipedia, De Gratis Encyclopedie

Pin
Send
Share
Send

Lutheranisme is een van de grootste vestigingen van Protestantisme dat identificeert met de leringen van Martin Luther, een 16e-eeuwse Duitser hervormer wiens inspanningen om de theologie en praktijk van de kerk te hervormen de protestante Reformatie​De reactie van de regering en de kerkelijke autoriteiten op de internationale verspreiding van zijn geschriften, te beginnen met de 95 stellingen, verdeeld westers christendom.[1] Tijdens de Reformatie werd het lutheranisme het staatsgodsdienst van talrijke staten van Noord-Europa, met name in Noord-Duitsland en de Scandinavie​Lutherse geestelijken werden ambtenaren en de Lutherse kerken werden onderdeel van de staat.[2]

De splitsing tussen de lutheranen en de rooms-katholieken werd openbaar gemaakt en duidelijk gemaakt met de 1521 Edict of Worms: de edicten van de Eetpatroon veroordeelde Luther en officieel verboden burgers van de Heilige Roomse Rijk van het verdedigen of verspreiden van zijn ideeën, het onderwerpen van voorstanders van het lutheranisme aan verbeurdverklaring van alle eigendommen, de helft van de in beslag genomen eigendommen te verbeuren aan de keizerlijke regering en de resterende helft aan de partij die de beschuldiging heeft ingediend.[3]

De kloof concentreerde zich voornamelijk op twee punten: de juiste bron van autoriteit in de kerk, vaak de formeel principe van de Reformatie, en de leer van rechtvaardiging, vaak de materiaal principe van de lutherse theologie.[een] Het lutheranisme pleit voor een leerstelling van rechtvaardiging 'door genade alleen door geloof alleen alleen op basis van de Schrift '', de leerstelling dat de Schrift de uiteindelijke autoriteit is over alle aangelegenheden van geloof. Dit is in tegenstelling tot het geloof van de rooms-katholieke kerk, gedefinieerd in de Concilie van Trente, betreffende autoriteit afkomstig van zowel de Schrift als Traditie.[4]

in tegenstelling tot Calvinisme, Lutheranen behouden veel van de liturgisch praktijken en sacramenteel leringen van de pre-reformatorische kerk, met een bijzondere nadruk op de Eucharistie, of avondmaal. Lutherse theologie verschilt van gereformeerde theologie in Christologie, goddelijk genade, het doel van Gods wet, het concept van doorzettingsvermogen van de heiligen, en predestinatie.

Etymologie

Luthers roze zegel, een symbool van lutheranisme

De naam Lutheraan is ontstaan ​​als een denigrerende term die door de Duitsers tegen Luther werd gebruikt Scholastic theoloog Dr. Johann Maier von Eck tijdens de Leipzig Debat in juli 1519.[5] Eck en andere rooms-katholieken volgde de traditionele praktijk van het benoemen van een ketterij na zijn leider, dus etikettering iedereen die zich identificeerde met de theologie van Maarten Luther als lutheranen.[3]

Maarten Luther had altijd een hekel aan de term Luthers, geeft de voorkeur aan de term Evangelisch, die is afgeleid van εὐαγγέλιον euangelion, een Grieks woord dat 'goed nieuws' betekent, d.w.z. 'Evangelie".[5] De volgers van Johannes Calvijn, Huldrych Zwingli, en andere theologen die verband houden met de Hervormde traditie gebruikte die term ook. Om de twee evangelische groepen te onderscheiden, begonnen anderen naar de twee groepen te verwijzen als Evangelisch-lutherse en Evangelisch gereformeerd​Naarmate de tijd verstreek, werd het woord Evangelisch werd gedropt. Lutheranen begonnen de term zelf te gebruiken Luthers in het midden van de 16e eeuw, om zich te onderscheiden van andere groepen zoals de Wederdopers en Calvinisten.

In 1597 kwamen theologen in Wittenberg definieerde de titel Luthers als verwijzend naar de ware kerk.[3]

Geschiedenis

Het lutheranisme heeft zijn wortels in het werk van Maarten Luther, die de westerse kerk probeerde te hervormen tot wat hij beschouwde als een meer bijbelse basis.[6][7]

Verspreid naar Noord-Europa

Het lutheranisme verspreidde zich door alles Scandinavië tijdens de 16e eeuw, als de vorst van Denemarken – Noorwegen (ook uitspraak IJsland en de Faeröer) en de vorst van Zweden (ook uitspraak Finland) aangenomen lutheranisme. Door de Baltisch-Duitse en Zweedse overheersing breidde het lutheranisme zich ook uit naar Estland en Letland.

Sinds 1520 regelmatig[8] Er zijn lutherse diensten gehouden Kopenhagen​Onder het bewind van Frederick I (1523-1533), Denemarken-Noorwegen bleef officieel katholiek. Hoewel Frederick aanvankelijk beloofde lutheranen te vervolgen, nam hij al snel een beleid aan ter bescherming van lutherse predikers en hervormers, waarvan de belangrijkste Hans Tausen.[9]

Tijdens het bewind van Frederick maakte het lutheranisme aanzienlijke opgang in Denemarken. Op een openbare bijeenkomst in Kopenhagen, bijgewoond door koning Christian III in 1536, schreeuwden de mensen; "We zullen achter het heilige evangelie staan ​​en dergelijke bisschoppen niet meer willen".[10] Frederick's zoon, de latere christen III, was openlijk luthers, wat hem verhinderde dat hij na de dood van zijn vader in 1533 op de troon werd verkozen. Echter, na zijn overwinning in de burgeroorlog die volgde, werd hij in 1536 Christian III en geavanceerd de Hervorming in Denemarken-Noorwegen.

De grondwet waarop de Deense Noorse Kerk, volgens de Kerkelijke verordening, zou rusten was "Het zuivere woord van God, dat is de wet en het evangelie".[11] Het vermeldt niet de[8] Augsburgse bekentenis​De priesters moesten[8] de Heilige Schrift goed genoeg begrijpen om het Evangelie en de Brieven voor hun gemeenten.

De jongeren kregen les[12] van Luthers kleine catechismus, beschikbaar in Deens sinds 1532. Ze leerden aan het einde van hun leven te verwachten:[8] "vergeving van hun zonden", "om als rechtvaardig te worden beschouwd" en "het eeuwige leven". Instructie is nog steeds vergelijkbaar.[13]

Titelpagina van de Zweedse Gustav Vasa Bijbel, vertaald door de Petri-broers, samen met Laurentius Andreae

De eerste volledige Bijbel in het Deens was gebaseerd op Martin Luther's vertaling in het Duits. Het werd gepubliceerd in 1550, met 3.000 exemplaren gedrukt in de eerste editie; een tweede editie verscheen in 1589.[14] In tegenstelling tot het katholicisme gelooft de Lutherse Kerk niet dat de traditie een drager is van het "Woord van God", of dat alleen de gemeenschap van de Bisschop van Rome is toevertrouwd om het "Woord van God" uit te leggen.[8][15]

De Hervorming in Zweden begon met Olaus en Laurentius Petri, broeders die na hun studie in Duitsland de Reformatie naar Zweden brachten. Ze leidden Gustav Vasa, in 1523 tot koning gekozen tot lutheranisme. De weigering van de paus om de vervanging toe te staan ​​van een aartsbisschop die de binnenvallende strijdkrachten had gesteund die Gustav Vasa tegenstond tijdens de Bloedbad van Stockholm leidde tot het verbreken van elke officiële verbinding tussen Zweden en het pausdom in 1523.[9]

Vier jaar later, bij de Dieet van Västerås [sv]slaagde de koning erin het dieet te dwingen zijn heerschappij over de nationale kerk te aanvaarden. De koning kreeg het bezit van alle kerkelijke eigendommen, evenals de kerkbenoemingen en goedkeuring van de geestelijkheid. Hoewel dit in feite een officiële sanctie verleende aan lutherse ideeën,[9] Het lutheranisme werd pas in 1593 officieel Synode van Uppsala verklaarde de Heilige Schrift de enige richtlijn voor het geloof, met vier documenten die als getrouwe en gezaghebbende verklaringen ervan werden aanvaard: de Apostolische geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de Geloofsbelijdenis van Athanasius, en het ongewijzigde Augsburgse bekentenis van 1530.[16] Mikael Agricola's vertaling van de eerste Fins Nieuwe Testament werd gepubliceerd in 1548.[17]

Contrareformatie en controverses

Na de dood van Maarten Luther in 1546, de Schmalkaldische oorlog begon als een conflict tussen twee Duitse lutherse heersers in 1547. Al snel voegden de heilige Romeinse keizerlijke troepen zich bij de strijd en veroverden de leden van de Schmalkaldic League, onderdrukten en verbannen vele Duitse lutheranen terwijl ze de voorwaarden van de Augsburg Interim​Godsdienstvrijheid in sommige gebieden werd voor lutheranen verzekerd door de Vrede van Passau in 1552, en volgens het rechtsbeginsel van Cuius regio, eius religio (de religie van de heerser was om de religie van de regeerders te dicteren) en de Declaratio Ferdinandei (beperkte religieuze tolerantie) clausules van de Vrede van Augsburg in 1555.[18]

Een replica van de Hundskirche

Religieuze geschillen tussen de Crypto-calvinisten, Philippists, Sacramentariërs, Ubiquitariërs en Gnesio-lutheranen woedde in het midden van de 16e eeuw binnen het lutheranisme. Dit eindigde uiteindelijk met de oplossing van de problemen in de Formule van Concord​Grote aantallen politiek en religieus invloedrijke leiders kwamen samen, debatteerden en losten deze onderwerpen op op basis van de Schrift, resulterend in de formule, die door meer dan 8.000 leiders werd ondertekend. De Book of Concord eerder vervangen, incompleet verzamelingen van leerstellingen, het verenigen van alle Duitse lutheranen met een identieke doctrine en het begin van de periode van de lutherse orthodoxie.

In landen waar het katholicisme de staatsgodsdienst was, was het lutheranisme officieel illegaal, hoewel de handhaving varieerde. Tot het einde van de Contrareformatie, aanbaden sommige Lutheranen in het geheim, zoals bij de Hundskirke (wat zich vertaalt als hondenkerk of hondenaltaar). Het is een driehoekige vorm Communie rock in een greppel tussen kruisen in Paternion, Oostenrijk. De gekroonde slang is mogelijk een toespeling op Keizer Ferdinand II, terwijl de hond mogelijk verwijst naar Peter Canisius​Een andere figuur die wordt geïnterpreteerd als een slak die een kerktoren draagt, is mogelijk een metafoor voor de protestantse kerk. Ook op de rots staat het nummer 1599 en een zin die vertaald kan worden als "komt zo in de wereld".[19]

Lutherse orthodoxie

De Universiteit van Jena rond 1600. Jena was het centrum van Gnesio-lutherse activiteit tijdens de controverses in de aanloop naar de Formule van Concord en daarna was het een centrum van de lutherse orthodoxie.

De historische periode van de lutherse orthodoxie is verdeeld in drie secties: vroege orthodoxie (1580–1600), hoge orthodoxie (1600–1685) en late orthodoxie (1685–1730). Lutherse scholastiek geleidelijk ontwikkeld, vooral om te discussiëren met de jezuïeten, en het werd uiteindelijk opgericht door Johann Gerhard. Abraham Calovius vertegenwoordigt het hoogtepunt van de scholastiek paradigma in het orthodoxe lutheranisme. Andere orthodoxe lutherse theologen zijn onder meer Martin Chemnitz, Aegidius Hunnius, Leonhard Hutter, Nicolaus Hunnius, Jesper Rasmussen Brochmand, Salomo Glassius, Johann Hülsemann, Johann Conrad Dannhauer, Johannes Andreas Quenstedt, Johann Friedrich König, en Johann Wilhelm Baier.

Tegen het einde van de Dertigjarige oorlog, de geest van compromissen die we zien in Philip Melanchthon stond weer op in Helmstedt School en vooral in theologie van Georgius Calixtus, waardoor de syncretistische controverse​Een ander theologisch probleem dat aan de orde kwam, was de crypto-Kenotische controverse.[20]

Deense koningin Sophie Magdalene drukte haar piëtistische sentiment in 1737 uit door een Lutherse klooster.

De late orthodoxie werd verscheurd door invloeden van rationalisme, filosofie gebaseerd op rede, en Piëtisme, een opwekkingsbeweging in het lutheranisme. Na een eeuw van vitaliteit, de piëtistische theologen Philipp Jakob Spener en Augustus Hermann Francke waarschuwde dat orthodoxie was verworden tot zinloos intellectualisme en formalisme, terwijl orthodoxe theologen vonden dat de emotionele en subjectieve aandachtspunten van het piëtisme kwetsbaar waren voor rationalistische propaganda.[21] In 1688 kwamen de Finse Radicale piëtist Lars Ulstadius rende door het hoofdpad van Kathedraal van Turku naakt terwijl ze schreeuwde dat de schande van Finse geestelijken zou worden onthuld, net als zijn huidige schande.

De laatste beroemde orthodoxe lutherse theoloog vóór de rationalist Aufklärung, of Verlichting, was David Hollatz​Laat-orthodoxe theoloog Valentin Ernst Löscher nam deel aan de controverse tegen Piëtisme​Middeleeuws mystiek tradities werden voortgezet in de werken van Martin Moller, Johann Arndt, en Joachim Lütkemann​Het piëtisme werd een rivaal van de orthodoxie, maar nam wat devotionele literatuur over van orthodoxe theologen, waaronder Arndt, Christian Scriver en Stephan Prätorius.

Rationalisme

Rationalistische filosofen uit Frankrijk en Engeland hadden in de 18e eeuw een enorme impact, samen met de Duitse rationalisten Christian Wolff, Gottfried Leibniz, en Immanuel Kant​Hun werk leidde tot een toename van rationalistische opvattingen, "ten koste van geloof in God en overeenstemming met de Bijbel".[21]

In 1709, Valentin Ernst Löscher waarschuwde dat deze nieuwe rationalistische kijk op de wereld de samenleving fundamenteel veranderde door elk aspect van de theologie in twijfel te trekken. In plaats van het gezag van goddelijke openbaring in overweging te nemen, legde hij uit, vertrouwden rationalisten bij het zoeken naar waarheid uitsluitend op hun persoonlijke begrip.[22]

Johann Melchior Goeze (1717-1786), pastoor van Sint-Catharinakerk, Hamburg, schreef verontschuldigend werkt tegen Rationalisten, inclusief een theologische en historische verdediging tegen de historische kritiek van de Bijbel.[23]

Afwijkende lutherse predikanten werden vaak berispt door de overheidsbureaucratie die op hen toezicht hield, bijvoorbeeld wanneer ze probeerden de rationalistische invloeden in de parochieschool te corrigeren.[24] Als gevolg van de impact van een lokale vorm van rationalisme, genaamd Neologietegen de tweede helft van de 18e eeuw werd oprechte vroomheid bijna uitsluitend gevonden in kleine piëtistische kloosters.[21] Sommige leken behielden echter de lutherse orthodoxie van zowel het piëtisme als het rationalisme door oude catechismussen, hymneboeken, postils, en devotionele geschriften, inclusief die geschreven door Johann Gerhard, Heinrich Müller en Christian Scriver.[25]

Opwekkingen

Een negentiende eeuw Haugean conventicle.

Een leek, Luthergeleerde Johann Georg Hamann (1730-1788), werd beroemd door het tegengaan van het rationalisme en het streven om een opwekking bekend als de Erweckung, of Ontwaken.[26] In 1806, Napoleons invasie van Duitsland bevorderde het rationalisme en maakte Duitse lutheranen boos, waardoor het verlangen onder de mensen werd gewekt om Luthers theologie te beschermen tegen de rationalistische dreiging. Degenen die hiermee verband houden Ontwaken was van mening dat de reden onvoldoende was en wees op het belang van emotionele religieuze ervaringen.[27][28]

Kleine groepen ontstonden, vaak op universiteiten, die zich wijdden aan bijbelstudie, het lezen van devotionele geschriften en opwekkingsbijeenkomsten. Hoewel het begin hiervan Ontwaken neigde sterk naar romantiek, patriottisme, en ervaring, de nadruk van de Ontwaken verschoven rond 1830 naar het herstellen van de traditionele liturgie, doctrine en belijdenissen van de Lutherse kerk in de Neo-lutherse beweging.[27][28]

Dit Ontwaken veegde door heel Scandinavië, maar niet door IJsland.[29] Het ontwikkelde zich vanuit zowel het Duitse neolutheranisme als het piëtisme. Deense predikant en filosoof N.F.S. Grundtvig hervormde het kerkelijk leven in heel Denemarken door middel van een hervormingsbeweging die begon in 1830. Hij schreef ook ongeveer 1500 hymnen, waaronder Gods Woord is ons grote erfgoed.[30]

In Noorwegen, Hans Nielsen Hauge, een leken-straatpredikant, legde de nadruk op spirituele discipline en leidde tot de Haugean beweging,[31] die werd gevolgd door de Johnsonian Awakening binnen de staatskerk.[32] De Ontwaken dreef de groei van buitenlandse missies in Noorwegen naar niet-christenen naar een nieuwe hoogte, die sindsdien nooit is bereikt.[29] In Zweden, Lars Levi Læstadius begon de Laestadiaanse beweging dat benadrukte morele hervormingen.[31] In Finland, een boer, Paavo Ruotsalainen, begon de Finse ontwaken toen hij begon te prediken over berouw en gebed.[31]

De Olbers, een van de schepen die oude lutheranen naar het westelijk halfrond brachten.

In 1817, Frederik Willem III van Pruisen beval de lutherse en gereformeerde kerken in zijn territorium zich te verenigen en de Pruisische Unie van Kerken​De eenwording van de twee takken van het Duitse protestantisme leidde tot de Schisma van de oude lutheranen​Veel Lutheranen, genaamd "Oude lutheranen", koos ervoor om de staatskerken te verlaten ondanks gevangenschap en militair geweld.[26] Sommigen vormden onafhankelijke kerkelijke lichamen, of 'gratis kerken", thuis een tijdje anderen gingen weg voor de Verenigde Staten, Canada en Australië. Een gelijkaardige wettelijke fusie in Silezië bracht duizenden ertoe zich bij de oud-lutherse beweging aan te sluiten. Het geschil over de oecumene overschaduwde andere controverses binnen het Duitse lutheranisme.[33]

Ondanks politieke inmenging in het kerkelijk leven, probeerden lokale en nationale leiders het christendom te herstellen en te vernieuwen. Neo-lutherse Johann Konrad Wilhelm Löhe en oud-lutherse vrije kerkleider Friedrich August Brünn[34] beiden stuurden jonge mannen naar het buitenland om als predikant te dienen Duitse Amerikanen, Terwijl de Innerlijke missie gericht op het vernieuwen van de situatie woning.[35] Johann Gottfried Herder, opzichter bij Weimar en onderdeel van de Inner Mission-beweging, sloot zich aan bij de romantische beweging met zijn zoektocht om menselijke emoties en ervaringen te beschermen tegen het rationalisme.[36]

Ernst Wilhelm Hengstenberg, hoewel gereformeerd opgevoed, raakte als jonge man overtuigd van de waarheid van het historische lutheranisme.[37] Hij leidde de neolutheranen Repristination School van de theologie, die een terugkeer naar de orthodoxe theologen van de 17e eeuw bepleitte en zich tegen de moderne bijbelwetenschap verzette.[38][betere bron nodig] Als redacteur van het tijdschrift Evangelische Kirchenzeitung, ontwikkelde hij het tot een belangrijke ondersteuning van de neolutheraanse opwekking en gebruikte het om alle vormen van theologisch liberalisme en rationalisme aan te vallen. Hoewel hij tijdens zijn veertig jaar aan het hoofd van de opwekking een grote hoeveelheid laster en spot kreeg, gaf hij zijn posities nooit op.[37]

De theologische faculteit aan de Universiteit van Erlangen in Beieren werd een andere kracht voor hervormingen.[37] Daar, professor Adolf von Harless, hoewel voorheen een aanhanger van rationalisme en Duits idealisme, maakte Erlangen een magneet voor op opwekking georiënteerde theologen.[39] Genaamd de Erlangen School van de theologie ontwikkelden ze een nieuwe versie van de Incarnatie,[39] die volgens hen de menselijkheid van Jezus beter benadrukten dan de oecumenische geloofsbelijdenissen.[40] Als theologen gebruikten ze zowel moderne historisch-kritische als hegeliaanse filosofische methoden in plaats van te proberen de orthodoxie van de 17e eeuw nieuw leven in te blazen.[41]

Friedrich Julius Stahl leidde de High Church Lutheranen​Hoewel hij een Jood was grootgebracht, werd hij op 19-jarige leeftijd als christen gedoopt onder invloed van de Lutherse school die hij bezocht. Als leider van a neofeudal Pruisische politieke partij voerde hij campagne voor de Goddelijk recht van koningen, de kracht van de adel, en bisschoppelijk staatsbestel voor de kerk. Samen met Theodor Kliefoth en Augustus Friedrich Christian Vilmar, bevorderde hij een overeenkomst met de rooms-katholieke kerk met betrekking tot de autoriteit van de institutionele kerk, ex opere operato doeltreffendheid van de sacramenten, en het goddelijke gezag van geestelijken. In tegenstelling tot katholieken drongen ze echter ook aan op volledige instemming met de Book of Concord.[40]

Als vertegenwoordiger van de voortzetting van het Finse ontwaken tot nu toe, wordt de jeugd bevestigd op de site van Paavo Ruotsalainen's hoeve.

De neo-lutherse beweging slaagde erin het secularisme te vertragen en atheïstisch tegen te gaan Marxisme, maar het lukte niet helemaal in Europa.[35] Het slaagde er gedeeltelijk in de piëtistische beweging voort te zetten om sociale misstanden recht te zetten en zich te concentreren op individuele bekering. De neolutheraanse oproep tot vernieuwing werd niet algemeen aanvaard, omdat deze zowel begon als voortduurde met een verheven, idealistische Romantiek dat sloot niet aan bij een steeds meer geïndustrialiseerd en geseculariseerd Europa.[42] In het beste geval resulteerde het werk van lokale leiders in specifieke gebieden met levendige spirituele vernieuwing, maar de mensen in Lutherse gebieden bleven in het algemeen steeds verder verwijderd raken van het kerkelijk leven.[35] Bovendien waren de opwekkingsbewegingen verdeeld door filosofische tradities. De repristinatieschool en de oude lutheranen neigden naar het kantianisme, terwijl de school in Erlangen een conservatief Hegeliaans perspectief​In 1969 klaagde Manfried Kober dat "ongeloof hoogtij viert", zelfs binnen Duitse lutherse parochies.[43]

Leer

Bijbel

Luthers vertaling van de Bijbel, uit 1534
Mozes en Elia wijs de zondaar die op zoek is naar Gods redding naar het kruis om het te vinden (Theologie van het kruis).

Traditioneel houden lutheranen de Bijbel van de Oud en Nieuwe Testamenten om het enige goddelijk geïnspireerde boek te zijn, de enige bron van goddelijk geopenbaarde kennis en de enige norm voor christelijk onderwijs.[44] Alleen de Schrift is de formeel principe van het geloof, de laatste autoriteit voor alle kwesties van geloof en moraal vanwege de inspiratie, autoriteit, duidelijkheid, doeltreffendheid en toereikendheid ervan.[45]

Het gezag van de Schrift is in twijfel getrokken tijdens de geschiedenis van het lutheranisme. Maarten Luther leerde dat de Bijbel het geschreven Woord van God was, en de enige betrouwbare gids voor geloof en praktijk. Hij was van mening dat elke passage van de Schrift één duidelijke betekenis heeft, de letterlijke betekenis zoals geïnterpreteerd door andere Schriftgedeelten.[46] Deze leringen werden geaccepteerd tijdens de orthodox lutheranisme van de 17e eeuw.[47] In de 18e eeuw bepleitte het rationalisme de rede in plaats van het gezag van de Bijbel als de laatste bron van kennis, maar de meeste van de leken accepteerde dit rationalistische standpunt niet.[48] In de 19e eeuw werd een biechtopwekking beklemtoonde opnieuw het gezag van de Bijbel en instemming met de lutherse belijdenissen.

Tegenwoordig zijn lutheranen het oneens over de inspiratie en het gezag van de Bijbel. Theologische conservatieven gebruiken de historisch-grammaticale methode van bijbelse interpretatie, terwijl theologische liberalen gebruik de hoger kritisch methode. Het Amerikaanse onderzoek naar religieuze landschappen uit 2008, uitgevoerd door de Pew Research Center ondervroeg 1.926 volwassenen in de Verenigde Staten die zichzelf identificeerden als luthers. Uit de studie bleek dat 30% geloofde dat de Bijbel het Woord van God was en letterlijk woord voor woord moest worden opgevat. 40% was van mening dat de Bijbel het Woord van God was, maar niet letterlijk woord voor woord waar was, of twijfelde of het letterlijk waar was, woord voor woord. 23% zei dat de Bijbel door mannen is geschreven en niet door het Woord van God. 7% wist het niet, twijfelde of bekleedde een andere functie.[49]

Inspiratie

Hoewel veel lutheranen er tegenwoordig minder specifieke opvattingen over hebben inspiratieHistorisch gezien bevestigen lutheranen dat de Bijbel niet alleen het Woord van God bevat, maar dat elk woord ervan, vanwege volledige, verbale inspiratie, het directe, onmiddellijke woord van God is.[50] De Verontschuldiging van de Augsburgse Confessie identificeert de Heilige Schrift met het Woord van God[51] en noemt de Heilige Geest de auteur van de Bijbel.[52] Daarom belijden Lutheranen in de Formule van Concord, "wij aanvaarden en omhelzen met ons hele hart de profetische en apostolische Geschriften van het Oude en Nieuwe Testament als de zuivere, heldere fontein van Israël."[53] De apocriefe boeken werden niet geschreven door de profeten, noch door inspiratie; ze bevatten fouten[54] en werden nooit opgenomen in de Judese Canon die Jezus gebruikte;[55] daarom maken ze geen deel uit van de Heilige Schrift.[56] De profetische en apostolische Geschriften zijn authentiek zoals geschreven door de profeten en apostelen. Een correcte vertaling van hun geschriften is Gods Woord omdat het dezelfde betekenis heeft als het oorspronkelijke Hebreeuws en Grieks.[56] Een verkeerde vertaling is niet Gods woord, en geen enkel menselijk gezag kan het met goddelijk gezag bekleden.[56]

Duidelijkheid

Historisch gezien begrijpen lutheranen dat de Bijbel alle leerstellingen en geboden van het christelijk geloof presenteert duidelijk.[57] Bovendien geloven lutheranen dat Gods Woord vrij toegankelijk is voor elke lezer of hoorder van gewone intelligentie, zonder dat er speciaal onderwijs voor nodig is.[58] Een Lutheraan moet de taal begrijpen waarin de Schriften worden gepresenteerd, en mag niet zo in beslag worden genomen door dwalingen dat het begrip ervan wordt belemmerd.[59] Als gevolg hiervan geloven lutheranen niet dat het nodig is te wachten op geestelijken, pausen, geleerden of oecumenisch concilie om de werkelijke betekenis van enig deel van de Bijbel uit te leggen.[60]

Werkzaamheid

Lutheranen belijden dat de Schrift verenigd is met de kracht van de Heilige Geest en daarmee niet alleen eist, maar ook de aanvaarding van zijn leer creëert.[61] Deze leer brengt geloof en gehoorzaamheid voort. De Heilige Schrift is geen dode letter, maar de kracht van de Heilige Geest is er inherent in.[62] De Schrift dwingt niet louter een intellectuele instemming met zijn leer, gebaseerd op logische argumentatie, maar schept eerder de levende overeenkomst van het geloof.[63] Zoals de Smalcald artikelen bevestigen: "in die dingen die betrekking hebben op het gesproken, uiterlijke Woord, moeten we er stevig aan vasthouden dat God Zijn Geest of genade aan niemand schenkt, behalve door of met het voorafgaande uiterlijke Woord."[64]

Voldoende

Wet en genade, door Lucas Cranach de Oudere​De linkerkant toont de veroordeling van mensen onder Gods wet, terwijl de rechterkant de genade van God in Christus presenteert.

Lutheranen zijn ervan overtuigd dat de Bijbel alles bevat wat men moet weten om verlossing te verkrijgen en een christelijk leven te leiden.[65] Er zijn geen tekortkomingen in de Schrift die door de traditie opgevuld moeten worden, uitspraken van de paus, nieuwe openbaringen, of hedendaags ontwikkeling van leerstellingen.[66]

Wet en evangelie

Lutheranen begrijpen dat de Bijbel twee verschillende soorten inhoud bevat, genaamd Wet en evangelie (of wet en beloften).[67] Een juist onderscheid maken tussen wet en evangelie verhindert het verdoezelen van de evangelieleer van rechtvaardiging door genade door geloof alleen.[68]

De lutherse bekentenissen

De Book of Concord, gepubliceerd in 1580, bevat tien documenten die volgens sommige lutheranen getrouwe en gezaghebbende verklaringen van de Heilige Schrift zijn. Behalve de drie Oecumenische geloofsbelijdenissen, welke datum tot Romeinse tijden, de Book of Concord bevat zeven geloofwaardigheid documenten waarin de lutherse theologie in het Reformatietijdperk wordt uitgedrukt.

Titelpagina uit de 1580 Dresden Book of Concord

De leerstellige standpunten van Lutherse kerken zijn niet uniform omdat de Book of Concord bekleedt niet dezelfde positie in alle lutherse kerken. Bijvoorbeeld de staatskerken in Scandinavië beschouw alleen de Augsburgse bekentenis als een "samenvatting van het geloof" naast de drie oecumenische geloofsbelijdenissen.[69] Lutherse predikanten, gemeenten en kerkelijke lichamen in Duitsland en Amerika zijn het er gewoonlijk over eens om in harmonie met de gehele Lutherse belijdenis te onderwijzen. Sommige Lutherse kerkelijke lichamen eisen dat deze belofte onvoorwaardelijk is, omdat ze geloven dat de bekentenissen correct aangeven wat de Bijbel leert. Anderen staan ​​hun gemeenten toe dit te doen "voor zover" de belijdenissen in overeenstemming zijn met de bijbel.

Bovendien aanvaarden lutheranen de leringen van de eerste zeven oecumenische concilies van de christelijke kerk.[70][71] De Augsburgse bekentenis leert dat "het geloof zoals beleden door Luther en zijn volgelingen niets nieuws is, maar het ware katholieke geloof, en dat hun kerken de ware katholieke of universele kerk vertegenwoordigen".[72] Toen de Lutheranen het Augsburgse bekentenis naar Keizer Karel V, legden ze uit "dat elk geloofsartikel en praktijk in de eerste plaats waar was aan de Heilige Schrift, en daarna ook aan de leer van de kerkvaders en de concilies."[72]

Rechtvaardiging

Lutheranen geloven dat wie alleen in Jezus gelooft, verlossing uit de genade van God zal ontvangen en de eeuwigheid in de hemel zal binnengaan in plaats van de eeuwigheid in de hel na de dood of bij de wederkomst van Jezus.

De belangrijkste leerstelling, of materiaal principe, van het lutheranisme is de leer van rechtvaardiging​Lutheranen geloven dat mensen worden gered van hun zonden alleen door Gods genade (Sola Gratia), alleen door geloof (Sola Fide), alleen op basis van de Schrift (Sola Scriptura​De orthodox-lutherse theologie stelt dat God de wereld, inclusief de mensheid, volmaakt, heilig en zondeloos heeft gemaakt. Echter, Adam en Eva kozen ervoor om God ongehoorzaam te zijn, vertrouwend op hun eigen kracht, kennis en wijsheid.[73][74] Bijgevolg worden mensen opgezadeld oorspronkelijke zonde, zondig geboren en niet in staat om zondige daden te begaan.[75] Voor Lutheranen is de erfzonde de "voornaamste zonde, een wortel en bron van alle werkelijke zonden".[76]

Lutheranen leren dat zondaars, hoewel ze in staat zijn om werken te doen die uiterlijk "goed" zijn, dat wel zijn onbekwaam van het doen van werken die voldoen aan Gods gerechtigheid.[77] Elke menselijke gedachte en daad is besmet met zonde en zondige motieven.[78] Daarom verdient de hele mensheid eeuwige verdoemenis in hel.[79] God heeft in de eeuwigheid Zijn Vaderlijke hart tot deze wereld gekeerd en de verlossing ervan gepland, omdat hij van alle mensen houdt en niet wil dat iemand eeuwig verdoemd wordt.[80]

Daartoe 'zond God zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, de wereld in om ons te verlossen en te verlossen van de macht van de duivel, en om ons tot Zichzelf te brengen, en om ons te besturen als een Koning van gerechtigheid, leven en redding tegen zonde, dood en een slecht geweten, "zoals Luthers grote catechismus legt uit.[81] Daarom leren Lutheranen dat redding alleen mogelijk is dankzij de genade van God die geopenbaard is in de geboorte, het leven, het lijden, de dood, de opstanding en de voortdurende aanwezigheid door de kracht van de heilige Geest, van Jezus Christus.[82] Door Gods genade, bekendgemaakt en effectief in de persoon en het werk van Jezus Christus, wordt een persoon vergeven, aangenomen als een kind en erfgenaam van God, en wordt eeuwige redding geschonken.[83] Christus, omdat hij volkomen gehoorzaam was aan de wet met betrekking tot zowel zijn menselijke als goddelijke natuur, 'is een volmaakte bevrediging en verzoening van het menselijk ras', zoals de Formule van Concord beweert, en vat samen:[84]

[Christus] onderwierp zich voor ons aan de wet, droeg onze zonde, en door naar zijn Vader te gaan, volbracht hij volledige en volmaakte gehoorzaamheid aan ons, arme zondaars, vanaf zijn heilige geboorte tot aan zijn dood. Daardoor bedekte hij al onze ongehoorzaamheid, die is ingebed in onze natuur en in haar gedachten, woorden en daden, zodat deze ongehoorzaamheid ons niet als veroordeling wordt gerekend, maar wordt vergeven en vergeven door pure genade, alleen vanwege Christus.

Lutheranen geloven dat individuen deze gave van verlossing alleen door geloof ontvangen.[85] Geloof redden is de kennis van,[86] aanvaarding van,[87] en vertrouwen[88] in de belofte van het Evangelie.[89] Zelfs het geloof zelf wordt gezien als een geschenk van God, geschapen in de harten van christenen[90] door het werk van de Heilige Geest door het Woord[91] en de doop.[92] Geloof ontvangt de gave van redding in plaats van redding teweeg te brengen.[93] Daarom verwerpen Lutheranen de "beslissingstheologie"wat gebruikelijk is bij modern evangelicals.

Sinds de term genade anders gedefinieerd door andere christelijke kerkelijke lichamen (bijv. rooms-katholicisme[94]) is het belangrijk op te merken dat het lutheranisme genade definieert als geheel beperkt tot Gods gaven aan ons. Rechtvaardiging is een puur geschenk, niet iets dat we verdienen door veranderd gedrag of waarin we samenwerken. Genade gaat niet over onze reactie op Gods gaven, maar alleen over Zijn gaven.

Drie-eenheid

Lutheranen geloven in de Drie-eenheid

Lutheranen zijn Trinitair​Lutheranen verwerpen het idee dat de Vader en God de Zoon zijn slechts gezichten van dezelfde persoon, die beweren dat zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament aantonen dat ze twee verschillende personen zijn.[95] Lutheranen geloven dat de Heilige Geest voortkomt uit zowel de Vader als de Zoon.[96] In de woorden van de Geloofsbelijdenis van Athanasius: "Wij aanbidden één God in Drieëenheid, en Drieëenheid in Eenheid; Noch verwarren de Personen, noch verdelen we de Substantie. Want er is één Persoon van de Vader, een ander van de Zoon en een ander van de Heilige Geest. Maar de Godheid van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest zijn allen één: de heerlijkheid gelijk, de eeuwige majesteit. "[97]

Twee naturen van Christus

Lutheranen geloven dat Jezus de Christus, de verlosser beloofd in het Oude Testament. Ze geloven dat hij zowel van nature God als van nature mens is in één persoon, zoals ze belijden in die van Luther Kleine Catechismus dat hij "de ware God is, verwekt door de Vader van eeuwigheid af en ook de ware man geboren uit de Maagd Maria".[98]

De Augsburgse bekentenis legt uit:[99]

[D] e Zoon van God, nam de menselijke natuur aan in de schoot van de gezegende Maagd Maria, zodat er twee naturen zijn, de goddelijke en de menselijke, onlosmakelijk verbonden in één Persoon, één Christus, de ware God en de ware mens, die werd geboren uit de Maagd Maria, echt leed, werd gekruisigd, dood en begraven, dat Hij zou de Vader met ons kunnen verzoenen en een offer kunnen zijn, niet alleen voor de oorspronkelijke schuld, maar ook voor alle werkelijke zonden van mensen.

Sacramenten

A.C. Artikel IX: van bekentenis[100]

Lutheranen houden dat vast sacramenten zijn heilig daden van goddelijke instelling.[101] Telkens wanneer ze op de juiste manier worden toegediend door het gebruik van de fysieke component die door God wordt geboden[102] samen met de goddelijke instellingswoorden,[103] God is, op een manier die specifiek is voor elk sacrament, aanwezig met het Woord en de fysieke component.[104] Hij biedt iedereen die het avondmaal ontvangt oprecht aan[105] vergeving van zonden[106] en eeuwige redding.[107] Hij werkt ook bij de ontvangers om hen deze zegeningen te laten aanvaarden en om de zekerheid van hun bezit te vergroten.[108]

Lutheranen zijn niet dogmatisch over het aantal sacramenten.[109] In overeenstemming met Luthers eerste verklaring in zijn Grote Catechismus spreken sommigen van slechts twee sacramenten,[110] Doop en de heilige communie, hoewel hij later in hetzelfde werk de biecht en noemt Absolutie[111] "het derde sacrament."[112] De definitie van sacrament in de Verontschuldiging van de Augsburgse Confessie noemt Absolution als een van hen.[113] Met uitzondering van Laestadische lutheranen, Privé bekentenis wordt onder lutheranen niet zo vaak beoefend als in de katholieke kerk. Het wordt eerder verwacht voordat het Eucharistie voor de eerste keer.[114][115] Sommige kerken staan ​​ook individuele absolutie toe op zaterdagen voorafgaand aan de eucharistische dienst.[116] Een algemene bekentenis en absolutie (bekend als de Boetvaardige ritus) wordt verkondigd in de eucharistische liturgie.

Doop

Lutheranen beoefenen de kinderdoop

Lutheranen houden dat vast Doop is een reddend werk van God,[117] opgelegd en ingesteld door Jezus Christus.[118] De doop is een "middelen van genade'waardoor God het' reddende geloof 'schept en versterkt als het' wassen van wedergeboorte '[119] waarin zuigelingen en volwassenen worden herboren.[120] Aangezien de schepping van geloof exclusief Gods werk is, hangt het niet af van de daden van degene die gedoopt is, of het nu een baby of een volwassene is. Ook al kunnen gedoopte kinderen dat geloof niet onder woorden brengen, geloven lutheranen dat het toch aanwezig is.[121]

Het is alleen geloof dat deze goddelijke gaven ontvangt, dus lutheranen belijden dat de doop "vergeving van zonden bewerkstelligt, verlost van dood en duivel, en eeuwig heil geeft aan allen die dit geloven, zoals de woorden en beloften van God verkondigen".[122] Lutheranen houden vast aan de Schrift die in 1 Petrus 3:21 wordt aangehaald: 'De doop, die hiermee overeenkomt, redt je nu, niet als het verwijderen van vuil van het lichaam, maar als een beroep op God om een ​​goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus."[123] Daarom geven lutheranen de doop aan beide kinderen[124] en volwassenen.[125] In het speciale gedeelte over kinderdoop in zijn Grote Catechismus, Stelt Luther dat de kinderdoop God behaagt omdat personen die zo werden gedoopt, herboren werden en geheiligd door de Heilige Geest.[126][127]

Eucharistie

Luther communiceert John de Standvastige

Lutheranen houden dat binnen de Eucharistie, ook wel aangeduid als het sacrament van het altaar, de mis of het avondmaal, het ware lichaam en bloed van Christus zijn werkelijk aanwezig 'in, met en onder de vormen' van de gewijd brood en wijn voor allen die ervan eten en drinken,[128] een leerstelling dat de Formule van Concord roept de sacramentele unie.[129]

Bekentenis

Veel lutheranen ontvangen het boetesacrament voordat ze de eucharistie ontvangen.[130][116] Voordat ze naar Bekennen gaan en Absolution ontvangen, wordt van de gelovigen verwacht dat ze hun leven onderzoeken in het licht van de Tien Geboden.[115] Een orde van bekentenis en absolutie staat zowel in de Kleine Catechismus als in liturgische boeken.[115] Lutheranen knielen meestal bij de communiebank om hun zonden te belijden, terwijl de biechtvader luistert en dan absolutie aanbiedt terwijl hij hun zonden legt stal op het hoofd van de boeteling.[115] Het is geestelijken verboden om iets te onthullen dat is gezegd tijdens de persoonlijke bekentenis en absolutie volgens de Zegel van de biechtstoel, en gezicht excommunicatie als het wordt geschonden. Behalve dit, Laestadiaanse lutheranen hebben een praktijk van bekentenis afleggen.[131]

Conversie

In het lutheranisme is bekering of wedergeboorte in de strikte zin van het woord het werk van goddelijke genade en macht waardoor de mens, geboren uit het vlees, en zonder alle macht te denken, te willen of iets goeds te doen, en dood in zonde is, door het evangelie en de heilige doop, uit een staat van zonde en geestelijke dood onder Gods toorn tot een staat van geestelijk leven van geloof en genade, bekwaam gemaakt om te willen en te doen wat geestelijk goed is en vooral gemaakt om te vertrouwen op de voordelen van de verlossing die in Christus Jezus is.[132]

Tijdens de bekering wordt iemand van onboetvaardigheid in bekering gebracht. De Augsburgse bekentenis verdeelt berouw in twee delen: 'Het ene is berouw, dat wil zeggen, verschrikkingen die het geweten slaan door de kennis van de zonde; het andere is geloof, dat geboren is uit het evangelie, of uit absolutie, en gelooft dat ter wille van Christus zonden zijn vergeven , troost het geweten en verlost het van verschrikkingen. "[133]

Voorbestemming

Lutheranen houden zich aan het goddelijke monergisme, de leerstelling dat redding alleen door Gods daad is, en verwerpen daarom het idee dat mensen in hun gevallen staat een vrije wil met betrekking tot spirituele zaken.[134] Lutheranen geloven dat hoewel mensen een vrije wil hebben met betrekking tot burgerlijke gerechtigheid, ze geen geestelijke gerechtigheid in het hart kunnen werken zonder de aanwezigheid en hulp van de Heilige Geest.[135][136] Lutheranen geloven dat christenen "gered" zijn;[137] dat allen die op Christus alleen en zijn beloften vertrouwen, zeker kunnen zijn van hun redding.[138]

Volgens het lutheranisme is de centrale uiteindelijke hoop van de christen "de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven", zoals beleden in de Apostolische geloofsbelijdenis liever dan predestinatie​Lutheranen zijn het oneens met degenen die voorbestemming - in plaats van het lijden, de dood en de opstanding van Christus - tot bron van redding maken. In tegenstelling tot sommige Calvinisten, Lutheranen geloven niet in een voorbestemming tot verdoemenis,[139] meestal verwijzend naar 'God onze Verlosser, die verlangt dat alle mensen worden gered en tot de kennis van de waarheid komen'[140] als tegenbewijs voor een dergelijke bewering. In plaats daarvan leren Lutheranen dat eeuwige verdoemenis het resultaat is van de zonden van de ongelovige, verwerping van de vergeving van zonden en ongeloof.[141]

Goddelijke voorzienigheid

Volgens lutheranen bewaart God zijn schepping, werkt hij samen met alles wat er gebeurt en leidt hij het universum.[142] Terwijl God samenwerkt met zowel goede als slechte daden, doet hij dat alleen voor zover het daden zijn, maar niet met het kwaad in hen. God is het eens met het effect van een handeling, maar hij werkt niet mee aan de corruptie van een handeling of het slechte effect ervan.[143] Lutheranen geloven dat alles bestaat ter wille van de christelijke kerk, en dat God alles leidt voor haar welzijn en groei.[144]

De uitleg van de Apostolische Geloofsbelijdenis gegeven in de Kleine Catechismus declares that everything good that people have is given and preserved by God, either directly or through other people or things.[145] Of the services others provide us through family, government, and work, "we receive these blessings not from them, but, through them, from God."[146] Since God uses everyone's useful tasks for good, people should not look down upon some useful vocations as being less worthy than others. Instead people should honor others, no matter how lowly, as being the means God uses to work in the world.[146]

The Broad and the Narrow Way, a popular German Pietist painting, 1866

Goed werk

Lutherans believe that goed werk are the fruit of faith,[147] always and in every instance.[148] Good works have their origin in God,[149] not in the fallen human heart or in human striving;[150] their absence would demonstrate that faith, too, is absent.[151] Lutherans do not believe that good works are a factor in obtaining salvation; they believe that we are saved by the grace of God—based on the merit of Christ in his suffering and death—and faith in the Triune God. Good works are the natural result of faith, not the cause of salvation. Although Christians are no longer compelled to keep God's law, they freely and willingly serve God and their neighbors.[152]

"Even though I am a sinner and deserving of death and hell, this shall nonetheless be my consolation and my victory that my Lord Jesus lives and has risen so that He, in the end, might rescue me from sin, death, and hell."—Luther[153]

Judgment and eternal life

Lutherans do not believe in any sort of earthly duizendjarige kingdom of Christ either before or after his second coming on the last day.[154] Lutherans teach that, at death, the souls of Christians are immediately taken into the presence of Jesus,[155] where they await the tweede komst of Jesus on the last day.[156] On the last day,[157] all the bodies of the dead will be resurrected.[158]

Their souls will then be reunited with the same bodies they had before dying.[159] The bodies will then be changed, those of the wicked to a state of everlasting shame and torment,[160] die van de rechtvaardig to an everlasting state of celestial glory.[161] After the resurrection of all the dead,[162] and the change of those still living,[163] all nations shall be gathered before Christ,[164] and he will separate the righteous from the wicked.[165]

Christ will publicly judge[166] all people by the getuigenis of their deeds,[167] the good works[168] of the righteous in evidence of their faith,[169] and the evil works of the wicked in evidence of their unbelief.[170] He will judge in righteousness[171] in the presence of all people and engelen,[172] and his final judgment will be just verdoemenis to everlasting punishment for the wicked and a gracious gift of life everlasting to the righteous.[173]

Protestant beliefs about salvation
This table summarizes the classical views of three Protestant beliefs about salvation.[174]
OnderwerpCalvinismeLutheranismeArminianisme
Human willTotale verdorvenheid:[175] Humanity possesses "free will",[176] but it is in bondage to sin,[177] until it is "transformed".[178]Oorspronkelijke zonde:[175] Humanity possesses free will in regard to "goods and possessions", but is sinful by nature and unable to contribute to its own salvation.[179][180][181]Totale verdorvenheid: Humanity possesses freedom from noodzaak, but not "freedom from sin” unless enabled by "voorafgaande genade".[182]
VerkiezingOnvoorwaardelijke verkiezing.Onvoorwaardelijke verkiezing.[175][183]Voorwaardelijke verkiezing in view of foreseen faith or unbelief.[184]
Justification and atonementRechtvaardiging door geloof alleen. Various views regarding the extent of the atonement.[185]Justification for all men,[186] completed at Christ's death and effective through geloof alleen.[187][188][189][190]Justification made possible for all through Christ's death, but only completed upon choosing faith in Jesus.[191]
ConversieMonergistic,[192] through the means of grace, onweerstaanbaar.Monergistic,[193][194] door het middelen van genade, resistible.[195]Synergetisch, resistible due to the common grace of free will.[196] However, irresistible conversion is possible.[197]
Perseverance and apostasyDoorzettingsvermogen van de heiligen: the eternally elect in Christ will certainly persevere in faith.[198]Wegvallen is mogelijk,[199] but God gives gospel zekerheid.[200][201]Preservation is conditional upon continued faith in Christ; with the possibility of a final afvalligheid.[202]


Praktijken

Luther composed hymns and hymn tunes, including "Ein feste Burg ist unser Gott" ("Een machtige vesting is onze God")

Liturgie

Lutherans place great emphasis on a liturgisch approach to worship services;[203] although there are substantial non-liturgical minorities, for example, the Haugean Lutherans from Norway. Martin Luther was a great fan of music, and this is why it forms a large part of Lutheran services; in particular, Luther admired the composers Josquin des Prez en Ludwig Senfl and wanted singing in the church to move away from the ars perfecta (Catholic Sacred Music of the late Renaissance) and towards singing as a Gemeinschaft (gemeenschap).[204] Luthers hymnen are sometimes known as koralen​Lutheran hymnody is well known for its doctrinal, didactisch, and musical richness. Most Lutheran churches are active musically with choirs, handbell choirs, children's choirs, and occasionally beltoon wijzigen groups that ring bells in a klokkentoren. Johann Sebastian Bach, a devout Lutheran, composed music for the Lutheran church.

Goddelijke dienst at the St. Nicholas church in Luckau, Duitsland

Lutherans also preserve a liturgical approach to the celebration of the Mass (or the Holy Eucharist/Communion), emphasizing the sacrament as the central act of Christian worship. Lutherans believe that the actual body and blood of Jesus Christ are present in, with and under the bread and the wine. This belief is called Echte aanwezigheid of sacramentele unie and is different from consubstantiatie en transubstantiation​Additionally Lutherans reject the idea that communion is a mere symbol or gedenkteken​They confess in the Verontschuldiging van de Augsburgse Confessie:

[W]e do not abolish the Mass but religiously keep and defend it. Among us the Mass is celebrated every Lord's Day and on other festivals, when the Sacrament is made available to those who wish to partake of it, after they have been examined and absolved. We also keep traditional liturgical forms, such as the order of readings, prayers, vestments, and other similar things.[205]

Besides the Holy Communion (Divine Service), congregations also hold offices, which are worship services without communion. Ze kunnen bevatten Metten, Vespers, Completen, en Paaswake​Private or family offices include the Morning and Evening Prayers from Luther's Kleine Catechismus.[206] Meals are blessed with the Gemeenschappelijk tafelgebed, Psalm 145: 15-16, or other prayers, and after eating the Lord is thanked, for example, with Psalm 136: 1​Luther himself encouraged the use of Psalm verses, such as those already mentioned, along with the Lord's Prayer and another short prayer before and after each meal: Blessing and Thanks at Meals from Luther's Kleine Catechismus.[206] In addition, Lutherans use devotional books, from small daily devotionals, bijvoorbeeld, Portalen van gebed, to large brevieren, inclusief de Breviarium Lipsiensae en Treasury of Daily Prayer.

Ukrainian Lutheran Church of the Cross of the Lord in Kremenets, which uses the Byzantijnse ritus

The predominant rite used by the Lutheran Churches is a Western one based on the Formule missae ("Form of the Mass") although other Lutheran liturgies are also in use, such as those used in the Byzantine Rite Lutheran Churches, zoals de Oekraïense Lutherse Kerk en Evangelische Kerk van de Augsburgse Confessie in Slovenië.[207] Although Luther's Deutsche Messe was completely chanted except for the sermon, this is usually not the case today.

In the 1970s, many Lutheran churches began holding hedendaagse eredienst services for the purpose of evangelistic outreach. These services were in a variety of styles, depending on the preferences of the congregation. Often they were held alongside a traditional service in order to cater to those who preferred hedendaagse aanbiddingsmuziek​Today, few but some Lutheran congregations have contemporary worship as their sole form of worship. Outreach is no longer given as the primary motivation; rather this form of worship is seen as more in keeping with the desires of individual congregations.[208] In Finland, Lutherans have experimented with the St Thomas Mass [fi] en Metal Mass in which traditional hymns are adapted to heavy metal. Some Laestadians enter a heavily emotional and extatisch state during worship. De Lutherse Wereldfederatie, in its Nairobi Statement on Worship and Culture, recommended every effort be made to bring church services into a more sensitive position with regard to cultural context.[209]

In 2006 hebben zowel de Evangelisch-Lutherse Kerk in Amerika (ELCA) and the Lutheran Church-Missouri Synode (LCMS), in cooperation with certain foreign English speaking church bodies within their respective fellowships, released new hymnals: Evangelisch-lutherse aanbidding (ELCA) and Lutherse serviceboek (LCMS). Along with these, the most widely used among English speaking congregations include: Evangelisch-lutherse gezangboek (1996, Evangelisch-lutherse synode), De Lutheran Book of Worship (1978, Lutherse Raad in de Verenigde Staten van Amerika), Lutherse aanbidding (1982, LCMS), Christelijke aanbidding (1993, Evangelisch-lutherse synode van Wisconsin), en De Lutheran Hymnal (1941, Evangelisch-Lutherse Synodische Conferentie van Noord-Amerika​In de Lutherse Kerk van Australië, the official hymnal is the Lutheran Hymnal met supplement of 1986, which includes a supplement to the Lutheran Hymnal of 1973, itself a replacement for the Australian Lutheran Hymn Book of 1921. Prior to this time, the two Lutheran church bodies in Australia (which merged in 1966) used a bewildering variety of hymnals, usually in the German language. Spanish-speaking ELCA churches frequently use Libro de Liturgia y Cántico (1998, Augsburg Fortress) for services and hymns. Zie voor een completere lijst List of English language Lutheran hymnals.

Missies

Sizable Lutheran missies arose for the first time during the 19th century. Early missionary attempts during the century after the Reformation did not succeed. However, European traders brought Lutheranism to Afrika beginning in the 17th century as they settled along the coasts. During the first half of the 19th century, missionary activity in Africa expanded, including preaching by missionaries, translation of the Bible, and education.[210]

Lutheranism came to India beginning with the work of Bartholomäus Ziegenbalg, where a community totaling several thousand developed, complete with their own translation of the Bible, catechism, their own hymnal, and system of Lutheran schools. In the 1840s, this church experienced a revival through the work of the Leipzig Mission, including Karl Graul.[211] After German missionaries were expelled in 1914, Lutherans in India became entirely autonomous, yet preserved their Lutheran character. In recent years India has relaxed its anti-religious conversion laws, allowing a resurgence in missionary work.

In Latijns Amerika, missions began to serve European immigrants of Lutheran background, both those who spoke German and those who no longer did. These churches in turn began to evangelize those in their areas who were not of European background, including indigenous peoples.[212]

In 1892, the first Lutheran missionaries reached Japan​Although work began slowly and a major setback occurred during the hardships of Tweede Wereldoorlog.[213] Lutheranism there has survived and become self-sustaining.[214] After missionaries to China, including those of the Lutherse Kerk van China, were expelled, they began ministry in Taiwan en Hong Kong, the latter which became a center of Lutheranism in Asia.[214]

De Lutheran Mission in New Guinea, though founded only in 1953, became the largest Lutheran mission in the world in only several decades. Through the work of native lay evangelists, many tribes of diverse languages were reached with the Gospel.[214]

Today the Lutheran World Federation operates Lutheran World Relief, a relief and development agency active in more than 50 countries.

Onderwijs

Resurrection Lutheran School is a parochial school of the Evangelisch-lutherse synode van Wisconsin (WELS) in Rochester, MN. Het WELS-schoolsysteem is het vierde grootste particuliere schoolsysteem in de Verenigde Staten.[215]

Catechism instruction is considered foundational in most Lutheran churches. Almost all maintain Zondagsscholen, and some host or maintain Lutheran schools, at the preschool, elementary, middle, high school, volkshogeschool, or university level. Lifelong study of the catechism is intended for all ages so that the abuses of the pre-Reformation Church will not recur.[216] Lutheran schools have always been a core aspect of Lutheran mission work, starting with Bartholomew Ziegenbalg and Heinrich Putschasu, who began work in India in year 1706.[217] Tijdens de Contrareformatie era in German speaking areas, backstreet Lutheran schools were the main Lutheran institution among crypto-Lutherans.[218]

Pastors almost always have substantial theological educations, including Koine Grieks en Bijbels Hebreeuws so that they can refer to the Christian scriptures in the original language. Pastors usually teach in the common language of the local congregation. In the U.S., some congregations and synods historically taught in Duitse, Deens, Fins, Noors, of Zweeds, but retention of immigrant languages has been in significant decline since the early and middle 20th century.

Kerkgemeenschap

Lutherans were divided about the issue of church fellowship for the first thirty years after Luther's death. Philipp Melanchthon en zijn Philippist party felt that Christians of different beliefs should join in union with each other without completely agreeing on doctrine. Against them stood the Gnesio-lutheranen, geleid door Matthias Flacius and the faculty at the Universiteit van Jena​They condemned the Philippist position for onverschilligheid, describing it as a "unionistic compromise" of precious Reformation theology. Instead, they held that genuine unity between Christians and real theological peace was only possible with an honest agreement about every subject of doctrinal controversy.[219]

Complete agreement finally came about in 1577, after the death of both Melanchthon and Flacius, when a new generation of theologians resolved the doctrinal controversies on the basis of Scripture in the Formule van Concord of 1577.[220] Although they decried the visible division of Christians on earth, orthodox Lutherans avoided oecumenisch fellowship with other churches, believing that Christians should not, for example, join together for the Avondmaal or exchange pastors if they do not completely agree about what the Bible teaches. In de 17e eeuw Georgius Calixtus began a rebellion against this practice, sparking the Syncretistische controverse met Abraham Calovius as his main opponent.[221]

In the 18th century, there was some ecumenical interest between the Kerk van Zweden en de Kerk van Engeland. John Robinson, Bishop of London, planned for a union of the English and Swedish churches in 1718. The plan failed because most Swedish bishops rejected the Calvinism of the Church of England, although Jesper Swedberg en Johannes Gezelius de jongere, bishops of Skara, Sweden and Turku, Finland, were in favor.[222] With the encouragement of Swedberg, church fellowship was established between Swedish Lutherans and Anglicans in the Middle Colonies​Over the course of the 1700s and the early 1800s, Swedish Lutherans were absorbed into Anglican churches, with the last original Swedish congregation completing merger into the Episcopal Church in 1846.[223]

In the 19th century, Samuel Simon Schmucker attempted to lead the Evangelical Lutheran General Synod of the United States toward unification with other American Protestants. His attempt to get the synod to reject the Augsburgse bekentenis in favor of his compromising Definite Platform mislukt. Instead, it sparked a Neo-Lutheran revival, prompting many to form the Algemene Raad, inclusief Charles Porterfield Krauth​Their alternative approach was "Lutheran pulpits for Lutheran ministers only and Lutheran altars...for Lutheran communicants only."[224]

Stormtroopers vasthouden German Christian propaganda during the church council elections on 23 July 1933 at St. Mary's Church, Berlijn​After that, internal struggles, controversies, reorganization, and splits struck the Duitse Evangelische Kerk

Beginning in 1867, confessional and liberal minded Lutherans in Germany joined together to form the Common Evangelical Lutheran Conference against the ever looming prospect of a state-mandated union with the Reformed.[225] However, they failed to reach consensus on the degree of shared doctrine necessary for church union.[35] Eventually, the fascist Duitse christenen movement pushed the final national merger of Lutheran, Unie, and Reformed church bodies into a single Reich Church in 1933, doing away with the previous umbrella Duitse Evangelische Kerk Confederatie (DEK). Als onderdeel van denazificatie the Reich Church was formally done away with in 1945, and certain clergy were removed from their positions. However, the merger between the Lutheran, United, and Reformed state churches was retained under the name Evangelische Kerk in Duitsland (EKD). In 1948 the Lutheran church bodies within the EKD founded the Verenigde Evangelisch-Lutherse Kerk van Duitsland (VELKD), but it has since been reduced from being an independent legal entity to an administrative unit within the EKD.

Presently, Lutherans are divided over how to interact with other Christian denominations. Some Lutherans assert that everyone must share the "whole counsel of God" (Acts 20:27) in complete unity (1 Cor. 1:10)[226] before pastors can share each other's pulpits, and before communicants commune at each other's altars, a practice termed closed (or close) communion​On the other hand, other Lutherans practice varying degrees of open communie and allow preachers from other Christian denominations in their pulpits.

While not an issue in the majority of Lutheran church bodies, some of them forbid membership in Vrijmetselarij​Partly, this is because the lodge is viewed as spreading Unitarisme, as the Brief Statement of the LCMS reads, "Hence we warn against Unitarianism, which in our country has to a great extent impenetrated the sects and is being spread particularly also through the influence of the lodges."[227] A 1958 report from the publishing house of the Evangelisch-lutherse synode van Wisconsin states that, "Masonry is guilty of idolatry. Its worship and prayers are idol worship. The Masons may not with their hands have made an idol out of gold, silver, wood or stone, but they created one with their own mind and reason out of purely human thoughts and ideas. The latter is an idol no less than the former."[228]

LCMS pastor wearing a kazuifel during communion

The largest organizations of Lutheran churches around the world are the Lutherse Wereldfederatie (LWF), the Global Confessional and Missional Lutheran Forum, de Internationale Lutherse Raad (ILC), and the Confessionele Evangelisch-Lutherse conferentie (CELC). These organizations together account for the great majority of Lutheran denominations. De LCMS en de Lutherse Kerk - Canada are members of the ILC. De WELS en ELS are members of the CELC. Many Lutheran churches are not affiliated with the LWF, the ILC or the CELC: The congregations of the Kerk van de Lutherse bekentenis (CLC) are affiliated with their mission organizations in Canada, India, Nepal, Myanmar, and many African nations; en degenen die zijn aangesloten bij de Church of the Lutheran Brethren are especially active doing mission work in Africa and East Asia.

The Lutheran World Federation-aligned churches do not believe that one church is singularly true in its teachings. According to this belief, Lutheranism is a reform movement rather than a movement into doctrinal correctness. As part of this, in 1999 the LWF and the Roman Catholic Church jointly issued a statement, the Gemeenschappelijke verklaring over de leer van de rechtvaardiging, that stated that the LWF and the Catholics both agreed about certain basics of Justification and lifted certain Catholic anathemas formerly applying to the LWF member churches.The LCMS has participated in most of the official dialogues with the Roman Catholic Church sinds kort na de Tweede Vaticaans Concilie, though not the one which produced the Gemeenschappelijke verklaring and to which they were not invited. While some Lutheran theologians saw the Gemeenschappelijke verklaring as a sign that the Catholics were essentially adopting the Lutheran position, other Lutheran theologians disagreed, claiming that, considering the public documentation of the Catholic position, this assertion does not hold up.[citaat nodig]

Confirmation in Lunder Church, Ringerike, Norway, 2012. The Kerk van Noorwegen is een lid van de Porvoo communie, which means that these confirmands would be readily transferred into any Anglican church should they ever emigrate.

Besides their intra-Lutheran arrangements, some member churches of the LWF have also declared full communion with non-Lutheran Protestant churches. De Porvoo communie is a communion of episcopally led Lutheran and Anglican churches in Europe. Beside its membership in the Porvoo Communion, Church of Sweden also has declared full communion with the Filippijnse Onafhankelijke Kerk en de United Methodist Church.[citaat nodig] The state Protestant churches in Germany many other European countries have signed the Leuenberg-overeenkomst om de Gemeenschap van protestantse kerken in Europa​The Evangelical Lutheran Church in America has been involved in ecumenical dialogues with several denominations. The ELCA has declared volledige communie with multiple American Protestant churches.[229]

Hoewel de LWF-kerken op papier allemaal hebben verklaard volledige gemeenschap met elkaar te hebben, hebben in de praktijk enkele kerken binnen de LWF de banden met specifieke andere kerken afgezworen.[230] Een ontwikkeling in dit voortdurende schisma is de Global Confessional and Missional Lutheran Forum, dat bestaat uit kerken en kerkgerelateerde organisaties die hun erfgoed herleiden tot het Amerikaanse lutheranisme in Noord-Amerika, Europese staatskerken en bepaalde Afrikaanse kerken. Sinds 2019 is het Forum geen volledige gemeenschapsorganisatie. Vergelijkbaar in deze structuur is de Internationale Lutherse Raad, waar kwesties van gemeenschap worden overgelaten aan de individuele denominaties. Niet alle ILC-kerken hebben kerkgemeenschap met elkaar verklaard. Daarentegen maakt onderlinge kerkgemeenschap deel uit van de CELC-lidkerken, en in tegenstelling tot in de LWF wordt dit niet tegengesproken door individuele verklaringen van een bepaald kerkorgaan dat lid is.

Læstadian lekenprediker uit Finnmark, Noorwegen, 1898

Laestadians binnen bepaalde Europese staatskerken onderhouden ze nauwe banden met andere Laestadianen, vaak apostolische lutheranen genoemd. In totaal zijn Laestadians te vinden in 23 landen op vijf continenten, maar er is geen enkele organisatie die hen vertegenwoordigt. Laestadians opereren Vredesverenigingen om hun kerkelijke inspanningen te coördineren. Bijna alle bevinden zich in Europa, hoewel er 15 gecombineerd zijn in Noord-Amerika, Ecuador, Gaanen Kenia.

Daarentegen beweren de Confessional Evangelical Lutheran Conference and International Lutheran Council, evenals enkele niet-gelieerde denominaties zoals de Church of the Lutheran Confession en de Noord-Amerikaanse Laestadians dat de orthodoxe confessionele Lutherse kerken de enige kerken zijn met een volledig correcte doctrine. Ze leren dat terwijl andere christelijke kerken gedeeltelijk orthodoxe leerstellingen onderwijzen en ware christenen als leden hebben, de leerstellingen van die kerken aanzienlijke fouten bevatten. Meer conservatieve lutheranen streven ernaar om hun historisch onderscheidend vermogen te behouden en tegelijkertijd de leerstellige zuiverheid te benadrukken naast door het evangelie gemotiveerde outreach. Ze beweren dat LWF-lutheranen praktiseren "nep oecumene" door kerkgemeenschap te verlangen buiten de feitelijke eenheid van onderwijs.[231]

Hoewel het in formele zin geen ‘oecumenische’ beweging is, zijn er in de jaren negentig invloeden van de megakerken van het Amerikaanse evangelicalisme zijn enigszins gemeengoed geworden. Veel van de grootste Lutherse gemeenten in de Verenigde Staten zijn sterk beïnvloed door deze "progressieve evangelicals". Deze invloeden worden door sommige lutheranen scherp bekritiseerd als zijnde vreemd aan de orthodoxe lutherse overtuigingen.[232]

Staatsbestel

Uw naam wordt geheiligd door Lucas Cranach de Oudere illustreert een lutherse predikant die de gekruisigde Christus predikt. Tijdens de Reformatie en daarna hadden veel kerken geen kerkbanken, dus mensen stonden of zaten op de grond. Ouderen kunnen een stoel of kruk krijgen.

Luthers staatsbestel varieert afhankelijk van invloeden. Hoewel Artikel XIV van de Augsburgse bekentenis schrijft voor dat men "juist geroepen" moet zijn om de sacramenten te prediken of toe te dienen, sommige lutheranen hebben een brede kijk op wat dit inhoudt en staan ​​dus toe dat lekenprediking of studenten die nog studeren op een dag predikant worden om op een dag het avondmaal te wijden.[233] Ondanks de aanzienlijke diversiteit, ontwikkelt het Lutherse staatsbestel zich op een geografisch voorspelbare manier in Europa, met bisschoppelijk bestuur in het noorden en oosten, maar gemengd en consistoriaal-presbyteriaans type synodisch bestuur in Duitsland.

Scandinavië

Nathan Söderblom wordt gewijd tot aartsbisschop van de Kerk van Zweden, 1914. Hoewel de Zweedse lutheranen kunnen bogen op een ononderbroken reeks wijdingen die teruggaat tot vóór de Reformatie, bisschoppen van Rome tegenwoordig erkennen dergelijke wijdingen niet als geldig vanwege het feit dat ze plaatsvonden zonder toestemming van de Romeinse Stoel.

In het noorden van Scandinavië was de bevolking meer geïsoleerd van de invloed en politiek van de Reformatie en dus behield de Kerk van Zweden (die destijds ook Finland omvatte) de Apostolische opvolging,[234] hoewel ze het niet essentieel vonden voor geldige sacramenten als de Donatisten deed in de vierde en vijfde eeuw en de rooms-katholieken vandaag. Onlangs werd de Zweedse opvolging ingevoerd in alle Porvoo Communion kerken, die allemaal een bisschoppelijk staatsbestel hebben. Hoewel de Lutherse kerken dit niet eisten of hun doctrine veranderden, was dit belangrijk om te zorgen dat strengere Anglicaanse kerkgenoten zich op hun gemak zouden voelen om hun sacramenten als geldig te erkennen. De occasionele wijding van een bisschop door een priester werd in de Middeleeuwen niet noodzakelijkerwijs als een ongeldige wijding beschouwd, dus de vermeende breuk in de lijn van opvolging in de andere Noordse Kerken zou eerder als een schending van het canoniek recht zijn beschouwd dan als een ongeldige wijding. de tijd. Bovendien zijn er geen consistente gegevens over wijdingen van vóór de Reformatie vóór de 12e eeuw.[235]

In het uiterste noorden van het Scandinavische schiereiland liggen de Sámi-mensen, waarvan sommige een vorm van lutheranisme beoefenen die apostolisch lutheranisme wordt genoemd, of Laestadianisme dankzij de inspanningen van Lars Levi Laestadius​Anderen zijn echter Orthodox in religie​Sommige apostolische lutheranen beschouwen hun beweging als onderdeel van een ononderbroken lijn naar beneden van de apostelen​In gebieden waar apostolische lutheranen hun eigen bisschoppen hebben, afgezien van andere lutherse kerkorganisaties, oefenen de bisschoppen meer praktisch gezag uit dan lutherse geestelijken doorgaans hebben. In Rusland werken Laestadians met een lutherse achtergrond samen met de Ingrian kerk, maar aangezien Laestadianisme een interkerkelijke beweging is, zijn sommigen oosters-orthodox. Oosters-orthodoxe Laestadiërs staan ​​bekend als Ushkovayzet (artikel is in het Russisch).[236]

Oost-Europa en Aziatisch Rusland

Hoewel het piëtisme historisch gezien een belangrijke invloed had op het begrip van de bediening onder lutheranen in de Russische Rijk,[b] tegenwoordig worden bijna alle Russische en Oekraïense lutheranen beïnvloed door oosters-orthodoxe staatsbestel. In hun cultuur is het geven van een hoge mate van respect en gezag aan hun bisschoppen noodzakelijk om hun geloof als legitiem en niet als sektarisch te beschouwen.[237] In Ruslandworden de lijnen van opvolging tussen bisschoppen en de canonieke autoriteit tussen hun huidige hiërarchie ook zorgvuldig gehandhaafd om de bestaande Lutherse kerken te legitimeren als huidige opvolgers van de voormalige Lutherse Kerk van het Russische Rijk, oorspronkelijk geautoriseerd door Catherine de Grote​Dit maakt de post-Sovjet repatriëring van lutherse kerkgebouwen naar lokale gemeenten op basis van deze historische verbinding mogelijk.[238]

Duitsland

In Duitsland moedigden verschillende dynamieken lutheranen aan om een ​​andere vorm van staatsbestel te handhaven. Ten eerste vanwege de feitelijke praktijk tijdens de Neurenberg religieuze vrede de daaropvolgende juridische opdrachtgever van Cuius regio, eius religio in de Vrede van Augsburg van 1555 waren de Duitse staten officieel óf katholiek óf ‘evangelisch’ (dat wil zeggen, luthers onder de Augsburgse bekentenis​In sommige gebieden mochten zowel katholieke als lutherse kerken naast elkaar bestaan. Omdat Duitssprekende katholieke gebieden in de buurt lagen, waren christenen in staat om te emigreren en was er minder een probleem met katholieken die ervoor kozen om te leven als crypto-papisten in Lutherse gebieden. Hoewel gereformeerde leunende christenen geen kerken mochten hebben, schreef Melancthon Augsburgse Confession Variata die sommigen gebruikten om wettelijke bescherming op te eisen als "evangelische" kerken. Velen kozen ervoor om te leven als crypto-calvinisten met of zonder de bescherming die wordt geboden door de Variata, maar dit deed hun invloed niet verdwijnen, en als gevolg daarvan was de protestantse kerk in Duitsland vanaf 2017 slechts ongeveer ~ 40% luthers, terwijl de meeste van de rest verenigd protestant waren, een combinatie van lutherse en gereformeerde overtuigingen en praktijken.[239]

Schwäbisch Hall Kerkorde, 1543

In termen van staatsbestel, gedurende de 17e en 18e eeuw, zorgvuldig onderhandeld en zeer prescriptief kerkorden van het Reformatietijdperk maakte plaats voor een gezamenlijke samenwerking tussen staatscontrole en een gereformeerde mix van consistorisch en presbyteriaans synodisch bestuur. Net zoals bij de onderhandelingen over de details in de kerkorden de leken betrokken waren, zo deed het nieuwe synodische bestuur dat ook. Synodisch bestuur was in de Gereformeerde Nederland al beoefend voordat het door lutheranen werd aangenomen. Tijdens de vorming van de moderne Duitse staat kwamen ideeën over de aard van autoriteit en het beste ontwerp voor regeringen en organisaties voort uit de filosofieën Kant en Hegel, het verder wijzigen van het staatsbestel. Toen in 1918 de monarchie en het soevereine bestuur van de kerk werd beëindigd, namen de synodes het bestuur van de staatskerken over.

Westelijk halfrond en Australië

Het Pennsylvania Ministerium publiceerde dit gezangboek uit 1803.[240]

Tijdens de emigratieperiode namen lutheranen hun bestaande ideeën over staatsbestel mee over de oceaan,[241][242] hoewel met uitzondering van de vroege Zweedse lutherse immigranten van de kolonie Nieuw-Zweden die de heerschappij van de anglicaanse bisschoppen accepteerden en deel werden van de gevestigde kerk, moesten ze nu zelf kerken financieren. Dit verhoogde de congregationalistische dynamiek in het gemengde consistoriale en presbyteriaanse type synodisch bestuur. Het eerste georganiseerde kerkelijke lichaam van lutheranen in Amerika was de Ministerium van Pennsylvania, dat in de 18e en 19e eeuw synodisch bestuur in gereformeerde stijl gebruikte. Hun bijdrage aan de ontwikkeling van het staatsbestel was dat kleinere synodes op hun beurt een groter lichaam konden vormen, ook met synodisch bestuur, maar zonder hun lagere bestuursniveau te verliezen. Als gevolg hiervan kregen de kleinere synodes een ongekende flexibiliteit om zich aan te sluiten, te vertrekken, samen te voegen of gescheiden te blijven, allemaal zonder de hand van de staat, zoals het geval was in Europa.

Tijdens hun 19e-eeuwse vervolging werden oud-lutherse gelovigen in de knoop gelaten. Verzet tegen autoriteit was ongehoorzaam, maar het hooghouden van de ware leer en de juiste praktijk was ook ongehoorzaam. Gelukkig is de leer van de mindere magistraat zou kunnen worden ingezet, waardoor geestelijken zich legitiem tegen de staat konden verzetten en zelfs konden vertrekken. er werden illegale vrije kerken opgericht in Duitsland en er vond massa-emigratie plaats. Decennialang waren de nieuwe kerken grotendeels afhankelijk van de vrije kerken om hen nieuwe predikantenkandidaten voor wijding te sturen. Deze nieuwe kerkelijke organen maakten ook gebruik van synodisch bestuur, maar hadden de neiging het hegelianisme in hun constituties uit te sluiten vanwege zijn onverenigbaarheid met de leer van de mindere magistraten. In tegenstelling tot het hegelianisme, waar autoriteit van alle niveaus binnenstroomt, presenteert het kantianisme autoriteit die alleen van boven naar beneden stroomt, vandaar de behoefte aan een mindere magistraat om de nieuwe hoogste magistraat te worden.

Lighthouse Lutheran Church, een LCMC-gemeente in Freedom, Pennsylvania

In de 20e en 20e eeuw hebben sommige lutherse lichamen een meer congregationalistische benadering aangenomen, zoals de Protes'tant-conferentie en de Lutherse gemeenten in Mission for Christof LCMC. De LCMC werd gevormd als gevolg van een kerksplitsing nadat de Evangelisch-Lutherse Kerk in Amerika een overeenkomst met de Episcopalen om al hun nieuwe bisschoppen te wijden in de Episcopale Apostolische opvolging. Met andere woorden, dit betekende dat nieuwe ELCA-bisschoppen, althans in eerste instantie, gezamenlijk zouden worden gewijd door zowel anglicaanse bisschoppen als lutherse bisschoppen, zodat de strengere episcopalen hun sacramenten als geldig zouden erkennen. Dit was destijds beledigend voor sommigen in de ELCA vanwege de implicaties die dit had op de priesterschap van alle gelovigen en de aard van de wijding.

Tegenwoordig staan ​​sommige kerken dubbele roostering toe.[243] Situaties zoals deze waarin een kerk of kerkorgaan tot meerdere grotere organisaties behoort die geen banden hebben, worden "driehoekige gemeenschap" genoemd. Een andere variant zijn onafhankelijke Lutherse kerken, hoewel voor sommige onafhankelijke kerken de geestelijkheid lid is van een grotere denominatie. In andere gevallen kan een gemeente tot een synode behoren, maar kan de predikant niet aangesloten zijn.[244] In de Evangelisch-Lutherse Kerk in Amerika, de Lutheran Church of Australia,[245] de Wisconsin Synode, de Evangelical Lutheran Synode, de Church of the Lutheran Confession en de Missouri Synode, worden leraren op parochiescholen beschouwd als predikanten van religie, waarbij de laatsten dit verdedigen voor de Hooggerechtshof in 2012​Er blijven echter verschillen in de precieze status van de status van hun leraren.[246]

Wereldwijd

Een kerk van de Batak protestantse kerk in Balige, Indonesië, een samengevoegde denominatie die een luthers element bevat.

Tegenwoordig behoren miljoenen tot Lutherse kerken, die op alle bevolkte continenten aanwezig zijn.[247] De Lutheran World Federation schat het totale lidmaatschap van haar kerken op meer dan 74 miljoen.[248] Dit cijfer telt de lutheranen over de hele wereld mis, aangezien niet alle lutherse kerken tot deze organisatie behoren, en veel leden van gefuseerde kerkelijke lichamen van de LWF identificeren zichzelf niet als luthers of bezoeken gemeenten die zichzelf identificeren als luthers.[249] Lutherse kerken in Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en de Caribische regio's kennen een afname en geen groei van het aantal leden, terwijl die in Afrika en Azië blijven groeien. Lutheranisme is de grootste religieuze groep in Denemarken, de Faeröer, Groenland, IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Letland, Namibië, en Noord-Dakota en zuid Dakota in de Verenigde Staten.

Gezicht op het altaar en de preekstoel in de Hemelvaartskerk in Jeruzalem

Lutheranisme is ook de dominante vorm van christendom in de witte Berg en San Carlos Apache-landen​Bovendien is het lutheranisme een belangrijke protestantse denominatie in Duitsland (achter Verenigd protestant (Lutherse & Hervormd) kerken; EKD protestanten vormen ongeveer 24,9% van de totale bevolking van het land),[250] Estland, Polen, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Servië, Kazachstan, Tadzjikistan, Papoea-Nieuw-Guinea, en Tanzania.[251] Hoewel sommige kloosters en kloosters vrijwillig gesloten zijn tijdens de Reformatie, en veel van de resterende damenstift werden gesloten door de communistische autoriteiten na de Tweede Wereldoorlog, de Lüne abdijen zijn nog open. Bijna alle actieve lutherse ordes bevinden zich in Europa.

Faith Lutheran School in Hong Kong.

Hoewel Namibië is het enige land buiten Europa met een lutherse meerderheid, er zijn aanzienlijke lutherse lichamen in andere Afrikaanse landen. In de volgende Afrikaanse landen bedraagt ​​het totale aantal lutheranen meer dan 100.000: Nigeria, Centraal Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Kenia, Malawi, Congo, Kameroen, Ethiopië, Tanzania, Zimbabwe, en Madagascar​Bovendien hebben de volgende landen ook een aanzienlijke lutherse bevolking: Canada, Frankrijk, de Tsjechië, Polen, Hongarije, Slowakije, Maleisië, India, Indonesië, de Nederland (als synode binnen de PKN en twee strikt lutherse denominaties), Zuid-Afrika, de Verenigd Koningkrijk, en de Verenigde Staten, vooral in de zwaar Duitse en Scandinavisch Upper Midwest.[252][253]

Lutheranisme is ook een staatsgodsdienst in IJsland, Denemarken, Groenland en de Faeröer. Finland heeft zijn Lutherse kerk opgericht als een nationale kerk​Evenzo heeft Zweden ook zijn nationale kerk, die tot 2000 een staatskerk was.[254]

Brazilië

De Evangelische Kerk van de Lutherse Confessie in Brazilië (Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil) is de grootste lutherse denominatie in Brazilië. Het is een lid van de Lutheran World Federation, waartoe het in 1952 toetrad. Het is een lid van de Latijns-Amerikaanse Raad van Kerken, de Nationale Raad van Christelijke Kerken en de Wereldraad van Kerken​De denominatie heeft 1,02 miljoen aanhangers en 643.693 geregistreerde leden. De kerk ordent vrouwen als predikanten. In 2011 bracht het kerkgenootschap een pastorale brief uit ter ondersteuning en aanvaarding van de hoge Raad's beslissing om het homohuwelijk toe te staan.

De Evangelisch-Lutherse Kerk van Brazilië (Portugees: Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB) is een Lutherse kerk opgericht in 1904 in Rio Grande do Sul, een zuidelijke staat in Brazilië. De IELB is een conservatieve, confessionele lutherse synode die vasthoudt aan de Book of Concord​Het begon als een missie van de Lutheran Church-Missouri Synode en opereerde als het Braziliaanse district van dat lichaam. De IELB werd in 1980 een onafhankelijk kerkelijk orgaan. Het heeft ongeveer 243.093 leden. De IELB is een lid van de International Lutheran Council.

De Evangelisch-lutherse synode van Wisconsin (WELS) startte een Braziliaanse missie, de eerste voor WELS in de Portugese taal, begin jaren tachtig. Het eerste werk werd gedaan in de staat van Rio Grande do Sul, in het zuiden van Brazilië, naast enkele kleine onafhankelijke Lutherse kerken die WELS om hulp hadden gevraagd. Tegenwoordig zijn de Braziliaanse WELS Lutheran Churches zelfvoorzienend en een onafhankelijke missiepartner van het Latijns-Amerikaanse WELS-missieteam.

Distributie

Deze kaart laat zien waar leden van LWF-lidkerken zich in 2013 bevonden.[255][c]

Lidmaatschap van de Lutheran World Federation per land in 2013.

  Meer dan 10 miljoen  Meer dan 5 miljoen  Meer dan 1 miljoen  Meer dan 500 duizend  Meer dan 100 duizend

Zie ook

Opmerkingen

 1. ^ Cf. materiële en formele principes in de theologie
 2. ^ Zien Edward Wust en Wustism in de Russische Wikipedia voor meer hierover.
 3. ^ Een van de landen met een hoger aantal lutheranen is de Verenigde Staten. De LWF omvat niet de Lutheran Church-Missouri Synode en verschillende andere Lutherse organisaties die samen meer dan 2,5 miljoen leden hebben

Referenties

 1. ^ MSN Encarta, s.v.​Lutheranisme" door George Wolfgang Forell; Christelijke Cyclopedia, s.v.​Reformatie, Lutheraans"door Lueker, E. et al. Gearchiveerd 2009-10-31. Lutheranen geloven dat de rooms-katholieke kerk dat is niet hetzelfde als de oorspronkelijke christelijke kerk.
 2. ^ Markkola, P (2015). "De lange geschiedenis van het lutheranisme in Scandinavië. Van staatsgodsdienst tot de Volkskerk". Perichoresis. 13 (2): 3–15. doi:10.1515 / perc-2015-0007.
 3. ^ een b c Fahlbusch, Erwin en Bromiley, Geoffrey William, The Encyclopedia of Christianity, deel 3​Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2003. p. 362
 4. ^ Canons en decreten van het Concilie van Trente, Vierde sessie, Decreet over de Heilige Schrift (Denzinger 783 [1501]; Schaff 2: 79–81). Voor een geschiedenis van de bespreking van verschillende interpretaties van het Tridentijnse decreet, zie Selby, Matthew L., De relatie tussen schrift en traditie volgens het Concilie van Trente, niet-gepubliceerde masterproef, University of St Thomas, juli 2013.
 5. ^ een b Espín, Orlando O. en Nickoloff, James B. Een inleidend woordenboek van theologie en religiewetenschappen​Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, p. 796.
 6. ^ "Bethany Lutheran Ministries - Home". Bethany Lutheran Ministries​Opgehaald 5 maart 2015.
 7. ^ Lutheranen, Biblehistory.com
 8. ^ een b c d e Rohmann, J. L (1836). Historiek van reformationens indførelse in Danmark​Opgehaald 5 maart 2015.
 9. ^ een b c Hoofdstuk 12: De reformatie in Duitsland en Scandinavië, Renaissance en reformatie door William Gilbert.
 10. ^ Rohmann, J. L (1836). Historiek van reformationens indførelse in Danmark​Kjobenhavn. p. 195​Opgehaald 5 maart 2015.
 11. ^ J. L. Rohmann (1836). Historiek van reformationens indførelse in Danmark​Kjobenhavn. p. 202​Opgehaald 5 maart 2015.
 12. ^ Rohmann, J. L (1836). Historiek van reformationens indførelse in Danmark​Opgehaald 5 maart 2015.
 13. ^ "Danmarks og Norges Kirke-Ritual (Kirkeritualet)"​retsinformation.dk​Opgehaald 5 maart 2015.
 14. ^ Hastings, James (oktober 2004). A Dictionary of the Bible. ISBN 9781410217301​Opgehaald 5 maart 2015.
 15. ^ "Compendium van de Katechismus van de Katholieke Kerk"​Opgehaald 5 maart 2015.
 16. ^ N.F. Lutherse Cyclopedia, artikel, "Upsala, dieet van", New York: Schrivner, 1899. pp. 528-529.
 17. ^ Lutherse Cyclopedia, artikel, "Agricola, Michael", New York: Schrivner, 1899. p.5.
 18. ^ Fuerbringer, L., Concordia Cyclopedia Concordia Publishing House​1927. p. 425
 19. ^ Deze foto is van een replica van de originele Hundskirche-steen. Zeitschrift für Oesterreichische Volkskunde, (Google Books) door Theodor Vernaleken, 1896
 20. ^ Lutherse theologie na 1580 artikel in Christelijke Cyclopedia
 21. ^ een b c Fuerbringer, L., Concordia Cyclopedia Concordia Publishing House. 1927. p. 426
 22. ^ Kleinig, Vernon P. "Confessioneel lutheranisme in het achttiende-eeuwse Duitsland." Concordia Theological Quarterly 60 (1-2) Jan-april 1996: deel I, Valentin Ernst Loescher p. 102.
 23. ^ Kleinig, Vernon P. "Confessioneel lutheranisme in het achttiende-eeuwse Duitsland." Concordia Theological Quarterly 60 (1-2) Jan – april 1996: deel II, Melchior Goeze pp. 109–112.
 24. ^ Rietschel, William C. Een inleiding tot de grondslagen van het lutherse onderwijs​St. Louis: Concordia, 2000. p. 25 (Hoewel deze verwijzing specifiek Saksen noemt, was door de overheid gepromoot rationalisme een trend in heel Duitsland)
 25. ^ "Document zonder titel"​Gearchiveerd van het origineel op 24 september 2015​Opgehaald 5 maart 2015.
 26. ^ een b Gritsch, Eric W. Een geschiedenis van het lutheranisme​Minneapolis: Fortress Press, 2002. p. 180.
 27. ^ een b Armin Sierszyn: 2000 Jahre Kirchengeschichte, Boek 4, Die Neuzeit, p. 155
 28. ^ een b Suelflow, Roy A. Wandelen met wijze mannen​Milwaukee: District Zuid-Wisconsin (LCMS), 1967. p. 10
 29. ^ een b Latourette, Kenneth Scott. Christendom in een revolutionair tijdperk, deel II, de negentiende eeuw in Europa​Westport, Connecticut: Greenwood Press. p. 165.
 30. ^ Gritsch, Eric W. Een geschiedenis van het lutheranisme​Minneapolis: Fortress Press, 2002. p. 182.
 31. ^ een b c Gritsch, Eric W. Een geschiedenis van het lutheranisme​Minneapolis: Fortress Press, 2002. p. 183.
 32. ^ Bouwen aan Gods koninkrijk: Noorse missionarissen in Highland Madagascar 1866–1903 door Karina Hestad Skeie, p. 22
 33. ^ Benton, William, red. (1974). "Lutherse kerken". Encyclopædia Britannica. 11 (15 red.). Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc. p. 198 ISBN 978-0-85229-290-7.
 34. ^ Christian Cyclopedia-artikel over Brünn
 35. ^ een b c d Gritsch, Eric W. Een geschiedenis van het lutheranisme​Minneapolis: Fortress Press, 2002. p. 184.
 36. ^ Gritsch, Eric W. Een geschiedenis van het lutheranisme​Minneapolis: Fortress Press, 2002. p. 187.
 37. ^ een b c Latourette, Kenneth Scott. Christendom in een revolutionair tijdperk, deel II, de negentiende eeuw in Europa. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1959, p. 21.
 38. ^ "Repristination Theology". Encyclopædia Britannica​Opgehaald 6 april 2010.
 39. ^ een b Latourette, Kenneth Scott. Christendom in een revolutionair tijdperk, deel II, de negentiende eeuw in Europa. Westport, Connecticut: Greenwood Press. p. 22.
 40. ^ een b Nichols, James Hastings. Geschiedenis van het christendom 1650–1950: secularisatie van het Westen. New York, Ronald Press, 1956, p. 175.
 41. ^ Gassmann, Günther, et al. Historisch woordenboek van het lutheranisme​Augsburg Fortress, Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 2001. p. 32.
 42. ^ Gritsch, Eric W. Een geschiedenis van het lutheranisme​Minneapolis: Fortress Press, 2002. p. 188.
 43. ^ Detzler, Wayne A. De veranderende kerk in Europa. Grand Rapids: Zondervan, 1979. p. 17. Citaat van Manfred Kober, Theologie in Duitsland, uit de Reformation Review, april 1969.
 44. ^ Zie voor de traditionele Lutherse kijk op de Bijbel Graebner, Augustus Lawrence (1910). Contouren van leerstellige theologie​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. blz. 3ff. ISBN 978-0-524-04891-7​Gearchiveerd van het origineel op 12 juli 2006.​Zie voor een overzicht van de leer van verbale inspiratie in het lutheranisme Inspiratie, leer van in de Christian Cyclopedia.
 45. ^ Graebner, Augustus Lawrence (1910). Contouren van leerstellige theologie​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. blz. 7ff. ISBN 978-0-524-04891-7​Gearchiveerd van het origineel op 12 juli 2006., Engelder, Theodore E.W. (1934). Populaire symboliek: de leerstellingen van de kerken van de christenheid en van andere religieuze instellingen onderzocht in het licht van de Schrift​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p.29.
 46. ^ Braaten, Carl E. (1983). Principes van de lutherse theologie. Philadelphia: Fortress Press, p. 9
 47. ^ Preus, Robert. De inspiratie van de Bijbel: een studie van de theologie van de 17e-eeuwse lutherse dogmatici. London: Oliver en Boyd, 1957. p. 39.
 48. ^ Benton, William, red. (1978). "Lutherse kerken". Encyclopædia Britannica. 11 (15 red.). Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc. pp. 197-98. ISBN 978-0-85229-290-7.
 49. ^ Onderzoek naar het religieuze landschap in de VS: religieuze overtuigingen en praktijken, divers en politiek relevant. Washington D.C .: Pew Forum over religie en het openbare leven. Juni 2008. p. 127. Online geraadpleegd op 27 september 2009 om http://religions.pewforum.org/pdf/report2-religious-landscape-study-full.pdf.
 50. ^ Engelder, Theodore E.W. (1934). Populaire symboliek: de leerstellingen van de kerken van de christenheid en van andere religieuze instellingen onderzocht in het licht van de Schrift​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p.26.
 51. ^ "Gods Woord of Heilige Schrift" van de Verontschuldiging van de Augsburgse Confessie, Artikel II, van de erfzonde
 52. ^ "de Schrift van de Heilige Geest." Excuses aan de Augsburgse Confessie, Voorwoord, 9
 53. ^ "De solide verklaring van de formule van overeenstemming"​Opgehaald 5 maart 2015.
 54. ^ Waarzeggerij: Tobit 6:17, Gebed tot de doden: 2 Macc. 12:42, zelfmoord: 2 Macc. 14: 41-46,
 55. ^ Zien Bijbel, Canon in de Christian Cyclopedia Gearchiveerd 20 oktober 2009 op de Wayback-machine
 56. ^ een b c Engelder, Theodore E.W. (1934). Populaire symboliek: de leerstellingen van de kerken van de christenheid en van andere religieuze instellingen onderzocht in het licht van de Schrift​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p.27.
 57. ^ Psalm 19: 8, Psalm 119: 105, Psalm 119: 130, 2 Timoteüs 3:15, Deuteronomium 30:11, 2 Petrus 1:19, Efeziërs 3: 3-4, Johannes 8: 31-32, 2 Korintiërs 4: 3-4, Johannes 8: 43-47, 2 Petrus 3: 15-16, Engelder, Theodore E.W. (1934). Populaire symboliek: de leerstellingen van de kerken van de christenheid en van andere religieuze instellingen onderzocht in het licht van de Schrift​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p.29., Graebner, Augustus Lawrence (1910). Contouren van leerstellige theologie​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. pp. 11-12. ISBN 978-0-524-04891-7​Gearchiveerd van het origineel op 12 juli 2006.
 58. ^ Graebner, Augustus Lawrence (1910). Contouren van leerstellige theologie​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 11. ISBN 978-0-524-04891-7​Gearchiveerd van het origineel op 12 juli 2006., Engelder, Theodore E.W. (1934). Populaire symboliek: de leerstellingen van de kerken van de christenheid en van andere religieuze instellingen onderzocht in het licht van de Schrift​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p.28.
 59. ^ Graebner, Augustus Lawrence (1910). Contouren van leerstellige theologie​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 11. ISBN 978-0-524-04891-7​Gearchiveerd van het origineel op 12 juli 2006.
 60. ^ Engelder, Theodore E.W. (1934). Populaire symboliek: de leerstellingen van de kerken van de christenheid en van andere religieuze instellingen onderzocht in het licht van de Schrift​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p.28.
 61. ^ Romeinen 1:16, 1 Tessalonicenzen 2:13, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Contouren van leerstellige theologie​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 11. ISBN 978-0-524-04891-7​Gearchiveerd van het origineel op 12 juli 2006., Engelder, Theodore E.W. (1934). Populaire symboliek: de leerstellingen van de kerken van de christenheid en van andere religieuze instellingen onderzocht in het licht van de Schrift​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p.27.
 62. ^ Romeinen 1:16, 1 Tessalonicenzen 1: 5, Psalm 119: 105, 2 Petrus 1:19, 2 Timoteüs 1: 16–17,Efeziërs 3: 3-4, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Contouren van leerstellige theologie​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. pp. 11-12. ISBN 978-0-524-04891-7​Gearchiveerd van het origineel op 12 juli 2006., Engelder, Theodore E.W. (1934). Populaire symboliek: de leerstellingen van de kerken van de christenheid en van andere religieuze instellingen onderzocht in het licht van de Schrift​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p.28.
 63. ^ Johannes 6:63, Openbaring 1: 3, Efeziërs 3: 3-4, Johannes 7:17, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Contouren van leerstellige theologie​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 12. ISBN 978-0-524-04891-7​Gearchiveerd van het origineel op 12 juli 2006., Engelder, Theodore E.W. (1934). Populaire symboliek: de leerstellingen van de kerken van de christenheid en van andere religieuze instellingen onderzocht in het licht van de Schrift​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p.28.
 64. ^ "Smalcald Articles - Book of Concord"​Opgehaald 5 maart 2015.
 65. ^ 2 Timoteüs 3: 15–17, Johannes 5:39, Johannes 17:20, Psalm 19: 7-8, Engelder, Theodore E.W. (1934). Populaire symboliek: de leerstellingen van de kerken van de christenheid en van andere religieuze instellingen onderzocht in het licht van de Schrift​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p.28.
 66. ^ Jesaja 8:20, Lucas 16: 29–31, 2 Timoteüs 3: 16–17, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Contouren van leerstellige theologie​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 13. ISBN 978-0-524-04891-7​Gearchiveerd van het origineel op 7 augustus 2007., Engelder, Theodore E.W. (1934). Populaire symboliek: de leerstellingen van de kerken van de christenheid en van andere religieuze instellingen onderzocht in het licht van de Schrift​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p.28.
 67. ^ "Verdediging van de Augsburgse Confessie - Boek van Concord"​Opgehaald 5 maart 2015.
 68. ^ Walther, C. F. W. Het juiste onderscheid tussen wet en evangelie​W.H.T. Dau, trans. St. Louis: Concordia Publishing House, 1929.
 69. ^ FE Mayer, The Religious Bodies of America. St. Louis: Concordia Publishing House, 1954, p. 184. Zie voor meer informatie De formule van overeenstemming in de geschiedenis van het Zweedse lutheranisme Gearchiveerd 7 juli 2010 op de Wayback-machine door Seth Erlandsson
 70. ^ De oecumenische concilies en autoriteit in en van de kerk (Pdf)​De Lutheran World Federation. 10 juli 1993. De zeven oecumenische concilies van de vroege kerk waren vergaderingen van de bisschoppen van de kerk uit alle delen van het Romeinse rijk om het apostolisch geloof te verduidelijken en uit te drukken. Deze concilies zijn Nicaea (325 n.Chr.), Constantinopel I (381), Efeze (431), Chalcedon (451), Constantinopel II (553), Constantinopel III (680/81) en Nicea II (787) ... en orthodoxen bevestigen we dat de leringen van de oecumenische concilies gezaghebbend zijn voor onze kerken ... de traditie ontvangen door de Reformatie. Lutheranen verwierpen echter de beeldenstorm van de 16e eeuw en bevestigden het onderscheid tussen aanbidding vanwege de Drie-enige God alleen en alle andere vormen van verering (CA 21). Door historisch onderzoek is deze raad bekender geworden. Toch heeft het voor lutheranen niet dezelfde betekenis als voor orthodoxen. Toch zijn lutheranen en orthodoxen het erover eens dat het Tweede Concilie van Nicea de christologische leer van de eerdere concilies bevestigt en door de rol van beelden (iconen) in het leven van de gelovigen uiteen te zetten, de realiteit van de incarnatie van het eeuwige Woord van God, wanneer het zegt: 'Hoe vaker Christus, Maria, de moeder van God en de heiligen worden gezien, des te meer zijn degenen die hen aangetrokken zien tot herinnering en verlangen naar degenen die als model dienen, en om deze iconen te betalen. het eerbetoon van aanhef en respectvolle verering. Dit is zeker niet de volledige aanbidding in overeenstemming met ons geloof, dat op de juiste manier alleen aan de goddelijke natuur wordt betaald, maar het lijkt op dat wat wordt gegeven aan de figuur van het geëerde en levengevende kruis, en ook aan de heilige boeken van de evangeliën en aan andere heilige voorwerpen "(Definitie van het Tweede Concilie van Nicea).
 71. ^ Oecumenisch Concilie​Titi Tudorancea Encyclopedia. 1991-2016. De Lutherse Wereldfederatie heeft in oecumenische dialogen met de oecumenische patriarch van Constantinopel alle eerste zeven concilies als oecumenisch en gezaghebbend bevestigd.
 72. ^ een b Ludwig, Alan (12 september 2016). "Luthers katholieke Reformatie". De lutherse getuige. Toen de Lutheranen het Augsburgse bekentenis vóór keizer Karel V in 1530 toonden ze zorgvuldig aan dat elk geloofsartikel en praktijk in de eerste plaats waar was aan de Heilige Schrift, en daarna ook aan de leer van de kerkvaders en de concilies en zelfs aan het canoniek recht van de Kerk van Rome. Ze beweren stoutmoedig: "Dit gaat over de som van onze leer, waarin, zoals te zien is, er niets is dat afwijkt van de Schrift, of van de Katholieke Kerk, of van de Kerk van Rome zoals bekend van haar schrijvers" ( AC XXI Conclusie 1). De onderliggende stelling van de Augsburgse bekentenis is dat het geloof zoals beleden door Luther en zijn volgelingen niets nieuws is, maar het ware katholieke geloof, en dat hun kerken de ware katholieke of universele kerk vertegenwoordigen. In feite is het eigenlijk de Kerk van Rome die is afgeweken van het oude geloof en de praktijk van de katholieke kerk (zie AC XXIII 13, XXVIII 72 en andere plaatsen).
 73. ^ Paul R. Sponheim, "The Origin of Sin", in Christelijke dogmatiek, Carl E. Braaten en Robert W. Jenson, eds. (Philadelphia: Fortress Press, 1984), 385-407.
 74. ^ Francis Pieper, "Definitie van erfzonde", in Christelijke dogmatiek (St. Louis: Concordia Publishing House, 1953), 1: 538.
 75. ^ Krauth, C.P.,De conservatieve reformatie en haar theologie: zoals vertegenwoordigd in de Augsburgse Confessie en in de geschiedenis en literatuur van de Evangelisch-Lutherse Kerk​Philadelphia: J.B. Lippincott. 1875. pp. 335–455, deel IX De specifieke leerstellingen van de conservatieve reformatie: erfzonde.
 76. ^ Formule van Concord, Oorspronkelijke zonde.
 77. ^ Rom. 7:18, 8:7 1 Kor. 2:14, Martin Chemnitz, Onderzoek van het Concilie van Trente: Vol. I. Trans. Fred Kramer, St. Louis: Concordia Publishing House, 1971, pp. 639-652, "De derde vraag: of de goede werken van de wedergeborenen in dit leven zo volmaakt zijn dat ze volledig, overvloedig en volmaakt voldoen aan de goddelijke wet" .
 78. ^ Gen.6: 5, 8:21, Mat. 7:17, Krauth, C.P.,De conservatieve reformatie en haar theologie: zoals vertegenwoordigd in de Augsburgse Confessie en in de geschiedenis en literatuur van de Evangelisch-Lutherse Kerk​Philadelphia: J.B. Lippincott. 1875. pp. 388–390, deel IX De specifieke leerstellingen van de conservatieve reformatie: erfzonde, proefschrift VII De resultaten, deel ii Positief.
 79. ^ Dt. 27:26,Rom. 5:12,2 dzd. 1: 9 Rom. 6:23, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 38–41, deel VIII. "Zonde"
 80. ^ 1 Tim. 2: 4, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 43–44, deel X. "Saving Grace", paragraaf 55.
 81. ^ Triglot Concordia: The Symbolical Books of the Ev. Lutherse Kerk​Louis: Concordia, 1921. Grote Catechismus, The Lord's Prayer, The Second Petition, Par. 51.
 82. ^ Gal. 3:13, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. p. 43, deel X. "Saving Grace", paragraaf 54.
 83. ^ Rom. 10: 4, Gal. 4: 4-5, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. p. 42, deel X. "Saving Grace", paragraaf 52.
 84. ^ Solide Verklaring van de Formule van Concord, Artikel III, "Betreffende de gerechtigheid van het geloof voor God"​par. 57-58. trans. Kolb, R., Wengert, T., en Arand, C. Minneapolis: Vesting van Augsburg, 2000.
 85. ^ "Augsburgse Confession - Book of Concord"​Opgehaald 5 maart 2015.
 86. ^ Johannes 17: 3, Lukas 1:77,Galaten 4: 9, Filippenzen 3: 8, en 1 Timoteüs 2: 4 verwijzen naar geloof in termen van kennis.
 87. ^ Johannes 5:46 verwijst naar het aanvaarden van de waarheid van de leer van Christus, terwijl Johannes 3:36 merkt de afwijzing van zijn leer op.
 88. ^ Johannes 3: 16,36, Galaten 2:16, Romeinen 4: 20-25, 2 Timoteüs 1:12 spreken over vertrouwen, vertrouwen en geloof in Christus. Johannes 3:18 merkt geloof in de naam van Christus op, en Marcus 1:15 merkt geloof in het evangelie op.
 89. ^ Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 54-55, deel XIV. "Zonde"
 90. ^ Ps. 51:10, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934, p. 57 Deel XV. "Conversie", paragraaf 78.
 91. ^ Johannes 17:20, Rom. 10:17, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934, p. 101 Deel XXV. "De Kerk", paragraaf 141.
 92. ^ Titus 3: 5, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934, p. 87 Deel XXIII. "Doop", paragraaf 118.
 93. ^ Eph. 2: 8, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934, p. 57 Deel XV. "Conversie", paragraaf 78.
 94. ^ De rooms-katholieke catechismus, deel 3, afdeling 1, hoofdstuk 3, artikel 2, II, leden 2000 en 2001; gedownload 18 februari 2017; definieert genade als iets dat een verandering in ons teweegbrengt, zodat we meewerken aan rechtvaardiging en handelen zonder zonde (d.w.z. geheiligd).
 95. ^ Is. 63: 8-9, Mueller, J.T., Christelijke dogmatiek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 158–160, sectie "The Doctrine of God", deel 5. "The Holy Trinity Revealed in the Old Testament",Heb. 1: 5, zie Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 33–36, deel VI. "De drie-eenheid".
 96. ^ De geloofsbelijdenis van Nicea en de Filioque: een lutherse benadering door Rev. David Webber voor meer informatie
 97. ^ Geloofsbelijdenis van Athanasius - zie voor een oudere trinitaire geloofsbelijdenis die door lutheranen wordt gebruikt de Geloofsbelijdenis van Nicea: de versie in Evangelical Lutheran Worship (2006) van de Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) en de Evangelical Lutheran Church in Canada (ELCIC) is de oecumenische versie van 1988 (ELLC). Maar de versie in zowel "Lutheran Service Book" (2006) van de Lutheran Church-Missouri Synode (LCMS) en de Lutherse Kerk Canada (LCC) is dat van het Book of Common Prayer uit 1662 met gemoderniseerde spelling van de woorden "katholiek" en "apostolisch", met veranderingen in hoofdlettergebruik van deze en andere woorden, en met "Heilige Geest" in plaats van "Heilige Geest".
 98. ^ Luthers kleine catechismus, de apostolische geloofsbelijdenis, tweede artikel,Graebner, Augustus Lawrence (1910). Contouren van leerstellige theologie​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. blz. 100 e.v. ISBN 978-0-524-04891-7​Gearchiveerd van het origineel op 12 juli 2006.
 99. ^ Augsburgse bekentenis, artikel III​Ontvangen 17 april 2010.
 100. ^ "Private Absolution zou behouden moeten blijven in de kerken, hoewel een opsomming van alle zonden niet nodig is bij de belijdenis." Artikel XI: van bekentenis
 101. ^ Matteüs 28:19, 1 Korintiërs 11: 23-25, Matteüs 26: 26–28, Marcus 14: 22-24, Lucas 22: 19–20, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Contouren van leerstellige theologie​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 161 ISBN 978-0-524-04891-7.
 102. ^ Efeziërs 5:27, Johannes 3: 5, Johannes 3:23, 1 Korintiërs 10:16, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Outlines of Doctrinal Theology​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 161 ISBN 978-0-524-04891-7.
 103. ^ Ephesians 5:26, 1 Korintiërs 10:16, 1 Korintiërs 11: 24-25, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Outlines of Doctrinal Theology​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 161 ISBN 978-0-524-04891-7.
 104. ^ Matthew 3:16–17, John 3:5, 1 Corinthians 11:19, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Outlines of Doctrinal Theology​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 161 ISBN 978-0-524-04891-7.
 105. ^ Luke 7:30, Lucas 22: 19–20, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Outlines of Doctrinal Theology​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 162 ISBN 978-0-524-04891-7.
 106. ^ Acts 21:16, Handelingen 2:38, Lukas 3: 3, Ephesians 5:26, 1 Petrus 3:21, Galatians 3:26–27, Matthew 26:28, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Outlines of Doctrinal Theology​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 163. ISBN 978-0-524-04891-7.
 107. ^ 1 Petrus 3:21, Titus 3:5, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Outlines of Doctrinal Theology​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 163. ISBN 978-0-524-04891-7.
 108. ^ Titus 3:5, John 3:5, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Outlines of Doctrinal Theology​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. p. 163. ISBN 978-0-524-04891-7.
 109. ^ De Verontschuldiging van de Augsburgse Confessie XIII, 2: "We believe we have the duty not to neglect any of the rites and ceremonies instituted in Scripture, whatever their number. We do not think it makes much difference if, for purposes of teaching, the enumeration varies, provided what is handed down in Scripture is preserved" (cf. Theodore G. Tappert, trans. and ed., The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church, (Philadelphia: Fortress Press, 1959), 211).
 110. ^ Van Luther Grote Catechismus IV, 1: "We have now finished the three chief parts of the common Christian doctrine. Besides these we have yet to speak of our two Sacraments instituted by Christ, of which also every Christian ought to have at least an ordinary, brief instruction, because without them there can be no Christian; although, alas! hitherto no instruction concerning them has been given" (emphasis added; cf. Theodore G. Tappert, trans. and ed., The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church, (Philadelphia: Fortress Press, 1959), 733).
 111. ^ Johannes 20:23, and Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 112–113, Part XXVI "The Ministry", paragraph 156.
 112. ^ Van Luther Grote Catechismus IV, 74–75: "And here you see that Baptism, both in its power and signification, comprehends also the third Sacrament, which has been called repentance, as it is really nothing else than Baptism" (emphasis added; cf. Theodore G. Tappert, trans. and ed., The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church, (Philadelphia: Fortress Press, 1959), 751).
 113. ^ De Verontschuldiging van de Augsburgse Confessie XIII, 3, 4: "If we define the sacraments as rites, which have the command of God and to which the promise of grace has been added, it is easy to determine what the sacraments are, properly speaking. For humanly instituted rites are not sacraments, properly speaking, because human beings do not have the authority to promise grace. Therefore signs instituted without the command of God are not sure signs of grace, even though they perhaps serve to teach or admonish the common folk. Therefore, the sacraments are actually baptism, the Lord's Supper, and absolution (the sacrament of repentance)" (cf. Tappert, 211). Apology of the Augsburg Confession, Article 13, Of the Number and Use of the Sacraments
 114. ^ Verontschuldiging van de Augsburgse Confessie, article 24, paragraph 1. Retrieved 16 April 2010.
 115. ^ een b c d Wendel, David M. (1997). Manual for the Recovery of a Parish Practice of Individual Confession and Absolution (Pdf)​The Society of the Holy Trinity. pp. 2, 7, 8, 11.
 116. ^ een b Kolb, Robert (2008). Lutheran Ecclesiastical Culture: 1550 – 1675. Brill Publishers​p.282. ISBN 9789004166417. The North German church ordinances of the late 16th century all include a description of private confession and absolution, which normally took place at the conclusion of Saturday afternoon vespers, and was a requirement for all who desired to commune the following day.
 117. ^ 1 Pet. 3:21, Mueller, J.T., Christelijke dogmatiek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 491–496, section "The Doctrine of Baptism", part 4. "Baptism a True Means of Grace", and Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. p. 87, Part XXIII. "Baptism", paragraph 118.
 118. ^ Martin Luther, Kleine Catechismus 4
 119. ^ Titus 3:5
 120. ^ John 3:3–7
 121. ^ "Baptism and Its Purpose". Lutheran Church-Missouri Synode​Gearchiveerd van het origineel op 6 februari 2009​Opgehaald 24 februari 2009.
 122. ^ Luther, Martin (2009) [1529]. "The Sacrament of Holy Baptism". Luthers kleine catechismus. ISBN 978-0-89279-043-2.
 123. ^ 1 Petrus 3:21
 124. ^ Mat. 19:14, Acts 2:38–39, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. p. 90, Part XXIII. "Baptism", paragraph 122.
 125. ^ 1 Kor. 1:14, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. p. 90, Part XXIII. "Baptism", paragraph 122.
 126. ^ Luther, Martin (2009) [1529]. "Of Infant Baptism". Luthers grote catechismus. ISBN 978-1-4264-3861-5.Luther's Large Catechism – Holy Baptism
 127. ^ "Augsburg Confession – Book of Concord"​Opgehaald 5 maart 2015.
 128. ^ 1 Kor. 10:16, 11:20, 27, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. p. 95, Part XXIV. "The Lord's Supper", paragraph 131.
 129. ^ The Solid Declaration of the Formula of Concord, Article 8, The Holy Supper
 130. ^ Richard, James William (1909). The Confessional History of the Lutheran Church​Lutheran Publication Society. p.113. In the Luthearn Church, private confession was at first vrijwillig​Later, in portions of the Lutheran Church, it was made obligatory, as a test of orthodoxy, and as a preparation of the Lord's Supper.
 131. ^ Granquist, Mark A. (2015). Scandinavian Pietists: Spiritual Writings from 19th-Century Norway, Denmark, Sweden, and Finland​Paulist Press. p. 34. ISBN 9781587684982. Initially, Laestadius exercised his ministry mainly among the indigenous Sami (Lapp) people, but his influence soon spread into areasa of northern Finland, and the Laestadian (or Apostolic Lutheran) movement became predominantly Finnish. Even though he was a university-trained pastor and scientist (he was a renowned botanist), his powerful preaching and spiritual example ignited a lay-awakening movement in the north, a movement that is known for its distinctive religious practices, including lay confession and absolution.
 132. ^ Augustus Lawrence Graebner, Lutherse Cyclopedia p. 136, "Conversie"
 133. ^ "Augsburg Confession – Book of Concord"​Opgehaald 5 maart 2015.
 134. ^ 1 Kor. 2:14, 12:3, Rom. 8: 7, Martin Chemnitz, Examination of the Council of Trent: Vol. IK. Trans. Fred Kramer, St. Louis: Concordia Publishing House, 1971, pp. 409–453, "Seventh Topic, Concerning Free Will: From the Decree of the Sixth Session of the Council of Trent".
 135. ^ Augsburgse bekentenis, artikel 18, van vrije wil.
 136. ^ Handelingen 13:48, Eph. 1: 4-11, Belichaming van de formule van overeenstemming, artikel 11, verkiezing, Mueller, J.T., Christelijke dogmatiek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 585–589, section "The Doctrine of Eternal Election: 1. The Definition of the Term", and Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 124–128, Part XXXI. "The Election of Grace", paragraaf 176.
 137. ^ 2 Thess. 2:13, Mueller, J.T., Christelijke dogmatiek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 589–93, section "The Doctrine of Eternal Election: 2. How Believers are to Consider Their Election, and Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 127–128, Part XXXI. "The Election of Grace", paragraaf 180.
 138. ^ Rom. 8:33, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 127–128, Part XXXI. "The Election of Grace", paragraaf 179., Engelder, T.E.W., De zekerheid van definitieve verlossing. De Lutherse getuige 2(6). Engels Evangelische Missouri Synode: Baltimore. 1891, blz. 41 ev.
 139. ^ 1 Tim. 2: 4, 2 Pet. 3: 9, Belichaming van de formule van overeenstemming, artikel 11, verkiezing, en Engelder's Populaire symboliek, Deel XXXI. The Election of Grace, pp. 124–128.
 140. ^ 1 Timothy 2:3–4
 141. ^ Hos. 13: 9, Mueller, J.T., Christelijke dogmatiek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. p. 637, sectie "The Doctrine of the Last Things (Eschatology), deel 7." Eternal Damnation ", en Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 135–136, Part XXXIX. "Eeuwige dood", paragraaf 196.
 142. ^ Mueller, J.T., Christelijke dogmatiek​Concordia Publishing House. 1934. pp. 189–195 and Fuerbringer, L., Concordia Cyclopedia Concordia Publishing House. 1927. p. 635 en Christelijke Cyclopedia artikel over goddelijke voorzienigheid. Zie voor meer informatie De bewijsteksten van de catechismus met een praktisch commentaar, sectie Goddelijke voorzienigheid, p. 212, Wessel, Louis, gepubliceerd in Theological Quarterly, Vol. 11, 1909.
 143. ^ Mueller, Steven P.,Geroepen om te geloven, te onderwijzen en te belijden​Wipf en Stock. 2005. pp. 122–123.
 144. ^ Mueller, J.T., Christelijke dogmatiek​Concordia Publishing House: 1934. pp. 190 en Edward. W. A.,Een korte uitleg van de kleine catechismus van dr. Martin Luther​Concordia Publishing House. 1946. p. 165. en Goddelijke voorzienigheid en menselijke tegenspoed Gearchiveerd 7 juli 2010 op de Wayback-machine door Markus O. Koepsell
 145. ^ "The Small Catechism"​Opgehaald 5 maart 2015.
 146. ^ een b Luther's Large Catechism, First Commandment
 147. ^ Johannes 15: 5, Tit. 2:14, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 62–63, Part XV. "Conversion", paragraph 88 The New Obedience Is The Fruit Of Conversion, The Product Of Faith.
 148. ^ 2 Cor. 9: 8, Krauth, C.P.,De conservatieve reformatie en haar theologie: zoals vertegenwoordigd in de Augsburgse Confessie en in de geschiedenis en literatuur van de Evangelisch-Lutherse Kerk​Philadelphia: J.B. Lippincott. 1875. pp. 313–314, Part D Confession of the Conservative Reformation: II, Secondary Confessions: Book of Concord, Formula of Concord, Part IV The Doctrinal Result, 2, Section iv, Of Good Works.
 149. ^ Phil 2:13, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. p. 74, Part XIX. "Preservation in Faith", paragraph 102.
 150. ^ Rom. 7:18 Heb 11:6, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 39–40, Part VIII. "Sin", paragraph 46 "Original Sin".
 151. ^ "Mat. 7:15–16; NIV – True and False Prophets". Bijbel Gateway​Opgehaald 5 maart 2015.
 152. ^ Albrecht Beutel, "Luther's Life", tr. Katharina Gustavs, in The Cambridge Companion to Martin Luther, red. Donald K. McKim (New York: Cambridge University Press, 2003), 11.
 153. ^ quoted in Scaer, David. Luther's Concept of the Resurrection Concordia Theological Quarterly 47(3)Gearchiveerd 4 juli 2008 op de Wayback-machine p. 219
 154. ^ "Joh 18:36; ESV – Jesus answered, My kingdom is not of..." Bijbel Gateway​Opgehaald 5 maart 2015.
 155. ^ Luke 23:42–43, 2 Cor. 5:8, Engelder, T.E.W., Populaire symboliek​St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. p. 130, Part XXXIV. "De toestand van de ziel in het interval tussen dood en opstanding", paragraaf 185.
 156. ^ 1 Kor. 15: 22-24, Francis Pieper, Christelijke dogmatiek, 505–515; Heinrich Schmid, The Doctrinal Theology of the Evangelical Lutheran Church, 624–32; John Mueller, Christelijke dogmatiek, 616–619
 157. ^ John 6:40, John 6:54
 158. ^ John 5:21, Johannes 5: 28-29, Matthew 25:32, 2 Corinthians 5:10, Acts 24:15
 159. ^ Romans 8:11, Philippians 3:21, 2 Corinthians 5:10, Job 19:26, 1 Corinthians 15:44, 1 Corinthians 15:53, John 5:28, Revelation 20:12
 160. ^ Daniel 12:2, Matthew 25:41–46, John 5:29
 161. ^ Daniel 12:1–2, John 5:29, 1 Korintiërs 15:52, 1 Korintiërs 15: 42–44, 1 Corinthians 15:49–53, Philippians 3:21, Matteüs 13:43, Revelation 7:16
 162. ^ John 6:40, John 6:44, John 11:24
 163. ^ 1 Korintiërs 15: 51–52, 1 Thessalonians 4:15–17
 164. ^ Matthew 25:32, Romeinen 14:10, John 5:22, Acts 17:31, Revelation 1:7
 165. ^ Matthew 25:32, Mark 16:16
 166. ^ 2 Corinthians 5:10, 1 Corinthians 4:5, Romans 2:5, Romans 2:16
 167. ^ Romans 2:6, 2 Corinthians 5:10, Matthew 25:35–36, Matthew 25:42–43
 168. ^ Jesaja 43:25, Ezekiel 18:22, 1 John 2:28
 169. ^ Matthew 25:34–35, John 3:16–18, Johannes 3:36, Openbaring 14:13, Galaten 5: 6, John 13:35
 170. ^ Matthew 25:42, Matthew 7:17–18, Johannes 3:18, Johannes 3:36
 171. ^ Romans 2:5, Acts 17:31, Romans 2:16
 172. ^ Lukas 9:26, Matthew 25:31–32
 173. ^ Matteüs 25:41, Matthew 25:34, Matthew 25:46, Graebner, Augustus Lawrence (1910). Outlines of Doctrinal Theology​Saint Louis, MO: Concordia Publishing House. pp. 233–8. ISBN 978-0-524-04891-7.
 174. ^ Table drawn from, though not copied, from Lange, Lyle W. God So Loved the World: A Study of Christian Doctrine​Milwaukee: Northwestern Publishing House, 2006. p. 448
 175. ^ een b c "Calvinism and Lutheranism Compared". WELS Actuele Q&A. Evangelisch-lutherse synode van Wisconsin​Gearchiveerd van het origineel op 7 februari 2009​Opgehaald 26 januari 2015. Both (Lutherans and Calvinists) agree on the devastating nature of the fall and that man by nature has no power to aid in his conversions...and that election to salvation is by grace. In Lutheranism the German term for election is Gnadenwahl, election by grace--there is no other kind.
 176. ^ Johannes Calvijn, Instituten van de christelijke religie, trans. Henry Beveridge, III.23.2.
 177. ^ Johannes Calvijn, Instituten van de christelijke religie, trans. Henry Beveridge, II.3.5.
 178. ^ Johannes Calvijn, Instituten van de christelijke religie, trans. Henry Beveridge, III.3.6.
 179. ^ WELS Topical Q&A: WELS vs Assembly of God: "[P]eople by nature are dead in their tranbsgressions (sic) and sin and therefore have no ability to decide of Christ (Ephesians 2:1, 5). We do not choose Christ, rather he chose us (John 15:16) We believe that human beings are purely passive in conversion."
 180. ^ Augsburg Confessional, Article XVIII, Of Free Will, saying: "(M)an's will has some liberty to choose civil righteousness, and to work things subject to reason. But it has no power, without the Holy Ghost, to work the righteousness of God, that is, spiritual righteousness; since the natural man receiveth not the things of the Spirit of God (1 Cor. 2:14); but this righteousness is wrought in the heart when the Holy Ghost is received through the Word."
 181. ^ Henry Cole, trans., Maarten Luther over de slavernij van de wil (London, T. Bensley, 1823), 66. The controversial term liberum arbitrium werd door Cole met "vrije wil" vertaald. Echter Ernest Gordon Rupp en Philip Saville Watson, Luther en Erasmus: vrije wil en redding (Westminister, 1969) kozen "vrije keuze" als hun vertaling.
 182. ^ Stanglin, Keith D.; McCall, Thomas H. (15 November 2012). Jacob Arminius: Theologian of Grace​New York: OUP USA. blz. 157-158.
 183. ^ The Book of Concord: The Confessions of the Lutheran Church, XI. Election. "Predestination" means "God's ordination to salvation".
 184. ^ Olson, Roger E. (2009). Arminian Theology: Myths and Realities​Downers Grove: InterVarsity Press. p. 63. “Arminians accepts divine election, [but] they believe it is conditional."
 185. ^ De Westminster Confession, III:6, says that only the "elect" are "effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved." However in his Calvin and the Reformed Tradition (Baker, 2012), 45, Richard A. Muller observes that "a sizeable body of literature has interpreted Calvin as teaching "limited atonement", but "an equally sizeable body .​​[interprets] Calvin as teaching "unlimited atonement".
 186. ^ "Justification / Salvation". WELS Actuele Q&A. Evangelisch-lutherse synode van Wisconsin​Gearchiveerd van het origineel op 27 september 2009​Opgehaald 29 januari 2015. Romans 3:23-24, 5:9, 18 are other passages that lead us to say that it is most appropriate and accurate to say that universal justification is a finished fact. God has forgiven the sins of the whole world whether people believe it or not. He has done more than "made forgiveness possible." All this is for the sake of the perfect substitutionary work of Jesus Christ.
 187. ^ "IV. Justification by Grace through Faith". Dit geloven wij. Evangelisch-lutherse synode van Wisconsin​Opgehaald 5 februari 2015. We believe that God has justified all sinners, that is, he has declared them righteous for the sake of Christ. This is the central message of Scripture upon which the very existence of the church depends. It is a message relevant to people of all times and places, of all races and social levels, for "the result of one trespass was condemnation for all men" (Romans 5:18​All need forgiveness of sins before God, and Scripture proclaims that all have been justified, for "the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men" (Romans 5:18​We believe that individuals receive this free gift of forgiveness not on the basis of their own works, but only through faith (Ephesians 2:8–9​... On the other hand, although Jesus died for all, Scripture says that "whoever does not believe will be condemned" (Mark 16:16​Unbelievers forfeit the forgiveness won for them by Christ (Johannes 8:24).
 188. ^ Becker, Siegbert W. "Objective Justification" (Pdf). Wisconsin Lutheran Seminary​p. 1​Opgehaald 26 januari 2015.
 189. ^ "Universal Justification". WELS Actuele Q&A. Evangelisch-lutherse synode van Wisconsin​Gearchiveerd van het origineel op 27 september 2009​Opgehaald 5 februari 2015. Christ paid for all our sins. God the Father has therefore forgiven them. But to benefit from this verdict we need to hear about it and trust in it. If I deposit money in the bank for you, to benefit from it you need to hear about it and use it. Christ has paid for your sins, but to benefit from it you need to hear about it and believe in it. We need to have faith but we should not think of faith as our contribution. It is a gift of God which the Holy Spirit works in us.
 190. ^ Augsburgse bekentenis, Article V, Of Justification. People "cannot be justified before God by their own strength, merits, or works, but are freely justified for Christ's sake, through faith, when they believe that they are received into favor, and that their sins are forgiven for Christ's sake. ..."
 191. ^ Stanglin, Keith D.; McCall, Thomas H. (15 November 2012). Jacob Arminius: Theologian of Grace​New York: OUP USA. p. 136. Faith is a condition of justification
 192. ^ Paul ChulHong Kang, Justification: The Imputation of Christ's Righteousness from Reformation Theology to the American Great Awakening and the Korean Revivals (Peter Lang, 2006), 70, note 171. Calvin generally defends Augustine’s "monergistic view".
 193. ^ Diehl, Walter A. "The Age of Accountability"​Wisconsin Lutheran Seminary​Opgehaald 10 februari 2015. In full accord with Scripture the Lutheran Confessions teach monergism. "In this manner, too, the Holy Scriptures ascribe conversion, faith in Christ, regeneration, renewal and all the belongs to their efficacious beginning and completion, not to the human powers of the natural free will, neither entirely, nor half, nor in any, even the least or most inconsiderable part, but in solidum, that is, entirely, solely, to the divine working and the Holy Ghost" (Trigl. 891, F.C., Sol. Decl., II, 25).
 194. ^ Monergism​thefreedictionary.com
 195. ^ "Calvinism and Lutheranism Compared". WELS Actuele Q&A. Evangelisch-lutherse synode van Wisconsin​Gearchiveerd van het origineel op 7 februari 2009​Opgehaald 9 februari 2015.
 196. ^ Olson, Roger E. (2009). Arminian Theology: Myths and Realities​Downers Grove: InterVarsity Press. p. 18. Arminian synergism" refers to "evangelical synergism, which affirms the prevenience of grace.
 197. ^ Olson, Roger E. (2010). "One more quick sidebar about clarifying Arminianism". My evangelical, Arminian theological musings​Opgehaald 27 augustus 2019. Classical Arminianism does NOT say God never interferes with free will. It says God NEVER foreordains or renders certain evil. [...] An Arminian COULD believe in divine dictation of Scripture and not do violence to his or her Arminian beliefs. [...] Arminianism is not in love with libertarian free will –as if that were central in and of itself. Classical Arminians have gone out of our way (beginning with Arminius himself) to make clear that our sole reasons for believe in free will AS ARMINIANS [...] are 1) to avoid making God the author of sin and evil, and 2) to make clear human responsibility for sin and evil.
 198. ^ De Westminster Geloofsbelijdenis, Ch XVII, "Of the Perseverance of the Saints".
 199. ^ "Once saved always saved". WELS Actuele Q&A. Evangelisch-lutherse synode van Wisconsin​Gearchiveerd van het origineel op 27 september 2009​Opgehaald 7 februari 2015. People can fall from faith. The Bible warns, "If you think you are standing firm, be careful that you don't fall" (1 Corinthians 10:12). Some among the Galatians had believed for a while, but had fallen into soul-destroying error. Paul warned them, "You who are trying to be justified by law have been alienated from Christ; you have fallen away from grace" (Galatians 5:4). In his explanation of the parable of the sower, Jesus says, "Those on the rock are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in time of testing they fall away" (Luke 8:13). According to Jesus a person can believe for a while and then fall away. While they believed they possessed eternal salvation, but when they fell from faith they lost God's gracious gift.
 200. ^ "Perseverence of the Saints (Once Saved Always Saved)". WELS Actuele Q&A. Evangelisch-lutherse synode van Wisconsin​Gearchiveerd van het origineel op 27 september 2009​Opgehaald 7 februari 2015. We cannot contribute one speck to our salvation, but by our own arrogance or carelessness we can throw it away. Therefore, Scripture urges us repeatedly to fight the good fight of faith (Efeziërs 6 en 2 Timoteüs 4 bijvoorbeeld). My sins threaten and weaken my faith, but the Spirit through the gospel in word and sacraments strengthens and preserves my faith. That’s why Lutherans typically speak of God’s preservation of faith and not the perseverance of the saints. De sleutel is not our perseverance but the Spirit’s preservation.
 201. ^ Demarest, Bruce A. (1997). The Cross and Salvation: The Doctrine of Salvation​Crossway-boeken. blz. 437-438.
 202. ^ Demarest, Bruce A. (1997). The Cross and Salvation: The Doctrine of Salvation​Crossway-boeken. p. 35. “Many Arminians deny the doctrine of the doorzettingsvermogen van de heiligen."
 203. ^ McGrath, Alister, E. Christendom: een inleiding​2e ed. Malden, Massachusetts: Blackwell, 2006. p. 272.
 204. ^ Taruskin, Richard. The Oxford History of Western Music – Volume I (Music in the Earliest Notations to the sixteenth century), pp. 753–758 (Oxford: Oxford University Press, 2010)
 205. ^ Verontschuldiging van de Augsburgse Confessie, Article XXIV.1
 206. ^ een b Zien Luther's Small Catechism, Daily Prayers
 207. ^ Hämmerli, Maria; Mayer, Jean-François (23 May 2016). Orthodoxe identiteiten in West-Europa: migratie, nederzetting en innovatie​Routledge. p. 13. ISBN 9781317084914.
 208. ^ Principle examples of this in the ELCA include Family of God, Cape Coral FL., The Well, Charlotte NC, Hosanna! of Lakeville, Minnesota, en Church of the Apostles, Seattle WA. Gearchiveerd 20 augustus 2006 op Wayback-machine.
 209. ^ "A given culture's values and patterns, insofar as they are consonant with the values of the Gospel, can be used to express the meaning and purpose of Christian worship. Contextualization is a necessary task for the Church's mission in the world, so that the Gospel can be ever more deeply rooted in diverse local cultures."NAIROBI STATEMENT ON WORSHIP AND CULTURE: Contemporary Challenges and Opportunities Gearchiveerd 22 februari 2007 op de Wayback-machine
 210. ^ Piepkorn, A.C. Profiles in Belief: Volume II, Protestant Denominations​San Francisco: Harper en Row, 1978. p. 31.
 211. ^ Piepkorn, A.C., Profiles in Belief: Volume II, Protestant Denominations​San Francisco: Harper and Row, 1978. p. 32.
 212. ^ Piepkorn, A.C., Profiles in Belief: Volume II, Protestant Denominations​San Francisco: Harper and Row, 1978. p. 35.
 213. ^ Piepkorn, A.C., Profiles in Belief: Volume II, Protestant Denominations​San Francisco: Harper and Row, 1978. p. 33.
 214. ^ een b c Piepkorn, A.C., Profiles in Belief: Volume II, Protestant Denominations​San Francisco: Harper and Row, 1978. p. 34.
 215. ^ Hunt, T .; Carper, J. (2012). The Praeger Handbook of Faith-Based Schools in the United States, K-12, Volume 1​ABC-CLIO. p. 177. ISBN 978-0313391392.
 216. ^ Voorwoord naar Luther's Groot en voorwoord naar Luther's Kleine Catechismus.
 217. ^ Fahlbusch, Erwin, and Bromiley, Geoffrey William, The Encyclopedia of Christianity, Volume 3​Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2003. p. 367
 218. ^ Absolutism and the Eighteenth-Century Origins of Compulsory Schooling in Prussia and Austria (Google Books) by James van Horn Melton, Cambridge University Press, 1988.
 219. ^ Klug, Eugene F. and Stahlke, Otto F. Getting into the Formula of Concord​St. Louis: Concordia, 1977. p. 16
 220. ^ Klug, Eugene F. and Stahlke, Otto F. Getting into the Formula of Concord​St. Louis: Concordia. p. 18
 221. ^ Zien Lutheran Orthodoxy Under Fire: An Exploratory Study of the Syncretistic Controversy And The Consensus Repetitus Fidei Vere Lutheranae Gearchiveerd 15 april 2010 op de Wayback-machine en Strenuus Christi Athleta Abraham Calov (1612–1686): Sainted Doctor And Defender of the Church Gearchiveerd 15 april 2010 op de Wayback-machine, both by Timothy R. Schmeling
 222. ^ (in het Zweeds)Svenskakyrkan.se Gearchiveerd 30 september 2007 op de Wayback-machine
 223. ^ Bente, Friedrich, 1858–1930. American Lutheranism Volume 1: Early History of American Lutheranism: Lutherse Zweden in Delaware. St. Louis: Concordia, 1919, pp. 13–16.
 224. ^ Eklund, Emmet E. (1988). His Name Was Jonas: A Biography of Jonas Swenson​Rock Island, Ill.: Augustana Historical Society. p. 99. ISBN 978-0910184366​Opgehaald 21 september 2017.
 225. ^ Gritsch, Eric W. Een geschiedenis van het lutheranisme​Minneapolis: Fortress Press, 2002. p. 185.
 226. ^ For a historical example, see Robert Preus, To Join or Not To Join. North Dakota District of The Lutheran Church–Missouri Synod, 1968.
 227. ^ Zien Brief Statement was adopted as LCMS doctrine in 1932, and from time to time has been adopted by other Lutherans Gearchiveerd 14 mei 2008 op de Wayback-machine
 228. ^ Report of the Lutheran Church, The Northwestern Lutheran, p. 281, 31 August 1988.
 229. ^ These include, but are not limited to the following: the Amerikaanse provincies van de Moravische kerk, de Episcopal Church in de Verenigde Staten van Amerika, de Presbyterian Church (VS), de Hervormde Kerk in Amerika, de United Methodist Church, en de United Church of Christ.
 230. ^ For a similar phenomenon also currently developing, see Anglicaanse herschikking.
 231. ^ zien Ecumenism: Facts and Illusions by Kurt E. Marquart for a short explanation of the modern ecumenism movement from a Confessional Lutheran perspective
 232. ^ See scholarly articles on the Church Growth Movement Gearchiveerd 27 juli 2011 op de Wayback-machine from the Wisconsin Lutheran Seminary Library and Implications of the Church Growth Movement for Lutherans: Possibilities and Concerns Gearchiveerd 14 March 2006 at the Wayback-machine by Harold L. Senkbeil as examples of criticism from confessional Lutherans
 233. ^ For some opinions and historical discussion from someone who takes a broader view, see Wat is een telefoontje ?: of, wanneer wordt een telefoontje gebeld, en wie doet dat? Door Alfred H. Maaske
 234. ^ Gassman, Günther; Larson, Duane H .; Olderburg, Mark W. (2011). Historisch woordenboek van het lutheranisme (2e ed.). The Scarecrow Press, Inc. ISBN 9780810874824.
 235. ^ Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge​In: Dorothea Sattler, Gunther Wenz: Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge. Deel 3: Verständigungen und Differenzen​Herder / Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg en Göttingen 2008. ISBN 3-451-29943-7, p. 167–267, en p. 266
 236. ^ Karelische religieuze beweging Uskhovayzet
 237. ^ Kirche weltweit Oekraïne: "Ihre Gemeinde ist annulliert" 18.09.2016 door Von Helmut Frank]
 238. ^ Een nieuwe "oude" Lutherse kerk in Aziatisch Rusland door Alexei Streltsov, in Logia, Epiphany 2006: Volume 15, Nummer 1
 239. ^ Zahlen en Fakte zum kirchlichen Leben 2019 Evangelische Kirche in Deutschland
 240. ^ Deze website heeft tekst- en midi-bestanden voor het gezangboek van Pennsylvania Ministerium uit 1865.
 241. ^ Abdel Ross Wentz (1954), Een basisgeschiedenis van het lutheranisme in Amerika, Philadelphia, Pa., P. 41
 242. ^ Clifton E. Olmstead (1960), Geschiedenis van religie in de Verenigde Staten, Englewood Cliffs, NJ, blz.6, 140
 243. ^ De enige Lutherse kerk op het eiland Guam is bijvoorbeeld lid van de Lutheran Church-Missouri Synode en de Lutheran Congregations in Mission for Christ. Zien Lutheran Church of Guam History
 244. ^ Bijvoorbeeld, Trinity New Haven, MO is een lidcongregatie van de Missouri Synode, ook al is hun predikant onafhankelijk. Deze gemeente werd hiervoor een tijdje uit de Missouri Synode gezet, maar ze daagden het uit en kwamen weer binnen.
 245. ^ Legitimiteit, gezag en overgang in het openbaar ambt van de bediening in de Lutheran Church of Australia door Grulke, David. 2 delen. (2007), proefschrift, Australische Katholieke Universiteit
 246. ^ Een voorbeeld van deze verschillen zijn die tussen de synodes van Missouri en Wisconsin.
 247. ^ "Over ons". Lutherse Kerk van Nieuw-Zeeland​Opgehaald 5 maart 2015. Sommige lutheranen zijn het echter niet eens met de manier waarop de Lutheran World Federation tot dit aantal komt, aangezien miljoenen van hen feitelijk afkomstig zijn van grotendeels gereformeerde lichamen, waaronder enkele lutheranen. Zie voor meer informatie hierover: Schumacher, William (april 2005). "Theologische waarnemer: hoeveel lutheranen?" (Pdf). Concordia Journal​Gearchiveerd van het origineel op 10 juni 2007.
 248. ^ "Ledenkerken"​De Lutheran World Federation​Opgehaald 5 maart 2015.
 249. ^ "Onderzoek toont 70,5 miljoen leden in LWF-aangesloten kerken"​De Lutheran World Federation. 14 maart 2012. Gearchiveerd van het origineel op 15 juli 2012​Opgehaald 22 juli 2012.
 250. ^ "Gezählt 2020 - Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben" (Pdf)​ekd.de​Opgehaald 20 juli 2020.
 251. ^ Encyclopædia Britannica, Dominante protestantse kerkgenootschap per land, 1995.
 252. ^ Lutheranen als percentage van alle inwoners, 2000 Gearchiveerd 30 juni 2006 op de Wayback-machine (Kaart per provincie). Zie ook vergelijkbare kaarten van andere religies samen met specifieke denominaties van Lutherse in het algemeen Amerikaanse etnische geografie Gearchiveerd 9 juni 2007 op de Wayback-machine site
 253. ^ Gegevens over het World Lutheran-lidmaatschap 2011 Gearchiveerd 24 maart 2013 op de Wayback-machine
 254. ^ "Zweden beëindigt de aanwijzing van het lutheranisme als officiële religie". Los Angeles Times​Opgehaald 5 maart 2015.
 255. ^ Cijfers van het lidmaatschap van de Lutheran World Federation 2013

Verder lezen

Externe links

Pin
Send
Share
Send