Eerste Wereldoorlog - World War I

Van Wikipedia, De Gratis Encyclopedie

Pin
Send
Share
Send

Eerste Wereldoorlog
WWImontage.jpg
Met de klok mee vanaf de bovenkant:
Datum28 juli 1914-11 november 1918 (1914-07-28 – 1918-11-11)
(4 jaar, 3 maanden en 2 weken)
Plaats
Europa, Afrika, het Midden-Oosten, de Pacifische eilanden, China, Indische Oceaan, Noord- en Zuid-Atlantische Oceaan
Resultaat

Geallieerd zege

Territoriaal
veranderingen
Strijdende partijen
Geallieerde mogendheden:
 Frankrijk
Centrale krachten:
Commandanten en leiders
Kracht
Totaal: 42.950.000[1]
 • Russische Rijk 12,000,000
 • Britse Rijk 8,842,000[2][3]
 • Franse Derde Republiek 8,660,000[4]
 • Koninkrijk Italië 5,615,000
 • Verenigde Staten 4,744,000
 • Rijk van Japan 800,000
 • Koninkrijk Servië 707,000
 • Koninkrijk Roemenië 658,000
 • Belgie 380,000
 • Koninkrijk Griekenland 250,000
 • Eerste Portugese Republiek 80,000
 • Koninkrijk Montenegro 50,000
Totaal: 25.248.000[1]
 • Duitse Keizerrijk 13,250,000
 • 7,800,000
 • Ottomaanse Rijk 2,998,000
 • Koninkrijk Bulgarije 1,200,000
68.208.000 (totaal alle)
Slachtoffers en verliezen
 • Militaire doden: 5,525,000
 • Militair gewond: 12,832,000
 • Totaal: 18.357.000 KIA, WIA en MIA
 • Burgerslachtoffers: 4,000,000
verdere details ...
Militaire sterfgevallen per land:[5][6]
 • Russische Rijk 1,811,000
 • Franse Derde Republiek 1,398,000
 • Britse Rijk 1,115,000
 • Koninkrijk Italië 651,000
 • Koninkrijk Roemenië 250,000–335,000
 • Koninkrijk Servië 275,000
 • Verenigde Staten 117,000
 • Belgie 59,000–88,000
 • Koninkrijk Griekenland 26,000
 • Eerste Portugese Republiek 7,000
 • Koninkrijk Montenegro 3,000
 • Rijk van Japan <1,000
 • Militaire doden: 4,386,000
 • Militair gewonden: 8,388,000
 • Totaal: 12.774.000 KIA, WIA en MIA
 • Burgerslachtoffers: 3,700,000
verdere details ...
Militaire sterfgevallen per land:[5]
 • Duitse Keizerrijk 2,051,000
 • 1,200,000
 • Ottomaanse Rijk 772,000
 • Koninkrijk Bulgarije 88,000
Wereldoorlog I: gemobiliseerde troepen per totale bevolking (in%)[citaat nodig]

Eerste Wereldoorlog (of de Eerste Wereldoorlog, vaak afgekort als WOI of WO1) was een wereldwijde oorlog afkomstig uit Europa dat duurde van 28 juli 1914 tot 11 november 1918. Tegelijkertijd bekend als de Grote Oorlog of "de oorlog om alle oorlogen te beëindigen",[7] het leidde tot de mobilisatie van meer dan 70 miljoen militair personeel, waaronder 60 miljoen Europeanen, waardoor het een van de grootste oorlogen in de geschiedenis is.[8][9] Het is ook een van de dodelijkste conflicten in de geschiedenis,[10] met naar schatting 9 miljoen doden door strijders en 13 miljoen burgerslachtoffers sterfgevallen als direct gevolg van de oorlog,[11] terwijl resulterende genocides en het verwante 1918 Spaanse griep pandemie veroorzaakte wereldwijd nog eens 17-100 miljoen doden,[12][13] waaronder naar schatting 2,64 miljoen sterfgevallen door Spaanse griep in Europa en maar liefst 675.000 sterfgevallen door Spaanse griep in de Verenigde Staten.[14]

Op 28 juni 1914 Gavrilo Princip, een Bosnisch Serviër Joegoslavische nationalist, vermoord de Oostenrijks-Hongaarse erfgenaam Aartshertog Franz Ferdinand in Sarajevo, leidend tot de Crisis van juli.[15][16] In antwoord, Oostenrijk-Hongarije stelde een ultimatum aan Servië op 23 juli. Het antwoord van Servië kon de Oostenrijkers niet tevreden stellen, en de twee kwamen op oorlogsgebied. Een netwerk van in elkaar grijpende allianties vergroot de crisis van een bilaterale kwestie in de Balkan tot een waarbij het grootste deel van Europa betrokken is. In juli 1914 was de grote machten van Europa waren verdeeld in twee coalities: de Drievoudige Entente, bestaande uit Frankrijk, Rusland, en Brittannië​en de Drievoudig Verbond van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, en Italië​De Triple Alliance was alleen defensief van aard, waardoor Italië tot April 1915, toen het toetrad tot de Geallieerde mogendheden nadat de betrekkingen met Oostenrijk-Hongarije waren verslechterd.[17] Rusland vond het nodig om Servië te steunen en keurde een gedeeltelijke mobilisatie goed nadat Oostenrijk-Hongarije de Servische hoofdstad van beschoten had Belgrado op 28 Juli.[18] De volledige Russische mobilisatie werd aangekondigd op de avond van 30 Juli; de volgende dag deden Oostenrijk-Hongarije en Duitsland hetzelfde, terwijl Duitsland eiste dat Rusland binnen twaalf uur zou worden gedemobiliseerd.[19] Toen Rusland niet gehoorzaamde, verklaarde Duitsland Rusland de oorlog op 1 Augustus ter ondersteuning van Oostenrijk-Hongarije, de laatste volgde op 6 Augustus; Frankrijk gaf opdracht tot volledige mobilisatie ter ondersteuning van Rusland op 2 Augustus.[20]

De strategie van Duitsland voor een oorlog op twee fronten tegen Frankrijk en Rusland was om het grootste deel van zijn leger snel in het Westen te concentreren om Frankrijk binnen zes weken te verslaan en vervolgens troepen naar het Oosten te verplaatsen voordat Rusland zich volledig kon mobiliseren; dit werd later bekend als de Schlieffen-plan.[21] Op 2 Augustus, eiste Duitsland vrije doorvaart door België, een essentieel element bij het behalen van een snelle overwinning op Frankrijk.[22] Toen dit werd geweigerd, vielen Duitse troepen België binnen op 3 Augustus en verklaarde dezelfde dag de oorlog aan Frankrijk; de Belgische regering deed een beroep op de 1839 Verdrag van Londen en, in overeenstemming met zijn verplichtingen onder dit verdrag, verklaarde Groot-Brittannië de oorlog aan Duitsland op 4 Augustus. Op 12 augustus verklaarden ook Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije; op 23 Augustus, Japan koos de kant van Groot-Brittannië en greep Duitse bezittingen in China en de Stille Oceaan. In november 1914 werd de Ottomaanse Rijk ging de oorlog in aan de kant van Oostenrijk-Hongarije en Duitsland en opende fronten in de Kaukasus, Mesopotamië, en de Sinaï-schiereiland​De oorlog werd ook uitgevochten in (en putte uit) het koloniale rijk van elke macht, waardoor het conflict werd verspreid Afrika en over de hele wereld. De Entente en zijn bondgenoten werden uiteindelijk bekend als de geallieerde mogendheden, terwijl de groepering van Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en hun bondgenoten bekend werd als de Centrale krachten.

De Duitse opmars naar Frankrijk werd bij de Slag bij de Marne en tegen het einde van 1914 de Westelijk front vestigde zich in een uitputtingsoorlog, gekenmerkt door een lange reeks loopgraaflijnen dat veranderde weinig tot 1917 (de Oostfrontwerd daarentegen gekenmerkt door een veel grotere uitwisseling van territorium). In 1915 trad Italië toe tot de geallieerde mogendheden en opende een front in de Alpen. Bulgarije trad in 1915 toe tot de Centrale Mogendheden en Griekenland sloot zich in 1917 aan bij de geallieerden en breidde de oorlog in de Balkan​De Verenigde Staten bleven aanvankelijk neutraal, hoewel ze, hoewel ze neutraal waren, een belangrijke leverancier van oorlog werden materieel aan de geallieerden. Uiteindelijk, na het tot zinken brengen van Amerikaanse koopvaardijschepen door Duitse onderzeeërs, de verklaring van Duitsland dat zijn marine onbeperkte aanvallen op neutrale scheepvaart zou hervatten, en de openbaring dat Duitsland Mexico probeerde aan te zetten om oorlog te beginnen tegen de Verenigde Staten, de VS verklaarden Duitsland de oorlog op 6 April 1917. Getrainde Amerikaanse troepen begonnen pas halverwege 1918 in grote aantallen aan het front te arriveren, maar de American Expeditionary Force bereikte uiteindelijk ongeveer twee miljoen troepen.[23]

Alhoewel Servië werd in 1915 verslagen, en Roemenië sloot zich in 1916 aan bij de geallieerde mogendheden alleen om te worden verslagen in 1917, werd geen van de grootmachten tot 1918 uit de oorlog geslagen. De 1917 Februari-revolutie in Rusland verving de Monarchie met de Voorlopige regering, maar aanhoudende ontevredenheid over de kosten van de oorlog leidde tot de Oktoberrevolutie, de oprichting van de Socialistische Sovjetrepubliek, en de ondertekening van het Verdrag van Brest-Litovsk door de nieuwe regering in maart 1918, waarmee een einde kwam aan de Russische betrokkenheid bij de oorlog. Duitsland controleerde nu een groot deel van Oost-Europa en bracht grote aantallen gevechtstroepen over naar het Westelijk Front. Gebruik makend van nieuwe tactieken, de Duits maart 1918-offensief was aanvankelijk succesvol. De geallieerden trokken zich terug en hielden vast. De laatste Duitse reserves waren uitgeput toen elke dag 10.000 nieuwe Amerikaanse troepen arriveerden. De geallieerden dreven de Duitsers terug in hun Honderd dagenoffensief, een voortdurende reeks aanvallen waarop de Duitsers geen antwoord hadden.[24] Een voor een stopten de Centrale Mogendheden: eerst Bulgarije, daarna het Ottomaanse Rijk en het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Met zijn bondgenoten verslagen, revolutie thuis, en het leger niet langer bereid om te vechten, Kaiser Wilhelm trad af op 9 November en Duitsland tekenden een wapenstilstand op 11 november 1918, het beëindigen van de gevechten.

De Eerste Wereldoorlog was een belangrijk keerpunt in het politieke, culturele, economische en sociale klimaat van de wereld. De oorlog en de onmiddellijke nasleep ervan leidde tot tal van revoluties en opstanden​De Grote vier (Groot-Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten en Italië) legden hun voorwaarden op aan de verslagen machten in een reeks verdragen die op de 1919 Vredesconferentie van Parijs, waarvan de bekendste het Duitse vredesverdrag is: de Verdrag van Versailles.[25] Uiteindelijk, als gevolg van de oorlog, hielden de Oostenrijks-Hongaarse, Duitse, Ottomaanse en Russische rijken op te bestaan ​​en werden er talloze nieuwe staten gecreëerd uit hun overblijfselen. Ondanks de definitieve overwinning van de geallieerden (en de oprichting van de Volkenbond tijdens de Vredesconferentie, bedoeld om toekomstige oorlogen te voorkomen), a tweede Wereldoorlog volgde net voorbij twintig jaar later.

Namen

De term "wereldoorlog" werd voor het eerst gebruikt in september 1914 door de Duitse bioloog en filosoof Ernst Haeckel, die beweerde dat "er geen twijfel over bestaat dat het verloop en de aard van de gevreesde 'Europese oorlog' ... de eerste wereldoorlog in de volle betekenis van het woord zal worden",[26] onder vermelding van een draadservicerapport in De Indianapolis Star op 20 september 1914.

Vóór Tweede Wereldoorlog, waren de gebeurtenissen van 1914-1918 algemeen bekend als de Grote Oorlog of gewoon de Wereldoorlog.[27][28] In oktober 1914 verscheen het Canadese tijdschrift Maclean's schreef: "Sommige oorlogen noemen zichzelf. Dit is de Grote Oorlog."[29] Hedendaagse Europeanen noemden het ook wel "de oorlog om oorlog te beëindigen"of" de oorlog om alle oorlogen te beëindigen "vanwege hun perceptie van de toen ongeëvenaarde omvang en verwoesting.[30] Na de Tweede Wereldoorlog II begon in 1939, de voorwaarden werden meer standaard, met historici van het Britse Rijk, waaronder Canadezen, die de voorkeur gaven aan "De Eerste Wereldoorlog" en de Amerikanen "Wereldoorlog. IK".[31]

Achtergrond

Politieke en militaire allianties

Kaart van Europa gericht op Oostenrijk-Hongarije en markeert de centrale locatie van etnische groepen daarin, waaronder Slowaken, Tsjechen, Slovenen, Kroaten, Serviërs, Roemenen, Oekraïners, Polen.
Rivaliserende militaire coalities in 1914: Drievoudige Entente in het groen; Drievoudig Verbond in bruin. Alleen de Triple Alliance was een formele "alliantie"; de andere genoemde waren informele steunpatronen.

Gedurende een groot deel van de 19e eeuw hadden de grote Europese mogendheden geprobeerd een zwak te handhaven machtsevenwicht onderling, resulterend in een complex netwerk van politieke en Leger allianties.[32] De grootste uitdagingen hierbij waren de terugtrekking van Groot-Brittannië in zogenaamd perfecte isolatie, de verval van het Ottomaanse rijk en de opkomst van na 1848 Pruisen onder Otto von Bismarck​Overwinning in 1866 Oostenrijks-Duitse oorlog vestigde Pruisische hegemonie in Duitsland, terwijl de overwinning op Frankrijk in 1870-1871 Frans-Duitse oorlog Verenigd de Duitse staten in een Duitse Rijk onder Pruisisch leiderschap. Frans verlangen naar wraak over de nederlaag van 1871, bekend als revanchisme, en het herstel van Elzas-Lotharingen werd een hoofddoel van het Franse beleid voor de komende veertig jaar (zie Frans-Duitse vijandschap).[33]

Om Frankrijk te isoleren en een oorlog op twee fronten te vermijden, onderhandelde Bismarck in 1873 over de Liga van de drie keizers (Duitse: Dreikaiserbund) tussen Oostenrijk-Hongarije, Rusland en Duitsland​Bezorgd over de overwinning van Rusland in de 1877-1878 Russisch-Turkse oorlog en zijn invloed in de Balkanwerd de Bond in 1878 ontbonden, waarna Duitsland en Oostenrijk-Hongarije de 1879 vormden Dubbele alliantie​dit werd het Drievoudig Verbond toen Italië toetrad in 1882.[34][35]

De praktische details van deze allianties waren beperkt, aangezien hun voornaamste doel was de samenwerking tussen de drie keizerlijke mogendheden te verzekeren en Frankrijk te isoleren. Pogingen van Groot-Brittannië in 1880 om de koloniale spanningen met Rusland op te lossen en diplomatieke stappen van Frankrijk leidden ertoe dat Bismarck in 1881 de Liga hervormde.[36] Toen de Liga uiteindelijk in 1887 verviel, werd deze vervangen door de Herverzekeringsverdrag, een geheime overeenkomst tussen Duitsland en Rusland om neutraal te blijven als een van beide wordt aangevallen door Frankrijk of Oostenrijk-Hongarije.

In 1890, de nieuwe Duitse keizer, Kaiser Wilhelm II, dwong Bismarck met pensioen te gaan en werd overgehaald om het herverzekeringsverdrag niet te verlengen door het nieuwe Kanselier, Leo von Caprivi.[37] Hierdoor kon Frankrijk de Triple Alliance tegengaan met de Frans-Russische alliantie van 1894 en de 1904 Entente Cordiale met Groot-Brittannië, terwijl in 1907 Groot-Brittannië en Rusland het Anglo-Russische conventie​De overeenkomsten vormden geen formele allianties, maar door langdurige koloniale geschillen op te lossen, maakten ze de Britse toetreding tot elk toekomstig conflict waarbij Frankrijk of Rusland betrokken was mogelijk. Deze in elkaar grijpende bilaterale overeenkomsten werden bekend als de Drievoudige Entente.[38] Britse steun van Frankrijk tegen Duitsland tijdens de Tweede Marokkaanse crisis in 1911 versterkte het de Entente tussen de twee landen (en ook met Rusland) en nam de Anglo-Duitse vervreemding toe, waardoor de verdeeldheid die in 1914 zou uitbarsten, werd verdiept.[39]

Wapenwedloop

smsRheinland, een Nassau-klasse slagschip, de eerste reactie van Duitsland op de Britten Dreadnought

De oprichting van het Duitse Rijk na de overwinning in 1871 Frans-Duitse oorlog leidde tot een enorme toename van de economische en industriële kracht van Duitsland. Admiraal Alfred von Tirpitz en Wilhelm II, die in 1890 keizer werd, probeerde dit te gebruiken om een Kaiserliche Marine of Duitse Keizerlijke Marine om te concurreren met Groot-Brittannië Koninklijke Marine voor de suprematie van de wereldzeeën.[40] Daarbij werd hij beïnvloed door de Amerikaanse marinestrateeg Alfred Mahan, die het bezit van een blauw-water marine was van vitaal belang voor wereldwijde machtsprojectie; Tirpitz vertaalde zijn boeken in het Duits en Wilhelm zorgde ervoor dat ze moesten worden gelezen.[41] Het werd echter ook gedreven door Wilhelm's bewondering voor de Royal Navy en de wens om het te overtreffen.[42]

Dit resulteerde in het Anglo-Duitse marine-wapenwedloop​Toch is de lancering van HMSDreadnought in 1906 gaf de Royal Navy een technologisch voordeel op zijn Duitse rivaal, dat ze nooit verloren heeft.[40] Uiteindelijk heeft de race enorme middelen besteed aan het creëren van een Duitse marine die groot genoeg was om Groot-Brittannië tegen te werken, maar niet om het te verslaan. In 1911, bondskanselier Theobald von Bethmann-Hollweg erkende nederlaag, wat leidt tot de Rüstungswende of ‘keerpunt voor bewapening ', toen Duitsland de uitgaven van de marine naar het leger verlegde.[43]

Dit werd aangedreven door het herstel van Rusland van de Revolutie van 1905, met name meer investeringen na 1908 in spoorwegen en infrastructuur in de westelijke grensregio's. Duitsland en Oostenrijk-Hongarije vertrouwden op snellere mobilisatie om minder aantallen te compenseren; het was eerder de bezorgdheid over het dichten van deze kloof die tot het einde van de zeewedstrijd leidde dan tot een vermindering van de spanning elders. Toen Duitsland in 1913 zijn staande leger uitbreidde met 170.000 man, verlengde Frankrijk de verplichte militaire dienst van twee naar drie jaar; soortgelijke maatregelen genomen door de Balkanmachten en Italië, wat leidde tot hogere uitgaven door de Ottomanen en Oostenrijk-Hongarije. Absolute cijfers zijn moeilijk te berekenen vanwege verschillen in de categorisering van de uitgaven, terwijl civiele infrastructuurprojecten met een militair gebruik, zoals spoorwegen, vaak achterwege blijven. Van 1908 tot 1913 zijn de defensie-uitgaven van de zes grote Europese mogendheden in reële termen echter met meer dan 50% gestegen.[44]

Conflicten op de Balkan

Foto van een groot wit gebouw met een bord met
Burgers van Sarajevo lezen een poster met de afkondiging van de Oostenrijkse annexatie in 1908

In oktober 1908 versnelde Oostenrijk-Hongarije de Bosnische crisis van 1908-1909 door officieel het voormalige Ottomaanse grondgebied van Bosnië-Herzegovina, welke het had bezet sinds 1878. Dit maakte de Koninkrijk Servië en zijn beschermheer, de Pan-Slavisch en Orthodox Russische Rijk​De Balkan werd bekend als de 'kruitvat van Europa".[45] De Italo-Turkse oorlog in de 1911–1912 was een belangrijke voorloper van de Eerste Wereldoorlog zoals die uitbrak nationalisme in de Balkanstaten en maakte de weg vrij voor de Balkanoorlogen.[46]

In 1912 en 1913, de Eerste Balkanoorlog werd uitgevochten tussen de Balkan League en het uiteenvallende Ottomaanse rijk. Het resultaat Verdrag van Londen verder kromp het Ottomaanse rijk, creëerde een onafhankelijk Albanees staat terwijl het territoriale bezit van Bulgarije, Servië, Montenegro, en Griekenland​Toen Bulgarije op 16 juni 1913 Servië en Griekenland aanviel, was dat het begin van de 33-dagen Tweede Balkanoorlog, tegen het einde waarvan het het meeste verloor Macedonië naar Servië en Griekenland, en Zuidelijke Dobroedzja naar Roemenië, waardoor de regio verder wordt gedestabiliseerd.[47] De Grote mogendheden waren in staat om deze Balkanconflicten onder controle te houden, maar de volgende zou zich over Europa en daarbuiten verspreiden.

Prelude

Moord op Sarajevo

Deze foto wordt meestal geassocieerd met de arrestatie van Gavrilo Princip, Hoewel sommige[48][49] geloof dat het Ferdinand Behr voorstelt, een omstander.

Op 28 juni 1914 Aartshertog Franz Ferdinand, vermoedelijke opvolger van de Oostenrijks-Hongaarse rijk, bezocht de Bosnisch kapitaal, Sarajevo​Een groep van zes huurmoordenaars (Cvjetko Popović, Gavrilo Princip, Muhamed Mehmedbašić, Nedeljko Čabrinović, Trifko Grabež, en Vaso Čubrilović) van de Joegoslavisch groep Mlada Bosna, die door de Serviër van wapens waren voorzien Zwarte Hand, verzameld op de straat waar de colonne van de aartshertog zou passeren, met de bedoeling hem te vermoorden. Het politieke doel van de moord was om de Zuid-Slavische provincies van Oostenrijk-Hongarije af te breken, die Oostenrijk-Hongarije had geannexeerd van het Ottomaanse rijk, zodat ze konden worden samengevoegd tot een Joegoslavië.

Čabrinović gooide een granaat bij de auto maar miste. Sommigen in de buurt raakten gewond bij de explosie, maar het konvooi van Ferdinand ging verder. De andere huurmoordenaars handelden niet toen de auto's langs hen reden.

Ongeveer een uur later, toen Ferdinand terugkeerde van een bezoek aan het Sarajevo-ziekenhuis met de gewonden bij de moordaanslag, nam het konvooi een verkeerde afslag een straat in waar, bij toeval, Princip stond. Met een pistool schoot Princip en doodde Ferdinand en zijn vrouw Sophie​Hoewel ze naar verluidt niet persoonlijk dichtbij waren, had de keizer Franz Joseph was diep geschokt en overstuur. De reactie onder de mensen in Oostenrijk was echter mild, bijna onverschillig. Als historicus Zbyněk Zeman schreef later: "het evenement maakte bijna geen enkele indruk. Op zondag en maandag (28 en 29 juni) Wenen luisterde naar muziek en dronk wijn, alsof er niets was gebeurd. "[50][51] Desalniettemin was het politieke effect van de moord op de troonopvolger aanzienlijk, en werd dit beschreven door een historicus Christopher Clark op de BBC Radio 4 reeksen Maand van waanzin als een "9/11 effect, een terroristische gebeurtenis met een historische betekenis die de politieke chemie in Wenen verandert. "[52]

Uitbreiding van geweld in Bosnië en Herzegovina

Drukte op straat in de nasleep van de anti-Servische rellen in Sarajevo, 29 juni 1914

De Oostenrijks-Hongaarse autoriteiten moedigden de volgende aan anti-Servische rellen in Sarajevo, waarin Bosnische Kroaten en Bosniërs doodde twee Bosnische Serviërs en beschadigde talrijke gebouwen in Servische handen.[53][54] Gewelddadige acties tegen etnische Serviërs werden ook buiten Sarajevo georganiseerd, in andere steden in door Oostenrijks-Hongaars gecontroleerde Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Slovenië. De Oostenrijks-Hongaarse autoriteiten in Bosnië en Herzegovina hebben ongeveer 5.500 prominente Serviërs gevangengezet en uitgeleverd, van wie 700 tot 2.200 in de gevangenis zijn omgekomen. Nog eens 460 Serviërs werden ter dood veroordeeld. Een overwegend Bosnische speciale militie die bekend staat als de Schutzkorps werd opgericht en voerde de vervolging van Serviërs uit.[55][56][57][58]

Crisis van juli

De moord leidde tot een maand van diplomatiek manoeuvreren tussen Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië, de zogenaamde Crisis van juli​Oostenrijk-Hongarije geloofde terecht dat Servische functionarissen (vooral de officieren van de Zwarte Hand) betrokken waren geweest bij het complot om de aartshertog te vermoorden, en wilden eindelijk een einde maken aan de Servische inmenging in Bosnië.[59] Op 23 Juli, Oostenrijk-Hongarije leverde aan Servië de Juli Ultimatum, een reeks van tien eisen die met opzet onaanvaardbaar werden gemaakt, in een poging een oorlog met Servië uit te lokken.[60] Servië heeft op 25 Juli. Servië accepteerde alle voorwaarden van het ultimatum behalve artikel zes, dat eiste dat Oostenrijkse afgevaardigden in Servië zouden worden toegelaten met het oog op deelname aan het onderzoek naar de moord.[61] Hierna verbrak Oostenrijk de diplomatieke betrekkingen met Servië en beval de volgende dag een gedeeltelijke mobilisatie. Ten slotte, op 28 juli 1914, een maand na de moord, verklaarde Oostenrijk-Hongarije Servië de oorlog.

Etnisch-linguïstische kaart van Oostenrijk-Hongarije, 1910. Bosnië-Herzegovina werd geannexeerd in 1908.

Op 25 In juli verklaarde Rusland, ter ondersteuning van Servië, een gedeeltelijke mobilisatie tegen Oostenrijk-Hongarije.[62] Op 30 In juli gaf Rusland opdracht tot algemene mobilisatie. De Duitse bondskanselier Bethmann-Hollweg wachtte tot de 31e op een gepast antwoord, toen Duitsland verklaarde Erklärung des Kriegszustandes, of "Verklaring over de oorlogsstatus".[19][63] Vroeg keizer Wilhelm II aan zijn neef, tsaar Nicolas II, om de Russische algemene mobilisatie op te schorten. Toen hij weigerde, stelde Duitsland een ultimatum waarin werd geëist dat de mobilisatie zou worden stopgezet, en een toezegging om Servië niet te steunen. Een ander werd naar Frankrijk gestuurd met het verzoek Rusland niet te steunen als het Servië zou verdedigen. Op 1 Augustus, na de Russische reactie, mobiliseerde Duitsland zich en verklaarde Rusland de oorlog. Dit leidde ook tot de algemene mobilisatie in Oostenrijk-Hongarije op 4 Augustus.

De Duitse regering eiste Frankrijk dat het neutraal zou blijven terwijl ze beslisten welk inzetplan ze moesten uitvoeren, aangezien het buitengewoon moeilijk was om de inzet te veranderen zodra deze aan de gang was. De gemodificeerde Duitser Schlieffen-plan, Aufmarsch II West, zou 80% van het leger in het westen inzetten, terwijl Aufmarsch I Ost en Aufmarsch II Ost zou 60% in het westen en 40% in het oosten inzetten. De Fransen reageerden niet, maar stuurden een gemengd bericht door hun troepen te bevelen zich 10 km (6 mijl) van de grens terug te trekken om incidenten te voorkomen, en gaven tegelijkertijd opdracht om hun reserves te mobiliseren. Duitsland reageerde door zijn eigen reserves te mobiliseren en uit te voeren Aufmarsch II West​Het Britse kabinet besloot op 29 juli dat de ondertekening van het verdrag van 1839 over België het niet verplichtte om zich met militair geweld tegen een Duitse invasie van België te verzetten.[64]

Op 1 augustus beval Wilhelm generaal Helmuth von Moltke de Jonge om "het hele ... leger naar het Oosten 'nadat ze ervan op de hoogte waren gebracht dat Groot-Brittannië neutraal zou blijven als Frankrijk niet werd aangevallen (en mogelijk dat haar handen in ieder geval zouden worden tegengehouden door een crisis in Ierland).[65][66] Moltke vertelde de Kaiser dat het ondenkbaar was om te proberen een miljoen man opnieuw in te zetten, en dat het rampzalig zou zijn als de Fransen de Duitsers "in de achterhoede" zouden kunnen aanvallen. Toch stond Wilhelm erop dat het Duitse leger niet naar Luxemburg zou marcheren voordat hij een telegram van zijn neef had ontvangen George V, die duidelijk maakten dat er een misverstand was. Uiteindelijk zei de keizer tegen Moltke: 'Nu kun je doen wat je wilt.'[67][68]

Juichende menigten in Londen en Parijs op de dag dat de oorlog werd uitgeroepen.

Jarenlang waren de Fransen op de hoogte van inlichtingen die erop wezen dat Duitsland van plan was Frankrijk via België aan te vallen. Algemeen Joseph Joffre, stafchef van het Franse leger vanaf 1911, informeerde naar de mogelijkheid om enkele Franse troepen naar België te verplaatsen om een ​​dergelijke beweging van Duitsland te voorkomen, maar de Franse civiele leiding verwierp dit idee. Joffre kreeg te horen dat Frankrijk niet de eerste mogendheid zou zijn die de Belgische neutraliteit zou schenden en dat elke Franse verhuizing naar België pas kon komen nadat de Duitsers al waren binnengevallen.[69] Op 2 augustus Duitsland bezette Luxemburg, en op 3 Augustus verklaarde Frankrijk de oorlog; op dezelfde dag stuurden ze de Belgische regering een ultimatum waarin ze onbelemmerd voorrang door elk deel van België eisten, wat werd geweigerd. Vroeg in de ochtend van 4 In augustus vielen de Duitsers binnen; Koning Albert beval zijn leger zich te verzetten en riep om hulp onder de 1839 Verdrag van Londen.[70][71][72] Groot-Brittannië eiste dat Duitsland zich aan het Verdrag zou houden en de Belgische neutraliteit zou respecteren; het verklaarde de oorlog aan Duitsland om 19.00 uur UTC op 4 Augustus 1914 (ingang vanaf 23.00 uur), na een "onbevredigend antwoord".[73]

Voortgang van de oorlog

Het openen van vijandelijkheden

Verwarring onder de centrale mogendheden

De strategie van de Centrale Mogendheden leed onder miscommunicatie. Duitsland had beloofd de invasie van Servië tussen Oostenrijk en Hongarije te steunen, maar de interpretaties hiervan liepen uiteen. Eerder geteste inzetplannen waren begin 1914 vervangen, maar die waren nooit in oefeningen getest. Oostenrijks-Hongaarse leiders geloofden dat Duitsland zijn noordelijke flank tegen Rusland zou dekken.[74] Duitsland stelde zich echter voor dat Oostenrijk-Hongarije de meeste van zijn troepen tegen Rusland zou leiden, terwijl Duitsland met Frankrijk afrekende. Deze verwarring dwong het Oostenrijks-Hongaars leger om zijn krachten te verdelen over het Russische en Servische front.

Servische campagne

Servisch leger Blériot XI "Oluj", 1915

Oostenrijk viel binnen en vocht tegen het Servische leger bij de Slag bij Cer en Slag bij Kolubara vanaf 12 augustus. In de daaropvolgende twee weken werden de Oostenrijkse aanvallen met zware verliezen teruggeworpen, wat de eerste grote geallieerde overwinningen van de oorlog markeerde en de Oostenrijks-Hongaarse hoop op een snelle overwinning deed afnemen. Als gevolg hiervan moest Oostenrijk aanzienlijke troepenmacht aan het Servische front houden en zijn inspanningen tegen Rusland verzwakken.[75] De nederlaag van Servië van de Oostenrijks-Hongaarse invasie van 1914 wordt een van de belangrijkste overwinningen van de twintigste eeuw genoemd.[76] De campagne zag het eerste gebruik van medische evacuatie door het Servische leger in de herfst van 1915 en luchtafweer in het voorjaar van 1915 nadat een Oostenrijks vliegtuig werd neergeschoten grond-naar-lucht brand.[77][78]

Duits offensief in België en Frankrijk

Duitse soldaten in een spoorweg goederenwagen op weg naar het front in 1914. Aan het begin van de oorlog verwachtten alle partijen dat het conflict van korte duur zou zijn.
Een Franse bajonetaanval op de Battle of the Frontiers​eind augustus waren er meer dan 260.000 Franse slachtoffers, waaronder 75.000 doden.

Toen de oorlog begon, de Duitse slagorde plaatste 80% van het leger in het Westen, terwijl de rest fungeerde als afschermende troepenmacht in het Oosten. Het plan was om Frankrijk snel uit de oorlog te halen, zich vervolgens naar het oosten te verplaatsen en hetzelfde te doen met Rusland.

Het Duitse offensief in het Westen kreeg officieel de titel Aufmarsch II West, maar is beter bekend als het Schlieffen-plan, naar de oorspronkelijke maker. Schlieffen opzettelijk hield de Duitse linkerzijde (d.w.z. zijn posities in Elzas-Lotharingen) zwak om de Fransen te lokken om daar aan te vallen, terwijl de meerderheid werd toegewezen aan Duits rechts, om door België te vegen, Parijs te omsingelen en de Franse legers tegen de Zwitserse grens in te sluiten (de Fransen stormden Elzas-Lotharingen binnen bij het uitbreken van oorlog zoals voorzien door hun Plan XVII, waardoor deze strategie daadwerkelijk wordt ondersteund).[79] De opvolger van Schlieffen, Moltke, begon zich echter zorgen te maken dat de Fransen te hard op zijn linkerflank zouden drukken. Bijgevolg, toen het Duitse leger in omvang toenam in de jaren voorafgaand aan de oorlog, veranderde hij de verdeling van de troepen tussen de Duitse rechter- en linkervleugel van 85:15 naar 70:30. Uiteindelijk betekenden de veranderingen van Moltke onvoldoende krachten om doorslaggevend succes te behalen en dus onrealistische doelen en timing.[80][twijfelachtig ]

De aanvankelijke Duitse opmars in het Westen was zeer succesvol: eind augustus vertrokken de geallieerden, waaronder de British Expeditionary Force (BEF), was binnen volledig terugtrekken​Franse slachtoffers in de eerste maand overschreden 260.000, waaronder 27.000 doden op 22 augustus tijdens de Battle of the Frontiers.[81] De Duitse planning leverde brede strategische instructies op, terwijl de legeraanvoerders een aanzienlijke vrijheid kregen om ze aan het front uit te voeren; dit werkte goed in 1866 en 1870 maar in 1914, von Kluck gebruikte deze vrijheid om bevelen te negeren en zo een gat te openen tussen de Duitse legers toen ze Parijs naderden.[82] De Fransen en de Britten maakten van dit gat gebruik om de Duitse opmars ten oosten van Parijs bij de Eerste slag om de Marne vanaf 5 tot 12 september en duwde de Duitse troepen ongeveer 50 km terug.

In 1911 kwam de Rus Stavka had met de Fransen afgesproken om Duitsland binnen 15 dagen na de mobilisatie aan te vallen; dit was onrealistisch en de twee Russische legers die binnenkwamen Oost-Pruisen op 17 augustus deden dit zonder veel van hun ondersteunende elementen.[83] De Russische tweede leger werd effectief vernietigd op de Slag bij Tannenberg op 26-30 augustus, maar de Russische opmars zorgde ervoor dat de Duitsers hun 8ste Veldleger van Frankrijk tot Oost-Pruisen, een factor in de overwinning van de geallieerden op de Marne.[citaat nodig]

Tegen het einde van 1914 hadden Duitse troepen sterke verdedigingsposities in Frankrijk, controleerden het grootste deel van de binnenlandse mijnen van Frankrijk en hadden 230.000 meer slachtoffers gemaakt dan het zelf verloor. Communicatieproblemen en twijfelachtige bevelbeslissingen kosten Duitsland echter de kans op een beslissende uitkomst, en het was er niet in geslaagd het primaire doel te bereiken, namelijk het vermijden van een lange oorlog op twee fronten.[84] Dit kwam neer op een strategische nederlaag; kort na de Marne, Kroonprins Wilhelm vertelde een Amerikaanse verslaggever; "We hebben de oorlog verloren. Het zal nog lang duren, maar het is al verloren."[85]

Azië en de Stille Oceaan

Nieuw-Zeeland bezet Duits Samoa (later West-Samoa) op 30 augustus 1914. Op 11 september, de Australian Naval and Military Expeditionary Force landde op het eiland Neu Pommern (later New Britain), dat deel uitmaakte van Duits Nieuw-Guinea​Op 28 oktober kwam de Duitse kruiser smsEmden zonk de Russische kruiser Zhemchug in de Slag bij Penang​Japan nam de Micronesische koloniën van Duitsland in beslag en, na de Belegering van Tsingtao, de Duitse kolenhaven van Qingdao op de Chinezen Shandong schiereiland. Zoals Wenen weigerde de Oostenrijks-Hongaarse kruiser terug te trekken smsKaiserin Elisabeth vanuit Tsingtao verklaarde Japan niet alleen de oorlog aan Duitsland, maar ook aan Oostenrijk-Hongarije; het schip nam deel aan de verdediging van Tsingtao waar het in november 1914 tot zinken werd gebracht.[86] Binnen een paar maanden hadden de geallieerde troepen alle Duitse gebieden in de Stille Oceaan ingenomen; alleen geïsoleerde handelsovervallers en enkele holdouts in Nieuw-Guinea bleven over.[87][88]

Wereldrijken en koloniën rond 1914

Afrikaanse campagnes

Bij enkele van de eerste botsingen van de oorlog waren Britse, Franse en Duitse koloniale troepen in Afrika betrokken. Op 6 en 7 augustus vielen Franse en Britse troepen het Duitse protectoraat binnen Togoland en Kamerun​Op 10 augustus komen Duitse troepen binnen Zuidwest-Afrika viel Zuid-Afrika aan; sporadische en felle gevechten duurden de rest van de oorlog. De Duitse koloniale strijdkrachten komen binnen Duits Oost-Afrika, geleid door kolonel Paul von Lettow-Vorbeck, vocht tegen een guerrilla-oorlogvoering campagne tijdens de Tweede Wereldoorlog Ik heb me pas twee weken na de wapenstilstand in Europa overgegeven.[89]

Indiase steun voor de geallieerden

De Brits-Indisch infanteriedivisies werden in december 1915 uit Frankrijk teruggetrokken en naar Mesopotamië.

Duitsland probeerde het Indiase nationalisme en pan-islamisme in zijn voordeel te gebruiken, aanzetten tot opstanden in India, en een missie sturen dat spoorde Afghanistan aan om zich bij de oorlog aan de zijde van de Centrale Mogendheden aan te sluiten. Echter, in tegenstelling tot de Britse vrees voor een opstand in India, zag het uitbreken van de oorlog een ongekende uitstorting van loyaliteit en goede wil jegens Groot-Brittannië.[90][91] Indiase politieke leiders uit de Indisch Nationaal Congres en andere groepen stonden te popelen om de Britse oorlogsinspanning te steunen, omdat ze geloofden dat sterke steun voor de oorlogsinspanning de oorzaak van Indiase thuisregel.[citaat nodig] De Indiase leger in feite overtrof het Britse leger aan het begin van de oorlog; ongeveer 1,3 miljoen Indiase soldaten en arbeiders dienden in Europa, Afrika en het Midden-Oosten, terwijl de centrale regering en de prinselijke staten stuurde grote voorraden voedsel, geld en munitie. In totaal dienden 140.000 mannen aan het westelijk front en bijna 700.000 in het Midden-Oosten. Het aantal slachtoffers van Indiase soldaten bedroeg in totaal 47.746 doden en 65.126 gewonden tijdens de Tweede Wereldoorlog IK.[92]Het leed dat door de oorlog werd veroorzaakt, evenals het falen van de Britse regering om India zelfbestuur te verlenen na het einde van de vijandelijkheden, leidde tot ontgoocheling en aangewakkerd de campagne voor volledige onafhankelijkheid dat zou worden geleid door Mohandas K. Gandhi en anderen.[93]

Westelijk front

De loopgravenoorlog begint

Loopgraven van de 11e Cheshire Regiment bij Ovillers-la-Boisselle, aan de Somme, Juli 1916

Militaire tactieken die vóór de Eerste Wereldoorlog waren ontwikkeld, hielden geen gelijke tred met de technologische vooruitgang en waren achterhaald. Deze vorderingen hadden de creatie van sterke verdedigingssystemen mogelijk gemaakt, waar verouderde militaire tactieken gedurende het grootste deel van de oorlog niet door konden breken. Prikkeldraad vormde een aanzienlijke belemmering voor de opmars van massale infanterie, terwijl artillerie, veel dodelijker dan in de jaren 1870, in combinatie met machine geweren, maakte het oversteken van open terrein buitengewoon moeilijk.[94] Commandanten aan beide kanten slaagden er niet in om tactieken voor te ontwikkelen doorbreken verschanst posities zonder zware verliezen. Na verloop van tijd begon technologie echter nieuwe aanvalswapens te produceren, zoals gasoorlog en de tank.[95]

Na de Eerste slag om de Marne (5–12 september 1914) probeerden de geallieerde en Duitse troepen tevergeefs elkaar te omzeilen, een reeks manoeuvres die later bekend werden als de 'Race naar de zeeTegen het einde van 1914 bleven de tegenstanders tegenover elkaar staan ​​langs een ononderbroken lijn van verschanste posities van Elzas naar de Belgische Noordzeekust.[15] Omdat de Duitsers konden kiezen waar ze wilden staan, hadden ze normaal gesproken het voordeel van de hoge grond; Bovendien waren hun loopgraven doorgaans beter gebouwd, aangezien de Engels-Franse loopgraven aanvankelijk bedoeld waren als "tijdelijk" en alleen nodig zouden zijn tot het doorbreken van de Duitse verdediging.[96]

Beide partijen probeerden de patstelling te doorbreken met behulp van wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Op 22 april 1915 bij de Tweede Slag om Ieper, de Duitsers (die de Haags Verdrag) gebruikt chloor- gas voor het eerst aan het westelijk front. Verschillende soorten gas werden al snel op grote schaal gebruikt door beide partijen, en hoewel het nooit een doorslaggevend, strijdwinnend wapen bleek te zijn, werd gifgas een van de meest gevreesde en best herinnerde gruwelen van de oorlog.[97][98] Tanks werden ontwikkeld door Groot-Brittannië en Frankrijk en werden voor het eerst gebruikt in gevechten door de Britten tijdens de Slag bij Flers-Courcelette (onderdeel van de Slag aan de Somme) op 15 september 1916, met slechts gedeeltelijk succes. Hun effectiviteit zou echter toenemen naarmate de oorlog vorderde; de geallieerden bouwden tanks in grote aantallen, terwijl de Duitsers er maar een paar gebruikten van hun eigen ontwerp, aangevuld met gevangengenomen geallieerde tanks.

Voortzetting van loopgravenoorlog

Frans 87ste regiment bij Verdun, 1916

Geen van beide partijen bleek in staat om de komende twee jaar een beslissende slag toe te brengen. Gedurende 1915-1917 leden het Britse Rijk en Frankrijk meer slachtoffers dan Duitsland, vanwege zowel de strategische als de tactische standpunten die door de partijen werden gekozen. Strategisch gezien, terwijl de Duitsers slechts één groot offensief begonnen, deden de geallieerden verschillende pogingen om door de Duitse linies te breken.

In februari 1916 vielen de Duitsers Franse verdedigingsposities aan bij de Slag bij Verdun, duurde tot december 1916. De Duitsers boekten aanvankelijke winst, voordat de Franse tegenaanvallen de zaken terugbrachten naar hun beginpunt. De verliezen waren groter voor de Fransen, maar de Duitsers bloedden ook zwaar, met ergens tussen de 700.000[99] tot 975.000[100] slachtoffers tussen de twee strijders. Verdun werd een symbool van Franse vastberadenheid en zelfopoffering.[101]

Modder bevlekte Britse soldaten in rust
Royal Irish Rifles in een communicatie-geul, eerste dag aan de Somme, 1916
Vliegen en maden op dode Duitse soldaten aan de Somme 1916

De Slag aan de Somme was een Engels-Frans offensief van juli tot november 1916. De openingsdag van het offensief (1 juli 1916) was de bloedigste dag in de geschiedenis van de Brits leger, met 57.470 slachtoffers, waaronder 19.240 doden. Het hele Somme-offensief kostte het Britse leger ongeveer 420.000 slachtoffers. De Fransen leden naar schatting nog eens 200.000 slachtoffers en de Duitsers naar schatting 500.000.[102] Geweervuur ​​was niet de enige factor die levens kostte; de ziekten die in de loopgraven naar voren kwamen, waren aan beide kanten een grote moordenaar. De leefomstandigheden zorgden ervoor dat er talloze ziektes en infecties voorkwamen, zoals geul voet, shell shock, blindheid / brandwonden van mosterdgas, luizen, loopgraafkoorts, "cooties" (lichaamsluizen) en de 'Spaanse griep'.[103]

Om het moreel in stand te houden, hebben censuur in oorlogstijd vroege meldingen van wijdverbreide tot een minimum beperkt influenza ziekte en sterfte in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten.[104][105] Papers were free to report the epidemic's effects in neutral Spain (such as the grave illness of Koning Alfonso XIII).[106] Dit wekte een verkeerde indruk van Spanje als bijzonder zwaar getroffen,[107] thereby giving rise to the pandemic's nickname, "Spanish flu".[108]

Dossiers van soldaten met geslingerde geweren volgen vlak achter een tank, op de voorgrond bevindt zich een lijk
Canadian troops advancing with a British Mark II tank bij de Slag bij Vimy Ridge, 1917

Protracted action at Verdun throughout 1916,[109] combined with the bloodletting at the Somme, brought the exhausted French army to the brink of collapse. Futile attempts using frontal assault came at a high price for both the British and the French and led to the widespread Muiterijen van het Franse leger, after the failure of the costly Nivelle-offensief of April–May 1917.[110] The concurrent British Slag bij Arras was more limited in scope, and more successful, although ultimately of little strategic value.[111][112] A smaller part of the Arras offensive, the capture of Vimy Ridge Door de Canadees korps, became highly significant to that country: the idea that Canada's national identity was born out of the battle is an opinion widely held in military and general histories of Canada.[113][114]

The last large-scale offensive of this period was a British attack (with French support) at Passendale (July–November 1917). This offensive opened with great promise for the Allies, before bogging down in the October mud. Casualties, though disputed, were roughly equal, at some 200,000–400,000 per side.

The years of trench warfare on the Western front achieved no major exchanges of territory and, as a result, are often thought of as static and unchanging. However, throughout this period, British, French, and German tactics constantly evolved to meet new battlefield challenges.

Naval war

Koning George V (vooraan links) and a group of officials inspect a British munitions factory in 1917.

At the start of the war, the German Empire had kruisers scattered across the globe, some of which were subsequently used to attack Allied koopvaardij​The British Royal Navy systematically hunted them down, though not without some embarrassment from its inability to protect Allied shipping. Before the beginning of the war, it was widely understood that Britain held the position of strongest, most influential navy in the world.[115][onbetrouwbare bron?] De uitgave van het boek De invloed van Sea Power op de geschiedenis by Alfred Thayer Mahan in 1890 was intended to encourage the United States to increase their naval power. Instead, this book made it to Germany and inspired its readers to try to over-power the British Royal Navy.[116] For example, the German detached light cruiser smsEmden, deel van de Oost-Azië Squadron stationed at Qingdao, seized or destroyed 15 merchantmen, as well as sinking a Russian cruiser and a French destroyer. De meeste German East-Asia squadron—consisting of the armoured cruisers smsScharnhorst en Gneisenau, lichte kruisers Neurenberg en Leipzig and two transport ships—did not have orders to raid shipping and was instead underway to Germany when it met British warships. The German flotilla and Dresden sank two armoured cruisers at the Slag bij Coronel, but was virtually destroyed at the Slag om de Falklandeilanden in December 1914, with only Dresden and a few auxiliaries escaping, but after the Slag bij Más a Tierra these too had been destroyed or interned.[117]

Battleships of the Hochseeflotte, 1917
U-155 exhibited near Tower Bridge in London, after the 1918 Armistice

Soon after the outbreak of hostilities, Britain began a naval blokkade van Duitsland​The strategy proved effective, cutting off vital military and civilian supplies, although this blockade violated accepted international law codified by several international agreements of the past two centuries.[118] Britain mined international waters to prevent any ships from entering entire sections of ocean, causing danger to even neutral ships.[119] Since there was limited response to this tactic of the British, Germany expected a similar response to its unrestricted submarine warfare.[120]

De Slag bij Jutland (Duitse: Skagerrakschlacht, or "Battle of the Skagerrak") in May/June 1916 developed into the largest naval battle of the war. It was the only full-scale clash of battleships during the war, and one of the largest in history. The Kaiserliche Marine's Vloot op volle zee, commanded by Vice Admiral Reinhard Scheer, fought the Royal Navy's Grote vloot, geleid door admiraal Sir John Jellicoe​The engagement was a stand off, as the Germans were outmanoeuvred by the larger British fleet, but managed to escape and inflicted more damage to the British fleet than they received. Strategically, however, the British asserted their control of the sea, and the bulk of the German surface fleet remained confined to port for the duration of the war.[121]

Duitse U-boten attempted to cut the supply lines between North America and Britain.[122] De natuur van onderzeese oorlogsvoering meant that attacks often came without warning, giving the crews of the merchant ships little hope of survival.[122][123] The United States launched a protest, and Germany changed its rules of engagement. After the sinking of the passenger ship RMS Lusitania in 1915, Germany promised not to target passenger liners, while Britain armed its merchant ships, placing them beyond the protection of the "cruiser regels", which demanded warning and movement of crews to "a place of safety" (a standard that lifeboats did not meet).[124] Finally, in early 1917, Germany adopted a policy of onbeperkte onderzeese oorlogsvoering, realising the Americans would eventually enter the war.[122][125] Germany sought to strangle Allied scheepvaartroutes before the United States could transport a large army overseas, but after initial successes eventually failed to do so.[122]

The U-boat threat lessened in 1917, when merchant ships began travelling in konvooien, begeleid door vernietigers​This tactic made it difficult for U-boats to find targets, which significantly lessened losses; na de hydrofoon en dieptebommen were introduced, accompanying destroyers could attack a submerged submarine with some hope of success. Convoys slowed the flow of supplies, since ships had to wait as convoys were assembled. The solution to the delays was an extensive program of building new freighters. Troopships were too fast for the submarines and did not travel the North Atlantic in convoys.[126] The U-boats had sunk more than 5,000 Allied ships, at a cost of 199 submarines.[127]

World War I also saw the first use of vliegdekschepen in combat, with HMSWoedend lancering Sopwith Camels in a successful raid against the Zeppelin hangars at Tondern in July 1918, as well as blimps for antisubmarine patrol.[128]

Southern theatres

War in the Balkans

Refugee transport from Serbia in Leibnitz, Stiermarken, 1914
Bulgarian soldiers in a trench, preparing to fire against an incoming aeroplane
Austro-Hungarian troops executing captured Serbians, 1917. Servië lost about 850,000 people during the war, a quarter of its pre-war population.[129]

Faced with Russia in the east, Austria-Hungary could spare only one-third of its army to attack Serbia. After suffering heavy losses, the Austrians briefly occupied the Serbian capital, Belgrado​A Serbian counter-attack in the Battle of Kolubara succeeded in driving them from the country by the end of 1914. For the first ten months of 1915, Austria-Hungary used most of its military reserves to fight Italy. German and Austro-Hungarian diplomats, however, scored a coup by persuading Bulgaria to join the attack on Serbia.[130] The Austro-Hungarian provinces of Slovenië, Kroatië en Bosnië provided troops for Austria-Hungary in the fight with Serbia, Russia and Italy. Montenegro allied itself with Serbia.[131]

Bulgaria declared war on Serbia on 12 October 1915 and joined in the attack by the Austro-Hungarian army under Mackensen's army of 250,000 that was already underway. Serbia was conquered in a little more than a month, as the Central Powers, now including Bulgaria, sent in 600,000 troops total. The Serbian army, fighting on two fronts and facing certain defeat, retreated into northern Albanië​The Serbs suffered defeat in the Slag bij Kosovo​Montenegro covered the Serbian retreat towards the Adriatic coast in the Slag bij Mojkovac in 6–7 January 1916, but ultimately the Austrians also conquered Montenegro. The surviving Serbian soldiers were evacuated by ship to Greece.[132] After conquest, Serbia was divided between Austro-Hungary and Bulgaria.[133]

In late 1915, a Franco-British force landed at Salonica in Greece to offer assistance and to pressure its government to declare war against the Central Powers. However, the pro-German Koning Constantijn I dismissed the pro-Allied government of Eleftherios Venizelos before the Allied expeditionary force arrived.[134] The friction between the King of Greece and the Allies continued to accumulate with the Nationaal Schisma, which effectively divided Greece between regions still loyal to the king and the new provisional government of Venizelos in Salonica. After intense negotiations and an armed confrontation in Athene between Allied and royalist forces (an incident known as Noemvriana), the King of Greece resigned and his second son Alexander took his place; Greece officially joined the war on the side of the Allies in June 1917.

The Macedonian front was initially mostly static. French and Serbian forces retook limited areas of Macedonia by recapturing Bitola on 19 November 1916 following the costly Monastir-offensief, which brought stabilisation of the front.[135]

Serbian and French troops finally made a breakthrough in September 1918 in the Vardar-offensief, after most of the German and Austro-Hungarian troops had been withdrawn. The Bulgarians were defeated at the Slag bij Dobro Pole, and by 25 September British and French troops had crossed the border into Bulgaria proper as the Bulgarian army collapsed. Bulgaria capitulated four days later, on 29 September 1918.[136] The German high command responded by despatching troops to hold the line, but these forces were far too weak to reestablish a front.[137]

The disappearance of the Macedonian front meant that the road to Boedapest and Vienna was now opened to Allied forces. Hindenburg and Ludendorff concluded that the strategic and operational balance had now shifted decidedly against the Centrale krachten and, a day after the Bulgarian collapse, insisted on an immediate peace settlement.[138]

Ottomaanse Rijk

Australian troops charging near a Turkish trench during the Gallipoli-campagne

The Ottomans threatened Russia's Kaukasisch territories and Britain's communications with India via the Suezkanaal​As the conflict progressed, the Ottoman Empire took advantage of the European powers' preoccupation with the war and conducted large-scale ethnic cleansing of the indigenous Armeens, Grieks, en Assyrisch Christian populations, known as the Armeense genocide, Griekse genocide, en Assyrische genocide.[139][140][141]

The British and French opened overseas fronts with the Gallipoli (1915) en Mesopotamian campaigns (1914). In Gallipoli, the Ottoman Empire successfully repelled the British, French, and Australische en Nieuw-Zeelandse legerkorps (ANZACs). In Mesopotamië, by contrast, after the defeat of the British defenders in the Belegering van Kut by the Ottomans (1915–16), British Imperial forces reorganised and captured Bagdad in March 1917. The British were aided in Mesopotamia by local Arab and Assyrian tribesmen, while the Ottomans employed local Kurdish and Turcoman tribes.[142]

Mehmed V groet Wilhelm II on his arrival at constant in Opel

Further to the west, the Suez Canal was defended from Ottoman attacks in 1915 and 1916; in August, a German and Ottoman force was defeated at the Slag bij Romani Door de ANZAC Mounted Division en de 52ste (Laagland) Infanteriedivisie​Following this victory, an Egyptian Expeditionary Force advanced across the Sinaï-schiereiland, pushing Ottoman forces back in the Slag bij Magdhaba in december en de Slag bij Rafa on the border between the Egyptian Sinai and Ottoman Palestine in January 1917.[143]

Russian armies generally had success in the Kaukasus-campagne. Enver Pasha, supreme commander of the Ottoman armed forces, was ambitious and dreamed of re-conquering central Asia and areas that had been lost to Russia previously. He was, however, a poor commander.[144] He launched an offensive against the Russians in the Caucasus in December 1914 with 100,000 troops, insisting on a frontal attack against mountainous Russian positions in winter. He lost 86% of his force at the Slag bij Sarikamish.[145]

Kaiser Wilhelm II inspecting Turkish troops of the 15th Corps in East Galicia, Austria-Hungary (now Poland). Prince Leopold of Bavaria, the Supreme Commander of the German Army on the Eastern Front, is second from the left.

The Ottoman Empire, with German support, invaded Perzië (modern Iran) in December 1914 in an effort to cut off British and Russian access to petroleumreservoirs in de omgeving van Baku vlakbij de Kaspische Zee.[146] Persia, ostensibly neutral, had long been under the spheres of British and Russian influence. The Ottomans and Germans were aided by Koerdisch en Azeri forces, together with a large number of major Iranian tribes, such as the Qashqai, Tangistanis, Luristanis, en Khamseh, while the Russians and British had the support of Armenian and Assyrian forces. De Perzische campagne was to last until 1918 and end in failure for the Ottomans and their allies. However, the Russian withdrawal from the war in 1917 led to Armenian and Assyrian forces, who had hitherto inflicted a series of defeats upon the forces of the Ottomans and their allies, being cut off from supply lines, outnumbered, outgunned and isolated, forcing them to fight and flee towards British lines in northern Mesopotamia.[147]

Russian forest trench at the Slag bij Sarikamish, 1914–1915

Algemeen Yudenich, the Russian commander from 1915 to 1916, drove the Turks out of most of the southern Caucasus with a string of victories.[145] During the 1916 campaign, the Russians defeated the Turks in the Erzurum-offensief, ook occupying Trabzon​In 1917, Russian Groothertog Nicholas assumed command of the Caucasus front. Nicholas planned a railway from Russian Georgia to the conquered territories, so that fresh supplies could be brought up for a new offensive in 1917. However, in March 1917 (February in the pre-revolutionary Russian calendar), the Tsar abdicated in the course of the Februari-revolutie, en de Russische leger van de Kaukasus began to fall apart.

De Arabische opstand, instigated by the Arab bureau of the British Buitenlands kantoor, started June 1916 with the Battle of Mecca, geleid door Sherif Hussein van Mekka, and ended with the Ottoman surrender of Damascus. Fakhri Pasha, the Ottoman commander of Medina, resisted for more than two and half years during the Belegering van Medina before surrendering in January 1919.[148]

De Senussi tribe, along the border of Italian Libya and British Egypt, incited and armed by the Turks, waged a small-scale guerrilla war against Allied troops. The British were forced to dispatch 12,000 troops to oppose them in the Senussi-campagne​Their rebellion was finally crushed in mid-1916.[149]

Total Allied casualties on the Ottoman fronts amounted 650,000 men. Total Ottoman casualties were 725,000 (325,000 dead and 400,000 wounded).[150]

Italiaanse deelname

Een pro-oorlog demonstratie in Bologna, Italy, 1914

Italy had been allied with the German and Austro-Hungarian Empires since 1882 as part of the Triple Alliance. However, the nation had its own designs on Austrian territory in Trentino, de Oostenrijkse kust, Fiume (Rijeka) en Dalmatië​Rome had a secret 1902 pact with France, effectively nullifying its part in the Triple Alliance;[151] Italy secretly agreed with France to remain neutral if the latter was attacked by Germany.[17] At the start of hostilities, Italy refused to commit troops, arguing that the Triple Alliance was defensive and that Austria-Hungary was an aggressor. The Austro-Hungarian government began negotiations to secure Italian neutrality, offering the French colony of Tunisia in return. The Allies made a counter-offer in which Italy would receive the Zuid-Tirol, Austrian Littoral and territory on the Dalmatian coast after the defeat of Austria-Hungary. This was formalised by the Verdrag van Londen​Further encouraged by the Allied invasion of Turkey in April 1915, Italy joined the Triple Entente and declared war on Austria-Hungary on 23 May. Fifteen months later, Italy declared war on Germany.[152]

Austro-Hungarian troops, Tyrol

The Italians had numerical superiority, but this advantage was lost, not only because of the difficult terrain in which the fighting took place, but also because of the strategies and tactics employed.[153] Veldmaarschalk Luigi Cadorna, a staunch proponent of the frontal assault, had dreams of breaking into the Slovenian plateau, taking Ljubljana and threatening Vienna.

On the Trentino front, the Austro-Hungarians took advantage of the mountainous terrain, which favoured the defender. After an initial strategic retreat, the front remained largely unchanged, while Austrian Kaiserschützen en Standschützen engaged Italian Alpini in bitter hand-to-hand combat throughout the summer. The Austro-Hungarians counterattacked in the Altopiano van Asiago, towards Verona and Padua, in the spring of 1916 (Strafexpeditie), but made little progress and were defeated by the Italians.[154]

Beginning in 1915, the Italians under Cadorna mounted eleven offensives on the Isonzo front langs de Isonzo (Soča) River, northeast of Triëst​Of these eleven offensives, five were won by Italy, three remained inconclusive, and the other three were repelled by the Austro-Hungarians, who held the higher ground. In the summer of 1916, after the Slag bij Doberdò, the Italians captured the town of Gorizia​After this victory, the front remained static for over a year, despite several Italian offensives, centred on the Banjšice and Karst Plateau east of Gorizia.

Afbeelding van de Slag bij Doberdò, fought in August 1916 between the Italian and the Austro-Hungarian armies

The Central Powers launched a crushing offensive on 26 October 1917, spearheaded by the Germans, and achieved a victory at Caporetto (Kobarid​The Italian Army was routed and retreated more than 100 kilometres (62 mi) to reorganise. The new Italian chief of staff, Armando Diaz, ordered the Army to stop their retreat and defend the Monte Grappa summit, where fortified defenses were constructed; the Italians repelled the Austro-Hungarian and German Army, and stabilised the front at the Piave-rivier​Since the Italian Army had suffered heavy losses in the Battle of Caporetto, the Italian Government ordered conscription of the so-called '99 jongens (Ragazzi del '99): all males born in 1899 and prior, who were 18 years old or older. In 1918, the Austro-Hungarians failed to break through in a series of battles on the Piave and were finally decisively defeated in the Slag bij Vittorio Veneto in oktober. Op 1 November, the Italian Navy destroyed much of the Austro-Hungarian fleet stationed in Pula, preventing it from being handed over to the new Staat van Slovenen, Kroaten en Serviërs​Op 3 November, the Italians invaded Trieste from the sea. Op dezelfde dag is het Wapenstilstand van Villa Giusti was getekend. By mid-November 1918, the Italian military occupied the entire former Austrian Littoral and had seized control of the portion of Dalmatia that had been guaranteed to Italy by the London Pact.[155] By the end of hostilities in November 1918,[156] Admiraal Enrico Millo verklaarde zichzelf tot gouverneur van Dalmatië van Italië.[156] Austria-Hungary surrendered on 11 November 1918.[157][158]

Roemeense deelname

Maarschalk Joffre inspecting Romanian troops, 1916

Romania had been allied with the Central Powers since 1882. When the war began, however, it declared its neutrality, arguing that because Austria-Hungary had itself declared war on Serbia, Romania was under no obligation to join the war. On 4 August 1916, Romania and the Entente signed the Political Treaty and Military Convention, that established the coordinates of Romania's participation in the war. In return, it received the Allies' formal sanction for Transsylvanië, Banat and other territories of Austria-Hungary to be annexed to Romania. The action had large popular support.[159] On 27 August 1916, the Romanian Army lanceerde een aanval against Austria-Hungary, with limited Russian support. The Romanian offensive was initially successful in Transylvania, but a Central Powers counterattack by the drove them back.[160] Als gevolg van de Slag bij Boekarest, the Central Powers occupied Bucharest on 6 December 1916. Fighting in Moldova continued in 1917, but Russian withdrawal from the war in late 1917 as a result of the Oktoberrevolutie meant that Romania was forced to sign an armistice with the Central Powers on 9 December 1917.[161]

Romanian troops during the Slag bij Mărăşeşti, 1917

In January 1918, Romanian forces established control over Bessarabië as the Russian Army abandoned the province. Although a treaty was signed by the Romanian and Bolsjewiek Russian governments following talks between 5 en 9 March 1918 on the withdrawal of Romanian forces from Bessarabia within two months, on 27 March 1918 Romania formally attached Bessarabia, inhabited by a Romanian majority, to its territory, based on a resolution passed by the local assembly of that territory on its unification with Romania.[162]

Romania officially made peace with the Central Powers by signing the Verdrag van Boekarest on 7 May 1918. Under the treaty, Romania was obliged to end the war with the Central Powers and make small territorial concessions to Austria-Hungary, ceding control of some passes in the Karpatische bergen, and to grant oil concessions to Germany. In exchange, the Central Powers recognised the sovereignty of Romania over Bessarabia. The treaty was renounced in October 1918 by the Alexandru Marghiloman government, and Romania nominally re-entered the war on 10 November 1918 against the Central Powers. The next day, the Treaty of Bucharest was nullified by the terms of the Armistice of Compiègne.[163][164] Total Romanian deaths from 1914 to 1918, military and civilian, within contemporary borders, were estimated at 748,000.[165]

Oostfront

Eerste acties

Keizer Nicolaas II and Commander-in-Chief Nikolai Nikolaevich in the captured Przemysl. De Rus Belegering van Przemyśl was the longest siege of the war.

Russian plans for the start of the war called for simultaneous invasions of Austrian Galicië and East Prussia. Although Russia's initial advance into Galicia was largely successful, it was driven back from East Prussia by Hindenburg and Ludendorff at the battles of Tannenberg and the Mazurische meren in August and September 1914.[166][167] Russia's less developed industrial base and ineffective military leadership were instrumental in the events that unfolded. By the spring of 1915, the Russians had retreated from Galicia, and, in May, the Central Powers achieved a remarkable breakthrough on Poland's southern frontiers with their Gorlice-Tarnów-offensief.[168] Op 5 August, they captured Warschau and forced the Russians to withdraw from Poland.

Despite Russia's success in the June 1916 Brusilov-offensief against the Austrians in eastern Galicia,[169] the offensive was undermined by the reluctance of other Russian generals to commit their forces to support the victory. Allied and Russian forces were revived only briefly by Roemeense deelname aan de oorlog on 27 August, as Romania was rapidly defeated by a Central Powers offensive. Meanwhile, unrest grew in Russia as de tsaar remained at the front. The increasingly incompetent rule of Keizerin Alexandra drew protests and resulted in the murder of her favourite, Rasputin, at the end of 1916.

Russische revolutie

Territory lost under the Verdrag van Brest-Litovsk

In March 1917, demonstrations in Petrograd culminated in the abdication of Tsar Nicholas II and the appointment of a weak Voorlopige regering, which shared power with the Petrograd sovjet socialisten. This arrangement led to confusion and chaos both at the front and at home. The army became increasingly ineffective.[170]

Following the Tsar's abdication, Vladimir Lenin—with the help of the German government—was ushered by train from Switzerland into Russia 16 April 1917.[171] Discontent and the weaknesses of the Provisional Government led to a rise in the popularity of the Bolshevik Party, led by Lenin, which demanded an immediate end to the war. The Revolution of November was followed in December by an armistice and negotiations with Germany. At first, the Bolsheviks refused the German terms, but when German troops began marching across Ukraine unopposed, the new government acceded to the Verdrag van Brest-Litovsk op 3 March 1918. The treaty ceded vast territories, including Finland, the Baltic provinces, parts of Poland and Ukraine to the Central Powers.[172] Despite this enormous German success, the manpower required by the Germans to occupy the captured territory may have contributed to the failure of their Lenteoffensief, and secured relatively little food or other materieel for the Central Powers war effort.

De Finse burgeroorlog was fought near the end of the World War I.[173] Duitse artillerie in Malmi tijdens de Slag bij Helsinki on 12 April 1918.

With the adoption of the Treaty of Brest-Litovsk, the Entente no longer existed. The Allied powers led a small-scale invasion of Russia, partly to stop Germany from exploiting Russian resources, and to a lesser extent, to support the "Blanken" (as opposed to the "Reds") in the Russische burgeroorlog.[174] Allied troops landed in Arkhangelsk en in Vladivostok als onderdeel van Interventie van Noord-Rusland.

Tsjechoslowaakse Legioen

Tsjechoslowaakse Legioen, Vladivostok, 1918

The Czechoslovak Legion fought on the side of the Entente. Its goal was to win support for the independence of Tsjecho-Slowakije​The Legion in Russia was established in September 1914, in December 1917 in Frankrijk (including volunteers from America) and in April 1918 in Italië​Czechoslovak Legion troops defeated the Oostenrijks-Hongaars army at the Ukrainian village of Zborov, in July 1917. After this success, the number of Czechoslovak legionaries increased, as well as Czechoslovak military power. In de Slag bij Bakhmach, the Legion defeated the Germans and forced them to make a truce.

In Russia, they were heavily involved in the Russian Civil War, siding with the Whites against the Bolsjewieken, at times controlling most of the Trans-Siberische spoorweg and conquering all the major cities of Siberië​The presence of the Czechoslovak Legion near Jekaterinenburg appears to have been one of the motivations for the Bolshevik execution of the Tsar and his family in July 1918. Legionaries arrived less than a week afterwards and captured the city. Because Russia's European ports were not safe, the corps was evacuated by a long detour via the port of Vladivostok. The last transport was the American ship Heffron in September 1920.

Central Powers peace overtures

"They shall not pass", a phrase typically associated with the defence of Verdun

On 12 December 1916, after ten brutal months of the Battle of Verdun and a successful offensive against Romania, Germany attempted to negotiate a peace with the Allies.[175] However, this attempt was rejected out of hand as a "duplicitous war ruse".[175]

Soon after, the US president, Woodrow Wilson, attempted to intervene as a peacemaker, asking in a note for both sides to state their demands. Lloyd George's War Cabinet considered the German offer to be a ploy to create divisions amongst the Allies. After initial outrage and much deliberation, they took Wilson's note as a separate effort, signalling that the United States was on the verge of entering the war against Germany following the "submarine outrages". While the Allies debated a response to Wilson's offer, the Germans chose to rebuff it in favour of "a direct exchange of views". Learning of the German response, the Allied governments were free to make clear demands in their response of 14 January. They sought restoration of damages, the evacuation of occupied territories, reparations for France, Russia and Romania, and a recognition of the principle of nationalities.[176] This included the liberation of Italians, Slavs, Romanians, Czecho-Slovaks, and the creation of a "free and united Poland".[176] On the question of security, the Allies sought guarantees that would prevent or limit future wars, complete with sanctions, as a condition of any peace settlement.[177] The negotiations failed and the Entente powers rejected the German offer on the grounds that Germany had not put forward any specific proposals.

1917–1918

Events of 1917 proved decisive in ending the war, although their effects were not fully felt until 1918.

Developments in 1917

French Army lookout at his observation post, Haut-Rhin, France, 1917

The British naval blockade began to have a serious impact on Germany. In response, in February 1917, the Duitse generale staf overtuigd Kanselier Theobald von Bethmann-Hollweg to declare unrestricted submarine warfare, with the goal of starving Britain out of the war. German planners estimated that unrestricted submarine warfare would cost Britain a monthly shipping loss of 600,000 tons. The General Staff acknowledged that the policy would almost certainly bring the United States into the conflict, but calculated that British shipping losses would be so high that they would be forced to sue for peace after five to six months, before American intervention could have an effect. Tonnage sunk rose above 500,000 tons per month from February to July. It peaked at 860,000 tons in April. After July, the newly re-introduced konvooi system became effective in reducing the U-boat threat. Britain was safe from starvation, while German industrial output fell, and the United States joined the war far earlier than Germany had anticipated.

On 3 May 1917, during the Nivelle Offensive, the French 2nd Colonial Division, veterans of the Battle of Verdun, refused orders, arriving drunk and without their weapons. Het ontbrak hun officieren aan de middelen om een ​​hele divisie te straffen, en harde maatregelen werden niet onmiddellijk uitgevoerd. De muiterijen van het Franse leger verspreidden zich uiteindelijk naar nog eens 54 Franse divisies en 20.000 mannen deserteerden. Beroep op patriottisme en plichtsbetrachting, evenals massa-arrestaties en processen, moedigden de soldaten echter aan om terug te keren om hun loopgraven te verdedigen, hoewel de Franse soldaten weigerden deel te nemen aan verdere offensieve acties.[178] Robert Nivelle werd op 15 mei uit zijn bevel gehaald en vervangen door generaal Philippe Pétain, die bloedige grootschalige aanvallen opschortten.

Duitse filmploeg die de actie opneemt

De overwinning van de Centrale Mogendheden in de Slag bij Caporetto bracht de geallieerden ertoe de Rapallo-conferentie waarop ze de Opperste Oorlogsraad om de planning te coördineren. Eerder opereerden Britse en Franse legers onder afzonderlijke commando's.

In december ondertekenden de Centrale Mogendheden een wapenstilstand met Rusland, waardoor grote aantallen Duitse troepen werden vrijgelaten voor gebruik in het westen. Met Duitse versterkingen en nieuwe Amerikaanse troepen die binnenstroomden, moest de uitkomst aan het westelijk front worden beslist. De Centrale Mogendheden wisten dat ze een langdurige oorlog niet konden winnen, maar ze hadden hoge verwachtingen van succes op basis van een laatste snel offensief. Bovendien werden beide partijen in toenemende mate bang voor sociale onrust en revolutie in Europa. Zo streefden beide partijen dringend naar een beslissende overwinning.[179]

In 1917, keizer Charles I van Oostenrijk probeerde in het geheim afzonderlijke vredesonderhandelingen met Clemenceau, via de broer van zijn vrouw Sixtus in België als tussenpersoon, zonder medeweten van Duitsland. Italië was tegen de voorstellen. Toen de onderhandelingen mislukten, werd zijn poging aan Duitsland geopenbaard, wat resulteerde in een diplomatieke catastrofe.[180][181]

Conflict in het Ottomaanse Rijk, 1917-1918

10,5 cm Feldhaubitze 98/09 en Ottomaanse artilleristen in Hareira in 1917 voor het offensief van Zuid-Palestina
Britse artilleriebatterij aan Zet Scopus op in de Slag om Jeruzalem, 1917. Voorgrond, een batterij van 16 zware kanonnen. Achtergrond, kegelvormige tenten en ondersteuningsvoertuigen.

In maart en april 1917 op de Eerste en Tweede veldslagen van GazaStopten Duitse en Ottomaanse troepen de opmars van de Egyptische Expeditiemacht, die in augustus 1916 was begonnen tijdens de Slag om Romani.[182][183]Eind oktober werd de Sinaï en Palestina Campagne hervat, toen General Edmund Allenby's XXe Korps, XXI Corps en Desert Mounted Corps won de Slag bij Beersheba.[184] Twee Ottomaanse legers werden een paar weken later verslagen bij de Slag bij Mughar Ridge en begin december Jeruzalem werd gevangen genomen na een nieuwe Ottomaanse nederlaag bij de Slag om Jeruzalem.[185][186][187] Rond deze tijd Friedrich Freiherr Kress von Kressenstein werd ontheven van zijn taken als commandant van het Achtste Leger, vervangen door Djevad Pasha, en een paar maanden later de commandant van de Ottomaanse leger in Palestina, Erich von Falkenhayn, werd vervangen door Otto Liman von Sanders.[188][189]

Ottomaanse troepen tijdens de Mesopotamische campagne
Britse troepen op mars tijdens de Mesopotamische campagne, 1917

Begin 1918 was de frontlinie uitgebreid en de Jordaanvallei bezet was, na de Eerste Transjordanië en de Tweede Transjordanië aanvallen door troepen van het Britse rijk in maart en april 1918.[190] In maart werden de meeste Britse infanterie en Yeomanry cavalerie werd naar het westelijk front gestuurd als gevolg van het lenteoffensief. Ze werden vervangen door Indiase legereenheden. Tijdens een aantal maanden van reorganisatie en training van de zomer, heeft een aantal aanvallen werden uitgevoerd op delen van de Ottomaanse frontlinie. Deze duwden de frontlinie naar het noorden naar meer voordelige posities voor de Entente ter voorbereiding op een aanval en om de nieuw aangekomen Indiase legerinfanterie te acclimatiseren. Pas midden september was de geïntegreerde troepenmacht klaar voor grootschalige operaties.

De gereorganiseerde Egyptian Expeditionary Force, met een extra gemonteerde divisie, brak de Ottomaanse troepen bij de Slag bij Megiddo in september 1918. In twee dagen braken de Britse en Indiase infanterie, gesteund door een sluipend spervuur, de Ottomaanse frontlinie en veroverden het hoofdkwartier van de Achtste Leger (Ottomaanse Rijk) Bij Tulkarm, de doorlopende loopgraaflijnen bij Tabsor, Arara, en de Zevende Leger (Ottomaanse Rijk) hoofdkantoor in Nablus​Het Desert Mounted Corps reed door de door de infanterie veroorzaakte doorbraak in de frontlinie. Tijdens vrijwel continue operaties door Australische Light Horse, Britse bereden Yeomanry, Indiaan Lancersen Nieuw-Zeeland Gemonteerd geweer brigades in de Jezreel Valley, veroverden ze Nazareth, Afulah en Beisan, Jenin, samen met Haifa aan de Middellandse Zeekust en Daraa ten oosten van de rivier de Jordaan op de Hejaz-spoorweg. Samakh en Tiberias op de Zee van Galilea werden gevangen genomen op weg naar het noorden naar Damascus​Ondertussen, Chaytor's Force van Australisch licht paard, Nieuw-Zeeland bereden geweren, Indiërs, Brits West-Indië en Joodse infanterie veroverden de oversteekplaatsen van de Jordaan, Es zout, Amman en bij Ziza de meeste Vierde Leger (Ottomaanse Rijk)​De Wapenstilstand van Mudros, ondertekend eind oktober, maakte een einde aan de vijandelijkheden met het Ottomaanse Rijk toen de gevechten ten noorden van Aleppo.

15 augustus 1917: Vredesaanbod door de paus

Op of kort voor 15 augustus 1917 Paus Benedictus XV deed een vredesvoorstel[191] suggererend:

 • Geen annexaties
 • Geen vergoedingen, behalve ter compensatie van ernstige oorlogsschade in België en delen van Frankrijk en Servië
 • Een oplossing voor de problemen van Elzas-Lotharingen, Trentino en Triëst
 • Herstel van de Koninkrijk Polen
 • Duitsland trekt zich terug uit België en Frankrijk
 • De overzeese koloniën van Duitsland worden teruggestuurd naar Duitsland
 • Algemene ontwapening
 • Een Hooggerechtshof voor arbitrage om toekomstige geschillen tussen naties te beslechten
 • De vrijheid van de zeeën
 • Schaf alle economische vergeldingsconflicten af
 • Het had geen zin om herstelbetalingen te laten doen, omdat er zoveel schade was toegebracht aan alle strijdende partijen

Toetreding van de Verenigde Staten

Bij het uitbreken van de oorlog voerden de Verenigde Staten een beleid van non-interventie, conflicten vermijden terwijl we proberen vrede te bewerkstelligen. Toen de Duitse U-boot U-20 zonk de Britse liner RMS Lusitania op 7 Mei 1915 met 128 Amerikanen onder de doden, president Woodrow Wilson stond erop dat Amerika "te trots is om te vechten", maar eiste een einde aan de aanvallen op passagiersschepen. Duitsland heeft voldaan. Wilson probeerde tevergeefs een schikking te bemiddelen. Hij waarschuwde echter ook herhaaldelijk dat de Verenigde Staten geen onbeperkte onderzeese oorlogvoering zouden tolereren, in strijd met het internationaal recht. Voormalig president Theodore Roosevelt hekelde Duitse handelingen als "piraterij".[192] Wilson werd ternauwernood herkozen in 1916 na campagne te hebben gevoerd met de slogan "hij hield ons buiten de oorlog".[193][194][195]

President Wilson voor het Congres, dat op 3 februari 1917 de breuk in de officiële betrekkingen met Duitsland aankondigde

In januari 1917 besloot Duitsland de onbeperkte onderzeeëroorlog te hervatten, in de hoop Groot-Brittannië uit te hongeren en zich over te geven. Duitsland deed dit in het besef dat het Amerikaanse toetreding zou betekenen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, in de Zimmermann Telegram, nodigde Mexico uit om zich bij de oorlog aan te sluiten als bondgenoot van Duitsland tegen de Verenigde Staten. In ruil daarvoor zouden de Duitsers de oorlog van Mexico financieren en het land helpen de gebieden Texas, New Mexico en Arizona te herstellen.[196] Het Verenigd Koninkrijk onderschepte het bericht en presenteerde het aan de Amerikaanse ambassade in het VK. Van daaruit ging het naar president Wilson die de Zimmermann-notitie aan het publiek publiceerde, en Amerikanen zagen het als casus belli​Wilson riep anti-oorlogselementen op om alle oorlogen te beëindigen door deze te winnen en het militarisme van de wereld te elimineren. Hij voerde aan dat de oorlog zo belangrijk was dat de VS een stem moesten hebben in de vredesconferentie.[197] Na het tot zinken brengen van zeven Amerikaanse koopvaardijschepen door onderzeeërs en de publicatie van het Zimmermann-telegram, riep Wilson op tot oorlog tegen Duitsland op 2 April 1917,[198] welke de Amerikaans congres verklaard 4 dagen later.

De Verenigde Staten waren nooit formeel lid van de geallieerden, maar werden een zelfbenoemde "Associated Power". De Verenigde Staten hadden een klein leger, maar na de passage van de Selective Service Act, het trok 2,8 miljoen mannen,[199] en stuurde tegen de zomer van 1918 elke dag 10.000 nieuwe soldaten naar Frankrijk. In 1917 verleende het Amerikaanse Congres het Amerikaanse staatsburgerschap aan Puerto Ricanen zodat ze konden worden opgeroepen om deel te nemen aan de Tweede Wereldoorlog Ik, als onderdeel van de Jones-Shafroth Act​De veronderstellingen van de Duitse generale staf dat het de Britse en Franse troepen zou kunnen verslaan voordat de Amerikaanse troepen hen zouden versterken, bleken onjuist.[200]

De Marine van de Verenigde Staten stuurde een slagschip groep naar Scapa Flow om zich aan te sluiten bij de Britse Grand Fleet, vernietigers Queenstown, Ierland, en onderzeeërs om konvooien te helpen bewaken. Verschillende regimenten van Amerikaanse mariniers werden ook naar Frankrijk gestuurd. De Britten en Fransen wilden dat Amerikaanse eenheden werden gebruikt om hun troepen die al op de gevechtslinies stonden te versterken en geen schaarse scheepvaart te verspillen aan het overhalen van voorraden. Algemeen John J. Pershing, Amerikaanse expeditietroepen (AEF) commandant, weigerde Amerikaanse eenheden op te splitsen om als vulmateriaal te worden gebruikt. Bij wijze van uitzondering stond hij toe dat Afrikaans-Amerikaanse gevechtsregimenten in Franse divisies werden ingezet. De Harlem Hellfighters vocht als onderdeel van de Franse 16e Divisie en verdiende een eenheid Croix de Guerre voor hun acties bij Château-Thierry, Belleau Wood, en Sechault.[201] De AEF-doctrine riep op tot het gebruik van frontale aanvallen, die al lang geleden waren verworpen door Britse en Franse commandanten vanwege het grote verlies aan mensenlevens dat daaruit voortvloeide.[202]

Op de Conferentie van Doullens op 5 november 1917 werd een Supreme War Council of Allied Forces opgericht. Generaal Foch werd aangesteld als opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten. Haig, Pétain en Pershing behielden de tactische controle over hun respectievelijke legers; Foch nam eerder een coördinerende dan een regisserende rol op zich, en de Britse, Franse en Amerikaanse commando's opereerden grotendeels onafhankelijk. Generaal Foch drong aan op het gebruik van de aankomende Amerikaanse troepen als individuele vervangers, terwijl Pershing nog steeds probeerde om Amerikaanse eenheden als een onafhankelijke kracht op te nemen. Deze eenheden werden op 28 maart 1918 toegewezen aan de uitgeputte commando's van het Franse en het Britse rijk.

Duits Lenteoffensief van 1918

Franse soldaten onder Generaal Gouraud, met machinegeweren tussen de ruïnes van een kathedraal nabij de Marne, 1918

Ludendorff maakte plannen (codenaam Operatie Michael) voor het offensief van 1918 aan het westelijk front. Het Lenteoffensief probeerde de Britse en Franse strijdkrachten te verdelen met een reeks schijnbewegingen en voorschotten. De Duitse leiding hoopte de oorlog te beëindigen voordat belangrijke Amerikaanse troepen arriveerden. De operatie begon op 21 maart 1918 met een aanval op Britse troepen in de buurt Saint-Quentin​Duitse troepen bereikten een ongekende opmars van 60 kilometer (37 mijl).[203]

Britse en Franse loopgraven werden met roman binnengedrongen infiltratietactieken, ook wel genoemd Hutier tactiek na generaal Oskar von Hutier, door speciaal getrainde eenheden genaamd stormtroopers​Voorheen werden aanvallen gekenmerkt door lange artilleriebombardementen en massale aanvallen. In het Lenteoffensief van 1918 gebruikte Ludendorff echter slechts kort artillerie en infiltreerde hij op zwakke punten in kleine groepen infanterie. Ze vielen commando- en logistieke gebieden aan en omzeilden punten van ernstig verzet. Meer zwaarbewapende infanterie vernietigde vervolgens deze geïsoleerde posities. Dit Duitse succes was in hoge mate afhankelijk van het verrassingselement.[204]

Brits 55ste (West Lancashire) Divisie soldaten verblind door traangas tijdens de Slag bij Estaires, 10 april 1918

Het front verplaatst naar binnen 120 kilometer (75 mijl) van Parijs. Drie zwaar Krupp spoorwegkanonnen schoten 183 granaten op de hoofdstad, waardoor veel Parijzenaars op de vlucht sloegen. Het aanvankelijke offensief was zo succesvol dat keizer Wilhelm II 24 maart tot nationale feestdag​Veel Duitsers dachten dat de overwinning nabij was. Na hevige gevechten werd het offensief echter gestaakt. Ontbrekende tanks of gemotoriseerde artilleriekonden de Duitsers hun verworvenheden niet consolideren. De problemen van bevoorrading werden ook verergerd door toenemende afstanden die zich nu uitstrekten over terrein dat gescheurd was en vaak onbegaanbaar voor verkeer.[205]

Na Operatie Michael ging Duitsland van start Operatie Georgette tegen het noorden Engels kanaal poorten. De geallieerden stopten de opmars na beperkte terreinwinst van Duitsland. Het Duitse leger in het zuiden voerde toen uit Operaties Blücher en Yorck, in grote lijnen richting Parijs. Duitsland lanceerde Operatie Marne (Tweede slag om de Marne) op 15 juli, in een poging om te omsingelen Reims​De resulterende tegenaanval, die de Honderd dagenoffensief, markeerde het eerste succesvolle geallieerde offensief van de oorlog. Op 20 juli hadden de Duitsers zich teruggetrokken over de Marne naar hun startlijnen,[206] weinig bereikt, en het Duitse leger heeft het initiatief nooit herwonnen. Tussen maart en april 1918 vielen er 270.000 Duitse slachtoffers, waaronder veel hoogopgeleide stormtroopers.

Ondertussen viel Duitsland thuis uit elkaar. Anti-oorlog marsen werden frequent en het moreel in het leger viel. De industriële productie was de helft van het niveau van 1913.

Nieuwe staten treden in de oorlog

In het late voorjaar van 1918 werden drie nieuwe staten gevormd in de Zuidelijke Kaukasus: de Eerste Republiek Armenië, de Democratische Republiek Azerbeidzjan, en de Democratische Republiek Georgië, die hun onafhankelijkheid van het Russische rijk verklaarden. Twee andere kleinere entiteiten werden opgericht, de Centrocaspian dictatuur en Zuidwestelijke Kaukasische Republiek (de eerste werd in de herfst van 1918 door Azerbeidzjan geliquideerd en de laatste door een gezamenlijke Armeens-Britse taskforce begin 1919). Met de terugtrekking van de Russische legers van het Kaukasusfront in de winter van 1917-1918 zetten de drie grote republieken zich schrap voor een op handen zijnde Ottomaanse opmars, die begon in de eerste maanden van 1918. De solidariteit werd kort gehandhaafd toen de Transkaukasische Federatieve Republiek werd opgericht in het voorjaar van 1918, maar dit stortte in mei, toen de Georgiërs bescherming gevraagd en gekregen uit Duitsland en de Azerbeidzjanen sloten een verdrag met het Ottomaanse rijk dat meer op een militair bondgenootschap leek. Armenië werd aan hun lot overgelaten en vocht vijf maanden lang tegen de dreiging van een volwaardige bezetting door de Ottomaanse Turken voordat het hen bij de Slag bij Sardarabad.[207]

Overwinning van de geallieerden: vanaf zomer 1918

Honderd dagenoffensief

Tussen april en november 1918 verhoogden de geallieerden hun sterkte in de frontlinie, terwijl de Duitse sterkte met de helft afnam.[208]
Luchtfoto van ruïnes van Vaux-devant-Damloup, Frankrijk, 1918

Het geallieerde tegenoffensief, bekend als de Honderd dagenoffensief, begon op 8 Augustus 1918, met de Slag bij Amiens​De strijd omvatte meer dan 400 tanks en 120.000 Britten, Heerschappij, en Franse troepen, en tegen het einde van de eerste dag was er een opening van 24 kilometer lang gecreëerd in de Duitse linies. De verdedigers vertoonden een duidelijke ineenstorting van het moreel, waardoor Ludendorff deze dag de "Zwarte Dag van het Duitse leger" noemde.[209][210][211] Na een opmars zo ver als 23 kilometer (14 mijl), verstijfde de Duitse weerstand en werd de strijd op 12 augustus beëindigd.

In plaats van de Amiens-strijd voort te zetten voorbij het punt van aanvankelijk succes, zoals zo vaak in het verleden was gedaan, verlegden de geallieerden de aandacht naar elders. De geallieerde leiders hadden zich nu gerealiseerd dat het voortzetten van een aanval nadat het verzet was verhard, een verspilling van levens was, en het was beter een linie om te draaien dan te proberen eroverheen te rollen. Ze begonnen snel aanvallen uit te voeren om te profiteren van succesvolle vorderingen op de flanken, en braken ze vervolgens af toen elke aanval zijn initiële impuls verloor.[212]

De dag nadat het offensief begon, zei Ludendorff: "We kunnen de oorlog niet meer winnen, maar we mogen hem ook niet verliezen." Op 11 augustus bood hij zijn ontslag aan de keizer aan, die het weigerde en antwoordde: "Ik zie dat we een evenwicht moeten vinden. We hebben bijna de limiet van onze verzetsmacht bereikt. De oorlog moet worden beëindigd."[citaat nodig] Op 13 augustus om Spa, Hindenburg, Ludendorff, de bondskanselier en minister van Buitenlandse Zaken Hintz waren het erover eens dat de oorlog niet militair kon worden beëindigd en de volgende dag besloot de Duitse Kroonraad dat de overwinning in het veld nu hoogst onwaarschijnlijk was. Oostenrijk en Hongarije waarschuwden dat ze de oorlog slechts tot december konden voortzetten, en Ludendorff beval onmiddellijke vredesonderhandelingen aan. Prins Rupprecht gewaarschuwd Prins Maximiliaan van Baden: "Onze militaire situatie is zo snel verslechterd dat ik niet langer geloof dat we het de winter uit kunnen houden; het is zelfs mogelijk dat een catastrofe eerder komt."[213]

Slag bij Albert
16th Bn (Canadese Schotse), voortschrijdend tijdens de Slag om het Canal du Nord, 1918

Britse en Dominion-troepen lanceerden de volgende fase van de campagne met de Slag bij Albert op 21 augustus.[214] De aanval werd uitgebreid door Fransen[213] en daarna nog meer Britse troepen in de volgende dagen. Tijdens de laatste week van augustus was de geallieerde druk langs een 110 kilometer lang front tegen de vijand zwaar en onverbiddelijk. Uit Duitse verslagen: "Elke dag werd doorgebracht in bloedige gevechten tegen een steeds weer oprukkende vijand, en nachten gingen voorbij zonder slaap in de pensionering naar nieuwe linies."[212]

Geconfronteerd met deze vooruitgang, op 2 september de Duitser Oberste Heeresleitung ("Supreme Army Command") gaf orders om zich terug te trekken in het zuiden naar de Hindenburglinie​Dit afgestaan ​​zonder slag of stoot de saillant in beslag genomen de vorige april.[215] Volgens Ludendorff, "moesten we de noodzaak erkennen ... om het hele front van de Scarpe tot de Vesle terug te trekken."[216][pagina nodig] In bijna vier weken van vechten vanaf 8 In augustus werden meer dan 100.000 Duitse gevangenen genomen. Het Duitse opperbevel realiseerde zich dat de oorlog verloren was en deed pogingen om een ​​bevredigend einde te bereiken. Op 10 september drong Hindenburg aan op vredesbewegingen bij keizer Karel van Oostenrijk, en Duitsland deed een beroep op Nederland voor bemiddeling. Op 14 september stuurde Oostenrijk een brief naar alle strijdende partijen en neutralen met de suggestie voor een bijeenkomst voor vredesbesprekingen op neutraal terrein, en op 15 september deed Duitsland een vredesaanbod aan België. Beide vredesaanbiedingen werden afgewezen.[213]

Geallieerde opmars naar de Hindenburglinie

Een Amerikaanse majoor, die een observatieballon nabij het front, 1918

In september de geallieerden schoof op naar de Hindenburglinie in het noorden en midden. De Duitsers bleven sterke achterhoede-acties voeren en lanceerden talloze tegenaanvallen, maar de posities en buitenposten van de linie bleven vallen, waarbij de BEF alleen al 30.441 gevangenen nam in de laatste week van september. Op 24 september kwam een ​​aanval door zowel de Britten als de Fransen binnen 3 kilometer (2 mijl) van St. Quentin. De Duitsers hadden zich nu teruggetrokken op posities langs of achter de Hindenburglinie. Diezelfde dag informeerde het opperbevel van het leger de leiders in Berlijn dat wapenstilstandsgesprekken onvermijdelijk waren.[213]

De laatste aanval op de Hindenburglinie begon met de Offensief Maas-Argonne, gelanceerd door Franse en Amerikaanse troepen op 26 september. De week daarop braken samenwerkende Franse en Amerikaanse eenheden door Champagne bij de Slag bij Blanc Mont Ridge, de Duitsers dwingend van de indrukwekkende hoogten af ​​te dwingen en zich te sluiten richting de Belgische grens.[217] Op 8 In oktober werd de linie opnieuw doorboord door Britse en Dominion-troepen bij de Slag bij Cambrai.[218] Het Duitse leger moest zijn front inkorten en de Nederlandse grens als anker gebruiken om achterhoede-acties te bestrijden toen het terugviel richting Duitsland.

Toen Bulgarije op 29 september een aparte wapenstilstand ondertekende, leed Ludendorff, die al maanden onder grote druk stond, iets dat leek op een inzinking. Het was duidelijk dat Duitsland niet langer een succesvolle verdediging kon opzetten. De ineenstorting van de Balkan betekende dat Duitsland op het punt stond zijn belangrijkste olie- en voedselvoorraden te verliezen. De reserves waren opgebruikt, zelfs toen de Amerikaanse troepen met een snelheid van 10.000 per dag bleven arriveren.[219][220][221] De Amerikanen leverden tijdens de oorlog meer dan 80% van de geallieerde olie, en er was geen tekort.[222]

Duitse revolutie 1918-1919

Duitse revolutie, Kiel, 1918

Het nieuws over de aanstaande militaire nederlaag van Duitsland verspreidde zich door de Duitse strijdkrachten. De dreiging van muiterij was wijdverbreid. Admiraal Reinhard Scheer en Ludendorff besloten een laatste poging te ondernemen om de "moed" van de Duitse marine te herstellen.

In Noord-Duitsland, de Duitse revolutie van 1918-1919 begon eind oktober 1918. Eenheden van de Duitse marine weigerden uit te varen voor een laatste, grootschalige operatie in een oorlog waarvan ze dachten dat deze zo goed als verloren was, waarmee de opstand werd geïnitieerd. De opstand van zeelieden, die vervolgens volgde in de zeehavens van Wilhelmshaven en Kiel, verspreidde zich binnen enkele dagen over het hele land en leidde op 9 tot de proclamatie van een republiek November 1918, kort daarna tot de troonsafstand van keizer Wilhelm II en tot Duitse capitulatie.[223][224][225][221]

Nieuwe Duitse regering geeft zich over

Met het wankelen van het leger en met een wijdverbreid verlies van vertrouwen in de keizer, wat leidde tot zijn troonsafstand en vluchtte het land, ging Duitsland op weg naar overgave. Prins Maximiliaan van Baden nam op 3 October als bondskanselier van Duitsland om met de geallieerden te onderhandelen. De onderhandelingen met president Wilson begonnen onmiddellijk, in de hoop dat hij betere voorwaarden zou bieden dan de Britten en Fransen. Wilson eiste een constitutionele monarchie en parlementaire controle over het Duitse leger.[226] Er was geen weerstand toen de Sociaal-democraat Philipp Scheidemann op 9 November verklaarde Duitsland tot een republiek. De keizer, koningen en andere erfelijke heersers werden allemaal uit de macht gehaald en Wilhelm vluchtte om in ballingschap te gaan Nederland​Het was het einde van het keizerlijke Duitsland, een nieuw Duitsland was geboren als de Weimar Republiek.[227]

Wapenstilstanden en capitulaties

Italiaanse troepen bereiken Trento tijdens de Slag bij Vittorio Veneto, 1918. De overwinning van Italië betekende het einde van de oorlog aan het Italiaanse front en verzekerde de ontbinding van het Oostenrijks-Hongaarse rijk.

De ineenstorting van de Centrale Mogendheden kwam snel. Bulgarije was de eerste die een wapenstilstand ondertekende, de Wapenstilstand van Salonica op 29 september 1918.[228] Duitse keizer Wilhelm II in zijn telegram naar Bulgaarse tsaar Ferdinand I beschreven situatie: "Schandelijk! 62.000 Serviërs besloten de oorlog!".[229][230] Op dezelfde dag is het Duitse opperbevel van het leger op de hoogte Kaiser Wilhelm II en de Keizerlijke bondskanselier Tellen Georg von Hertling, dat de militaire situatie waarmee Duitsland werd geconfronteerd, hopeloos was.[231]

Mannen van het 64e Regiment van de VS, 7de Infanterie Divisie, vier het nieuws van de wapenstilstand, 11 november 1918

Op 24 oktober begonnen de Italianen met een aanval die snel het gebied herstelde dat verloren was gegaan na de Slag om Caporetto. Dit culmineerde in de Slag om Vittorio Veneto, die het einde betekende van het Oostenrijks-Hongaarse leger als effectieve strijdmacht. Het offensief veroorzaakte ook het uiteenvallen van het Oostenrijks-Hongaarse rijk. In de laatste week van oktober werden onafhankelijkheidsverklaringen afgelegd in Boedapest, Praag en Zagreb. Op 29 oktober vroegen de keizerlijke autoriteiten Italië om een ​​wapenstilstand, maar de Italianen bleven oprukken en bereikten Trento, Udine en Triëst. Op 3 In november stuurde Oostenrijk-Hongarije een vlag van wapenstilstand om een wapenstilstand (Wapenstilstand van Villa Giusti). De voorwaarden, per telegraaf geregeld met de geallieerde autoriteiten in Parijs, werden aan de Oostenrijkse commandant meegedeeld en aanvaard. De wapenstilstand met Oostenrijk werd ondertekend in de Villa Giusti, vlakbij Padua, op 3 November. Oostenrijk en Hongarije ondertekenden afzonderlijke wapenstilstanden na de omverwerping van de Habsburgse monarchie​In de daaropvolgende dagen bezette het Italiaanse leger Innsbruck en alles Tirol met meer dan 20.000 soldaten.[232]

Op 30 oktober capituleerde het Ottomaanse rijk en ondertekende het de wapenstilstand van Mudros.[228]

Op 11 november om 05.00 uur is een wapenstilstand met Duitsland werd ondertekend in een treinwagon te Compiègne. Op 11 november 1918 om 11.00 uur - "het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand" - trad een staakt-het-vuren in werking. Gedurende de zes uur tussen de ondertekening van de wapenstilstand en de inwerkingtreding ervan, begonnen legers van de tegenstander aan het westelijk front zich terug te trekken uit hun posities, maar de gevechten gingen door langs vele delen van het front, aangezien commandanten gebied wilden veroveren voordat de oorlog voorbij was. De bezetting van het Rijnland vond plaats na de wapenstilstand. De bezettingslegers bestonden uit Amerikaanse, Belgische, Britse en Franse troepen.

Ferdinand Foch, tweede van rechts, afgebeeld buiten de vervoer in Compiègne na akkoord te zijn gegaan met de wapenstilstand die de oorlog daar beëindigde. Het rijtuig werd later gekozen door nazi Duitsland als het symbolische decor van de wapenstilstand van Pétain in juni 1940.[233]

In november 1918 hadden de geallieerden een ruime voorraad manschappen en materieel om Duitsland binnen te vallen. Maar op het moment van de wapenstilstand was er geen geallieerde strijdmacht de Duitse grens overgestoken, lag het westfront nog zo'n 720 kilometer van Berlijn en hadden de legers van de keizer zich in goede staat teruggetrokken van het slagveld. Door deze factoren konden Hindenburg en andere hoge Duitse leiders het verhaal verspreiden dat hun legers niet echt verslagen waren. Dit resulteerde in het steek-in-de-rug legende,[234][235] die de nederlaag van Duitsland niet toeschreef aan zijn onvermogen om te blijven vechten (hoewel tot een miljoen soldaten leden aan de Grieppandemie van 1918 en ongeschikt om te vechten), maar vanwege het onvermogen van het publiek om te reageren op zijn "patriottische roeping" en de veronderstelde opzettelijke sabotage van de oorlogsinspanning, in het bijzonder door joden, socialisten en bolsjewieken.

De geallieerden hadden veel meer potentiële rijkdom die ze aan de oorlog konden besteden. Een schatting (op basis van 1913 dollar) is dat de geallieerden 58 miljard dollar aan de oorlog hebben uitgegeven en de centrale mogendheden slechts 25 miljard dollar. Onder de geallieerden gaf het VK 21 miljard dollar en 17 miljard dollar uit; onder de Centrale Mogendheden gaf Duitsland $ 20 miljard uit.[236]

Nasleep

In de nasleep van de oorlog verdwenen vier rijken: het Duitse, Oostenrijks-Hongaarse, Ottomaanse en Russische. Talrijke naties herwonnen hun vroegere onafhankelijkheid en er werden nieuwe gecreëerd. Vier dynastieën, samen met hun nevenaristocratieën, vielen als gevolg van de oorlog: de Romanovs, de Hohenzollerns, de Habsburgers, en de Ottomanen​België en Servië werden zwaar beschadigd, net als Frankrijk, met 1,4 miljoen doden,[237] andere slachtoffers niet meegerekend. Duitsland en Rusland werden op dezelfde manier getroffen.[1]

Formeel einde van de oorlog

De ondertekening van het Verdrag van Versailles in de Spiegelhal, Versailles, 28 juni 1919, door Sir William Orpen

Een formele oorlogstoestand tussen de twee partijen duurde nog zeven maanden, tot de ondertekening van de Verdrag van Versailles met Duitsland op 28 juni 1919. De Senaat van de Verenigde Staten heeft het verdrag niet geratificeerd ondanks publieke steun ervoor,[238][239] en beëindigde formeel zijn betrokkenheid bij de oorlog niet tot Knox-Porter-resolutie werd ondertekend op 2 Juli 1921 door president Warren G. Harding.[240] Voor het Verenigd Koninkrijk en het Britse rijk hield de oorlogstoestand op onder de bepalingen van de Beëindiging van de Present War (Definition) Act 1918 rekeninghoudend met:

 • Duitsland op 10 januari 1920.[241]
 • Oostenrijk op 16 juli 1920.[242]
 • Bulgarije op 9 augustus 1920.[243]
 • Hongarije op 26 juli 1921.[244]
 • Turkije op 6 augustus 1924.[245]

Na het Verdrag van Versailles werden verdragen getekend met Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse rijk. De onderhandelingen over het verdrag met het Ottomaanse rijk werden echter gevolgd door strijd en een definitief vredesverdrag tussen de geallieerde mogendheden en het land dat binnenkort de republiek van Turkije werd pas op 24 juli 1923 ondertekend op Lausanne.

Sommige oorlogsmonumenten het einde van de oorlog dateren als de ondertekening van het Verdrag van Versailles in 1919, toen veel van de troepen die in het buitenland dienden eindelijk naar huis terugkeerden; daarentegen concentreren de meeste herdenkingen aan het einde van de oorlog zich op de wapenstilstand van 11 november 1918.[246] Juridisch gezien waren de formele vredesverdragen pas compleet toen de laatste, het Verdrag van Lausanne, werd ondertekend. Onder zijn voorwaarden vertrokken de geallieerde troepen constant in Opel op 23 augustus 1923.

Vredesverdragen en nationale grenzen

Na de oorlog heeft de Vredesconferentie van Parijs legde een reeks vredesverdragen op aan de Centrale Mogendheden om de oorlog officieel te beëindigen. De 1919 Verdrag van Versailles behandelde Duitsland en, voortbouwend op Wilson's 14e punt, tot stand gebracht de Volkenbond op 28 juni 1919.[247][248]

De Centrale Mogendheden moesten de verantwoordelijkheid erkennen voor "alle verliezen en schade waaraan de geallieerde en geassocieerde regeringen en hun onderdanen zijn blootgesteld als gevolg van de oorlog die hun werd opgelegd door" hun agressie. In het Verdrag van Versailles was deze verklaring Artikel 231​Dit artikel werd bekend als de oorlogsschuldclausule omdat de meerderheid van de Duitsers zich vernederd en wrokkig voelde.[249] Over het algemeen voelden de Duitsers dat ze ten onrechte waren aangepakt door wat ze de 'dictaat van Versailles ". De Duitse historicus Hagen Schulze zei dat het Verdrag Duitsland" onder juridische sancties plaatste, beroofd van militaire macht, economisch geruïneerd en politiek vernederd. "[250] De Belgische historicus Laurence Van Ypersele benadrukt de centrale rol die de herinnering aan de oorlog en het Verdrag van Versailles in de Duitse politiek in de jaren twintig en dertig speelde:

Actieve ontkenning van de oorlogsschuld in Duitsland en Duitse wrok over zowel herstelbetalingen als de voortdurende geallieerde bezetting van het Rijnland zorgden voor een wijdverbreide herziening van de betekenis en de herinnering aan de oorlog. De legende van de "steek in de rug"en de wens om het" dictaat van Versailles "te herzien, en het geloof in een internationale dreiging gericht op de uitroeiing van de Duitse natie, bleef in het hart van de Duitse politiek bestaan. Zelfs een man van vrede als [Gustav] Stresemann verwierp publiekelijk de Duitse schuld. Wat de nazi's betreft, zij zwaaiden met de vlaggen van binnenlands verraad en internationale samenzwering in een poging de Duitse natie tot een geest van wraak te bewegen. Net als een fascistisch Italië probeerde nazi-Duitsland de herinnering aan de oorlog om te buigen in het voordeel van zijn eigen beleid.[251]

Ondertussen zagen nieuwe naties die bevrijd waren van de Duitse overheersing het verdrag als een erkenning van het onrecht dat veel grotere agressieve buren jegens kleine naties hadden begaan.[252] De Vredesconferentie vereiste dat alle verslagen machten moesten betalen herstelbetalingen voor alle schade aan burgers. Echter, als gevolg van economische moeilijkheden en Duitsland als enige verslagen macht met een intacte economie, viel de last grotendeels op Duitsland.

Oostenrijk-Hongarije werd opgedeeld in verschillende opvolgerstaten, waaronder Oostenrijk, Hongarije, Tsjechoslowakije en Joegoslavië, grotendeels maar niet geheel langs etnische lijnen. Transsylvanië werd verplaatst van Hongarije naar Groot-Roemenië​De details waren vervat in het Verdrag van Saint-Germain en het Verdrag van Trianon. Als gevolg van de Verdrag van Trianon3,3 miljoen Hongaren kwamen onder buitenlandse heerschappij. Hoewel de Hongaren ongeveer 54% van de bevolking van de vooroorlogse vormden Koninkrijk Hongarije (volgens de Volkstelling van 1910), werd slechts 32% van zijn grondgebied overgelaten aan Hongarije. Tussen 1920 en 1924 ontvluchtten 354.000 Hongaren de voormalige Hongaarse gebieden die verbonden waren met Roemenië, Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië.[253]

Het Russische rijk, dat zich in 1917 na de Oktoberrevolutie uit de oorlog had teruggetrokken, verloor een groot deel van zijn westelijke grens toen de nieuwe onafhankelijke naties van Estland, Finland, Letland, Litouwen, en Polen werden eruit gesneden. Roemenië nam in april 1918 de macht over Bessarabië over.[162]

Griekse premier Eleftherios Venizelos ondertekening van het Verdrag van Sèvres

Het Ottomaanse rijk viel uiteen, met veel van zijn Levant grondgebied dat als protectoraten aan verschillende geallieerde machten is toegekend. De Turkse kern in Anatolië werd gereorganiseerd als de Republiek Turkije. Het Ottomaanse rijk zou worden verdeeld door de Verdrag van Sèvres van 1920. Dit verdrag werd nooit geratificeerd door de sultan en werd verworpen door de Turkse Nationale Beweging, wat leidt tot de zegevierende Turkse Onafhankelijkheidsoorlog en het veel minder strenge Verdrag van Lausanne uit 1923.

Hoewel de meeste landen in 1923 vredesverdragen hadden gesloten, Andorra was een uitzondering. Andorra verklaarde in augustus 1914 de oorlog aan Duitsland. Destijds had het een leger van 600 parttime militairen, onder bevel van twee functionarissen. Andorra had een zeer kleine bevolking, dus het heeft nooit soldaten naar het slagveld gestuurd. Andorra mocht daarom het Verdrag van Versailles niet bijwonen. Het land sloot uiteindelijk in 1958 een vredesverdrag met Duitsland.[254][255][256][257]

Nationale identiteiten

Kaart van territoriale veranderingen in Europa na de wereldoorlog I (vanaf 1923)

Na 123 jaar kwam Polen weer tevoorschijn als een onafhankelijk land. Het Koninkrijk Servië en zijn dynastie, als een "kleine Entente-natie" en het land met de meeste slachtoffers per hoofd van de bevolking,[258][259][260] werd de ruggengraat van een nieuwe multinationale staat, de Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen, later omgedoopt tot Joegoslavië. Tsjecho-Slowakije, een combinatie van de Koninkrijk Bohemen met delen van het Koninkrijk Hongarije, werd een nieuwe natie. Rusland werd het Sovjet Unie en verloor Finland, Estland, Litouwen en Letland, die onafhankelijke landen werden. De Ottomaanse Rijk werd al snel vervangen door Turkije en verschillende andere landen in het Midden-Oosten.

In het Britse rijk ontketende de oorlog nieuwe vormen van nationalisme. In Australië en Nieuw-Zeeland werd de Slag om Gallipoli bekend als de "Doop van Vuur" van die naties. Het was de eerste grote oorlog waarin de nieuw opgerichte landen vochten, en het was een van de eerste keren dat Australische troepen als Australiërs vochten, niet alleen als onderdanen van de Britse kroon. Anzac Day, ter herdenking van het Australische en Nieuw-Zeelandse legerkorps (ANZAC), viert dit beslissende moment.[261][262]

Na de Slag om Vimy Ridge, waar de Canadese divisies voor het eerst samen vochten als één korps, begonnen de Canadezen hun land te noemen als een natie "uit vuur gesmeed".[263] Nadat ze waren geslaagd op hetzelfde slagveld waar de "moederlanden" voorheen hadden geworsteld, werden ze voor het eerst internationaal gerespecteerd voor hun eigen prestaties. Canada ging de oorlog in als een heerschappij van het Britse rijk en bleef dat ook, hoewel het met een grotere mate van onafhankelijkheid naar voren kwam.[264][265] Toen Groot-Brittannië in 1914 de oorlog verklaarde, waren de heerschappijen automatisch in oorlog; aan het einde waren Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika individuele ondertekenaars van het Verdrag van Versailles.[266]

Lobbyen door Chaim Weizmann en de vrees dat Amerikaanse Joden de Verenigde Staten zouden aanmoedigen om Duitsland te steunen, culmineerde in die van de Britse regering Balfour-verklaring van 1917, waarbij de oprichting van een Joods thuisland in Palestina.[267] In totaal dienden meer dan 1.172.000 Joodse soldaten in de geallieerde en centrale machtstroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog Ik, waaronder 275.000 in Oostenrijk-Hongarije en 450.000 in het tsaristische Rusland.[268]

De oprichting van de moderne staat Israël en de wortels van het voortbestaan Israëlisch-Palestijns conflict worden gedeeltelijk aangetroffen in de onstabiele machtsdynamiek van het Midden-Oosten die het gevolg was van de Tweede Wereldoorlog IK.[269] Vóór het einde van de oorlog had het Ottomaanse rijk in het hele Midden-Oosten een bescheiden niveau van vrede en stabiliteit gehandhaafd.[270] Met de val van de Ottomaanse regering ontstonden er machtsvacuüm en begonnen tegenstrijdige aanspraken op land en natie te ontstaan.[271] De politieke grenzen getrokken door de overwinnaars van de wereldoorlog Ik werd snel opgelegd, soms na slechts vluchtig overleg met de lokale bevolking. Deze blijven problematisch in de strijd voor nationale identiteit.[272][273] Terwijl de ontbinding van het Ottomaanse rijk aan het einde van de wereldoorlog Ik was cruciaal bij het leveren van een bijdrage aan de moderne politieke situatie van het Midden-Oosten, inclusief de Arabisch-Israëlisch conflict,[274][275][276] het einde van de Ottomaanse heerschappij veroorzaakte ook minder bekende geschillen over water en andere natuurlijke hulpbronnen.[277]

Het prestige van Duitsland en Duitse dingen in Latijns Amerika bleef hoog na de oorlog, maar herstelde niet tot het vooroorlogse niveau.[278][279] Inderdaad, in Chili de oorlog maakte een einde aan een periode van intense wetenschappelijke en culturele invloedschrijvers Eduardo de la Barra minachtend "de Duitse betovering" genoemd (Spaans: el embrujamiento alemán).[278]

Gezondheidseffecten

Transporteren van Ottomaanse gewonden op Sirkeci

Van de 60 miljoen Europese militairen die tussen 1914 en 1918 werden gemobiliseerd, 8 miljoen werden gedood7 miljoen mensen waren permanent gehandicapt en 15 miljoen ernstig gewond. Duitsland verloor 15,1% van zijn actieve mannelijke bevolking, Oostenrijk-Hongarije verloor 17,1% en Frankrijk verloor 10,5%.[280] Frankrijk mobiliseerde 7,8 miljoen mannen, van wie er 1,4 stierven en 3,2 gewond raakten.[281] In Germany, civilian deaths were 474,000 higher than in peacetime, due in large part to food shortages and malnutrition that weakened resistance to disease.[282] By the end of the war, starvation caused by famine had killed approximately 100,000 people in Lebanon.[283] Between 5 and 10 million people died in the Russische hongersnood van 1921.[284] By 1922, there were between 4.5 million and 7 million homeless children in Russia as a result of nearly a decade of devastation from World War I, the Russian Civil War, and the subsequent famine of 1920–1922.[285] Numerous anti-Soviet Russians fled the country after the Revolution; by the 1930s, the northern Chinese city of Harbin had 100,000 Russians.[286] Thousands more emigrated to France, England, and the United States.

Emergency military hospital during the Spaanse griep pandemic, which killed about 675,000 people in the United States alone, Kamp Funston, Kansas, 1918

De Australische premier, Billy Hughes, wrote to the British prime minister, Lloyd George, "You have assured us that you cannot get better terms. I much regret it, and hope even now that some way may be found of securing agreement for demanding reparation commensurate with the tremendous sacrifices made by the British Empire and her Allies." Australia received £5,571,720 war reparations, but the direct cost of the war to Australia had been £376,993,052, and, by the mid-1930s, repatriation pensions, war gratuities, interest and sinking fund charges were £831,280,947.[287] Of about 416,000 Australians who served, about 60,000 were killed and another 152,000 were wounded.[1]

Diseases flourished in the chaotic wartime conditions. In 1914 alone, louse-borne epidemische tyfus killed 200,000 in Serbia.[288] From 1918 to 1922, Russia had about 25 million infections and 3 million deaths from epidemic typhus.[289] In 1923, 13 million Russians contracted malaria, a sharp increase from the pre-war years.[290] In addition, a major influenza epidemic spread around the world. Over het algemeen is de Spaanse griep killed at least 17 million to 50 million people,[12][291][292] including an estimated 2.64 million Europeans and as many as 675,000 Americans.[14] Moreover, between 1915 and 1926, an epidemic of encefalitis lethargica spread around the world affecting nearly five million people.[293][294]

The social disruption and widespread violence of the Russian Revolution of 1917 and the ensuing Russische burgeroorlog sparked more than 2,000 pogroms in the former Russian Empire, mostly in Oekraïne.[295] An estimated 60,000–200,000 civilian Jews were killed in the atrocities.[296]

In the aftermath of World War I, Greece vochten against Turkish nationalists led by Mustafa Kemal, a war that eventually resulted in a massive population exchange between the two countries under the Treaty of Lausanne.[297] Volgens verschillende bronnen[298] several hundred thousand Greeks died during this period, which was tied in with the Greek Genocide.[299]

Technologie

Grondoorlogvoering

Tanks on parade in London at the end of World War I

World War I began as a clash of 20th-century technology and 19th-century tactiek, with the inevitably large ensuing casualties. By the end of 1917, however, the major armies, now numbering millions of men, had modernised and were making use of telephone, draadloze communicatie,[300] gepantserde auto's, tanks,[301] en vliegtuigen. Infantry formations were reorganised, so that 100-man companies were no longer the main unit of manoeuvre; instead, squads of 10 or so men, under the command of a junior NCO, were favoured.

Artillery also underwent a revolution. In 1914, cannons were positioned in the front line and fired directly at their targets. In 1917, indirect vuur with guns (as well as mortars and even machine guns) was commonplace, using new techniques for spotting and ranging, notably aircraft and the often overlooked veldtelefoon.[302] Tegenbatterij missions became commonplace, also, and sound detection was used to locate enemy batteries.

A Russian armoured car, 1919

Germany was far ahead of the Allies in using heavy indirect fire. The German Army employed 150 mm (6 in) and 210 mm (8 in) houwitsers in 1914, when typical French and British guns were only 75 mm (3 in) and 105 mm (4 in). The British had a 6-inch (152 mm) howitzer, but it was so heavy it had to be hauled to the field in pieces and assembled. The Germans also fielded Austrian 305 mm (12 in) and 420 mm (17 in) guns and, even at the beginning of the war, had inventories of various calibres of Minenwerfer, which were ideally suited for trench warfare.[303][304]

38-cm "Lange Max"van Koekelare (Leugenboom), biggest gun in the world in 1917

On 27 June 1917 the Germans used the biggest gun in the world, Batterie Pommern, bijgenaamd 'Lange Max". This gun from Krupp was able to shoot 750 kg shells from Koekelare naar Duinkerken, a distance of about 50 km (31 mi).

Much of the combat involved trench warfare, in which hundreds often died for each metre gained. Many of the deadliest battles in history occurred during World War I. Such battles include Ypres, the Marne, Cambrai, the Somme, Verdun, and Gallipoli. The Germans employed the Haber-proces van stikstof fixatie to provide their forces with a constant supply of gunpowder despite the British naval blockade.[305] Artillery was responsible for the largest number of casualties[306] and consumed vast quantities of explosives. The large number of head wounds caused by exploding shells and fragmentatie forced the combatant nations to develop the modern steel helmet, led by the French, who introduced the Adrian helm in 1915. It was quickly followed by the Brodie-helm, worn by British Imperial and US troops, and in 1916 by the distinctive German Stahlhelm, a design, with improvements, still in use today.

Gas! GAS! Quick, boys! – An ecstasy of fumbling,
Fitting the clumsy helmets just in time;
But someone still was yelling out and stumbling,
And flound'ring like a man in fire or lime ...
Dim, through the misty panes and thick green light,
Als onder een groene zee zag ik hem verdrinken.

A Canadian soldier with mosterdgas burns, c. 1917-1918

The widespread use of chemical warfare was a distinguishing feature of the conflict. Gases used included chlorine, mosterdgas en fosgeen​Relatively few war casualties were caused by gas,[308] as effective countermeasures to gas attacks were quickly created, such as gasmaskers​Het gebruik van chemische oorlogsvoering and small-scale strategische bombardementen (in tegenstelling tot tactische bombardementen) were both outlawed by the Hague Conventions of 1899 and 1907, and both proved to be of limited effectiveness,[309] though they captured the public imagination.[310]

The most powerful land-based weapons were railway guns, weighing dozens of tons apiece.[311] The German version were nicknamed Big Berthas, even though the namesake was not a railway gun. Duitsland ontwikkelde het Paris Gun, able to bombard Paris from over 100 kilometres (62 mi), though shells were relatively light at 94 kilograms (210 lb).

Trenches, machine guns, air reconnaissance, barbed wire, and modern artillery with fragmentation schelpen helped bring the battle lines of World War I to a stalemate. The British and the French sought a solution with the creation of the tank and mechanised warfare​De Britten eerste tanks were used during the Battle of the Somme on 15 September 1916. Mechanical reliability was an issue, but the experiment proved its worth. Within a year, the British were fielding tanks by the hundreds, and they showed their potential during the Battle of Cambrai in November 1917, by breaking the Hindenburg Line, while gecombineerde armen teams captured 8,000 enemy soldiers and 100 guns. Meanwhile, the French introduced the first tanks with a rotating turret, the Renault FT, which became a decisive tool of the victory. The conflict also saw the introduction of light automatic weapons en machinepistolen, zoals de Lewis Gun, de Browning automatisch geweer, en de Bergmann MP18.

Another new weapon, the vlammenwerper, was first used by the German army and later adopted by other forces. Although not of high tactical value, the flamethrower was a powerful, demoralising weapon that caused terror on the battlefield.

Loopgraafspoorwegen evolved to supply the enormous quantities of food, water, and ammunition required to support large numbers of soldiers in areas where conventional transportation systems had been destroyed. Internal combustion engines and improved traction systems for automobiles and trucks/lorries eventually rendered trench railways obsolete.

Gebieden die zijn ingenomen tijdens grote aanvallen

Aanvalsgebieden in WW1.jpg

On the Western Front neither side made impressive gains in the first three years of the war with attacks at Verdun, the Somme, Passchendaele, and Cambrai—the exception was Nivelle's Offensive in which the German defence gave ground while mauling the attackers so badly that there were mutinies in the French Army. In 1918 the Germans smashed through the defence lines in three great attacks: Michael, on the Lys, and on the Aisne, which displayed the power of their new tactics. The Allies struck back at Soissons, which showed the Germans that they must return to the defensive, and at Amiens; tanks played a prominent role in both these assaults, as they had the year before at Cambrai.

The areas in the East were larger. The Germans did well at the First Masurian Lakes driving the invaders from East Prussia, and at Riga, which led the Russians to sue for peace. The Austro-Hungarians and Germans joined for a great success at Gorlice–Tarnów, which drove the Russians out of Poland. In a series of attacks along with the Bulgarians they occupied Serbia, Albania, Montenegro and most of Romania. The Allies successes came later in Palestina, the beginning of the end for the Ottomans, in Macedonia, which drove the Bulgarians out of the war, and at Vittorio Veneto, the final blow for the Austro-Hungarians. The area occupied in East by the Central powers on 11 November 1918 was 1,042,600 km2 (402,600 sq mi).

Naval

Germany deployed U-boats (submarines) after the war began. Alternating between restricted and unrestricted submarine warfare in the Atlantic, the Kaiserliche Marine employed them to deprive the British Isles of vital supplies. The deaths of British merchant sailors and the seeming invulnerability of U-boats led to the development of depth charges (1916), hydrophones (passive sonar, 1917), blimps, jager-moordenaar onderzeeërs (HMS R-1, 1917), forward-throwing anti-onderzeebootwapens, and dipping hydrophones (the latter two both abandoned in 1918).[128] To extend their operations, the Germans proposed supply submarines (1916). Most of these would be forgotten in the interbellum until World War II revived the need.[312]

Luchtvaart

RAF Sopwith Camel​In April 1917, the average life expectancy of a British pilot on the Western Front was 93 flying hours.[313]

Vliegtuigen met vaste vleugels were first used militarily by the Italians in Libya on 23 October 1911 during the Italo-Turkse oorlog for reconnaissance, soon followed by the dropping of grenades and luchtfotografie het volgende jaar. By 1914, their military utility was obvious. They were initially used for verkenning en grondaanval​To shoot down enemy planes, luchtafweergeschut en gevechtsvliegtuigen werden ontwikkeld. Strategische bommenwerpers were created, principally by the Germans and British, though the former used Zeppelins ook.[314] Towards the end of the conflict, aircraft carriers were used for the first time, with HMS Woedend lancering Sopwith Camels in a raid to destroy the Zeppelin hangars at Tondern in 1918.[315]

Luftstreitkräfte Fokker Dr.I wordt geïnspecteerd door Manfred von Richthofen, also known as the Red Baron, one of most famous pilots in the war.[316]

Manned observatie ballonnen, floating high above the trenches, were used as stationary reconnaissance platforms, reporting enemy movements and directing artillery. Balloons commonly had a crew of two, equipped with parachutes,[317] so that if there was an enemy air attack the crew could parachute to safety. At the time, parachutes were too heavy to be used by pilots of aircraft (with their marginal power output), and smaller versions were not developed until the end of the war; they were also opposed by the British leadership, who feared they might promote cowardice.[318]

Recognised for their value as observation platforms, balloons were important targets for enemy aircraft. To defend them against air attack, they were heavily protected by antiaircraft guns and patrolled by friendly aircraft; to attack them, unusual weapons such as air-to-air rockets were tried. Thus, the reconnaissance value of blimps and balloons contributed to the development of air-to-air combat between all types of aircraft, and to the trench stalemate, because it was impossible to move large numbers of troops undetected. The Germans conducted air raids on England during 1915 and 1916 with airships, hoping to damage British morale and cause aircraft to be diverted from the front lines, and indeed the resulting panic led to the diversion of several squadrons of fighters from France.[314][318]

Oorlogsmisdaden

Baralong incidenten

HMS Baralong

On 19 August 1915, the German submarine U-27 werd tot zinken gebracht door de Britten Q-schip HMSBaralong​All German survivors were standrechtelijk uitgevoerd door Baralong's crew on the orders of Lieutenant Godfrey Herbert, the captain of the ship. The shooting was reported to the media by American citizens who were on board the Nicosia, a British freighter loaded with war supplies, which was stopped by U-27 just minutes before the incident.[319]

On 24 September, Baralong vernietigd U-41, which was in the process of sinking the cargo ship Urbino​According to Karl Goetz, the submarine's commander, Baralong continued to fly the US flag after firing on U-41 and then rammed the lifeboat—carrying the German survivors, sinking it.[320]

Torpederen van HMHS Llandovery Castle

The Canadian hospital ship HMHSLlandovery Castle was torpedoed by the German submarine SM U-86 on 27 June 1918 in violation of international law. Only 24 of the 258 medical personnel, patients, and crew survived. Survivors reported that the U-boat surfaced and ran down the lifeboats, machine-gunning survivors in the water. The U-boat captain, Helmut Patzig, was charged with war crimes in Germany following the war, but escaped prosecution by going to the Vrije stad Danzig, beyond the jurisdiction of German courts.[321]

Blokkade van Duitsland

After the war, the German government claimed that approximately 763,000 German civilians died from honger and disease during the war because of the Allied blockade.[322][323] An academic study done in 1928 put the death toll at 424,000.[324] Germany protested that the Allies had used starvation as a weapon of war.[325] Sally Marks argued that the German accounts of a hunger blockade are a "myth," as Germany did not face the starvation level of Belgium and the regions of Poland and northern France that it occupied.[326] According to the British judge and legal philosopher Patrick Devlin, "The War Orders given by the Admiralty on 26 August [1914] were clear enough. All food consigned to Germany through neutral ports was to be captured and all food consigned to Rotterdam was to be presumed consigned to Germany." According to Devlin, this was a serious breach of International Law, equivalent to German minelaying.[327]

Chemische wapens in oorlogsvoering

French soldiers making a gas and flame attack on German trenches in Flanders

The German army was the first to successfully deploy chemical weapons during the Second Battle of Ypres (22 April – 25 May 1915), after German scientists working under the direction of Fritz Haber bij de Kaiser Wilhelm Instituut developed a method to weaponize chloor-.[j][328] The use of chemical weapons was sanctioned by the German High Command in an effort to force Allied soldiers out of their entrenched positions, complementing rather than supplanting more lethal conventional weapons.[328] In time, chemical weapons were deployed by all major belligerents throughout the war, inflicting approximately 1.3 million casualties, but relatively few fatalities: About 90,000 in total.[328] For example, there were an estimated 186,000 British chemical weapons casualties during the war (80% of which were the result of exposure to the vesicant zwavel mosterd, introduced to the battlefield by the Germans in July 1917, which burns the skin at any point of contact and inflicts more severe lung damage than chlorine or fosgeen),[328] and up to one-third of American casualties were caused by them. The Russian Army reportedly suffered roughly 500,000 chemical weapon casualties in World War IK.[329] The use of chemical weapons in warfare was in direct violation of the Verklaring van Den Haag van 1899 betreffende verstikkende gassen en de Verdrag van Den Haag inzake oorlogvoering te land van 1907, which prohibited their use.[330][331]

The effect of poison gas was not limited to combatants. Civilians were at risk from the gases as winds blew the poison gases through their towns, and they rarely received warnings or alerts of potential danger. In addition to absent warning systems, civilians often did not have access to effective gas masks. An estimated 100,000–260,000 civilian casualties were caused by chemical weapons during the conflict and tens of thousands more (along with military personnel) died from scarring of the lungs, skin damage, and cerebral damage in the years after the conflict ended. Many commanders on both sides knew such weapons would cause major harm to civilians but nonetheless continued to use them. Brits Veldmaarschalk Sir Douglas Haig wrote in his diary, "My officers and I were aware that such weapons would cause harm to women and children living in nearby towns, as strong winds were common in the battlefront. However, because the weapon was to be directed against the enemy, none of us were overly concerned at all."[332][333][334][335]

The war damaged chemistry's prestige in European societies, in particular the German variety.[336]

Genocide en etnische zuivering

Ottomaanse Rijk

Armenians killed during the Armenian Genocide. Image taken from Het verhaal van ambassadeur Morgenthau, geschreven door Henry Morgenthau, Sr. and published in 1918.[337]
Austro-Hungarian soldiers executing men and women in Serbia, 1916[338]

De Etnische reiniging of the Ottoman Empire's Armenian population, including mass deportations and executions, during the final years of the Ottoman Empire is considered genocide.[339] The Ottomans carried out organised and systematic massacres of the Armenian population at the beginning of the war and portrayed deliberately provoked acts of Armenian resistance as rebellions to justify further extermination.[340] In early 1915, a number of Armenians volunteered to join the Russian forces and the Ottoman government used this as a pretext to issue the Wet van Tehcir (Law on Deportation), which authorised the deportation of Armenians from the Empire's eastern provinces to Syria between 1915 and 1918. The Armenians were intentionally marched to death and a number were attacked by Ottoman brigands.[341] While an exact number of deaths is unknown, the Internationale Vereniging van Genocide Geleerden estimates 1.5 million.[339][342] The government of Turkey has consistently denied the genocide, arguing that those who died were victims of inter-ethnic fighting, famine, or disease during World War IK; these claims are rejected by most historians.[343]

Other ethnic groups were similarly attacked by the Ottoman Empire during this period, including Assyrians and Grieken, and some scholars consider those events to be part of the same policy of extermination.[344][345][346] At least 250,000 Assyrian Christians, about half of the population, and 350,000–750,000 Anatolisch en Pontische Grieken were killed between 1915 and 1922.[347]

Russische Rijk

Many pogroms accompanied the Russische revolutie of 1917 and the ensuing Russian Civil War. 60,000–200,000 civilian Jews were killed in the atrocities throughout the former Russian Empire (mostly within the Vestigingsgebied in het huidige Oekraïne).[348] There were an estimated 7–12 million casualties during the Russische burgeroorlog, meestal burgers.[349]

Verkrachting van België

The German invaders treated any resistance—such as sabotaging rail lines—as illegal and immoral, and shot the offenders and burned buildings in retaliation. In addition, they tended to suspect that most civilians were potential francs-tyreurs (guerrillastrijders) and, accordingly, took and sometimes killed hostages from among the civilian population. The German army executed over 6,500 French and Belgian civilians between August and November 1914, usually in near-random large-scale shootings of civilians ordered by junior German officers. The German Army destroyed 15,000–20,000 buildings—most famously the university library at Leuven—and generated a wave of refugees of over a million people. Over half the German regiments in Belgium were involved in major incidents.[350] Thousands of workers were shipped to Germany to work in factories. British propaganda dramatising the Verkrachting van België attracted much attention in the United States, while Berlin said it was both lawful and necessary because of the threat of franc-tireurs like those in France in 1870.[351] The British and French magnified the reports and disseminated them at home and in the United States, where they played a major role in dissolving support for Germany.[352][353]

Ervaringen van soldaten

The British soldiers of the war were initially volunteers but increasingly were ingelijfd in dienst. Surviving veterans, returning home, often found they could discuss their experiences only amongst themselves. Grouping together, they formed "veterans' associations" or "Legions". A small number of personal accounts of American veterans have been collected by the Library of Congress Veterans History Project.[354]

Krijgsgevangenen

German prisoners in a French prison camp during the later part of the war

About eight million men surrendered and were held in Krijgsgevangenenkampen tijdens de oorlog. All nations pledged to follow the Haagse verdragen on fair treatment of krijgsgevangenen, and the survival rate for POWs was generally much higher than that of combatants at the front.[355] Individual surrenders were uncommon; large units usually surrendered en masse​At the siege of Maubeuge about 40,000 French soldiers surrendered, at the battle of Galicia Russians took about 100,000 to 120,000 Austrian captives, at the Brusilov Offensive about 325,000 to 417,000 Germans and Austrians surrendered to Russians, and at the Battle of Tannenberg 92,000 Russians surrendered. When the besieged garrison of Kaunas surrendered in 1915, some 20,000 Russians became prisoners, at the battle near Przasnysz (February–March 1915) 14,000 Germans surrendered to Russians, and at the First Battle of the Marne about 12,000 Germans surrendered to the Allies. 25–31% of Russian losses (as a proportion of those captured, wounded, or killed) were to prisoner status; for Austria-Hungary 32%, for Italy 26%, for France 12%, for Germany 9%; for Britain 7%. Prisoners from the Allied armies totalled about 1.4 million (not including Russia, which lost 2.5–3.5 million men as prisoners). From the Central Powers about 3.3 million men became prisoners; most of them surrendered to Russians.[356] Germany held 2.5 million prisoners; Russia held 2.2–2.9 million; while Britain and France held about 720,000. Most were captured just before the Armistice. The United States held 48,000. The most dangerous moment was the act of surrender, when helpless soldiers were sometimes gunned down.[357][358] Once prisoners reached a camp, conditions were, in general, satisfactory (and much better than in World War II), thanks in part to the efforts of the Internationaal Rode Kruis and inspections by neutral nations. However, conditions were terrible in Russia: starvation was common for prisoners and civilians alike; about 15–20% of the prisoners in Russia died, and in Central Powers imprisonment 8% of Russians.[359] In Germany, food was scarce, but only 5% died.[360][361][362]

British prisoners guarded by Ottoman forces after the Eerste slag om Gaza in 1917

The Ottoman Empire often treated POWs poorly.[363] Some 11,800 British Empire soldiers, most of them Indians, became prisoners after the Siege of Kut in Mesopotamia in April 1916; 4,250 died in captivity.[364] Although many were in a poor condition when captured, Ottoman officers forced them to march 1,100 kilometres (684 mi) to Anatolia. A survivor said: "We were driven along like beasts; to drop out was to die."[365] The survivors were then forced to build a railway through the Taurusgebergte.

In Russia, when the prisoners from the Tsjechisch Legioen of the Austro-Hungarian army were released in 1917, they re-armed themselves and briefly became a military and diplomatic force during the Russian Civil War.

While the Allied prisoners of the Central Powers were quickly sent home at the end of active hostilities, the same treatment was not granted to Central Power prisoners of the Allies and Russia, many of whom served as dwangarbeid, e.g., in France until 1920. They were released only after many approaches by the Red Cross to the Allied Supreme Council.[366] German prisoners were still being held in Russia as late as 1924.[367]

Militaire attachés en oorlogscorrespondenten

Military and civilian observers from every major power closely followed the course of the war. Many were able to report on events from a perspective somewhat akin to modern "ingebed" positions within the opposing land and naval forces.

Steun voor de oorlog

Poster urging women to join the British war effort, published by the Christelijke vereniging voor jonge vrouwen
Bermuda Volunteer Rifle Corps First Contingent in Bermuda, winter 1914–1915, before joining 1 Lincolnshire Regiment in France in June, 1916. The dozen remaining after Guedecourt on 25 September 1916, merged with a Second Contingent. The two contingents suffered 75% casualties.
A company of the Bataljon Openbare Scholen prior to the Battle of the Somme. De Bataljons van openbare scholen waren Bataljons van vrienden raised as part of Kitchener's leger, originally made up exclusively of former public schoolboys.

In the Balkans, Yugoslav nationalists such as the leader, Ante Trumbić, strongly supported the war, desiring the freedom of Joegoslaven from Austria-Hungary and other foreign powers and the creation of an independent Yugoslavia. De Joegoslavisch Comité, led by Trumbić, was formed in Paris on 30 April 1915 but shortly moved its office to London.[368] In April 1918, the Rome Congress of Oppressed Nationalities met, including Tsjechoslowaakse, Italiaans, Pools, Transsylvanisch, and Yugoslav representatives who urged the Allies to support national zelfbeschikking for the peoples residing within Austria-Hungary.[369]

In het midden Oosten, Arabisch nationalisme soared in Ottoman territories in response to the rise of Turkish nationalism during the war, with Arab nationalist leaders advocating the creation of a pan-Arabisch staat. In 1916, the Arab Revolt began in Ottoman-controlled territories of the Middle East in an effort to achieve independence.[370]

In Oost-Afrika, Iyasu V van Ethiopië was supporting the Derwisjstaat who were at war with the British in the Somaliland-campagne.[371] Von Syburg, the German envoy in Addis Ababa, said, "now the time has come for Ethiopia to regain the coast of the Red Sea driving the Italians home, to restore the Empire to its ancient size." The Ethiopian Empire was on the verge of entering World War I on the side of the Central Powers before Iyasu's overthrow due to Allied pressure on the Ethiopian aristocracy.[372] Iyasu was accused of converting to Islam.[373] According to Ethiopian historian Bahru Zewde, the evidence used to prove Iyasu's conversion was a doctored photo of Iyasu wearing a turban provided by the Allies.[374] Some historians claim the British spy T. E. Lawrence forged the Iyasu photo.[375]

A number of socialist parties initially supported the war when it began in August 1914.[369] But European socialists split on national lines, with the concept of klassenconflict held by radical socialists such as Marxists and syndicalisten being overborne by their patriotic support for the war.[376] Once the war began, Austrian, British, French, German, and Russian socialists followed the rising nationalist current by supporting their countries' intervention in the war.[377]

Italiaans nationalisme was stirred by the outbreak of the war and was initially strongly supported by a variety of political factions. One of the most prominent and popular Italian nationalist supporters of the war was Gabriele d'Annunzio, who promoted Italiaans irredentisme and helped sway the Italian public to support intervention in the war.[378] De Italiaanse liberale partij, onder leiding van Paolo Boselli, promoted intervention in the war on the side of the Allies and used the Dante Alighieri Society to promote Italian nationalism.[379] Italian socialists were divided on whether to support the war or oppose it; some were militant supporters of the war, including Benito Mussolini en Leonida Bissolati.[380] echter, de Italiaanse Socialistische Partij decided to oppose the war after anti-militarist protestors were killed, resulting in a algemene staking gebeld Rode week.[381] The Italian Socialist Party purged itself of pro-war nationalist members, including Mussolini.[381] Mussolini, a syndicalist who supported the war on grounds of irredentist claims on Italian-populated regions of Austria-Hungary, formed the pro-interventionist Il Popolo d'Italia en de Fasci Rivoluzionario d'Azione Internazionalista ("Revolutionary Fasci for International Action") in October 1914 that later developed into the Fasci di Combattimento in 1919, the origin of fascism.[382] Mussolini's nationalism enabled him to raise funds from Ansaldo (an armaments firm) and other companies to create Il Popolo d'Italia to convince socialists and revolutionaries to support the war.[383]

Verzet tegen de oorlog

Sackville Street (now O'Connell Street) after the 1916 Pasen stijgt in Dublin

Once war was declared, many socialists and trade unions backed their governments. Among the exceptions were the Bolsjewieken, de Socialistische Partij van Amerika, the Italian Socialist Party, and people like Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, and their followers in Germany.

Benedictus XV, elected to the papacy less than three months into World War I, made the war and its consequences the main focus of his early pontificate. In stark contrast to his voorganger,[384] five days after his election he spoke of his determination to do what he could to bring peace. His first encyclical, Ad beatissimi Apostolorum, given 1 November 1914, was concerned with this subject. Benedict XV found his abilities and unique position as a religious emissary of peace ignored by the belligerent powers. The 1915 Treaty of London between Italy and the Triple Entente included secret provisions whereby the Allies agreed with Italy to ignore papal peace moves towards the Central Powers. Consequently, the publication of Benedict's proposed seven-point Peace Note of August 1917 was roundly ignored by all parties except Austria-Hungary.[385]

De deserteur, 1916: Anti-war cartoon depicting Jesus facing a executiepeloton with soldiers from five European countries

In Brittannië in 1914, de Openbare scholen Officers 'Training Corps annual camp was held at Tidworth Pennings, near Salisbury Plain​Head of the British Army, Heer Kitchener, was to review the cadetten, but the imminence of the war prevented him. Algemeen Horace Smith-Dorrien werd in plaats daarvan verzonden. Hij verraste de twee- of drieduizend cadetten door te verklaren (in de woorden van Donald Christopher Smith, a Bermuda cadet who was present),

dat oorlog koste wat het kost vermeden zou moeten worden, dat oorlog niets zou oplossen, dat heel Europa en nog veel meer zou worden vernietigd, en dat het verlies aan mensenlevens zo groot zou zijn dat hele bevolkingsgroepen zouden worden gedecimeerd. In our ignorance I, and many of us, felt almost ashamed of a British General who uttered such depressing and unpatriotic sentiments, but during the next four years, those of us who survived the holocaust—probably not more than one-quarter of us—learned how right the General's prognosis was and how courageous he had been to utter it.[386]

Voicing these sentiments did not hinder Smith-Dorrien's career, or prevent him from doing his duty in World War I to the best of his abilities.

Mogelijke uitvoering op Verdun at the time of the mutinies in 1917. The original French text accompanying this photograph notes, however, that the uniforms are those of 1914/15 and that the execution may be that of a spy at the beginning of the war.

Many countries jailed those who spoke out against the conflict. Deze inbegrepen Eugene Debs in de Verenigde Staten en Bertrand Russell in Groot-Britannië. In de VS is het Spionagewet van 1917 en Sedition Act van 1918 made it a federal crime to oppose military recruitment or make any statements deemed "disloyal". Publications at all critical of the government were removed from circulation by postal censors,[197] and many served long prison sentences for statements of fact deemed unpatriotic.

A number of nationalists opposed intervention, particularly within states that the nationalists were hostile to. Although the vast majority of Irish people consented to participate in the war in 1914 and 1915, a minority of advanced Ierse nationalisten staunchly opposed taking part.[387] The war began amid the Home Rule crisis in Ireland that had resurfaced in 1912, and by July 1914 there was a serious possibility of an outbreak of civil war in Ireland. Irish nationalists and Marxists attempted to pursue Irish independence, culminating in the Pasen stijgt of 1916, with Germany sending 20,000 rifles to Ireland to stir unrest in Britain.[388] The UK government placed Ireland under staat van beleg als reactie op de Paasopstand probeerden de autoriteiten, toen de onmiddellijke dreiging van een revolutie eenmaal was verdwenen, concessies te doen aan het nationalistische gevoel.[389] Het verzet tegen betrokkenheid bij de oorlog nam echter toe in Ierland, wat resulteerde in de Dienstplichtcrisis van 1918.

Andere tegenstand kwam van gewetensbezwaarden- sommige socialisten, sommige religieuzen - die weigerden te vechten. In Groot-Brittannië vroegen 16.000 mensen om de status van gewetensbezwaarde.[390] Sommigen van hen, met name prominente vredesactivisten Stephen Henry Hobhouse, weigerde zowel militair als alternatieve service.[391] Velen hebben jarenlang in de gevangenis gezeten, waaronder eenzame opsluiting en brood en water diëten. Zelfs na de oorlog werd in Groot-Brittannië op veel personeelsadvertenties de vermelding "Geen gewetensbezwaarde dienstweigeraars nodig" vermeld.[Dit citaat heeft een citaat nodig]

Bolsjewistische leiders Lenin en Trotski beloofde "vrede, land en brood" aan de verarmde massa

De Centraal-Aziatische opstand begon in de zomer van 1916, toen de regering van het Russische rijk een einde maakte aan de vrijstelling van moslims van militaire dienst.[392]

In 1917 leidde een reeks muiterijen van het Franse leger ertoe dat tientallen soldaten werden geëxecuteerd en nog veel meer gevangen werden gezet.

Op 1-4 mei 1917, ongeveer 100.000 arbeiders en soldaten van Petrograd, en na hen demonstreerden de arbeiders en soldaten van andere Russische steden, geleid door de bolsjewieken, onder spandoeken met de tekst "Weg met de oorlog!" en "alle macht aan de sovjets!" De massademonstraties resulteerden in een crisis voor de Russische voorlopige regering.[393] In Milaan, in mei 1917 organiseerden bolsjewistische revolutionairen en hielden zich bezig met rellen die opriepen tot een einde aan de oorlog, en slaagden erin fabrieken te sluiten en het openbaar vervoer stop te zetten.[394] Het Italiaanse leger werd gedwongen Milaan binnen te komen met tanks en machinegeweren om het op te nemen tegen bolsjewieken en anarchisten, die gewelddadig vochten tot 23 mei toen het leger de stad in handen kreeg. Bijna 50 mensen (waaronder drie Italiaanse soldaten) werden gedood en meer dan 800 mensen werden gearresteerd.[394]

In september 1917 Russische soldaten in Frankrijk begon zich af te vragen waarom ze überhaupt voor de Fransen vochten en muitten.[395] In Rusland leidde verzet tegen de oorlog ertoe dat soldaten ook hun eigen revolutionaire comités oprichtten, wat hielp bij het aanwakkeren van de Oktoberrevolutie van 1917, met de oproep voor "brood, land en vrede". De Decreet over vrede, geschreven door Vladimir Lenin, werd doorgegeven op 8 November 1917, na het succes van de Oktoberrevolutie.[396] De bolsjewieken gingen akkoord met een vredesverdrag met Duitsland, de vrede van Brest-Litovsk, ondanks de zware omstandigheden. De Duitse revolutie van 1918-1919 leidde tot de troonsafstand van de keizer en de Duitse overgave.

Dienstplicht

Jonge mannen die zich inschrijven voor de dienstplicht, New York City, 5 juni 1917

Dienstplicht was gebruikelijk in de meeste Europese landen. Het was echter controversieel in Engelssprekende landen. Het was vooral niet populair onder etnische minderheidsgroepen - vooral de Ierse katholieken in Ierland en Australië,[397] en de Franse katholieken in Canada.

Canada

In Canada is de uitgave geproduceerd een grote politieke crisis die de Franstaligen permanent vervreemdde​Het opende een politieke kloof tussen Franse Canadezen, die geloofden dat hun ware loyaliteit aan Canada lag en niet aan het Britse rijk, en leden van de Engelstalige meerderheid, die de oorlog zagen als een plicht tegenover hun Britse erfgoed.[398]

Australië

Militaire rekrutering in Melbourne, Australië, 1914

Australië kende bij het uitbreken van de oorlog een vorm van dienstplicht, aangezien de verplichte militaire training in 1911 was ingevoerd. Defensiewet 1903 met dien verstande dat niet-vrijgestelde mannen alleen konden worden opgeroepen voor thuisverdediging in tijden van oorlog, niet voor overzeese dienst. Premier Billy Hughes wenste de wetgeving te wijzigen om dienstplichtigen te verplichten in het buitenland te dienen, en hield twee niet-bindende referenda: een in 1916 en een in 1917 - om publieke steun te verkrijgen.[399] Beiden werden verslagen door smalle marges, met boeren, de arbeidersbeweging, de katholieke kerk en de Iers-Australiërs die samenwerken om campagne te voeren voor de "nee" -stem.[400] De kwestie van de dienstplicht veroorzaakte de 1916 splitste de Australische Labour Party​Hughes en zijn aanhangers werden uit de partij gezet en vormden de Nationale Partij van de Arbeid en dan de Nationalistische partij​Ondanks de resultaten van het referendum wonnen de nationalisten een verpletterende overwinning op de Federale verkiezingen van 1917.[399]

Brittannië

Britse vrijwilliger werft in Londen, Augustus 1914

In Groot-Brittannië leidde de dienstplicht ertoe dat bijna elke fysiek fitte man in Groot-Brittannië werd opgeroepen - zes van de tien miljoen die daarvoor in aanmerking kwamen. Hiervan kwamen er ongeveer 750.000 om het leven. De meeste sterfgevallen waren die van jonge ongehuwde mannen; 160.000 vrouwen verloren hun echtgenoot en 300.000 kinderen vaders.[401] De dienstplicht tijdens de Eerste Wereldoorlog begon toen de Britse regering de Wet op de militaire dienst in 1916. De wet bepaalde dat alleenstaande mannen van 18 tot 40 jaar oud konden worden opgeroepen voor militaire dienst, tenzij ze weduwe waren met kinderen of predikanten van een religie. Er was een systeem van Militaire diensttribunalen oordelen over vorderingen tot vrijstelling op grond van het verrichten van civiel werk van nationaal belang, binnenlandse problemen, gezondheid en dienstweigering op grond van gewetensbezwaren. De wet onderging verschillende wijzigingen voordat de oorlog eindigde. Getrouwde mannen waren in de oorspronkelijke wet vrijgesteld, hoewel dit in juni 1916 werd gewijzigd. De leeftijdsgrens werd uiteindelijk ook verhoogd tot 51 jaar oud. De erkenning van werk van nationaal belang nam ook af en in het laatste oorlogsjaar was er enige steun voor de dienstplicht van geestelijken.[402] De dienstplicht duurde tot medio 1919. Vanwege de politieke situatie in Ierland is daar nooit dienstplicht toegepast; alleen in Engeland, Schotland en Wales.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten begon de dienstplicht in 1917 en werd deze over het algemeen goed ontvangen, met een paar verzetshaarden in afgelegen plattelandsgebieden.[403] De regering besloot primair te vertrouwen op dienstplicht, in plaats van vrijwillige dienstneming, om militaire mankracht in te zamelen voor toen slechts 73.000 vrijwilligers zich meldden van de eerste 1. miljoen doelwit in de eerste zes weken van de oorlog.[404] In 1917 waren 10 miljoen mannen geregistreerd. Dit werd als ontoereikend beschouwd, dus de leeftijdscategorieën werden verhoogd en de vrijstellingen verlaagd, en tegen het einde van 1918 was dit dus gestegen tot 24 miljoen mannen die waren geregistreerd bij bijna 3 miljoen opgenomen in de militaire diensten. Het ontwerp was universeel en omvatte zwarten op dezelfde voorwaarden als blanken, hoewel ze in verschillende eenheden dienden. In totaal werden 367.710 zwarte Amerikanen opgeroepen (13% van het totaal), vergeleken met 2.442.586 blanke (87%).

Vormen van verzet varieerden van vreedzaam protest tot gewelddadige demonstraties en van bescheiden briefcampagnes waarin om genade werd gevraagd tot radicale kranten die hervormingen eisten. De meest voorkomende tactieken waren ontwijken en desertie, en veel gemeenschappen beschermden en verdedigden hun dienstontduikers als politieke helden. Veel socialisten werden veroordeeld wegens "het belemmeren van de rekruterings- of rekruteringsdienst". De bekendste was Eugene Debs, hoofd van de Socialist Party of America, die zich in 1920 vanuit zijn gevangeniscel kandidaat stelde voor het presidentschap. In 1917 betwistten een aantal radicalen en anarchisten het nieuwe wetsontwerp voor de federale rechtbank, met het argument dat het een directe schending was van het verbod van het dertiende amendement op slavernij en onvrijwillige dienstbaarheid. Het Hooggerechtshof bevestigde unaniem de grondwettigheid van het wetsvoorstel in de Selectieve wetsontwerpen op 7 Januari 1918.

Oostenrijk-Hongarije

Zoals alle legers van het vasteland van Europa, vertrouwde Oostenrijk-Hongarije op dienstplicht om zijn gelederen te vullen. De werving van officieren was echter vrijwillig. Het effect hiervan aan het begin van de oorlog was dat ruim een ​​kwart van de achterban Slaven waren, terwijl meer dan 75% van de officieren etnische Duitsers waren. Dit was erg kwalijk. Het leger wordt beschreven als "bestuurd op koloniale lijnen" en de Slavische soldaten als "ontevreden". De dienstplicht heeft dus in hoge mate bijgedragen aan de rampzalige prestaties van Oostenrijk op het slagveld.[405]

Diplomatie

1917 politieke cartoon over de Zimmermann Telegram​Het bericht werd onderschept door de Britten; de publicatie ervan veroorzaakte verontwaardiging en droeg bij aan de Amerikaanse toegang tot de Eerste Wereldoorlog.

De niet-militaire diplomatieke en propaganda-interacties tussen de naties waren bedoeld om steun voor de zaak op te bouwen of om steun voor de vijand te ondermijnen. De diplomatie in oorlogstijd concentreerde zich voor het grootste deel op vijf kwesties: propagandacampagnes​het definiëren en herdefiniëren van de oorlogsdoelen, die harder werden naarmate de oorlog voortduurde; neutrale naties (Italië, Ottomaanse Rijk, Bulgarije, Roemenië) bij de coalitie lokken door stukken vijandelijk gebied aan te bieden; en aanmoediging door de Bondgenoten van nationalistische minderheidsbewegingen binnen de Centrale Mogendheden, vooral onder Tsjechen, Polen en Arabieren. Bovendien waren er meerdere vredesvoorstellen afkomstig van neutrale partijen, of van de ene of de andere kant; geen van hen kwam erg ver.[406][407][408]

Legacy en geheugen

... "Vreemd, vriend," zei ik, "hier is geen reden om te rouwen."
"Geen", zei de ander, "Red de ongedaan gemaakte jaren" ...

— Wilfred Owen, Vreemde ontmoeting, 1918[307]

De oorlog was een ongekende triomf voor de natuurwetenschappen.​FrancisBacon had beloofd dat kennis macht zou zijn, en macht was het: macht om de lichamen en zielen van mensen sneller te vernietigen dan ooit tevoren door menselijke tussenkomst was gedaan. Deze triomf baande de weg naar andere triomfen: verbeteringen in transport, sanitaire voorzieningen, in chirurgie, geneeskunde en psychiatrie, in handel en industrie, en vooral in de voorbereiding op de volgende oorlog.

— R.G. Collingwood, schrijven in 1939.[409]

De eerste voorzichtige pogingen om de betekenis en gevolgen van moderne oorlogvoering te begrijpen, begonnen tijdens de eerste fasen van de oorlog, en dit proces ging door tot en met het einde van de vijandelijkheden, en is nog steeds gaande, meer dan een eeuw later.

Historiografie

Historicus Heather Jones stelt dat de historiografie is nieuw leven ingeblazen door de culturele wending van de afgelopen jaren. Wetenschappers hebben geheel nieuwe vragen gesteld over militaire bezetting, radicalisering van de politiek, ras en het mannelijk lichaam. Bovendien heeft nieuw onderzoek ons ​​begrip van vijf belangrijke onderwerpen waarover historici lang hebben gedebatteerd, herzien: waarom de oorlog begon, waarom de geallieerden wonnen, of generaals verantwoordelijk waren voor het hoge aantal slachtoffers, hoe de soldaten de gruwelen van loopgravenoorlog hebben doorstaan, en in hoeverre het thuisfront van de burger de oorlogsinspanning accepteerde en steunde.[410]

Gedenktekens

De Italiaan Redipuglia Oorlogsmonument, die de overblijfselen van 100.187 soldaten bevat

In duizenden dorpen en steden werden gedenktekens opgericht. Dicht bij slagvelden werden degenen die begraven waren in geïmproviseerde begraafplaatsen geleidelijk overgebracht naar formele begraafplaatsen onder de hoede van organisaties zoals de Commonwealth War Graves Commission, de Amerikaanse Battle Monuments Commission, de Duitse War Graves Commission, en Le Souvenir français​Veel van deze begraafplaatsen hebben ook centrale monumenten voor de vermisten of niet geïdentificeerd dood, zoals de Menenpoort gedenkteken en de Thiepval Gedenkteken voor de vermisten van de Somme.

De Franse militaire begraafplaats aan de Ossuarium van Douaumont, die de overblijfselen bevat van meer dan 130.000 onbekende soldaten

In 1915 John McCrae, een Canadese legerarts, schreef het gedicht In Flanders Fields als eerbetoon aan degenen die zijn omgekomen in de Grote Oorlog. Gepubliceerd in Punch op 8 In december 1915 wordt het nog steeds gereciteerd, vooral op Dodenherdenking en herdenkingsdag.[411][412]

Een typisch dorp oorlogsherdenking aan soldaten die zijn omgekomen in de Eerste Wereldoorlog

Nationaal museum en monument uit de Eerste Wereldoorlog in Kansas City, Missouri, is een monument ter nagedachtenis aan alle Amerikanen die in de Eerste Wereldoorlog hebben gediend I. Het Liberty Memorial was gewijd aan 1 November 1921, toen de opperbevelhebbers van de geallieerden een menigte van meer dan 100.000 mensen toespraken.[413]

De Britse regering heeft hiervoor aanzienlijke middelen uitgetrokken de herdenking van de oorlog in de periode 2014 tot 2018​Het hoofdlichaam is het Imperial War Museum.[414] Op 3 Augustus 2014, Franse president Francois Hollande en de Duitse president Joachim Gauck samen gemarkeerd de honderdste verjaardag van de oorlogsverklaring van Duitsland aan Frankrijk door de eerste steen te leggen van een monument in Vieil Armand, in het Duits bekend als Hartmannswillerkopf, voor Franse en Duitse soldaten die in de oorlog zijn omgekomen.[415]

Cultureel geheugen

De Eerste Wereldoorlog had een blijvende impact op sociaal geheugen​Het werd door velen in Groot-Brittannië gezien als het einde van een tijdperk van stabiliteit dat teruggaat tot de Victoriaanse periode, en in heel Europa beschouwden velen het als een keerpunt.[416] Historicus Samuel Hynes uitgelegd:

Een generatie van onschuldige jonge mannen, hun hoofden vol hoge abstracties zoals Honor, Glory en Engeland, trok ten strijde om de wereld veilig te maken voor democratie. Ze werden afgeslacht in domme veldslagen die waren gepland door domme generaals. Degenen die het overleefden waren geschokt, gedesillusioneerd en verbitterd door hun oorlogservaringen en zagen dat hun echte vijanden niet de Duitsers waren, maar de oude mannen thuis die tegen hen hadden gelogen. Ze verwierpen de waarden van de samenleving die hen naar de oorlog had gestuurd, en daarmee scheidden ze hun eigen generatie af van het verleden en van hun culturele erfenis.[417]

Dit is de meest voorkomende perceptie van de Eerste Wereldoorlog geworden, bestendigd door de kunst, film, gedichten en verhalen die later zijn gepubliceerd. Films zoals Van het westelijk front geen nieuws, Paths of Glory en King & Country hebben het idee bestendigd, terwijl oorlogsfilms waaronder Camrades, Klaprozen van Vlaanderen, en Schouder armen geven aan dat de meest eigentijdse opvattingen over de oorlog over het algemeen veel positiever waren.[418] Evenzo is de kunst van Paul Nash, John Nash, Christopher Nevinson, en Henry Tonks in Groot-Brittannië schilderde een negatieve kijk op het conflict in overeenstemming met de groeiende perceptie, terwijl populaire oorlogskunstenaars zoals Muirhead-bot schilderde meer serene en plezierige interpretaties die vervolgens als onnauwkeurig werden afgewezen.[417] Verschillende historici houden van John Terraine, Niall Ferguson en Gary Sheffield hebben deze interpretaties aangevochten als gedeeltelijk en polemisch keer bekeken:

Deze overtuigingen werden niet algemeen gedeeld omdat ze de enige juiste interpretatie van oorlogsgebeurtenissen boden. In elk opzicht was de oorlog veel gecompliceerder dan ze suggereren. In de afgelopen jaren hebben historici overtuigend gepleit tegen bijna elk populair cliché van de Eerste Wereldoorlog I. Er werd op gewezen dat, hoewel de verliezen verwoestend waren, hun grootste impact sociaal en geografisch beperkt was. De vele andere emoties dan gruwelen die soldaten in en buiten de frontlinie ervaren, waaronder kameraadschap, verveling en zelfs plezier, zijn erkend. De oorlog wordt nu niet gezien als een 'strijd om niets', maar als een oorlog van idealen, een strijd tussen agressief militarisme en min of meer liberale democratie. Erkend wordt dat Britse generaals vaak capabele mannen waren die voor moeilijke uitdagingen stonden, en dat het Britse leger onder hun bevel een belangrijke rol speelde bij de nederlaag van de Duitsers in 1918: een grote vergeten overwinning.[418]

Hoewel deze opvattingen als 'mythen' zijn afgedaan,[417][419] ze komen vaak voor. Ze zijn dynamisch veranderd volgens hedendaagse invloeden, wat in de jaren vijftig de perceptie van de oorlog als "doelloos" weerspiegelde na de contrasterende Tweede Wereldoorlog en de nadruk legde op conflicten binnen de gelederen in tijden van klassenconflicten in de jaren zestig. De meeste tegengestelde toevoegingen worden vaak afgewezen.[418]

Sociaal trauma

Een boek uit 1919 voor veteranen, uit de Amerikaanse Ministerie van Oorlog

Het sociale trauma veroorzaakt door een ongekend aantal slachtoffers, manifesteerde zich op verschillende manieren, die het onderwerp waren van latere historische discussies.[420]

De optimisme van la belle époque werd vernietigd, en degenen die in de oorlog hadden gevochten, werden de Verloren generatie.[421] Jaren later rouwden mensen om de doden, de vermisten en de vele gehandicapten.[422] Veel soldaten keerden terug met ernstig trauma, lijdend aan shell shock (ook wel neurasthenie genoemd, een aandoening die verband houdt met post-traumatische stress-stoornis).[423] Veel meer keerden met weinig nawerkingen naar huis terug; hun stilzwijgen over de oorlog droeg echter bij aan de groeiende mythologische status van het conflict. Hoewel veel deelnemers niet deelden in de ervaringen van de strijd, geen noemenswaardige tijd aan het front doorbrachten, of positieve herinneringen hadden aan hun dienstbetoon, werden de beelden van lijden en trauma de algemeen gedeelde perceptie. Historici als Dan Todman, Paul Fussell, en Samuel Heyns hebben allemaal sinds de jaren negentig werken gepubliceerd waarin ze beweren dat deze algemene opvattingen over de oorlog feitelijk onjuist zijn.[420]

Ontevredenheid in Duitsland en Oostenrijk

De opkomst van Nazisme en fascisme omvatte een heropleving van de nationalistische geest en een afwijzing van veel naoorlogse veranderingen. Evenzo is de populariteit van de steek-in-de-rug legende (Duitse: Dolchstoßlegende) was een bewijs van de psychologische toestand van het verslagen Duitsland en was een afwijzing van de verantwoordelijkheid voor het conflict. Deze complottheorie van verraad werd gemeengoed en de Duitse bevolking begon zichzelf als slachtoffers te zien. De wijdverbreide acceptatie van de "steek-in-de-rug" -theorie delegitimeerde de regering van Weimar en destabiliseerde het systeem door het open te stellen voor uitersten van rechts en links. Hetzelfde gebeurde in Oostenrijk, dat zichzelf eigenlijk niet verantwoordelijk achtte voor het uitbreken van de oorlog en beweerde geen militaire nederlaag te hebben geleden.[424]

Communistische en fascistische bewegingen in heel Europa putten kracht uit deze theorie en genoten een nieuw niveau van populariteit. Deze gevoelens waren het meest uitgesproken in gebieden die direct of zwaar getroffen waren door de oorlog. Adolf Hitler wist aan populariteit te winnen door gebruik te maken van Duitse onvrede over het nog steeds controversiële Verdrag van Versailles.[425] Wereldoorlog II was gedeeltelijk een voortzetting van de machtsstrijd die nooit volledig werd opgelost door de Tweede Wereldoorlog I. Bovendien was het in de jaren dertig gebruikelijk dat Duitsers daden van agressie rechtvaardigden als gevolg van vermeend onrecht dat werd opgelegd door de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog. IK.[234][426][427] Amerikaanse historicus William Rubinstein schreef dat:

Het 'tijdperk van totalitarisme' omvatte bijna alle beruchte voorbeelden van genocide in de moderne geschiedenis, aangevoerd door de joodse holocaust, maar omvatte ook de massamoorden en zuiveringen van de communistische wereld, andere massamoorden gepleegd door nazi-Duitsland en zijn bondgenoten, en ook de Armeense genocide van 1915. Al deze slachtingen, zo wordt hier betoogd, hadden een gemeenschappelijke oorsprong: de ineenstorting van de elitestructuur en de normale manier van regeren in een groot deel van Midden-, Oost- en Zuid-Europa als gevolg van de Wereldoorlog Ik, zonder welke zeker noch het communisme, noch het fascisme zou hebben bestaan, behalve in de hoofden van onbekende agitatoren en crackpots.[428]

Economische effecten

Affiche met vrouwelijke arbeiders, 1915

Een van de meest dramatische gevolgen van de oorlog was de uitbreiding van regeringsbevoegdheden en -verantwoordelijkheden in Groot-Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten en de Dominions of the British Empire. Om alle macht van hun samenlevingen te benutten, hebben regeringen nieuwe ministeries en bevoegdheden gecreëerd. Er werden nieuwe belastingen geheven en wetten werden aangenomen, allemaal bedoeld om de oorlogsinspanning​velen hebben tot op de dag van vandaag geduurd. Evenzo zette de oorlog de capaciteiten van sommige voorheen grote en bureaucratiserende regeringen, zoals in Oostenrijk-Hongarije en Duitsland, onder druk.

Bruto nationaal product (BBP) steeg voor drie Bondgenoten (Groot-Brittannië, Italië en de Verenigde Staten), maar daalde in Frankrijk en Rusland, in neutraal Nederland en in de drie belangrijkste Centrale Mogendheden. De krimp van het BBP in Oostenrijk, Rusland, Frankrijk en het Ottomaanse rijk varieerde tussen 30% en 40%. In Oostenrijk werden bijvoorbeeld de meeste varkens geslacht, dus aan het einde van de oorlog was er geen vlees.

In alle landen nam het aandeel van de regering in het BBP toe, met meer dan 50% in zowel Duitsland als Frankrijk en bijna dat niveau in Groot-Brittannië. Om aankopen in de Verenigde Staten te betalen, incasseerde Groot-Brittannië zijn uitgebreide investeringen in Amerikaanse spoorwegen en begon toen zwaar te lenen van Wall Street​President Wilson stond op het punt de leningen eind 1916 af te sluiten, maar stond een grote toename toe De regering van de Verenigde Staten leningen aan de geallieerden. Na 1919 eisten de VS terugbetaling van deze leningen. De aflossingen werden gedeeltelijk gefinancierd door Duitse herstelbetalingen die op hun beurt werden ondersteund door Amerikaanse leningen aan Duitsland. Dit circulaire systeem stortte in 1931 in en sommige leningen werden nooit terugbetaald. Groot-Brittannië was de Verenigde Staten nog $ 4,4 schuldig miljard[k] van de Wereldoorlog Ik heb een schuld in 1934, de laatste termijn werd uiteindelijk in 2015 betaald.[429]

Macro- en micro-economische gevolgen van de oorlog. Het gezin veranderde door het vertrek van veel mannen. Met de dood of afwezigheid van de hoofdverdiener, werden vrouwen in ongekende aantallen gedwongen de arbeidsmarkt te betreden. Tegelijkertijd moest de industrie de verloren arbeiders vervangen die naar de oorlog werden gestuurd. Dit hielp de strijd voor stemrecht voor vrouwen.[430]

De Eerste Wereldoorlog verergerde de onevenwichtigheid tussen mannen en vrouwen verder, wat bijdroeg aan het fenomeen van overtollige vrouwen​De dood van bijna een miljoen mannen tijdens de oorlog in Groot-Brittannië vergrootte de genderkloof met bijna een miljoen: van 670.000 naar 1.700.000. Het aantal ongehuwde vrouwen dat op zoek was naar economische middelen, groeide dramatisch. Bovendien zorgden demobilisatie en economische achteruitgang na de oorlog voor hoge werkloosheid. De oorlog zorgde voor meer werkgelegenheid voor vrouwen; Door de terugkeer van gedemobiliseerde mannen werden echter velen van de beroepsbevolking ontheemd, evenals de sluiting van veel van de oorlogsfabrieken.

In Groot-Brittannië werd uiteindelijk begin 1918 rantsoenering opgelegd, beperkt tot vlees, suiker en vetten (boter en margarine), maar geen brood. Het nieuwe systeem werkte soepel. Van 1914 tot 1918 verdubbelde het aantal vakbonden, van iets meer dan vier miljoen tot iets meer dan acht miljoen.

Groot-Brittannië wendde zich tot haar koloniën voor hulp bij het verkrijgen van essentieel oorlogsmateriaal waarvan de aanvoer uit traditionele bronnen moeilijk was geworden. Geologen zoals Albert Ernest Kitson werden opgeroepen om nieuwe bronnen van kostbare mineralen te vinden in de Afrikaanse koloniën. Kitson ontdekte belangrijke nieuwe afzettingen van mangaan, gebruikt bij de productie van munitie, in de Gouden Kust.[431]

Artikel 231 van het Verdrag van Versailles (de zogenaamde "oorlogsschuld" -clausule) stelde dat Duitsland de verantwoordelijkheid aanvaardde voor "alle verliezen en schade waaraan de geallieerde en geassocieerde regeringen en hun onderdanen zijn onderworpen als gevolg van de oorlog die aan hen werd opgelegd. hen door de agressie van Duitsland en haar bondgenoten. "[432] Het was als zodanig geformuleerd om een ​​wettelijke basis te leggen voor herstelbetalingen, en een soortgelijke clausule werd opgenomen in de verdragen met Oostenrijk en Hongarije. Geen van beiden interpreteerde het echter als een erkenning van oorlogsschuld. "[433] In 1921 werd het totale herstelbedrag geschat op 132 miljard goudmarken. "Geallieerde experts wisten echter dat Duitsland dit bedrag niet kon betalen". De totale som werd verdeeld in drie categorieën, waarbij de derde "opzettelijk ontworpen om chimerisch te zijn" was en de "primaire functie was om de publieke opinie te misleiden ... door te geloven dat de" totale som werd gehandhaafd. "[434] Dus 50 miljard goudmarken (12,5 miljard dollar) "vertegenwoordigden de feitelijke geallieerde beoordeling van het Duitse vermogen om te betalen" en "daarom ... vertegenwoordigden het totale bedrag van de Duitse herstelbetalingen" dat moest worden betaald.[434]

Dit bedrag kan contant of in natura worden betaald (kolen, hout, chemische kleurstoffen, enz.). Bovendien werd een deel van het verloren gegane grondgebied - via het verdrag van Versailles - gecrediteerd voor het herstelbedrag, evenals andere daden, zoals het helpen herstellen van de Bibliotheek van Leuven.[435] In 1929 was de Grote Depressie arriveerde en veroorzaakte politieke chaos over de hele wereld.[436] In 1932 werd de betaling van herstelbetalingen opgeschort door de internationale gemeenschap, op dat moment had Duitsland slechts het equivalent van 20,598 miljard goudmarken aan herstelbetalingen betaald.[437] Met de opkomst van Adolf Hitler werden alle obligaties en leningen die in de jaren twintig en begin jaren dertig waren uitgegeven en afgesloten, geannuleerd. David Andelman merkt op "weigeren te betalen maakt een overeenkomst niet ongeldig. De obligaties, de overeenkomst, bestaan ​​nog steeds." Dus, na de Tweede Wereldoorlog, op de Conferentie van Londen in 1953 stemde Duitsland ermee in de betaling van het geleende geld te hervatten. Op 3 In oktober 2010 heeft Duitsland de laatste betaling voor deze obligaties gedaan.[l]

De oorlog heeft bijgedragen aan de evolutie van de polshorloge van damessieraden tot een praktisch alledaags item, ter vervanging van de zakhorloge, die een vrije hand vereist om te opereren.[442] Militaire financiering van vorderingen op het gebied van radio droeg bij aan de naoorlogse populariteit van het medium.[442]

Zie ook

Voetnoten

 1. ^ Russische Republiek na de Februari-revolutie uit 1917. The Bolsjewiek regering heeft het aparte vrede met de Centrale Mogendheden kort na hun gewapende machtsovername van november 1917.
 2. ^ De Verenigde Staten hebben geen van de verdragen geratificeerd die op de Vredesconferentie van Parijs.
 3. ^ Bulgarije trad op 14 oktober 1915 toe tot de Centrale Mogendheden.
 4. ^ Het Ottomaanse Rijk ging op 2 augustus 1914 akkoord met een geheime alliantie met Duitsland. Op 29 oktober 1914 sloot het zich aan bij de oorlog aan de zijde van de Centrale Mogendheden.
 5. ^ De Verenigde Staten verklaarde de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije op 7 December 1917.
 6. ^ Oostenrijk werd beschouwd als een van de opvolger staten naar Oostenrijk-Hongarije.
 7. ^ De Verenigde Staten verklaarde de oorlog aan Duitsland op 6 April 1917.
 8. ^ Hongarije werd beschouwd als een van de opvolgerstaten van Oostenrijk-Hongarije.
 9. ^ Hoewel de Verdrag van Sèvres was bedoeld om een ​​einde te maken aan de oorlog tussen de geallieerde mogendheden en het Ottomaanse rijk, de geallieerde mogendheden en de republiek van Turkije, de opvolgerstaat van het Ottomaanse Rijk, ging akkoord met het Verdrag van Lausanne.
 10. ^ Een Duitse poging om chemische wapens te gebruiken aan het Russische front in januari 1915 leverde geen slachtoffers op.
 11. ^ 109 in deze context - zie Lange en korte schalen
 12. ^ De Eerste Wereldoorlog eindigde officieel toen Duitsland het laatste bedrag aan herstelbetalingen betaalde dat het door de geallieerden was opgelegd.[438][439][440][441]

Referenties

 1. ^ een b c d Tucker & Roberts 2005, p.273
 2. ^ "Britse legerstatistieken van de Grote Oorlog"​Opgehaald 13 december 2011.
 3. ^ De cijfers zijn voor het Britse rijk
 4. ^ De cijfers zijn voor Europees Frankrijk en zijn koloniën
 5. ^ een b Mougel, Nadège. "Eerste Wereldoorlog slachtoffers" (Pdf). Centrum européen Robert Schuman.
 6. ^ Nash (1976). Donkerste uren​Rowman & Littlefield. ISBN 978-1590775264.
 7. ^ "De oorlog om alle oorlogen te beëindigen". BBC nieuws​10 november 1998.
 8. ^ Keegan 1998, p. 8.
 9. ^ Bade & Brown 2003, blz. 167-168.
 10. ^ Willmott 2003, p. 307.
 11. ^ "Eerste Wereldoorlog - gedood, gewond en vermist". Encyclopedia Britannica​Opgehaald 12 mei 2020.
 12. ^ een b Spreeuwenberg, P .; et al. (1 december 2018). "Herbeoordeling van de wereldwijde sterftedruk van de grieppandemie van 1918". American Journal of Epidemiology. 187 (12): 2561–2567. doi:10.1093 / aje / kwy191. PMC 7314216. PMID 30202996.
 13. ^ Williams, Rachel (2014). Dual Threat: The Spanish Influenza and World War I​University of Tennessee Thesis: Trace: Tennessee Research and Creative Exchange. pp. 4-10​Opgehaald 10 september 2018.
 14. ^ een b Ansart, Séverine; Pelat, Camille; Boelle, Pierre-Yves; Carrat, Fabrice; Flahault, Antoine; Valleron, Alain-Jacques (mei 2009). "Sterfterisico van de grieppandemie van 1918-1919 in Europa". Influenza en andere respiratoire virussen. Wiley. 3 (3): 99–106. doi:10.1111 / j.1750-2659.2009.00080.x. PMC 4634693. PMID 19453486.
 15. ^ een b Taylor 1998, blz. 80-93
 16. ^ Djokić 2003, p. 24.
 17. ^ een b Charles Seymour (1916). De diplomatieke achtergrond van de oorlog. Yale University Press​pp.35, 147.
 18. ^ Lieven, Dominic (2016). Op weg naar de vlam: rijk, oorlog en het einde van het tsaristische Rusland​Pinguïn. p. 326 ISBN 978-0141399744.
 19. ^ een b Martel, Gordon (2014). De maand die de wereld veranderde: juli 1914 en WO I (Kindle-red.). OUP. 6286.
 20. ^ "Le Président de la République, R. [Raymond] Poincaré et al., 'A La Nation Française'" (Pdf). Journal Officiel de la République Française: 7053-7054. 2 augustus 1914​Opgehaald 26 augustus 2018.
 21. ^ Zuber, Terence (2011). Het uitvinden van het Schlieffen-plan: Duitse oorlogsplanning 1871–1914 (2014 red.). OUP. blz. 46-49. ISBN 978-0198718055.
 22. ^ "Opmerking gegeven op 2 augustus 1914, om 19 uur, door M. de Below Saleske [Klaus von Below-Saleske], minister van Duitsland, aan M. Davignon, minister van Buitenlandse Zaken". Documents Diplomatiques 1914: La Guerre Européenne Diplomatieke documenten 1914: The European War (Pdf)​Ministère des Affaires Étrangères (Ministerie van Buitenlandse Zaken). 1914. p. 201​Opgehaald 26 augustus 2018.
 23. ^ Coffman, Edward M. (1998). The War to End All Wars: The American Military Experience in World War I.
 24. ^ Sheffield, Gary (2002). Vergeten overwinning​Recensie. p. 251 ISBN 978-0747271574.
 25. ^ Gerwath, Robert (2016). The Vanquished: Why the First World War Failed to End, 1917–1923 (Kindle-red.). Pinguïn. 3323-3342. ISBN 978-0141976372.
 26. ^ Shapiro en Epstein 2006, p. 329.
 27. ^ 'Werden ze altijd de Eerste en de Tweede Wereldoorlog genoemd?'. Vraag de geschiedenis​Opgehaald 24 oktober 2013.
 28. ^ Braybon 2004, p. 8.
 29. ^ "geweldig, adj., adv., en n". Oxford Engels woordenboek.
 30. ^ "De oorlog om alle oorlogen te beëindigen". BBC nieuws​10 november 1998​Opgehaald 15 december 2015.
 31. ^ Margery Fee en Janice McAlpine. Gids voor Canadees Engels gebruik​(Oxford UP, 1997), p. 210.
 32. ^ Clark 2013, blz. 121-152.
 33. ^ Theodore Zeldin, Frankrijk, 1848–1945: Deel II: Intellect, Taste, and Anxiety (1977) 2: 117.
 34. ^ Willmott 2003, p.[pagina nodig].
 35. ^ Keegan 1998, p. 52.
 36. ^ Medlicott, W.N. (1945). "Bismarck en de Alliantie van de Drie Keizers, 1881-1887". Handelingen van de Royal Historical Society. 27: 66–70. doi:10.2307/3678575. JSTOR 3678575.
 37. ^ Keenan, George (1986). The Fateful Alliance: Frankrijk, Rusland en de komst van de Eerste Wereldoorlog​Manchester University Press. p.20. ISBN 978-0719017070.
 38. ^ Willmott 2003, p. 15
 39. ^ Fay, Sidney B. (1930). De oorsprong van de wereldoorlog. 1 (2e ed.). blz. 290-293.
 40. ^ een b Willmott 2003, p. 21
 41. ^ Holger Herwig, "The Failure of German Sea Power, 1914-1945: Mahan, Tirpitz, and Raeder Reconsidered", The International History Review, 10: 1 (februari 1988), 72-73.
 42. ^ Moll, Luebbert; Kendall, Gregory (1980). "Modellen voor wapenwedloop en militaire uitgaven: een overzicht". The Journal of Conflict Resolution. 24 (1): 153–185. doi:10.1177/002200278002400107. JSTOR 173938. S2CID 155405415.
 43. ^ Stevenson 2016, p. 45.
 44. ^ Stevenson 2016, p. 42.
 45. ^ Keegan 1998, blz. 48-49.
 46. ^ Clark, Christopher M. (2012). The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914​Londen: Allen Lane​blz. 251-252. ISBN 9780713999426. LCCN 2012515665.
 47. ^ Willmott 2003, pp. 2–23.
 48. ^ Finestone, Jeffrey; Massie, Robert K. (1981). De laatste rechtbanken van Europa​Deuk. p. 247
 49. ^ Smith 2010.
 50. ^ "Europese mogendheden blijven gefocust ondanks moorden in Sarajevo - This Day in History"​History.com. 30 juni 1914​Opgehaald 26 december 2013.
 51. ^ Willmott 2003, p. 26.
 52. ^ Clark, Christopher (25 juni 2014). Maand van waanzin​BBC Radio 4.
 53. ^ Djordjević, Dimitrije; Spence, Richard B. (1992). Geleerde, patriot, mentor: historische essays ter ere van Dimitrije Djordjević​Oost-Europese monografieën. p. 313 ISBN 978-0-88033-217-0. Na de moord op Franz Ferdinand in juni 1914 sloegen Kroaten en moslims in Sarajevo de handen ineen in een anti-Servische pogrom.
 54. ^ Rapportenservice: serie Zuidoost-Europa​Veldmedewerkers van de Amerikaanse universiteiten. 1964. p. 44​Opgehaald 7 december 2013. ... de moord werd gevolgd door officieel aangemoedigde anti-Servische rellen in Sarajevo ...
 55. ^ Kröll, Herbert (2008). Oostenrijks-Griekse ontmoetingen door de eeuwen heen: geschiedenis, diplomatie, politiek, kunst, economie​Studienverlag. p. 55. ISBN 978-3-7065-4526-6​Opgehaald 1 september 2013. ... ongeveer 5.500 prominente Serviërs gearresteerd en geïnterneerd en ongeveer 460 personen ter dood veroordeeld, een nieuwe Schutzkorps, een hulpmilitie, breidde de anti-Servische repressie uit.
 56. ^ Tomasevich 2001, p. 485
 57. ^ Schindler, John R. (2007). Unholy Terror: Bosnië, Al-Qa'ida en de opkomst van de wereldwijde jihad​Zenith Colofon. p. 29. ISBN 978-1-61673-964-5.
 58. ^ Velikonja 2003, p. 141.
 59. ^ Stevenson 1996, p. 12.
 60. ^ Willmott 2003, p. 27.
 61. ^ Fromkin, David; Europe's Last Summer: Why the World Went to War in 1914Heinemann, 2004; pp. 196–97.
 62. ^ L. F. C. Turner, "The Russian Mobilization in 1914." Journal of Contemporary History 3.1 (1968): 65-88 online.
 63. ^ "Verordnung, betreffend die Erklärung des Kriegszustandes". Reichs-gesetzblatt (In het Duits). 31 juli 1914. LCCN 14013198.
 64. ^ Christopher Clark, De slaapwandelaars (2012) blz. 539
 65. ^ "Op deze dag, 24 maart 1917. Kaisers spion in het noorden". The Irish News​Belfast. 24 maart 2017.
 66. ^ Coogan, Tim Pat (2009). Ierland in de 20e eeuw​London: Random Houe. p. 48. ISBN 9780099415220.
 67. ^ Preston, Richard (1 augustus 2014). "Eeuwfeest van de Eerste Wereldoorlog: hoe de gebeurtenissen van 1 augustus 1914 zich ontvouwden" - via www.telegraph.co.uk.
 68. ^ McMeekin, Sean, juli 1914: Countdown to War, Basic Books, 2014, 480 p., ISBN 978-0465060740, blz.342, 349
 69. ^ MacMillan, Margaret (2013). The War That Ended Peace: The Road to 1914. Willekeurig huis​pp. 565-568 (e-boek). ISBN 9780812994704.
 70. ^ Crowe 2001, pp. 4-5.
 71. ^ Dell, Pamela (2013). Een tijdlijn uit de Eerste Wereldoorlog (Smithsonian War Timelines Series)​Capstone. pp. 10-12. ISBN 978-1-4765-4159-4.
 72. ^ Willmott 2003, p. 29.
 73. ^ "Daily Mirror Headlines: The Declaration of War, gepubliceerd op 4 augustus 1914"​BBC​Opgehaald 9 februari 2010.
 74. ^ Strachan 2003, blz. 292-296, 343-354.
 75. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 172.
 76. ^ Schindler, John R. (1 april 2002). ‘Ramp op de Drina: het Oostenrijks-Hongaarse leger in Servië, 1914’. Oorlog in de geschiedenis. 9 (2): 159–195. doi:10.1191 / 0968344502wh250oa. S2CID 145488166.
 77. ^ "Veliki rat - Avijacija". rts.rs​RTS, Radio televizija Srbije, Radio Televisie van Servië.
 78. ^ "Hoe werd het eerste militaire vliegtuig neergeschoten". National Geographic. Gearchiveerd van het origineel op 31 augustus 2015​Opgehaald 5 augustus 2015.
 79. ^ Horne, Alistair (1964). De prijs van glorie (1993 red.). Pinguïn. p.22. ISBN 978-0140170412.
 80. ^ Holmes 2014, blz. 194, 211.
 81. ^ Stevenson 2012, p. 54.
 82. ^ Jackson, Julian (2018). Een bepaald idee van Frankrijk: het leven van Charles de Gaulle​Allen Lane. p. 55. ISBN 978-1846143519.
 83. ^ Lieven, Dominic (2016). Op weg naar de vlam: rijk, oorlog en het einde van het tsaristische Rusland​Pinguïn. p. 327. ISBN 978-0141399744.
 84. ^ Tucker & Roberts 2005, blz. 376-378.
 85. ^ Horne, Alistair (1964). De prijs van glorie (1993 red.). Pinguïn. p.221. ISBN 978-0140170412.
 86. ^ Donko, Wilhelm M. (2012). Een korte geschiedenis van de Oostenrijkse marine epubli GmbH, Berlijn, p. 79
 87. ^ Keegan 1998, blz. 224-232.
 88. ^ Falls 1960, pp. 79-80.
 89. ^ Afscheid 1989, p. 353.
 90. ^ Bruin 1994, blz. 197-198.
 91. ^ Bruin 1994, blz. 201-203.
 92. ^ "Deelnemers van het Indiase subcontinent aan de Eerste Wereldoorlog"​Memorial Gates Trust​Opgehaald 12 december 2008.
 93. ^ Horniman, Benjamin Guy (1984). Brits bestuur en het bloedbad in Amritsar​Mittal Publications. p. 45.
 94. ^ Raudzens 1990, p. 424
 95. ^ Raudzens 1990, blz. 421-423.
 96. ^ Goodspeed 1985, p. 199 (voetnoot).
 97. ^ Duffy, Michael (22 augustus 2009). "Weapons of War: Poison Gas"​Firstworldwar.com​Opgehaald 5 juli 2012.
 98. ^ Ik hou van 1996.
 99. ^ Dupuy 1993, p. 1042.
 100. ^ Subsidie ​​2005, p. 276
 101. ^ Lichfield, John (21 februari 2006). "Verdun: mythen en herinneringen aan de 'verloren dorpen' van Frankrijk". De onafhankelijke​Opgehaald 23 juli 2013.
 102. ^ Harris 2008, p. 271
 103. ^ "Leef omstandigheden". Loopgravenoorlog​Gearchiveerd van het origineel op 20 april 2018​Opgehaald 19 april 2018.[onbetrouwbare bron?]
 104. ^ Valentijn 2006[volledig citaat nodig]
 105. ^ Anderson, Susan (29 augustus 2006). "Analyse van Spaanse griepgevallen in 1918-1920 suggereert dat transfusies kunnen helpen bij vogelgriep pandemie". American College of Physicians​Opgehaald 28 september 2018.
 106. ^ Porras-Gallo & Davis 2014[volledig citaat nodig]
 107. ^ Barry 2004, p. 171[volledig citaat nodig]
 108. ^ Galvin 2007[volledig citaat nodig]
 109. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 1221.
 110. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 854.
 111. ^ Keegan 1998, blz. 325-326.
 112. ^ Strachan 2003, p. 244
 113. ^ Inglis 1995, p. 2.
 114. ^ Humphries 2007, p. 66.
 115. ^ "Het machtsevenwicht op zee in 1914"​4 augustus 2014.
 116. ^ Sempa, Francis P. (30 december 2014). "De geopolitieke visie van Alfred Thayer Mahan". thediplomat.com​De diplomaat​Opgehaald 28 april 2018.
 117. ^ Taylor 2007, blz. 39-47.
 118. ^ Keene 2006, p. 5.
 119. ^ Halpern 1995, p. 293.
 120. ^ Zieger 2001, p. 50.
 121. ^ Jeremy Black (juni 2016). "De plaats van Jutland in de geschiedenis". Zeegeschiedenis. 30 (3): 16–21.
 122. ^ een b c d Sheffield, Garry. "De eerste slag om de Atlantische Oceaan". Wereldoorlogen in de diepte​BBC​Opgehaald 11 november 2009.
 123. ^ Gilbert 2004, p. 306.
 124. ^ von der Porten 1969.
 125. ^ Jones 2001, p. 80.
 126. ^ Nova Scotia House of Assembly Committee on Veterans Affairs (9 november 2006). "Comité Hansard". Hansard​Opgehaald 12 maart 2013.
 127. ^ Chickering, Roger; Förster, Stig; Greiner, Bernd (2005). Een wereld in totale oorlog: mondiaal conflict en de politiek van vernietiging, 1937–1945​Publicaties van het Duits Historisch Instituut. Washington, DC: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83432-2.
 128. ^ een b Prijs 1980
 129. ^ "De Balkanoorlogen en de Eerste Wereldoorlog". Blz. 28. Library of Congress Country Studies.
 130. ^ Tucker & Roberts 2005, p.241–.
 131. ^ Neiberg 2005, pp. 54-55.
 132. ^ Tucker & Roberts 2005, blz. 1075-1076.
 133. ^ DiNardo 2015, p. 102.
 134. ^ Neiberg 2005, blz. 108-110.
 135. ^ Hall, Richard (2010). Doorbraak op de Balkan: The Battle of Dobro Pole 1918​Indiana University Press. p. 11. ISBN 978-0-253-35452-5.
 136. ^ Tucker, Wood & Murphy 1999, blz. 150-152.
 137. ^ Korsun, N. "Het Balkanfront van de Wereldoorlog" (in het Russisch). militera.lib.ru​Opgehaald 27 september 2010.
 138. ^ Doughty 2005, p. 491
 139. ^ Gettleman, Marvin; Schaar, Stuart, eds. (2003). De lezer van het Midden-Oosten en de islamitische wereld (4e ed.). New York: Grove Press. pp. 119-120. ISBN 978-0-8021-3936-8.
 140. ^ Januari, Brendan (2007). Genocide: moderne misdaden tegen de menselijkheid​Minneapolis, Minn.: Twenty-First Century Books. p. 14. ISBN 978-0-7613-3421-7.
 141. ^ Lieberman, Benjamin (2013). De Holocaust en genocides in Europa​New York: Continuum Publishing Corporation. pp. 80-81. ISBN 978-1-4411-9478-7.
 142. ^ Arthur J. Barker, The Neglected War: Mesopotamia, 1914-1918 (Londen: Faber, 1967)
 143. ^ Crawford, John; McGibbon, Ian (2007). De Grote Oorlog van Nieuw-Zeeland: Nieuw-Zeeland, de geallieerden en de Eerste Wereldoorlog​Exisle Publishing. blz. 219-220.
 144. ^ Fromkin 2004, p. 119.
 145. ^ een b Hinterhoff 1984, blz. 499-503
 146. ^ a b c The Encyclopedia Americana, 1920, v.28, p.403
 147. ^ a b c d e f g Northcote 1922, p. 788[volledig citaat nodig]
 148. ^ Sachar 1970, blz. 122–138.
 149. ^ Gilbert 1994.
 150. ^ Hanioglu, M.Sukru (2010). Een korte geschiedenis van het late Ottomaanse rijk​Princeton University Press. blz. 180-181. ISBN 978-0-691-13452-9.
 151. ^ Gardner, Hall (2015). Het niet voorkomen van de Eerste Wereldoorlog: The Unexpected Armageddon​Ashgate. p. 120.
 152. ^ Pagina, Thomas Nelson (1920). Italië en de wereldoorlog​Schrijvers. blz. 142-208.
 153. ^ Marshall, p. 108[volledig citaat nodig]
 154. ^ Thompson, Mark. The White War: Life and Death on the Italian Front, 1915-1919​London: Faber and Faber. p. 163. ISBN 978-0-571-22334-3.
 155. ^ Praga, Giuseppe; Luxardo, Franco (1993). Geschiedenis van Dalmatië​Giardini. p. 281 ISBN 88-427-0295-1.
 156. ^ een b O'Brien, Paul (2005). Mussolini in de Eerste Wereldoorlog: de journalist, de soldaat, de fascist​Oxford, Engeland; New York: Berg. p. 17. ISBN 1-84520-051-9.
 157. ^ Hickey 2003, pp. 60-65.
 158. ^ Tucker & Roberts 2005, blz. 585-589.
 159. ^ Laurentiu-Cristian Dumitru, Voorrondes van Roemenië in de Eerste Wereldoorlog, nr. 1/2012, Bulletin van "Carol I" National Defense University, Boekarest, p.171
 160. ^ Michael B. Barrett, Prelude to Blitzkrieg: The 1916 Oostenrijks-Duitse campagne in Roemenië (2013)
 161. ^ Cyril Falls, De grote Oorlog, p. 285
 162. ^ een b Clark 1927.
 163. ^ Béla, Köpeczi. Erdély története​Akadémiai Kiadó.
 164. ^ Béla, Köpeczi (1998). Geschiedenis van Transsylvanië​Akadémiai Kiadó. ISBN 978-84-8371-020-3.
 165. ^ Erlikman, Vadim (2004). Потери народонаселения в 20. веке [Het bevolkingsverlies in de 20e eeuw] (in het Russisch). Moskou: Русская панорама. ISBN 978-5931651071.
 166. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 715.
 167. ^ Meyer 2006, blz. 152-154, 161, 163, 175, 182.
 168. ^ Smele
 169. ^ Schindler 2003.
 170. ^ Neiberg, Michael (2014). De geschiedenis van Cambridge van de Eerste Wereldoorlog (1e ed.). Cambridge University Press. blz. 110–132.
 171. ^ "Hoe Duitsland de Russische revolutie van de grond kreeg". Deutsche Welle​7 november 2017.
 172. ^ Wheeler-Bennett, John W. (1938). Brest-Litovsk: de vergeten vrede​Londen: Macmillan. pp. 36-41.
 173. ^ "Burgeroorlog verdeelt Finland na 100 jaar nog steeds, suggereert opiniepeiling". Yle Uutiset.
 174. ^ Mawdsley 2007, blz.54–55.
 175. ^ een b Alexander Lanoszka; Michael A. Hunzeker (11 november 2018). "Waarom de Eerste Oorlog zo lang heeft geduurd". Washington Post​Opgehaald 11 november 2018.
 176. ^ een b Keegan 1998, p. 345.
 177. ^ Kernek 1970, blz. 721-766.
 178. ^ Marshall, p. 292[volledig citaat nodig]
 179. ^ Heyman 1997, blz. 146-147.
 180. ^ Kurlander 2006.
 181. ^ Shanafelt 1985, blz. 125-130.
 182. ^ Erickson 2001, p. 163.
 183. ^ Moore, A. Briscoe (1920). The Mounted Riflemen in Sinai & Palestine: The Story of New Zealand's Crusaders​Christchurch: Whitcombe & Tombs. p. 67. OCLC 156767391.
 184. ^ Falls, Cyril (1930). Militaire operaties. Deel I Egypte en Palestina: Deel 2 Van juni 1917 tot het einde van de oorlog​Officiële geschiedenis van de Grote Oorlog op basis van officiële documenten op aanwijzing van de historische afdeling van het Comité van keizerlijke verdediging. Kaarten samengesteld door A.F. Becke. Londen: HM Stationery Office. p. 59. OCLC 1113542987.
 185. ^ Wavell, Earl (1968) [1933]. "De Palestijnse campagnes". In Sheppard, Eric William (red.). Een korte geschiedenis van het Britse leger (4e ed.). London: Constable & Co., blz. 153-155. OCLC 35621223.
 186. ^ "Tekst van het decreet van de overgave van Jeruzalem aan Britse controle"​Eerste Wereldoorlog War.com. Gearchiveerd van het origineel op 14 juni 2011​Opgehaald 13 mei 2015.
 187. ^ Bruce, Anthony (2002). The Last Crusade: The Palestine Campaign in de Eerste Wereldoorlog​Londen: John Murray. p. 162 ISBN 978-0-7195-5432-2.
 188. ^ "Who's Who - Kress von Kressenstein"​Eerste Wereldoorlog War.com​Opgehaald 13 mei 2015.
 189. ^ "Who's Who - Otto Liman von Sanders"​Eerste Wereldoorlog War.com​Opgehaald 13 mei 2015.
 190. ^ Erickson 2001, p. 195.
 191. ^ Dagelijks telegram Woensdag 15 augustus 1917, herdrukt op p. 26 van Dagelijks telegram Dinsdag 15 augustus 2017
 192. ^ Merken 1997, p. 756
 193. ^ "Wilson voor 'America First'", De Chicago Daily Tribune (12 oktober 1915).
 194. ^ Cooper, John Milton. Woodrow Wilson: A Biography, p. 278 (Vintage boeken 2011).
 195. ^ Garrett, Garet. Verdedig America First: The Antiwar Editorials of the Saturday Evening Post, 1939-1942, p. 13 (Caxton Press 2003).
 196. ^ Tuchman 1966.
 197. ^ een b Karp 1979
 198. ^ "Woodrow Wilson dringt er bij het congres op aan om Duitsland de oorlog te verklaren" (Wikisource)
 199. ^ "Selectief servicesysteem: geschiedenis en records"​Sss.gov. Gearchiveerd van het origineel op 7 mei 2009​Opgehaald 27 juli 2010.
 200. ^ Stone, David (2014). The Kaiser's Army: Het Duitse leger in de Eerste Wereldoorlog​Londen: COnway. ISBN 978-1844862924.
 201. ^ "Lesgeven met documenten: foto's van de 369e infanterie en Afro-Amerikanen tijdens de Eerste Wereldoorlog"​ONS Nationale archieven en administratie​Gearchiveerd van het origineel op 4 juni 2009​Opgehaald 29 oktober 2009.
 202. ^ Millett en Murray 1988, p. 143.
 203. ^ Westwell 2004.
 204. ^ Posen 1984, p. 190[volledig citaat nodig]
 205. ^ Grijs 1991, p. 86.
 206. ^ Rickard 2007.
 207. ^ Hovannisian 1967, blz. 1-39.
 208. ^ Ayers 1919, p. 104.
 209. ^ Schreiber, Shane B. (2004) [1977]. Shock Army of the British Empire: The Canadian Corps in the Last 100 Days of the Great War​St. Catharines, ON: Vanwell. ISBN 978-1-55125-096-0. OCLC 57063659.[pagina nodig]
 210. ^ Rickard 2001.
 211. ^ Brown, Malcolm (1999) [1998]. 1918: Year of Victory​Londen: Pan. p. 190. ISBN 978-0-330-37672-3.
 212. ^ een b Pitt 2003
 213. ^ een b c d Gray & Argyle 1990
 214. ^ Terraine 1963.
 215. ^ Nicholson 1962.
 216. ^ Ludendorff 1919.
 217. ^ McLellan, p. 49.
 218. ^ Christie, Norm M. (1997). The Canadians at Cambrai and the Canal du Nord, August–September 1918​For King and Empire: A Social History and Battlefield Tour. CEF-boeken. ISBN 978-1-896979-18-2. OCLC 166099767.
 219. ^ Stevenson 2004, p. 380.
 220. ^ Romp 2006, pp. 307–310.
 221. ^ een b Stevenson 2004, p. 383.
 222. ^ Painter 2012, p. 25.
 223. ^ K. Kuhl. "Die 14 Kieler Punkte" [The Kiel 14 points] (Pdf).
 224. ^ Dähnhardt, D. (1978). Revolution in Kiel​Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. p. 91. ISBN 3-529-02636-0.
 225. ^ Wette, Wolfram (2006). "Die Novemberrevolution – Kiel 1918". In Fleischhauer; Turowski (eds.). Kieler Erinnerungsorte​Boyens.
 226. ^ Stevenson 2004, p. 385
 227. ^ Stevenson 2004, Hoofdstuk 17.
 228. ^ een b "1918 Timeline". League of Nations Photo Archive​Opgehaald 20 november 2009.
 229. ^ "The Battle of Dobro Polje – The Forgotten Balkan Skirmish That Ended WW1". Militaryhistorynow.com​21 september 2017​Opgehaald 21 november 2019.
 230. ^ "The Germans Could no Longer Keep up the Fight". historycollection.com​22 februari 2017​Opgehaald 21 november 2019.
 231. ^ Axelrod 2018, p. 260
 232. ^ Andrea di Michele (2014). "Trento, Bolzano e Innsbruck: l'occupazione militare italiana del Tirolo (1918–1920)" [Trento, Bolzano and Innsbruck: The Italian Military Occupation of Tyrol (1918–1920)] (Pdf). Trento e Trieste. Percorsi degli Italiani d'Austria dal '48 all'annessione (in Italian): 436–437. Gearchiveerd van het origineel (Pdf) op 2 oktober 2018. La forza numerica del contingente italiano variò con il passare dei mesi e al suo culmine raggiunse i 20–22.000 uomini. [The numerical strength of the Italian contingent varied with the passing of months and at its peak reached 20–22,000 men.]
 233. ^ "Clairière de l'Armistice" (in het Frans). Ville de Compiègne​Gearchiveerd van het origineel op 27 augustus 2007.
 234. ^ een b Baker 2006.
 235. ^ Chickering 2004, blz. 185-188.
 236. ^ Hardach, Gerd (1977). De Eerste Wereldoorlog, 1914-1918​Berkeley: University of California Press. p.153. ISBN 0-520-03060-5, using estimated made by Menderhausen, H. (1941). The Economics of War​New York: Prentice-Hall. p. 305. OCLC 774042.
 237. ^ "France's oldest WWI veteran dies" Gearchiveerd 28 oktober 2016 op de Wayback-machine, BBC nieuws, 20 januari 2008.
 238. ^ Hastedt, Glenn P. (2009). Encyclopedia of American Foreign Policy​Infobase Publishing. p. 483 ISBN 978-1-4381-0989-3.
 239. ^ Murrin, John; Johnson, Paul; McPherson, James; Gerstle, Gary; Fahs, Alice (2010). Liberty, Equality, Power: A History of the American People. II​Cengage leren. p. 622 ISBN 978-0-495-90383-3.
 240. ^ "Harding Ends War; Signs Peace Decree at Senator's Home. Thirty Persons Witness Momentous Act in Frelinghuysen Living Room at Raritan". De New York Times​3 July 1921.
 241. ^ "No. 31773". The London Gazette​10 February 1920. p. 1671.
 242. ^ "No. 31991". The London Gazette​23 July 1920. pp. 7765–7766.
 243. ^ "No. 13627". The London Gazette​27 augustus 1920. p. 1924.
 244. ^ "No. 32421". The London Gazette​12 August 1921. pp. 6371–6372.
 245. ^ "No. 32964". The London Gazette​12 August 1924. pp. 6030–6031.
 246. ^ http://www.warmemorials.org/uploads/publications/117.pdf
 247. ^ Magliveras 1999, pp. 8–12.
 248. ^ Northedge 1986, pp. 35-36.
 249. ^ Morrow, John H. (2005). The Great War: An Imperial History​Londen: Routledge. p. 290. ISBN 978-0-415-20440-8.
 250. ^ Schulze, Hagen (1998). Duitsland: een nieuwe geschiedenis​Harvard U.P. p. 204.
 251. ^ Ypersele, Laurence Van (2012). Horne, John (ed.). Mourning and Memory, 1919–45. A Companion to World War I​Wiley. p. 584
 252. ^ "The Surrogate Hegemon in Polish Postcolonial Discourse Ewa Thompson, Rice University" (Pdf).
 253. ^ Kocsis, Károly; Hodosi, Eszter Kocsisné (1998). Etnische geografie van de Hongaarse minderheden in het Karpatenbekken​p. 19. ISBN 978-963-7395-84-0.
 254. ^ "8 Facts You Might Not Have Known About Andorra"​30 juni 2011.
 255. ^ "The 44-year war between Germany and Andorra"​3 april 2016.
 256. ^ "9 wars that were technically ongoing due to quirks of diplomacy".
 257. ^ "25 things you might not know about WWI"​24 juni 2014.
 258. ^ "Appeals to Americans to Pray for Serbians" (Pdf). De New York Times​27 July 1918.
 259. ^ "Serbia Restored" (Pdf). De New York Times​5 November 1918.
 260. ^ Simpson, Matt (22 August 2009). "The Minor Powers During World War One – Serbia"​firstworldwar.com.
 261. ^ "'ANZAC Day' in London; King, Queen, and General Birdwood at Services in Abbey". De New York Times​26 April 1916.
 262. ^ Australisch oorlogsmonument. "De ANZAC Day-traditie". Australisch oorlogsmonument​Gearchiveerd van het origineel op 1 mei 2008​Opgehaald 2 mei 2008.
 263. ^ Canadees oorlogsmuseum. "Vimy Ridge". Canadees oorlogsmuseum​Opgehaald 22 oktober 2008.
 264. ^ "The War's Impact on Canada". Canadees oorlogsmuseum​Opgehaald 22 oktober 2008.
 265. ^ "Canada's last WW1 vet gets his citizenship back". CBC News​9 mei 2008. Gearchiveerd van het origineel op 11 mei 2008.
 266. ^ Democratie documenteren Gearchiveerd 20 mei 2016 op de Wayback-machine​Ontvangen 31 maart 2012
 267. ^ "Balfour Declaration (United Kingdom 1917)". Encyclopædia Britannica.
 268. ^ "Timeline of The Jewish Agency for Israel:1917–1919"​Het Joods Agentschap voor Israël. Gearchiveerd van het origineel op 20 mei 2013​Opgehaald 29 augustus 2013.
 269. ^ Doughty 2005.
 270. ^ Hooker 1996.
 271. ^ Muller 2008.
 272. ^ Kaplan 1993.
 273. ^ Salibi 1993.
 274. ^ Evans 2005
 275. ^ "Pre-State Israel: Under Ottoman Rule (1517–1917)". Joodse virtuele bibliotheek​Opgehaald 30 december 2008.
 276. ^ Gelvin 2005
 277. ^ Isaac & Hosh 1992.
 278. ^ een b Sanhueza, Carlos (2011). "El debate sobre "el embrujamiento alemán" y el papel de la ciencia alemana hacia fines del siglo XIX en Chile" (Pdf). Ideas viajeras y sus objetos. El intercambio científico entre Alemania y América austral. Madrid–Frankfurt am Main: Iberoamericana–Vervuert (in het Spaans). pp. 29-40.
 279. ^ Penny, H. Glenn (2017). "Material Connections: German Schools, Things, and Soft Power in Argentina and Chile from the 1880s through the Interwar Period". Vergelijkende studies in samenleving en geschiedenis. 59 (3): 519–549. doi:10.1017 / S0010417517000159.
 280. ^ Keuken 2000, p. 22.
 281. ^ Sévillia, Jean, Histoire Passionnée de la France, 2013, p.395
 282. ^ Howard, N.P. (1993). The Social and Political Consequences of the Allied Food Blockade of Germany, 1918–19 (Pdf). Duitse geschiedenis. 11​blz. 161-188. tafel p. 166, with 271,000 excess deaths in 1918 and 71,000 in the first half of 1919 while the blockade was still in effect.
 283. ^ Saadi 2009.
 284. ^ Patenaude, Bertrand M. (30 January 2007). "Food as a Weapon". Hoover Digest​Hoover-instelling. Gearchiveerd van het origineel op 19 juli 2008​Opgehaald 14 augustus 2014.
 285. ^ Ball 1996, pp. 16, 211.
 286. ^ "The Russians are coming (Russian influence in Harbin, Manchuria, China; economic relations)". The Economist (US)​14 January 1995. Archived from het origineel op 10 mei 2007. (via Highbeam.com)
 287. ^ Souter 2000, p. 354.
 288. ^ Tschanz.
 289. ^ Conlon.
 290. ^ Taliaferro, William Hay (1972). Medicine and the War​p. 65. ISBN 978-0-8369-2629-3.
 291. ^ Knobler et al. 2005.
 292. ^ Kamps, Bernd Sebastian; Reyes-Terán, Gustavo. Influenza​Influenza Report. Flying Publisher. ISBN 978-3-924774-51-6​Opgehaald 17 november 2009.
 293. ^ K. von Economo.Wiener klinische Wochenschrift, 10 May 1917, 30: 581–585. Die Encephalitis lethargica. Leipzig and Vienna, Franz Deuticke, 1918.
 294. ^ Reid, A.H.; McCall, S.; Henry, J.M.; Taubenberger, J.K. (2001). "Experimenting on the Past: The Enigma of von Economo's Encephalitis Lethargica". J. Neuropathol. Exp. Neurol. 60 (7): 663–670. doi:10.1093/jnen/60.7.663. PMID 11444794. S2CID 40754090.
 295. ^ "Pogroms". Encyclopaedia Judaica​Amerikaans-Israëlische coöperatieve onderneming​Opgehaald 17 november 2009.
 296. ^ "Jewish Modern and Contemporary Periods (ca. 1700–1917)". Joodse virtuele bibliotheek​Amerikaans-Israëlische coöperatieve onderneming​Opgehaald 17 november 2009.
 297. ^ "The Diaspora Welcomes the Pope" Gearchiveerd 4 juni 2012 op de Wayback-machine, Der Spiegel Online. 28 november 2006.
 298. ^ Rummel, R.J. (1998). "The Holocaust in Comparative and Historical Perspective". Idea Journal of Social Issues. 3 (2).
 299. ^ Hedges, Chris (17 September 2000). "A Few Words in Greek Tell of a Homeland Lost". De New York Times.
 300. ^ Hartcup 1988, p. 154.
 301. ^ Hartcup 1988, pp. 82–86.
 302. ^ Sterling, Christopher H. (2008). Military Communications: From Ancient Times to the 21st Century​Santa Barbara: ABC-CLIO. ISBN 978-1-85109-732-6 p. 444
 303. ^ Mosier 2001, pp. 42-48.
 304. ^ Jager, Herbert (2001). Duitse artillerie van de Eerste Wereldoorlog​Crowood Press. p. 224. ISBN 978-1861264039.
 305. ^ Hartcup 1988.
 306. ^ Raudzens 1990, p. 421
 307. ^ een b Wilfred Owen: poems, (Faber and Faber, 2004)
 308. ^ Raudzens 1990.
 309. ^ Heller 1984.
 310. ^ Postwar pulp novels on future "gas wars" included Reginald Glossop's 1932 novel Ghastly Dew and Neil Bell's 1931 novel The Gas War of 1940.
 311. ^ "Heavy Railroad Artillery" Aan YouTube
 312. ^ Lawrence Sondhaus, The Great War at Sea: A Naval History van de Eerste Wereldoorlog (2014).
 313. ^ Lawson, Eric; Lawson, Jane (2002). The First Air Campaign: August 1914– November 1918​Da Capo Press. p. 123. ISBN 978-0-306-81213-2.
 314. ^ een b Cross 1991
 315. ^ Cross 1991, pp. 56-57.
 316. ^ "Manfred von Richthofen". theaerodrome.com​Opgehaald 21 april 2019.
 317. ^ Winter 1983.
 318. ^ een b Johnson 2001
 319. ^ Halpern, Paul G. (1994). A Naval History of World War I. Routledge, p. 301; ISBN 1-85728-498-4
 320. ^ Hadley, Michael L. (1995). Count Not the Dead: The Popular Image of the German Submarine. McGill-Queen's Press – MQUP, p. 36; ISBN 0-7735-1282-9.
 321. ^ Davies, J.D. (2013). Britannia's Dragon: A Naval History of Wales​Geschiedenis Press Limited. p. 158 ISBN 978-0-7524-9410-4.
 322. ^ "The blockade of Germany". nationalarchives.gov.uk​Het Nationaal Archief​Opgehaald 11 november 2018.
 323. ^ Raico, Ralph (26 April 2010). "The Blockade and Attempted Starvation of Germany". Mises Instituut.
 324. ^ Grebler, Leo (1940). The Cost of the World War to Germany and Austria–Hungary​Yale University Press. p. 78
 325. ^ Cox, Mary Elisabeth (21 September 2014). "Hunger games: or how the Allied blockade in the First World War deprived German children of nutrition, and Allied food aid subsequently saved them. Abstract". The Economic History Review. 68 (2): 600–631. doi:10.1111/ehr.12070. ISSN 0013-0117. S2CID 142354720.
 326. ^ Marks 2013.
 327. ^ Devlin, Patrick (1975). Too Proud to Fight: Woodrow Wilson's Neutrality​New York: Oxford University Press. pp.193–195.
 328. ^ een b c d Fitzgerald, Gerard (April 2008). "Chemical Warfare and Medical Response During World War I". American Journal of Public Health. 98 (4): 611–625. doi:10.2105/AJPH.2007.11930. PMC 2376985. PMID 18356568.
 329. ^ Schneider, Barry R. (28 February 1999). Future War and Counterproliferation: US Military Responses to NBC​Praeger. p. 84. ISBN 0-275-96278-4.
 330. ^ Taylor, Telford (1993). De anatomie van de processen van Neurenberg: A Personal Memoir. Little, Brown and Company​p.34. ISBN 978-0-316-83400-1​Opgehaald 20 juni 2013.
 331. ^ Graham, Thomas; Lavera, Damien J. (2003). Hoekstenen van veiligheid: wapenbeheersingsverdragen in het nucleaire tijdperk. University of Washington Press​pp. 7-9. ISBN 978-0-295-98296-0​Opgehaald 5 juli 2013.
 332. ^ Haber, L.F. (20 February 1986). The Poisonous Cloud: Chemical Warfare in the First World War. Clarendon Press​pp. 106-108. ISBN 978-0-19-858142-0.
 333. ^ Vilensky, Joel A. (20 February 1986). Dew of Death: The Story of Lewisite, America's World War I Weapon of Mass destruction. Indiana University Press​pp. 78-80. ISBN 978-0-253-34612-4.
 334. ^ Ellison, D. Hank (24 August 2007). Handbook of Chemical and Biological Warfare Agents (2e ed.). CRC Press​pp. 567–570. ISBN 978-0-8493-1434-6.
 335. ^ Opstarten, Max (2007). War Made New: Weapons, Warriors, and the Making of the Modern World​Gotham. pp. 245–250. ISBN 978-1-59240-315-8.
 336. ^ Johnson, Jeffrey Allan (2017). "Military-Industrial Interactions in the Development of Chemical Warfare, 1914–1918: Comparing National Cases Within the Technological System of the Great War". In Friedrich, Bretislav; Hoffmann, Dieter; Renn, Jürgen; Schmaltz, Florian; Wolf, Martin (eds.). One Hundred Years of Chemical Warfare: Research, Deployment, Consequences. Springer Science + Business Media​blz. 147-148. doi:10.1007/978-3-319-51664-6. ISBN 9783319516646.
 337. ^ Henry Morgenthau (1918). "XXV: Talaat Tells Why He "Deports" the Armenians". Ambassador Mogenthau's story​Brigham Young University.
 338. ^ Honzík, Miroslav; Honzíková, Hana (1984). 1914/1918, Léta zkázy a naděje​Czech Republic: Panorama.
 339. ^ een b Internationale Vereniging van Genocide Geleerden (13 June 2005). "Open Letter to the Prime Minister of Turkey Recep Tayyip Erdoğan"​Gearchiveerd van het origineel op 6 oktober 2007.
 340. ^ Vartparonian, Paul Leverkuehn; Kaiser (2008). Een Duitse officier tijdens de Armeense genocide: een biografie van Max von Scheubner-Richter​translated by Alasdair Lean; with a preface by Jorge and a historical introduction by Hilmar. London: Taderon Press for the Gomidas Institute. ISBN 978-1-903656-81-5.
 341. ^ Ferguson 2006, p. 177.
 342. ^ "International Association of Genocide Scholars" (Pdf)​Opgehaald 12 maart 2013.
 343. ^ Fromkin 1989, blz. 212-215.
 344. ^ International Association of Genocide Scholars. "Resolution on genocides committed by the Ottoman empire" (Pdf)​Gearchiveerd van het origineel (Pdf) op 22 april 2008.
 345. ^ Gaunt, David (2006). Slachtingen, verzet, beschermers: moslim-christelijke betrekkingen in Oost-Anatolië tijdens de Eerste Wereldoorlog​Piscataway, New Jersey: Gorgias Press.
 346. ^ Schaller, Dominik J.; Zimmerer, Jürgen (2008). "Late Ottomaanse genocides: de ontbinding van het Ottomaanse rijk en de jonge Turkse bevolking en het uitroeiingsbeleid - introductie". Journal of Genocide Research. 10 (1): 7–14. doi:10.1080/14623520801950820. S2CID 71515470.
 347. ^ Whitehorn, Alan (2015). The Armenian Genocide: The Essential Reference Guide: The Essential Reference Guide​ABC-CLIO. pp. 83, 218. ISBN 978-1610696883.
 348. ^ "Pogroms". Encyclopaedia Judaica​Joodse virtuele bibliotheek​Opgehaald 17 november 2009.
 349. ^ Mawdsley 2007, p.287.
 350. ^ Horne & Kramer 2001, ch 1–2, esp. p. 76.
 351. ^ The claim of franc-tireurs in Belgium has been rejected: Horne & Kramer 2001, ch 3-4
 352. ^ Horne & Kramer 2001, ch 5–8.
 353. ^ Keegan 1998, blz. 82-83.
 354. ^ "Search Results (+(war:"worldwari")) : Veterans History Project"​American Folklife Center, Library of Congress​Opgehaald 23 mei 2017.
 355. ^ Phillimore & Bellot 1919, pp. 4–64.
 356. ^ Ferguson 1999, blz. 368-369.
 357. ^ Blair 2005.
 358. ^ Cook 2006, pp. 637–665.
 359. ^ "Максим Оськин – Неизвестные трагедии Первой мировой Пленные Дезертиры Беженцы – стр 24 – Читаем онлайн"​Profismart.ru. Gearchiveerd van het origineel op 17 april 2013​Opgehaald 13 maart 2013.
 360. ^ Speed 1990.
 361. ^ Ferguson 1999, Hoofdstuk 13.
 362. ^ Morton 1992.
 363. ^ Bass 2002, p. 107.
 364. ^ "The Mesopotamia campaign"​British National Archives​Opgehaald 10 maart 2007.
 365. ^ "Prisoners of Turkey: Men of Kut Driven along like beasts". Stolen Years: Australian Prisoners of War​Australisch oorlogsmonument. Gearchiveerd van het origineel op 8 januari 2009​Opgehaald 10 december 2008.
 366. ^ "ICRC in WWI: overview of activities"​Icrc.org. Gearchiveerd van het origineel op 19 juli 2010​Opgehaald 15 juni 2010.
 367. ^ "Germany: Notes". Tijd​1 september 1924​Opgehaald 15 juni 2010.
 368. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 1189.
 369. ^ een b Tucker & Roberts 2005, p. 1001
 370. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 117.
 371. ^ Mukhtar, Mohammed (2003). Historisch Woordenboek van Somalië​Vogelverschrikker Press. p. 126. ISBN 978-0810866041​Opgehaald 28 februari 2017.
 372. ^ "Hoe de Ethiopische prins de plannen van de Eerste Wereldoorlog in Duitsland tegenhield"​BBC nieuws. 25 september 2016​Opgehaald 28 februari 2017.
 373. ^ Ficquet, Éloi (2014). The Life and Times of Lïj Iyasu of Ethiopia: New Insights​LIT Verlag Münster. p. 185. ISBN 9783643904768.
 374. ^ Zewde, Bahru. Een geschiedenis​p. 126.
 375. ^ Ficquet, Éloi (2014). The Life and Times of Lïj Iyasu of Ethiopia: New Insights​LIT Verlag Münster. p. 62. ISBN 9783643904768.
 376. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 1069.
 377. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 884.
 378. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 335.
 379. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 219.
 380. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 209.
 381. ^ een b Tucker & Roberts 2005, p. 596
 382. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 826.
 383. ^ Dennis Mack Smith. 1997. Modern Italy; A Political History​Ann Arbor: The University of Michigan Press. p. 284.
 384. ^ Aubert, Roger (1981). "Chapter 37: The Outbreak of World War I". In Hubert Jedin; John Dolan (eds.). Geschiedenis van de kerk​The Church in the industrial age. 9​Translated by Resch, Margit. Londen: Burns & Oates. p. 521 ISBN 978-0-86012-091-9.
 385. ^ "Who's Who – Pope Benedict XV"​firstworldwar.com. 22 augustus 2009.
 386. ^ "Merely For the Record": The Memoirs of Donald Christopher Smith 1894–1980​Door Donald Christopher Smith. Bewerkt door John William Cox, Jr. Bermuda.
 387. ^ Pennell, Catriona (2012). A Kingdom United: Popular Reacties op het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in Groot-Brittannië en Ierland​Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-959058-2.
 388. ^ Tucker & Roberts 2005, p. 584
 389. ^ O'Halpin, Eunan, The Decline of the Union: British Government in Ireland, 1892–1920, (Dublin, 1987)
 390. ^ Lehmann & van der Veer 1999, p. 62.
 391. ^ Brock, Peter, These Strange Criminals: An Anthology of Prison Memoirs by Conscientious Objectors to Military Service from the Great War to the Cold War, p. 14, Toronto: University of Toronto Press, 2004, ISBN 0-8020-8707-8
 392. ^ "Soviet Union – Uzbeks"​Country-data.com​Opgehaald 13 maart 2013.
 393. ^ Richard Pipes (1990). De Russische revolutie​Knopf Doubleday. p. 407 ISBN 9780307788573.
 394. ^ een b Seton-Watson, Christopher. 1967. Italië van liberalisme tot fascisme: 1870 tot 1925​Londen: Methuen & Co. Ltd. p. 471
 395. ^ Cockfield 1997, pp. 171–237.
 396. ^ Sowers, Steven W. "Legacy of 1917 and 1918". Michigan State universiteit.
 397. ^ Ward, Alan J. (1974). "Lloyd George and the 1918 Irish conscription crisis". Historisch tijdschrift. 17 (1): 107–129. doi:10.1017/S0018246X00005689.
 398. ^ "The Conscription Crisis"​CBC. 2001.
 399. ^ een b "Commonwealth Parliament from 1901 to World War I"​Parlement van Australië. 4 mei 2015​Opgehaald 15 december 2018.
 400. ^ J.M. Main, Conscription: the Australian debate, 1901–1970 (1970) abstract Gearchiveerd 7 July 2015 at Archive.today
 401. ^ Havighurst 1985, p. 131.
 402. ^ Chelmsford, J.E. "Clergy and Man-Power", De tijden 15 April 1918, p. 12
 403. ^ Chambers, John Whiteclay (1987). Om een ​​leger op te richten: het ontwerp komt naar het moderne Amerika​New York: The Free Press. ISBN 0-02-905820-1.
 404. ^ Zinn, Howard (2003). Een volksgeschiedenis van de Verenigde Staten​Harper Collins. p. 134.[edition needed]
 405. ^ Hastings, Max (2013). Catastrophe: Europe goes to War 1914​Londen: Collins. pp. 30, 140. ISBN 978-0-00-746764-8.
 406. ^ Stevenson 1988, p.[pagina nodig].
 407. ^ Zeman, Z. A. B. (1971). Diplomatic History of the First World War​Londen: Weidenfeld en Nicolson. ISBN 0-297-00300-3.
 408. ^ Zien Carnegie Endowment for International Peace (1921). Scott, James Brown (ed.). Official Statements of War Aims and Peace Proposals: December 1916 to November 1918​Washington, D.C., The Endowment.
 409. ^ R.G. Collingwood Een autobiografie, 1939, p. 90.
 410. ^ Jones, Heather (2013). "As the centenary approaches: the regeneration of First World War historiography". Historisch tijdschrift. 56 (3): 857–878 [p. 858]. doi:10.1017/S0018246X13000216.
 411. ^ "John McCrae". Natuur​Historica. 100 (2521): 487–488. 1918. Bibcode:1918Natur.100..487.. doi:10.1038/100487b0. S2CID 4275807​Gearchiveerd van het origineel op 9 juni 2011.
 412. ^ David, Evans (1918). "John McCrae". Natuur. 100 (2521): 487–488. Bibcode:1918Natur.100..487.. doi:10.1038/100487b0. S2CID 4275807.
 413. ^ "Monumental Undertaking". kclibrary.org​21 september 2015.
 414. ^ "Commemoration website"​1914.org​Opgehaald 28 februari 2014.
 415. ^ "French, German Presidents Mark World War I Anniversary"​France News.Net​Opgehaald 3 augustus 2014.
 416. ^ Sheftall, Mark David (2010). Altered Memories of the Great War: Divergent Narratives of Britain, Australia, New Zealand, and Canada​Londen: I. B. Tauris. ISBN 978-1-84511-883-9.
 417. ^ een b c Hynes, Samuel Lynn (1991). Een denkbeeldige oorlog: de Eerste Wereldoorlog en de Engelse cultuur​Atheneum. pp. i–xii. ISBN 978-0-689-12128-9.
 418. ^ een b c Todman 2005, pp. 153–221.
 419. ^ Fussell, Paul (2000). De Grote Oorlog en het moderne geheugen​Oxford Universiteit krant. pp. 1–78. ISBN 978-0-19-513332-5​Opgehaald 18 mei 2010.
 420. ^ een b Todman 2005, blz. xi-xv.
 421. ^ Roden.
 422. ^ Wohl 1979.
 423. ^ Tucker & Roberts 2005, pp. 108–1086.
 424. ^ Cole, Laurence (2012). "Geteiltes Land und getrennte Erzählungen. Erinnerungskulturen des Ersten Weltkrieges in den Nachfolgeregionen des Kronlandes Tirol". In Obermair, Hannes (ed.). Regionale Zivilgesellschaft in Bewegung – Cittadini innanzi tutto. Festschrift voor Hans Heiss​Vienna-Bozen: Folio Verlag. pp. 502–31. ISBN 978-3-85256-618-4. OCLC 913003568.
 425. ^ Keuken, Martin. "The Ending of World War One, and the Legacy of Peace"​BBC.
 426. ^ "Tweede Wereldoorlog". Encyclopædia Britannica​Opgehaald 12 november 2009.
 427. ^ Chickering 2004.
 428. ^ Rubinstein, W.D. (2004). Genocide: een geschiedenis​Pearson Education. p. 7. ISBN 978-0-582-50601-5.
 429. ^ Henn, Peter (9 March 2015). "Britain Finally pays off last of First World War debt as George Osborne redeems £1.9bn". Daily Express.
 430. ^ Noakes, Lucy (2006). Vrouwen in het Britse leger: War and the Gentle Sex, 1907-1948​Abingdon, Engeland: Routledge. p. 48. ISBN 978-0-415-39056-9.
 431. ^ Green 1938, p. cxxvi.
 432. ^ Anton Kaes; Martin Jay; Edward Dimendberg, eds. (1994). "The Treaty of Versailles: The Reparations Clauses". Het Weimar Republic Sourcebook​University of California Press. p. 8. ISBN 978-0520909601.
 433. ^ Marks 1978, blz. 231-232
 434. ^ een b Marks 1978, p. 237
 435. ^ Marks 1978, pp. 223–234
 436. ^ Stone, Norman (2008). World War One: A Short History​Londen: Penguin. ISBN 978-0-14-103156-9.
 437. ^ Marks 1978, p. 233
 438. ^ Hall, Allan (28 September 2010). "First World War officially ends". De Telegraaf​Berlijn​Opgehaald 15 maart 2017.
 439. ^ Suddath, Claire (4 October 2010). "Why Did World War I Just End?". Tijd​Opgehaald 1 juli 2013.
 440. ^ "World War I to finally end for Germany this weekend". CNN​30 september 2010​Opgehaald 15 maart 2017.
 441. ^ MacMillan, Margaret (25 December 2010). "De oorlog beëindigen om alle oorlogen te beëindigen". De New York Times​Opgehaald 15 maart 2017.
 442. ^ een b "Van horloges tot radio, hoe de Eerste Wereldoorlog de moderne wereld inluidde"​NPR.

Bibliografie

Bronnen

Primaire bronnen

Aanvullende lezing

Geschiedschrijving en geheugen

 • Deak, John (2014). "The Great War and the Forgotten Realm: The Habsburg Monarchy and the First World War". Journal of Modern History. 86 (2): 336–380. doi:10.1086/675880. S2CID 143481172.
 • Iriye, Akira (2014). "De historiografische impact van de Grote Oorlog". Diplomatieke geschiedenis. 38 (4): 751–762. doi:10.1093 / dh / dhu035.
 • Jones, Heather (2013). "Nu het eeuwfeest nadert: de regeneratie van de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog". Historisch tijdschrift. 56 (3): 857–878. doi:10.1017 / s0018246x13000216.
 • Jones, Heather (2014). "Tot ziens aan dat alles ?: Herinnering en betekenis in de herdenking van de eerste wereldoorlog". Juncture. 20 (4): 287–291. doi:10.1111 / j.2050-5876.2014.00767.x.
 • Keuken, James E .; Miller, Alisa; Rowe, Laura, eds. (2011). Andere strijders, andere fronten: concurrerende geschiedenissen van de Eerste Wereldoorlog. Uittreksel
 • Kramer, Alan (2014). ‘Recente geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog - Deel I’. Journal of Modern European History. 12 (1): 5–27. doi:10.17104/1611-8944_2014_1_5. S2CID 202927667.
 • Kramer, Alan (2014). ‘Recente geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog (deel II)’. Journal of Modern European History. 12 (2): 155–174. doi:10.17104/1611-8944_2014_2_155. S2CID 146860980.
 • Mulligan, William (2014). "Het proces gaat verder: nieuwe richtingen in de studie van de oorsprong van de Eerste Wereldoorlog". Engels historisch overzicht. 129 (538): 639–666. doi:10.1093 / ehr / ceu139.
 • Reynolds, David (2014). The Long Shadow: The Legacies of the Great War in the Twentieth Century. Fragment en tekst zoeken
 • Sanborn, Joshua (2013). ‘Russische geschiedschrijving over de oorsprong van de Eerste Wereldoorlog sinds de controverse Fischer’.